2009. szeptember 29., kedd

Újasszíros előadás

Vér Ádám
Az első helyettes-király szertartástól a „nagy tisztogatásig”: Assur-ah-iddina utolsó évei

Pillanatképek Az Erasmus Kollégium öregdiákjainak tudományos előadássorozata

2009. október 2. (péntek), 17.00
ELTE BTK I. épület, 2. emelet, 208-as terem

Absztrakt

Az Újasszír Birodalom a Kr. e. 8. század második felétől a Kr. e. 7. század utolsó évtizedéig élte virágkorát. A világ első területi birodalma jószerivel a teljes Közel-Keletet bekebelezte: az egyiptomi Thébától az Iráni-fennsíkig, Kilikiától a Perzsa-öbölig mindent. Az asszír uralkodókat nagyszámú professzionális hivatalnoki kar segítette a kormányzásban, így érthető, hogy a hódítások üteme annak ellenére alig lassult valamit, hogy ezen időszak hat asszír királyából három puccsal került hatalomra, három erőszakos halált halt, és egymást követő két generációban az asszír uralkodók megpróbálták kiirtani fivéreiket. Bár a hatalom mindvégig a tágan értelmezett uralkodói családon belül öröklődött, talán nem meglepő, hogy némely asszír uralkodók erősen aggódtak személyes biztonságukért. Az assziriológiai szakirodalomban közhelynek számít, hogy Assur-ah-iddina (uralkodott Kr. e. 680–669) sokat betegeskedett, erősen babonás volt, sőt – egyes késői kritikusai szerint – kissé paranoiás is. Előadásomban a királyi levelezés és a fennmaradt ómenirodalom forrásbázisán e nagyformátumú asszír király utolsó éveit végigkísérve próbálom bemutatni, hogy az említett paranoia kevésbé az uralkodó személyes habitusából fakadt, sokkal inkább a bürokratikus apparátus működésében gyökerezett.

Világhálós könyvkritikák (ókori Kelet)

Charlotte Lerouge: L' image des Parthes dans le monde gréco-romain. Du début du Ier siècle av. J.-C. jusqu' à la fin du Haut-Empire romain. Oriens et Occidens, 17. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007. BMCR 2009.09.41. Recenzens: Leonardo Gregoratti.

Mordechai Cogan: The Raging Torrent: Historical Inscriptions from Assyria and Babylonia Relating to Ancient Israel. Jerusalem, 2008.
RBL 2009. Recenzens: Aren Maeir.

Ehud Netzer:
The Architecture of Herod, the Great Builder. Grand Rapids, 2008. RBL 2009. Recenzens: David Chapman.

2009. szeptember 28., hétfő

Új könyvek - ókori Kelet

1. Paolo Merlo: La religione dell'antico Israele. Carocci, 2009

La religione ebraica dei regni di Israele e Giuda (ca. 1000-539 a.C.) è da sempre un tema difficile da affrontare con equilibrio per la presenza di giudizi precostituiti – sia a favore, sia contrari – inmerito alla validità della testimonianza religiosa offerta dalla Bibbia. In questo libro, l’antica religione ebraica è descritta con il contributo di tutte le fonti disponibili, siano esse archeologiche, storiche o letterarie, nel tentativo di comprenderla nel suo opportuno contesto storico-religioso. Tale approccio permette di valutare la documentazione archeologica ed epigrafica, ma anche di recuperare quanto vi è di storicamente attendibile nella Bibbia, senza privilegiare la testimonianza di una singola fonte a scapito delle altre, intendendo così superare la ricostruzione di una semplice religione “biblica" per arrivare a una descrizione storicamente plausibile della religione di Israele e Giuda.

2. G. Chambon: Florilegium Marianum XI. Les Archives du vin à Mari. Mémoires de NABU 12. Paris, 2009.

A kötet 190 szöveg kommentált kiadását tartalmazza, fotográfiákkal együtt.

