2014. december 31., szerda

Az év könyvei

Az év utolsó napján mindig kiválasztok három könyvet, az év legfontosabb publikációinak személyes listáját. A kritériumok a szokásosak:

1. Ókori keletes kötet (tehát nem tanulmány).

2. Tartalmilag kiemelkedő és általános érvényű legyen.

3. Összesen három darab legyen.

Ebben az évben betartottam azt a feltételt is, hogy a konferencia-köteteket és az ünnepi köteteket a hullámzó színvonal miatt figyelmen kívül hagyom.

Az összeállítás természetesen, mint mindig, szubjektív, hiszen ez a számomra kiemelkedő munkák listája, értelemszerűen nem fogok tudni egyiptológiai munkákat méltatni. A hettitológai szakirodalom hihetetlenül nő, s a színvonalra sem lehet panasz, így ebben az évben elég egyoldalú lett a listám és még a hármasszabályt sem sikerült betartanom. Íme:

1. Metin Alparslan - Meltem Dogan-Alparslan (szerk.): Hittites. An Anatolian Empire. Hititler. Bir Anadolu İmparatorluğu. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları

Noha az embernek néha az az érzése, hogy egy kissé túl sok hettitológiai bevezető jelent már meg, voltaképp a legtöbbjük foghíjas, hiszen nem kezelik egységként a filológiai és régészeti kutatásokat, így nem adnak teljes képet a hettitákról. Jelen kötet ebbe az irányba tett hatalmas lépést, kiváló szerzőgárdával, naprakész eredményekkel, igényes kiállításban és még a művelt nagyközönség számára is érthető módon.

2. N. Marchetti (ed.): Karkemish. An Ancient Capital on the Euphrates. OrientLab 2. Bologna

Karkemis az ókori Kelet legfontosabb városai közé tartozik, mégsem állt rendelkezésre hozzá egy jó bevezető munka, így a jelenlegi ásatások vezetője szerkesztésében megjelent áttekintés - amely ráadásul szabadon letölthető - valódi hiányt tölt be, a legmagasabb színvonalon.

3. Megosztott helyezés:

Anna H. Bauer: Morphosyntax of the Noun Phrase in Hieroglyphic Luwian. Brill's Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden

Alwin Kloekhorst: Accent in Hittite. A Study in Plene Spelling, Consonant Gradation, Clitics, and Metrics. StBoT 56. Wiesbaden

Bár e két könyvre első pillantásra nehezen lehetne ráfogni, hogy általános érvényűek, nem szabad elfeledni, hogy egy szöveg megértésének első lépcsőfoka a grammatikailag pontos elemzés és e két munka sokat lendít e téren a luvi és a hettita nyelv tekintetében. Bauer munkája jelzi továbbá, hogy ma már a luvi filológiai stúdiumok is elértek abba a stádiumba, amikor meg lehet és meg is kell effajta kérdéseket vitatni, hiszen még mindig nincsen részletes luvi nyelvtanunk. Kloekhorst munkája pedig hatalmas segítség minden hettita filológusnak, hiszen a problémák közismerten ott kezdődnek, hogy milyen alakot írjunk a szótárfüzetbe és hogyan találjunk meg egy szót a hettita szótárakban.

2014. december 30., kedd

Könyvajánló

Ömür Harmanşah: Place, Memory, and Healing: An Archaeology of Anatolian Rock Monuments. Routledge

Andreas Wagner (Hg.): Göttliche Körper – Göttliche Gefühle. Was leisten anthropomorphe und anthropopathische Götterkonzepte im Alten Orient und im Alten Testament? OBO 270. Fribourg

Michael Seymour: Babylon: Legend, History and Ancient City. I.B. Tauris

D. Durkin-Meisterernst (ed.): Miscellaneous Hymns. Middle Persian and Parthian Hymns in the Turfan Collection. Brussels

Josephine Crawley Quinn, Nicholas C. Vella: The Punic Mediterranean. Identities and Identification from Phoenician Settlement to Roman Rule. Cambridge

Niek Veldhuis: History of the Cuneiform Lexical Tradition. Guides to the Mesopotamian Textual Record 6. Münster

Uri Gabbay: Pacifying the Hearts of the Gods. Sumerian Emesal Prayers of the First Millennium BC. 
Heidelberger Emesal-Studien 1. Wiesbaden

Wolfgang Röllig: Die aramäischen Texte aus Tall Šēh Hamad / Dūr-Katlimmu / Magdalu. Berichte der Ausgrabung Tall Šēh Hamad / Dūr-Katlimmu 17. Wiesbaden

