2010. április 30., péntek

Voßen professzor előadássorozata

Az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszéke tisztelettel meghívja

Rainer Voßen
intézetvezető egyetemi tanár
Johann Wolfgang von Goethe Universität (Frankfurt am Main)
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften

Goals and Problems of Comparative Linguistic Research in Africa

c. előadássorozatára

Helyszín: Múzeum krt. 4/F. II. 234. (az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék terme)

Időpontok:
2010. május 10. hétfő 14.00-15.30.
2010. május 11. kedd 12.00-13.30
2010. május 12. szerda 13.00-14.30

A professzor szakmai életútja és publikációs jegyzéke megtekinthető intézete honlapján.

2010. április 29., csütörtök

Ókor 2010/1

S akkor igéretemhez híven következzék a friss Ókor-szám (9/1 [2010]) tartalomjegyzéke. A szám témája: Háború és béke az ókorban.

Tanulmányok
Simon Zsolt: Milyen kardot használtak a hettiták?
Pálfi Zoltán: Marduk és Tiámat küzdelme, avagy az istenek fegyverzete
Kőszeghy Miklós: Áháb utolsó háborúja
Grüll Tibor: Pax Romana - alulnézetben. Hogyan látták a zsidók a "római békét"?
Kató Péter: Katonai kiképzés a hellenisztikus polisokban
Kopeczky Rita: Gladiátorjátékok és katonai morál a köztársaságkori Rómában és Rómán kívül
Forisek Péter: L. Flavius Arrianos: Az alánok elleni csatarend (Ektaxis kata Alanón)
Budai Balogh Tibor: Hadvezérek fegyverben. Páncélos szobrok az Aquincumi Múzeum gyűjteményében
Simon Zsolt: Hettita királylista

Régészet
Szabó Miklós: A carnyx füle
Tóth Zsolt: Római kori sírépítmény a pécsi Széchenyi téren

Múzeum
Hans Rupprecht Goette - Nagy Árpád Miklós: Márvány sztélé Rhéneia szigetéről
Gulyás András: Kiállítás a kairói Egyiptomi Múzeumban a thébai nekropoliszban folyó magyar ásatásokról

Okuláré
Rosta Kosztasz: Kerényi és Nietzsche az ókortudományról

Mint látható, mind az ókori Kelet, mind a klasszikus antikvitás derekesan képviselteti magát ebben a számban is, csak azok a fránya egyiptológusok hiányoznak már megint...

2010. április 28., szerda

Ókor-bemutató

Nagy örömmel jelenthetem, hogy megjelent az Ókor c. folyóirat ezévi első, tematikus füzete, "Háború és béke az ókorban" címmel. Hamarosan kiírom a tartalomjegyzéket, addig is szeretném felhívni a figyelmet e szám bemutatójára:

Időpont: 2010. május 11., kedd, 17.00
Helyszín: Kossuth Klub, Budapest, Múzeum u. 4., Nagyterem.

A folyóirat új számát bemutatja Kalla Gábor (ELTE BTK Régészettudományi Intézet). A bemutatót Németh György (ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék): Homérosz városa háborúban és békében c. előadása követi.

A rendezvényen az Ókor megjelent számai kedvezménnyel megvásárolhatóak, ill. megrendelhetőek.

2010. április 26., hétfő

Könyv: Adalékok a Sötét Korhoz

Fabrizio Venturi (szerk.): Societies in Transition. Evolutionary Processes in the Northern Levant between Late Bronze Age II and Early Iron Age. Papers presented on the occasion of the XX anniversary of the new excavation in Tell AfisBologna, 15th november 2007. Studi e Testi Orientali 9. Bologna, 2010.

A tartalomból:
Fabrizio Venturi: Cultural Breakdown or Evolution? The Impact of Changes in 12th Century BC Tell Afis.
Klaas Vansteenhuysen: The Bronze to Iron Age Transition at Tell Tweini (Syria)
Tatiana Pedrazzi: Globalization Versus Regionalism: LB II/Iron I Transition in Coastal Syria from the Storage Jars Point of View
Marie Henriette Gates: Potters and Consumers in Cilicia and the Amuq during the “Age of Transformations” (13th-10th Centuries BC).
Timothy P. Harrison: The Late Bronze/Early Iron Age Transition in the North Orontes Valley

2010. április 23., péntek

Art and Society konferencia-program

Ahogy arról korábban már tudósítottunk, május 13. és 15. között nemzetközi konferenciát szervez a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Osztálya Art and Society: Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art címmel. Immár a teljes program megtekinthető a konferencia hivatalos honlapján, illetve egy pdf fájlban, közvetlenül erről a linkről letölthető. Érdemes átböngészni, sokszínű lesz a progam, és minden érdeklődő kollégát szeretettel várnak.