3. Law from the Tigris to the Tiber. The Writings of Raymond Westbrook 1-2. Edited by Bruce Wells and F. Rachel Magdalene. Eisenbrauns,
2009

4. Schironi, Francesca: From Alexandria to Babylon. Near Eastern Languages and Hellenistic Erudition in the Oxyrhynchus Glossary (P.Oxy. 1802 + 4812). Walter de Gruyter, 2009.

This book provides the first full edition and commentary of the Oxyrhynchus Glossary (POxy 1802 and 4812). This is a unique document both for the history of Greek lexicography and for the study of the cultural and linguistic exchange between the Greeks and the “others” in the Hellenistic near East. The fragment contains a fully alphabetized glossary with lemmas defined as “Persian,” “Babylonian,” and “Chaldaean”, as well as lemmas taken from Greek dialects or common Greek. The entries are rich in quotations from ancient authorities including Berossus, Apollodorus and Erasistratus. This glossary had never been analyzed in depth previously. Francesca Schironi provides a comprehensive introduction and commentary that places the Oxyrhynchus Glossary into the wider context of Greek lexicography and scholarship, discusses its interest for non-Greek languages and the problems related to linguistic exchanges in the Near Eastern areas, and showst he uniqueness and value of this document.

2009. szeptember 27., vasárnap

Aramazd - AJNES 3/2 (2008)

Fontosabb tanulmányok a frissen megjelent Aramazdban:

James P. Mallory: Migrations in Prehistoric Eurasia: Problems in the Correlation of Archaeology and Language
Gregory E. Areshian: Die Beziehungen der Kulturen des Armenischen Hochlands und der Zentralgebiete Südkaukasiens zu Vorderasien und der Ägäis in der Trialeti-Epoche
Arsen Bobokhyan: Bemerkungen zu den Kommunikationsarterien des Kulturgebiets zwischen Kaukasus und Taurus, ca. 2500-1500 v. Chr.
Mirjo Salvini: Minima Urartaica
John A. C. Greppin: Urartian Sibilants in Armenian.
Michael Herles: Das Kamel in Assyrien und Urartu.
Hayk Hakobyan - Simon Hmayakyan: Recently Found Boundary Stelae from Sevan Lake Basin

2009. szeptember 26., szombat

AME 4/1 (2009)

Az Anthropology of the Middle East - mint címéből is látható - elsősorban az ókor utáni (legfőképp modern) Közel-Kelettel foglalkozik, de az alkalomadtán akad ókoros kitérő is. Mint például legújabb (tematikus) füzetében, ahol több ókori keletes tanulmány is olvasható, többek között:

Bernbeck, Reinhard: Class Conflict in Ancient Mesopotamia. Between Knowledge of History and Historicising Knowledge.
Francfort, Henri-Paul: L'âge du bronze en Asie centrale. La civilisation d'Oxus.
Warburton, David A.: Economics, Anthropological Models and the Ancient Near East. [Ez az egyik tanulmány amelyet a szerző a ma, az 3. ICYE-n elhangzott előadásához ajánlott, a konferencia honlapjáról letölthető].

2009. szeptember 22., kedd

Újdonságok (Anatólia, Mitanni)

Az ókori keletesek egy jelentős része, jelesül az Anatóliával, Mitannival, ill. az Óperzsa Birodalommal foglalkozók bizony arra kényszerülnek, hogy fél szemmel az indogermanisztikai kutatásokra is figyeljenek, hiszen nem egyszer onnan érkeznek igencsak fontos eredmények. Ezért most álljon itt néhány újdonság, hír:

1. A neves heidelbergi kiadó, a Carl Winter két újdonsága is tartalmaz érdekességeket:

Reiner Lipp: Die indogermanischen und einzelsprachlichen Palatale im Indoiranischen I. Neurekonstruktion, Nuristan-Sprachen, Genese der indoarischen Retroflexe, Indoarisch von Mitanni. Indogermanische Bibliothek, 3. Reihe. Heidelberg,
2009. A nem indogermanistákat nyilván kissé elriasztó cím utolsó tagjára hívnám fel a figyelmet: a kötet ajánlójában ugyanis az áll, hogy a fonológiai vizsgálódások új felismerésekhez vezettek a mitanni indoiráni nyelvjárást illetően.