Saqer Salah: Die mittelassyrischen Personen- und Rationenlisten aus Tall Šēh Hamad/Dūr-Katlimmu.
Berichte der Ausgrabung Tall Šēh Hamad / Dūr-Katlimmu 18. Wiesbaden

Francis Breyer: Altakkadisches Elementarbuch. SILO 3. Wiesbaden

Eva Strommenger, Dietrich Sürenhagen, Dessa Rittig (Hg.): Die Kleinfunde von Habuba Kabira-Süd. WVDOG 141. Wiesbaden

2014. december 29., hétfő

Journal of Ancient Near Eastern History 1/2 (2014)

A tartalom:

Matthew James Suriano, The Historicality of the King: An Exercise in Reading Royal Inscriptions from the Ancient Levant

Yigal Bloch, Judeans in Sippar and Susa during the First Century of the Babylonian Exile: Assimilation and Perseverance under Neo-Babylonian and Achaemenid Rule

John O. Hyland, The Casualty Figures in Darius’ Bisitun Inscription

Lucinda Dirven, Religious Continuity and Change in Parthian Mesopotamia: A Note on the Survival of Babylonian Traditions

Area Review: Juan Carlos Moreno García, Recent Developments in the Social and Economic History of Ancient Egypt (free access)

2014. december 28., vasárnap

Aramazd 8 (2013-2014) (FsPetrosyan)

Aram Kosyan, Yervand Grekyan, Arsen Bobokhyan (eds.): The Black & The White: Studies on History, Archaeology, Mythology and Philology in Honor of Armen Petrosyan in Occasion of His 65th Birthday

A tartalomból:

I. History and Archaeology

A. Bobokhyan: Problems of Ethnicity in the Context of Archaeology of Ancient Armenia

M. Castelluccia, R. Dan: Metal Horse Bits from Urartian Sites

A. Gevorgyan, A. Bobokhyan: Bull Sacrifices

Y. Grekyan: When the Gods Leave People (The Climatological Hypothesis of the Collapse of the Urartian State)

M. Herles, H. Avetisyan: An Old Site at Oshakan in a Different Light: the Small Hill of Pokr Blur

M. Işıklı: Relections on Twenty Five Years of Excavations at Ayanis Castle: Past, Present and Future

M. Karaosmanoğlu, M. Ali Yılmaz: Some Considerations on Urartian Religious Activities in the Light of Recent Evidence from Temple Complex of Altıntepe

A. Kosyan: Rulers of Hayasa: Hukkana

N. Shanshashvili, G. Narimanishvili: Iconography of Syria-Mesopotamian Goddess from Kakheti (Meli-Ghele Shrine)

N. Tiratsyan: Two Pithos Burials from Argištihinili

II. Mythology and philology

R. da Riva: The East India House Inscription. A New Duplicate  from the British Museum (BM 122119)

S. Hmayakyan, L. Simonyan: Traces of Folk Calendar and Fests in the Urartian Texts

S. Jatsemirskij: “Para-Lydian” Inscription from Sardis

M. Khachikyan: Reflections on the Origin of the Hurrian Ergative Case Marker -ž and the Correlative Particle -šše

H. Martirosyan: An Armenian Theonym of Indo-European Origin: Ayg ‘Dawn Goddess’

J. Puhvel: Perils of Postulates: A Hittite Example

V. Shevoroshkin: Milyan trija

Y. Vassilkov: Some Observations on the Indian and the Mesopotamian Flood Myths

I. Yakubovich: The Luwian Deity Kwanza

2014. december 27., szombat

Vicino Oriente 18 (2014)

A tartalomból (a tanulmányok a folyóirat honlapjáról szabadon letölthetőek):

S. Seminara - Beyond the words. Some considerations about the word "to translate" in Sumerian 

R. Francia - Gli Ittiti e la loro riscoperta nella Turchia repubblicana 

K. Rashid Rahim - C.G. Cereti - L. Colliva - A. Fusaro - C. Insom - G. Labisi - S. Mancini - J. Bogdani - M. Galuppi - G. Terribili - MAIKI, Missione Archeologica Italiana nel Kurdistan Iracheno: la carta archeologica dell'area di Paikuli, obiettivi e metodologie applicate 

L. Nigro - The Copper Route and the Egyptian connection in 3rd millennium BC Jordan seen from the caravan city of Khirbet al-Batrawy 

M. Sala - EB II-III aegyptiaca east of the Jordan: a reevaluation of trade and cultural interactions between Egypt and Transjordanian urban centres 

F. Spagnoli - Una brocchetta dipinta dal Tempio di Astarte nell'Area sacra del Kothon a Mozia 

B. D'Andrea - Nuove stele dal Tofet di Mozia 

2014. december 24., szerda

Boldog Karácsonyt!