2010. április 22., csütörtök

Folyóirat-bemutató 3. Klio

Folyóirat-bemutatómat a német nyelvterület legöregebb ókortörténeti folyóiratával folytatom, melynek teljes neve: "Klio. Beiträge zur Alten Geschichte", alapítása éve pedig 1897. A folyóirat évente két kötetben jelenik meg az Akademie Verlagnál, szerkesztői Hans-Joachim Gehrke (DAI) és Manfred Clauss. A tanulmányokat kronológiai sorrendben közlik és minden kötetet egy vaskos, rövid recenziókból álló kritikai rész zár le. A folyóirat honlapja itt található, a 2008-as évfolyam óta a világhálón is elérhető.

Ezt a folyóiratot ókori keletesek viszonylag ritkán emlegetik, pedig a folyóirat külön hangsúlyt fektet a klasszikus antikvitás keleti kapcsolatait illetően, s ezért minden évben több - fontos - ókori keleti tanulmányt is közöl (érzékeltetésül a bejegyzés végén felsoroltam az utóbbi két év idevágó tanulmányait). Ezen belül a saját szubjektív benyomásom szerint az ókori Anatólia és Irán az, melynek kutatói a legtöbb haszonnal forgathatják. Különösen kiemelendőnek tartom, hogy e folyóiratban gyakorta jelennek meg a nagy vitákhoz (pl. Trója-problematika) kapcsolódó kritikus szemléletű dolgozatok.

91 (2009)
V. D. Pantazis: Wilusa. Reconsidering the Evidence.
J. M. Bigwood: 'Incestuous' Marriage in Achaemenid Iran: Myths and Realities.

90 (2008)
P.W. Haider: War ein "Groß-Ionien" tatsächlich um 1360 v. Chr. in Westkleinasien existent? Eine kritische Analyse zu den Lesungen und Identifizierungen der jüngst entdeckten topographischen Namenslisten aus der Regierungszeit Amenophis' III.
D. Mebs - Chr. Schäfer: Kleopatra und der Kobrabiß - das Ende eines Mythos?
H. Börm: Das Königtum der Sasaniden - Strukturen und Probleme. Bemerkungen aus althistorischer Sicht.
P. Högemann - N. Oettinger: Die Seuche im Heerlager der Achäer vor Troia. Orakel und magische Rituale im hethiterzeitlichen Kleinasien und im archaischen Griechenland.
I. Huber: Ansichten eines Zivilisierten über die unzivilisierte Welt: Das Sasaniden-Bild des Georgios Pisides und sein historischer Wert für den spätantiken Iran.

2010. április 20., kedd

Egyiptológiai SEC-előadás

Nagy örömmel jelentem be a következő SEC ülést, melynek előadója, témája, időpontja és helyszíne:

Petrik Máté (egyiptológus)
Hátrakötözött kezű női terracotta figurák

2010. április 27., 17.30.
ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, Múzeum krt. 4/F II. 234.

Egyúttal reményem fejezem ki, hogy ezúttal - a korábbi előadásokkal szemben - valóban tekintélyes számú hallgatóság jön el. A tudományos élethez ugyanis az is hozzátartozik, hogy meghallgatjuk kollégáinkat.