Stüber, Karin - Remmer, Ulla - Zehnder, Thomas: Indogermanische Frauennamen. Indogermanische Bibliothek, 3. Reihe. Heidelberg,
2009. A kötet tartalmaz egy, az anatóliai női neveket összegyűjtő és elemző fejezetet is.

2. A napokban kerül sor az Indogermanische Gesellschaft Arbeitstagungjára, Würzburgban, melynek címe: Die Ausbreitung des Indogermanischen. Thesen aus Sprachwissenschaft, Archäologie, Genetik.

Két előadás is foglalkozik blogunkat érintő témákkal:

Rieken, Elisabeth: Luwier, Lykier, Lyder - alle vom selben Stamm? [A három elnevezés egy tőről való fakadását kívánja bizonyítani]

Tremblay, Xavier: Die Sprache der Oxuskultur (BMAC) und die frühesten Berührungen zwischen Indo-Iraniern und den mesopotamischen Reichen. [A neves iranista egy hamarosan megjelenő és igen meghökkentő tézist fog röviden vázolni, miszerint a fent nevezett kultúra (részben) azonos lenne Marhasival és az ékírásos szövegekben fennmaradt marhasi névanyag "(kelet)hurri" nyelven lenne értelmezhető; továbbá az akkádba bekerült iráni jövevényszavak alapján kíván hozzászólni a mitanni indoirániak és az irániak "bejöveteléhez"].

A konferencia honlapja, ahonnan az absztraktok is letölthetőek, itt található.

2009. szeptember 21., hétfő

Világhálós anyagok

Most következzék egy kis gyűjtés az elmúlt időszak terméséből: a világhálón hozzáférhetővé tett folyóiratok, tanulmányok, stb.

Folyóiratok:
RA. Elérhetővé lettek a 93 (2001) - 101 (2007) kötetek, mégpedig itt.

Revue internationale des droits de l'antiquité (RIDA). Bár a hangsúly a klasszikus ókoron van, a folyóirat szinte minden kötetében akad egy-egy ókori keletes vagy egyiptológiai tanulmány. Az 44 (1997)-53 (2006)-os kötetek tölthetőek le itt.

Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente Antico (SEL). Itt letölthetővé váltak az 1 (1984) - 21 (2004) kötetek.

Syria. Elérhetővé váltak
itt az 1 (1920) - 77 (2000) kötetek.

Hírlevelek:
Antiquity Bulletin. Annak a bizonyos Antiquitynek a világhálós kiegészítése.

Damqātum 5 (2009). A Centro de Estudios del Antiguo Oriente (CEHAO, Buenos Aires) hírlevele, mind ókori keleti, mind egyiptológiai témákkal.

Cikkek:
R. McC. Adams: Old Babylonian Networks of Urban Notables. Cuneiform Digital Library Journal 2009/7.
M. Widell: Two Ur III Texts from Umma. Observations on Archival Practices and Household Management. Cuneiform Digital Library Journal 2009/6.
B. Lafont: The Army of the Kings of Ur. The Textual Evidence. Cuneiform Digital Library Journal 2009/5.

2009. szeptember 18., péntek

Urartu and Its Neighbors

Nem szoktam honlappal nem rendelkező konferenciákról hírt adni, de most kivételt teszek a témára és az előadókra való tekintettel.

"Urartu and Its Neighbors" in honor of Prof. Nicolay Harutyunyan, on the occasion of his 90th anniversary. (Helyszín: Jereván)

Tuesday, September 22
SESSION I, 11:00 AM – 13:00 PM
Gregory Areshian, Why do We Need to Study Leonti Mroveli
Margarit Khachikyan, On the Use of the “Article” in Urartian
Mirjo Salvini, Recent Discoveries of Urartian Inscriptions
Pavel Avetisyan, Preliminary Results of the Excavations of the Early Bronze Age Settlement of Tsaghkasar

SESSION II, 13:30 AM – 16:00 PM
Gernot Wilhelm, The Personal Suffixes of the Urartian Verb
John Greppin, Hurro-Urartian-North-East-Caucasian-Armenian Linguistic Connections
Armen Petrosyan, Armenian Elements in Urartian Language and Onomastics
Ilya Yakubovich, From Lower Land to Cappadocia
Hasmik Hmayakyan, Hittite marnuwa

Wednesday, September 23
SESSION III, 10:00 AM – 12:00
Rocio da Riva, Another Brick in the Median Wall
Aram Kosyan, The Western Periphery of the Urartian Empire and Beyond
Stephan Kroll, Urartu and Hasanlu
Michael Roaf, Thureau-Dangin, Lehmann-Haupt, and Rusa Erimenahi

SESSION IV, 12:30 – 14:30 PM
David Stronach, Urartian, Median and Achaemenid Columned Halls: Some Preliminary Considerations
Simon Hmayakyan, Urartian Studies in Armenia in Last Two Decades
Inesa Karapetyan, Susi-Temple of Argištihinili
Husik Melkonyan, A New-Discovered Urartian Fortress: Getap

SESSION V, 15:00 – 17:30 PM
Garegin Tumanyan, Cimmero-Scythian Cemeteries in the Armenian Highland
Nvard Tiratsian, The Urartian Jar Burial of Nor Armavir
Reihane Afifi, Urartian Engravings in Glazed Bricks Found During the Excavations of Rabat-Tepe,Sardasht, Iran
Hayk Hakobyan, Grigor the Illuminator in Front of Pagan Temple

Thursday, September 24
SESSION VI, 10:00 AM – 13:00 PM
Christian Konrad Piller, Northern Iran in Iron Age II and III: a Neighbor of Urartu?
Seda Devedjian, Lori-Berd during Urartian Period
Arsen Bobokhyan, Cultural Diversity and Political Unity: An Ethno-Archaeological Case Study of Vakıflı Village, Turkey
Reza Heidari, Hidden Aspects of the Mannean Rule in Northwestern Iran
Artak Movsisyan, Hieroglyphic Writing in Van Kingdom: Perspectives of Decipherment
Yervand Grekyan, The Battle of Uauš: A Re- Examination

ZÄS 136/1 (2009)

Megjelent a Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 2009-es számának első füzete. Sajnos ez most nem tölthető le úgy, mint a tavalyi, de a tartalomjegyzék és a cikkek összefoglalója megtekinthető ezen a linken.

Letölthető könyvek Chicagóból - Nyolcadik adag

OIP 8. Medinet Habu, Volume I. Earlier Historical Records of Ramses III. The Epigraphic Survey. Chicago: The Oriental Institute, 1930.

OIP 23. Medinet Habu, Volume III. The Calendar, the “Slaughterhouse,” and Minor Records of Ramses III. The Epigraphic Survey. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

OIP 36. Medinet Habu Graffiti: Facsimiles. William F. Edgerton. Chicago: University of Chicago Press, 1937.

OIP 51. Medinet Habu, Volume IV, Festival Scenes of Ramses III. The Epigraphic Survey. Chicago: University of Chicago Press, 1940.

OIP 56. Key Plans Showing Locations of Theban Temple Decorations. Harold Hayden Nelson. Chicago: University of Chicago Press, 1941.

OIP 74. Reliefs and Inscriptions at Karnak, Volume III. The Bubastite Portal. The Epigraphic Survey. Chicago: University of Chicago Press, 1954.