2010. április 18., vasárnap

Konferencia Lipcsében: Linguistic Borrowing into Coptic

A hónap végén, április 26-28 között egy egészen speciális konferencia lesz Lipcsében, ahová e sorok írója is hivatalos. A Linguistic Borrowing into Coptic c. találkozó tulajdonképpen egy most induló projekt, a kopt nyelvben adatolható jövevényszavak szisztematikus leírására és elemzésére létehozott Database and Dictionary of Greek Loanwords in Coptic (DDGLC) kezdetét jelzi, annak egyfajta megnyitó eseménye. A szervező intémények (a Lipcsei Egyiptológiai Intézet, a Jeruzsálemi Héber Egyeten és a Szász Tudományos Akadémia) igyekeztek minden olyan kutatót meghívni és előadásra ösztönözni, akik valamilyen formában foglalkoztak már a témával. Továbbá kontaktológiával, nyelvtipológiával foglalkozó általános nyelvészeket is meginvitáltak, hogy az Egyiptomban tapasztalható kétnyelvűség szocioloingvisztikai aspektusairól, illetve a lexikális kölcsönzésen túl, a nyelvi érintkezés egyéb, nyelvészetileg releváns kérdéseiről is szó essék. A konferencia nem titkolt célja, hogy a koptológusokat és az elméleti nyelvészeket egy tető alá terelve lehetőséget teremtsen az alapvető módszertani kérdések megvitatására.
Magyarországról Hasznos Andrea és jómagam veszünk részt a konferencián. A részletes program, a résztvevők listája, az absztraktok, és a konferencia posztere egyenként letölthetők, a kezdőlap pedig innen érhető el. A linket természetesen már felvettük jobboldalt, az Aktuális konferenciák címszó alatt.

2010. április 16., péntek

Még egyszer a nyelvkönyv-sorozatokról

Múltkorjában hosszasan írtam a LOS című, most induló tankönyv s leíró nyelvtan sorozatról. Ennek kapcsán gondoltam megnézem, mi a helyzet a másik két sorozattal, a LANE-tel és az ELO-szal.

1. LANE. A "Languages of the Ancient Near East" a Winona-tavi Eisenbrauns kiadó frissen gründolt sorozata (2008). Eddig egy kötet jelent meg belőle (két alkötettel), a már általam is sokat dicsért új standard hettita nyelvtan. A következő kötet N. J. C. Kouwenberg munkája lesz ("The Akkadian Verb and Its Semitic Background"), amely mindent magába akar majd foglalni, amit csak az akkád ige belső és külső történetéről tudni lehet.

2. Az ELO, azaz "Elementa Linguarum Orientis" az azokat a zöld, papírkötésű tankönyveket megjelentető sorozat. Sajnos, mint most számomra is kiderült, négy kötet után leállították. Ez valószínüleg nem független attól, hogy eleggé hányódott a különféle kiadók között (az első két kötet - egy ugariti, ill. egy ge'ez tankönyv Troppertől - az Ugarit-kiadónál jelent, a harmadik - Payne kiváló hieroglif luvi kötete [most megjelent második kiadásáról a minap szóltam] - és a negyedik, Tropper kis ugariti szótára a Harrassowitznál).

3. Ám ez ELO nem szűnt meg, csak átalakult: ugyanis a Harrassowitznál létrehoztak egy új sorozatot, a SILO-t ("Subsidia et Instrumenta Linguarum Orientis"), melynek célkitűzései alapvetően azonosak az ELO-éval. A sorozatból két kötet jött ki eddig, egy szahidi kopt (J. Brankaer) - ennek méltatását a papirusz-írnokra bíznám - és Payne luvi kötetének új kiadása. 2010-ben négy további kötettel jelentkezik majd a sorozat: egy biblikus arámi (R. G. Lehmann), egy démotikus (!) (J. F. Quack), egy akkád (E. Cancik-Kirschbaum - G. G. W. Müller) és egy sumer (!) (G. Rubio) tankönyvvel. Ezenkívül terveznek még többek között óakkád (F. Breyer), bohairi kopt (Th. Schneider), hettita (J. Klinger), és számos sémi dialektusról önálló kötetet. Mint látható, a szakember gárda itt is ragyogó, csak az a kérdés, kell-e még egy akkád, hettita vagy épp kopt tankönyv.