OIP 100. The Temple of Khonsu, Volume I: Scenes of King Herihor in the Court. The Epigraphic Survey. Chicago: The Oriental Institute, 1979.

OIP 103. The Temple of Khonsu, Volume 2: Scenes and Inscriptions in the Court and the First Hypostyle Hall. The Epigraphic Survey. Chicago: The Oriental Institute, 1981.

OIP 116. Reliefs and Inscriptions at Luxor Temple, Volume 1: The Festival Procession of Opet in the Colonnade Hall. The Epigraphic Survey. Chicago: The Oriental Institute, 1994.

2009. szeptember 16., szerda

ZA 99/1 (2009)

A Zeitschrift für Assyriologie legújabb, ezévi első füzetének tanulmányai (a könyvismertetéseken túl):

Jean-Jacques Glassner: Écrire des livres à l'époque paléo-babylonienne: le traité d'extispicine.
Rukiye Akdoğan - Andreas Fuchs: Ein Inschriftenfragment Sargons II. im Museum zu Ankara.
Sylvain Patri: La perception des consonnes hittites dans les langues étrangères au XIIIe siècle.

2009. szeptember 15., kedd

Konferenciák, határidők

Ebben a bejegyzésben néhány újdonságra hívnám fel a figyelmet, másrészt emlékeztetni szeretném a konferencián való aktív részvétel után érdeklődőket az alábbi, különböző határidőkre.

A legaktuálisabb, és talán mindannyiunkat leginkább érintő esemény, a szeptember végi ICYE konferencia Budapesten, vagyis a 3rd International Congress for Young Egyptologists. A teljes program legfrissebb változata letölthető közvetlenül erről a linkről. A publikus vitához (Bleiberg vs. Warburton) tartozó tanulmányok a regisztrált résztvevők számára korlátozott ideig elérhetők ezen az oldalon.

A Szépművészeti múzeum jövő májusi nemzetközi konferenciájára (Art and Society: Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art) szeptember 25-ig lehet jelentkezni.

Ahogy azt nemrégen már említettük, a pécsi MÓK jelentkezései határideje: szeptember 30.

A 11. CRE konferencia (2009 január, Leiden; májusban írtunk róla legutóbb) jelentkezési határideje is egyre közeledik: október 1.

2009. szeptember 12., szombat

Gs. Melikishvili

A neves grúz ókori Kelet-kutató, Giorgi Melikisvili 2008. december 30.-án lett volna kilencven éves. Az emlékére tartott konferencia aktái most kerültek közlésre:

Irene Tatišvili - Manana Hvedelidze - Levan Gordeziani (szerk.): Giorgi Melikishvili memorial volume. Caucasian and Near Eastern Studies XIII. Tbilisi, 2009.

Jó hír, hogy nincsenek benne orosz nyelvű cikkek, rossz hír, hogy vannak ellenben grúz nyelvűek, amelyek csak rövid angol absztrakttal vannak kísérve. A blogunk profiljába illeszkedő írások (a *-gal ellátottak grúz nyelvűek, a címek a kötetben megadottakat követik):

George Mélikichvili: Les "gens de service" et leur position dans la stratification sociale de la société hittite. [A 31. RAI-n elhangzott publikálatlan előadás]
*Nana Bakhsoliani: To the interpretation of one plot of a Late Hittite time Karkhemish monument.
*Levan Gordeziani: To the interpretation of an Urartian formula.
Manfred Hutter: Weisheit und "Weisheitsliteratur" im hethitischen Kleinasien.
Sylvia Hutter-Braunsar: Begegnungen am oberen Euphrat - Urartäer und Luwier in Ostanatolien.
Mirjo Salvini: Die Ausdehnung des Reiches Urartu unter Argišti II. (713 - ca. 685 v. Chr.)
*Jemal Sharashenidze: For finding out social condition of geme2 category of workers of sumer state economy.
*Itamar Singer: Who were the Kaška? [Angol változatához ld. Phasis 10 (2007) 166-181]
Ilya Yakubovich: Two Armenian etymologies [az egyik egy urartui eredetű örmény szó]

A kötet hamarosan hozzáférhető lesz pdf formában az Ivane Javakhishvili Institute for History and Ethnology
honlapján, de már emailben megkérhető a kötet egyik szerkesztőjétől, Levan Gordezianitól (akinek szüksége van a kötetre, természetesen legegyszerűbb, ha hozzám fordul, hiszen nekem már megvan).

2009. szeptember 9., szerda

Letölthető könyvek Chicagóból - Hetedik adag

Ancient Egyptian Paintings, Volume 1. Plates 1-52. Nina M. Davies and Alan H. Gardiner. Chicago: The Oriental Institute, 1936.

Ancient Egyptian Paintings, Volume 2. Plates 53-104. Nina M. Davies and Alan H. Gardiner. Chicago: The Oriental Institute, 1936.

Lost Egypt, Volumes 1-3. The Epigraphic Survey. Chicago: The Oriental Institute, 1992.

OIP 93. Medinet Habu, Vol. VII: The Temple Proper, Pt. III: The Third Hypostyle Hall and All Rooms Accessible from It with Friezes of Scenes from the Roof Terraces and Exterior Walls of the Temple. The Epigraphic Survey. Chicago: The Oriental Institute, 1964.

OIP 107. Reliefs and Inscriptions at Karnak, Volume IV: The Battle Reliefs of King Sety I. The Epigraphic Survey. Chicago: The Oriental Institute, 1986.

OIP 112. Reliefs and Inscriptions at Luxor Temple, Volume 1: The Festival Procession of Opet in the Colonnade Hall. The Epigraphic Survey. Chicago: The Oriental Institute, 1994.

SAOC 42. The Road to Kadesh: A Historical Interpretation of the Battle Reliefs of King Sety I at Karnak. W. J. Murnane. Second Edition Revised. Chicago: The Oriental Institute, 1990.

SAOC 54. The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice. R. K. Ritner. Chicago: The Oriental Institute, 1993. Fourth Printing, 2008.

2009. szeptember 8., kedd

Hasznos Andrea doktori védése

Hasznos Andrea Graeco-coptica: Greek and Coptic Clause Patterns című doktori disszertációjának nyilvános védése 2009. szeptember 10-én (csütörtökön) lesz 10 órakor.
Helyszín: ELTE BTK Múzeum krt. D épület, Alagsori Tanácsterem

A bizottság elnöke:
Prof. Dr. Fodor Sándor, egyetemi tanár

Hivatalosan felkért bírálók:
Prof. Dr. Dr. Peter Nagel
Dr. Tóth Péter PhD

A bizottság titkára:
Dr. Schreiber Gábor PhD

A bizottság további tagjai:
Dr. Takács Gábor PhD
Dr. Horváth Judit (póttag)
Dr. Liptay Éva (póttag)

Témavezető:
Prof. Dr. Luft Ulrich, egyetemi tanár

A dolgozat megtekinthető az Egyiptológia Tanszéken.

2009. szeptember 7., hétfő

Új infok a MÓK 2010-ről

Új információk jelentek meg a Magyar Ókortudományi Konferencia honlapján:

1. Kiderült a konferencia időpontja: 2010. május 20-22.

2. Módosult az absztrakt-leadás határideje: 2009. szeptember 30.

3. Felkerültek a műhelyszervezők elérhetőségei is, így most már kapcsolatba lehet lépni velük is.

Jó munkát!