2010. április 13., kedd

Szemezgetés az újabb folyóirat-kötetekből

BASOR 357 (2010):
Chr. R. Monroe: Sunk Costs at Late Bronze Age Uluburun

Aula Orientalis
27/1, 27/2 (2009):
D. E. Fleming - S.Démare-Lafont: Tablet Terminology at Emar: "Conventional' and "Free Format"
M. A. García Martínez: Astronomical and Spiritual Function of the Funerary Tempel of Hatshepsut
J. M. Jiménez Delgado: Historias de Herodoto en el contexto minorasiático
E. Pons: El papel de los metales en las transacciones comerciales internacionales entre Egipto y otros países
M. Suriano: Dynasty Building at Ugarit. The Ritual and Political Context of KTU 1.161
S. Costa - L. Baqué: Una nueva escena del rey representado en el pabellón de la fiesta Sed
G. Menéndez: Población extranjera en Deir el-Medina: Documentos y problemas de identificación (D. XVIII-XIX)
E. Vernet Pons - M. Vernet Pons: Punisch hw' "lebe!". Latenisch (h)aueo "eine Begrüßung bekommen".
M. Villanueva Svensson: Sobre la 1a persona de singular del pretérito medio hitita -hhahat(i), licio -xagã
W. G. Watson: A Proposal for Ug. trrt

Paléorient 35/1 (2009):
M. Frangipane et al.: Arslantepe, Malatya (Turkey): Textiles, Tools and Imprints of Fabrics from the 4th to the 2nd Millennium B.C.E.

2010. április 11., vasárnap

SEC előadás - absztrakt

A következő SEC előadásról már korábban hírt adtunk, de most a szervezők kérésére Földi Zsombor előadásának absztraktját is közzétesszük:

Földi Zsombor:
Egy larszai vállalkozó: Ibni-Amurrum

Előadásomban egy, az óbabilóni kori (i.e. II. évezred első fele) Larsza városából fennmaradt magán­archívum szövegeivel foglalkozom. A címben szereplő Ibni-Amurrum archívuma azon kevesek közé tartozik, amelyekből a hosszabb távra szóló (tulajdonjogi), illetve a rövidebb érvényességi idővel bíró dokumentumok egyaránt ismertek. Ez a tény már önmagában is fontos kérdéseket vet fel a rablóásatásból származó archívumok rekonstrukciójának lehetőségeit illetően, hiszen az eltérő típusú dokumentumok más-más szempontból világíthatják meg a bennük szereplő személyek tevékenységét.
A C.-F. Jean által 1926-ban publikált szövegekkel a kutatás a ’40-es években kezdett érdemben foglalkozni: P. Koschaker 1942-ben hosszan elemezte a kereskedelmi szerzdéseket, L. Matouš és W. F. Leemans pedig 1949-50-ben – egymástól függetlenül – rekonstruálták a szövegek alapján megrajzolható családfát.
Az előadás megkíséreli bemutatni, milyen képet rajzolnak ki a különböző típusú szövegek Ibni-Amurrum tevékenységéről, és ezek hogyan hozhatóak összefüggésbe egymással. Külön figyelmet kapnak a kereskedelmi szerződések, melyek segíthetnek rekonstruálni az állami kereskedelem („Palastgeschäft”) gyakorlati részét.

2010. április 10., szombat

Új ókori keletes könyvek

P. Briant: Alexander the Great and His Empire. A Short Introduction. Translated by Amélie Kuhrt. Princeton, University Press, 2010.

W.H. van Soldt (ed.): Society and administration in ancient Ugarit. Papers read at a symposium in Leiden, 13-14 December 2007. PIHANS 114. Leiden, NINO, 2010.

D. E. Fleming - S. J. Milstein: The Buried Foundation of the Gilgamesh Epic. The Akkadian Huwawa Narrative. Cuneiform Monographs 39. Leiden, Brill, 2010.

S Richardson (ed.): Rebellions and Peripheries in the Cuneiform World. New Haven, AOS, 2010.

R. Kletter - I. Ziffer - W. Zwickel: Yavneh I: The Excavation of the ‘Temple Hill’ Repository Pit and the Cult Stands. OBO Series Archaeologica 30. Fribourg - Göttingen, Academic Press - Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.

A. Cohen - St. E. Kangas (eds.): Assyrian Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II. A Cultural Biography. University Press of New England, 2010.