2009. szeptember 6., vasárnap

Prágai beszámoló

Bizonyos értelemben rendhagyó eseménynek számított a Social and Religious Development of Egypt in the First Millenium BCE c. workshop Prágában, minthogy ez a város inkább az Óbirodalom- és a III. évezred-kutatás Mekkájának számít. A workshop (amely valójában inkább egy klasszikus konferencia volt) kiválóan teljesítette a célkitűzéseket: meglepően változatos és sokoldalú előadásokat hallhattunk annak ellenére, hogy viszonylag kis rendezvénynek számított.

A találkozó helyszínéül a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyik épülete szolgált, amely a belváros szívében található, és így az előadóterem ablakából gyönyörű kilátás nyílt a Rudolfinum nevű hangversenyteremre, és a Moldván túl nyújtózó Várnegyedre (l. kép alul). A híres Cseh Egyiptológiai Intézet egy kissé arrébb, egy másik patinás épületben található, de kérésemre a cseh kollégák ott is körbevezettek. Bár az intézet az egyetem része, inkább kutató-, mint oktatási intézményként működik: sokkal kevesebb diákot vesznek fel mint nálunk, kevésbé változatos az oktatás, de több pénz jut az ásatásokra és egyéb kutatásokra. Az irodák kissé szűkösnek tűntek, de a szobákat zsúfolásig megtöltő könyvtári anyag lenyűgözött; nem is annyira a könyvek mennyisége, mint inkább összetételük változatossága és a szakirodalom naprakészsége. Az intézetigazgatói szobában pedig a cseh egyiptológia megalapítója František Lexa festménye őrködik éberen a könyvtár legősibb magját képező Jaroslav Černý-hagyaték felett: itt még a polcok is a híres egyiptológuséi voltak.

A konferencia kényelmes tempóban haladt, négy napra elosztva, a szekciók folyamatosan követték egymást, átfedés nélkül. A program utólag is megtekinthető ezen a linken. Általános megfigyelésképpen elmondhatom, hogy az utóbbi idők nemzetközi rendezvényein megfigyelt tendenciák itt is érvényesültek: egyrészről az angol térhódítása, ami által a konferenciák egyre inkább egynyelvűvé válnak (ez a tendencia persze nem érinti a franciákat, akik többnyire csak az anyanyelvükön hajlandók megszólalni); illetve a power point prezentációk használatának következtében a hivatkozások és szakirodalmi tájékoztatás hiánya - bár sosem értettem igazán, a kettő miért zárja ki egymást.

Sajnos néhány előadás elmaradt. Különösen sajnáltam Panagiotis Kousoulis illetve Elisabeth Frood távolmaradását. Az előadások általában magas színvonalúak, jól követhetők és érdekesek voltak. Ez alól igazi kivételt csak néhány „politikai” okokból meghívott egyiptomi kolléga képezett, akik versengve múlták alul egymást úgy angoltudásban, mint előadásaik tatalmában is. Szerencsére Ramadan B. Hussein megmentette a mundér becsületét és egy igen érdekes előadást tartott a Piramisszövegek szaiszi másolatatiról.

Sokan végül is több éves kutatómunkájukat, vagy projektjük munkáját mutatták be összefoglalóan, de voltak kiemelkedő egyéni előadások is. Nekem különösen tetszett Mark Smith előadása Széth feltételezett uralkodásáról Ozirisz halála és Hórusz trónralépése között. Az ásatási beszámolók közül rendkívül figyelemre méltó volt Jiři Janak és Renata Landgráfová HK rekonstrukciói a szaiszi kori Nekau sírjában talált fatáblákon, illetve az IFAO új, dél-szakkarai ásatásait bemutató Vassil Dobrev prezentációja. De általában elmondhatom, hogy a konferenciát nagyon élveztem, sokat tanultam belőle, és az én előadásom is számos résztvevőt serkentett töprengésre, vitára, aminek nagyon örültem.