F. M. Fales: Guerre et paix en Assyrie - Religion et impérialisme. Cerf, Paris, 2010.

2010. április 9., péntek

Felújított hieroglif luvi tankönyv

A hieroglif luvi nyelvvel (ill. pontosabban a luvi hieroglif luvi írásrendszerben lejegyzett változatával) megismerkedni szándékozók számára 2004 óta létezik egy didaktikai szempontból kiváló tankönyv, Annick Payne munkája, amely egy rövid nyelvtani összefoglalást követően tucatnyi, gondosan válogatott és fokozatosan nehezedő, megfelelően elemzett szöveggel avatja be a diákokat a luvi nyelv és írás rejtelmeibe. S nem mellesleg: teljes jellista és a mindezidáig legteljesebb luvi szójegyzék is megtalálható benne. Ráadásul, a gyengébbek kedvéért, mindez angolul! Noha nem helyettesíti a legrészletesebb - bár ennek ellenére rövid - leíró nyelvtant (H. Craig Melchert: Language. In: uő. (szerk.): The Luwians. HdO 68. Leiden - Boston, 170-210), sem a hasonló, de rendkívül nehezen kezelhető német rokonát (Reinhold Plöchl: Einführung ins Hieroglyphen-Luwische. DTH 8. Dresden, 2003 (és N.A.B.U. 2003/109), tankönyvként valóban utolérhetetlen, s ezt mind a nyelv oktatója is mondhatom (mind grúz, mind magyar diákjaim esetében igen jól bevált).

Mindamellett nem volt mentes néhány problémától, ezért már régóta tervbe lett véve egy második kiadás, amely épp most jött ki a Harrassowitz kiadótól, az ezekben a körökben igen barátinak mondható harminc eurós áron:

Annick Payne: Hieroglyphic Luwian. An Introduction with Original Texts. 2nd, revised edition. SILO 2. Wiesbaden, Harrassowitz, 2010.

Mindenkinek, akit kicsit is érdekel a luvi nyelv, vagy Anatólia és Szíria késő bronzkora, ill. kora vaskora, csak ajánlani tudom (értsd: a luvi nyelvű források ismerete nélkül úgysem lehet érdemben dolgozni ezeken a területeken).

2010. április 8., csütörtök

Következő SEC előadás

A következő SEC felolvasóülés április 13-án, kedden lesz, délután 17.30-kor a szokásos helyszínen, az ELTE BTK Asszíriológiai és Hebraisztikai tanszékén (Múzeum krt. 4/F. II. em. 234. terem). Az előadás pedig a következő:

Földi Zsombor (asszíriológus MA hallgató):
Egy larszai vállalkozó: Ibni-Amurrum

2010. április 5., hétfő

Húsvéti könyvajánló - egyiptológia

Az Agyagpap húsvéti nyula az elmúlt hónapok egyiptológiai könyvtermésének összegyűjtésével kedveskedik az olvasóknak:

Beyond the Horizon. Studies in Egyptian Art, Archaeology and History in Honour of Barry J. Kemp. Edited by Salima Ikram and Aidan Dodson. Foreword by Zahi HawassThe American University in Cairo Press, 2010

Tartalomjegyzék pdf formátumban letölthető innen.

Willy Clarysse – Dorothy J. Thompson: Counting the People in Hellenistic Egypt. Volume 1, Population Registers (P. Count). Cambridge Classical Studies. Cambridge University Press 2010


S. Lanna: Lo Stato egiziano nelle fonti scritte del periodo tinita. BAR International Series 1838, Oxford

P. Van Peer – P. Vermeersch – E. Paulissen: Chert Quarrying: Lithic Technology, and a Modern Human Burial at the Palaeolithic Site of Taramsa 1, Upper Egypt. Egyptian Prehistory Monographs 5. Leuven: Leuven University Press, 2010

P. Heilporn: Thèbes et ses taxes. Recherches sur la fiscalité en Égypte romaine (Ostraca de Strasbourg II). Études d'Archéologie et d'Histoire ancienne. Paris, De Boccard, 2009

Salima Ikram: Ancient Egypt. An Introduction. Cambridge, Cambridge University Press, 2010

2010. április 1., csütörtök

Ókori keleti - egyiptológiai előadás

Részlet a MTA Nyelvtudományi Intézetének áprilisi programjából:

Simon Zsolt (Orientalisztikai Osztály)
Anatóliai jövevényszavak az egyiptomiban?

Helyszín: MTA NyTI (Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem
Időpont: 2010. április 8., csütörtök, 14.00.

Az absztrakt innen letölthető.