Kritikai megjegyzés csupán azért illetheti a szervezőket, mivel egy szerintem igen fontos elemről elfeledkeztek, mégpedig az ún. szociális események beiktatásáról. Igaz, regisztrációs díjat nem kellett fizetni, de kezdeményezhettek volna közös vacsorákat – természetesen önköltségen – hogy a társaság a hivatalos szekciók után is együtt maradjon. Szerencsére néhány cseh kolléga észbe kapott, és a szervezők helyett magukra vállalták ezt a feladatot. Így végül az oldottabb környezetben még több hasznos és kellemes szakmai barátság köttethetett.

Prágában jövőre két egyiptológai konferencia várható: júniusban lesz a már-már hagyományosnak nevezhető Abuszir és Szakkara találkozó, jövő őszre pedig egy Egyiptom és Ókori Keleti kapcsolatok tematikájú konferenciát terveznek.

2009. szeptember 4., péntek

Magyar Ókortudományi Konferencia - Pécs, 2010

Megszületett a jövő évi, Pécsett megrendezésre kerülő Magyar Ókortudományi Konferencia honlapja (a konferencia pontos időpontja még nem lett közzétéve a honlapon). Mint ismeretes, a konferencia ez alkalommal nem egy téma, hanem sok kis műhely köré fog szerveződni. Ideiktatom azon műhelyek listáját, amelyek az egyiptológusok és az ókori keletesek számára érdekesek lehetnek (zárójelben a műhelyek szervezőinek nevével):

Nyelvészet és ókortudomány (Egedi Barbara)
Az ókori Anatólia (Simon Zsolt)
Epigraphia (Németh György)
Civilizációk találkozása az ókorban (Vilmos László)
Hatalmi propaganda és művészet az ókorban (Gloviczki Zoltán)
Mágia (Nagy Árpád Miklós)

A honlap tartalmazza az egyes műhelyek leírását is (e pillanatban Nagy Árpád Miklósé még nem olvasható).

A konferencia szervezőinek kérése, hogy "aki az egyes műhelyekre előadással jelentkezni kíván, küldje el az előadás címét és rövid ismertetését 2009. szeptember 20.-ig az okorkonf2010(kukac)gmail.com címre és/vagy vegye fel a kapcsolatot a műhely szervezőjével".

Én itt (is) jelzem, hogy arra kérek mindenkit, aki "Az ókori Anatólia" műhelybe jelentkezni kíván, az a fentebbi "és/vagy" kapcsolatot "és"-ként értelmezze, azaz az absztraktokat nekem és az okorkonf2010-es címre is küldjék el.

2009. szeptember 2., szerda

Rövidhírek: Santorini és Margat

1. A minap az Index egy viszonylag részletes riportot közölt Major Balázs szíriai, margati expedíciójának ezévi kampányáról. Ha még nem látták, olvassák el.

2. Magam is csak most találtam, hogy David A. Sewell 2001-es doktorija (University of Reading) a nevezetes santorini vulkánkitörés fizikai hatásairól elérhető a világhálón, mind html, mind pdf formában.

2009. szeptember 1., kedd

Sumer nyelvészeti előadások

Az Erasmus Kollégium Nyelv - nyelvfilozófia - nyelvi ismeretterjesztés kutatócsoportja "Semmi nincs úgy 2." címmel nyilvános konferenciát rendez. A négy előadáscsoport közül a harmadik sumer nyelvészeti kérdésekkel foglalkozik.

Időpont: szeptember 8., kedd
Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet (VI., Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

Az előadások:
14:40 - 14:55 Sövegjártó Szilvia: A sumer allatív poliszémia
14:55 - 15:05 vita - vitaindító: Zólyomi Gábor

15:05 - 15:20 Tanos Bálint: Teljes igei reduplikáció és igei pluralitás a sumerben történeti-tipológiai megközelítésben
15:20 - 15:30 vita - vitaindító: Zólyomi Gábor

15:30 - 15:45 Zólyomi Gábor: Biklauzális létigés szerkezetek a sumerben
15:45 - 15:55 vita - vitaindító: Sövegjártó Szilvia