Blogunk minden Kedves Olvasójának Boldog Karácsonyt kívánunk - és egy halom szakkönyvet a fa alá / a bejgli mellé!


2014. december 22., hétfő

Állás Münchenben

Egy 3+3 évre szóló egyiptológus állást hirdettek meg Münchenben, 2015. júl. 1-től. A beküldési határidő 2015. március 15. Részletek itt.

2014. december 21., vasárnap

Könyvajánló (egyiptológia)

H. W. Fischer-Elfert, Magika Hieratika in Berlin, Hannover, Heidelberg und München, Ägyptische und Orientalische Papyri und Handschriften des Ägyptischen Museums und Papyrussammlung Berlin 2, De Gruyter

R. Forshaw, The Role of Lector in Ancient Egyptian Society, Archeopress 

R. Metcalfe, J. Cockitt, R. David, Palaeopathology in Egypt and Nubia. A century in review, Archeopress

S. Peuckert: Hedwig Fechheimer und die ägyptische Kunst Leben und Werk einer jüdischen Kunstwissenschaftlerin in Deutschlan, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde – Beiheft 2, De Gruyter

 

2014. december 20., szombat

JAEI 6/4

A tartalomból:

A. David, Wandering Rosettes: Qatna's Key to a Misunderstood Motif

A. Hunt Gordon, A Preliminary Look at Theban Tomb 119 and its Scene of "Foreign Tribute"

A. Iacoviello, Some Remarks on the Tjemhu Libyans

H. Bassir, Self Presentation in Ancient Egypt, Nubia, and the Near East

L. Bestock - Ch- KnoblauchRevisiting Middle Kingdom Interactions in Nubia: The Uronarti Regional Archaeological Project 


V.  BoschloosThe Middle Bronze Age "Green Jasper Seal Workshop": New Evidence from the Levant and Egypt
 

M. Carmela Gatto, A. Curci and A. Urcia Nubia Evidence in the Egyptian First Nome: Results of the 2013-2014 Field Seasons of the Aswan-Kom Ombo Archaeological Project (AKAP)
G. I. Kontopoulos, The Egyptian Diplomatic System in the Late Bronze Age Beyond the Terms of "Brotherhood" and "Equality": The Egyptian "Abandonment" of Power and Aspects of Pharaonic Identity and Kingship

A. Legendart, Le motif en « trèfle »: Un exemple de transfert iconographique en Mediterranee orientale a l'age du bronze (with English summary)
 

I. Bald Romano,  A Ptolemaic Royal Portrait in the Arizona State Museum, University of Arizona

K. Sowada, Report on a Project to Synchronize Egyptian and Levantine Chronologies of the Third Millennium BCE

K. Szpakowska, The Ancient Egyptian Demonology Project

Cikkek innen-onnan

Jana Mynářová: Lost in Translation. An Egyptological Perspective on the Egyptian-Hittite Treaties. Annals of the Náprstek Museum 35/2 (2014) 3-8

Zsolt Simon: Phrygisch niptiyan und eine gemeinanatolische Formel. Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 68 (2014) 141-148.

Adam E. Miglio: Ur III Tablets in the Wheaton College Archaeology Museum. CDLB 2014:5

Ömür Harmanşah (ed.): Of Rocks and Water: Towards an Archaeology of Place. Oxford

  • Topographies of Power: Theorizing the Visual, Spatial and Ritual Contexts of Rock Reliefs in Ancient Iran (Matthew Canepa) + Other Monumental Lessons (Ian Straughn); Rock reliefs of ancient Iran: notes and remarks (Ali Mousavi)
  • The Significance of Place: Rethinking Hittite Rock Reliefs in Relation to the Topography of the Land of Hatti (Lee Ullmann) +  Places in the Political Landscape of Late Bronze Age Anatolia (Claudia Glatz), Living Rock and Transformed Space (Betsey A. Robinson)
  • Event, place, performance: Rock reliefs and spring monuments in Anatolia (Ömür Harmanşah)

2014. december 19., péntek

Birmingham Egyptological Symposium

Online letölthető a következő kötet:  Proceedings of the First Birmingham Egyptology Symposium, University of Birmingham, 21st February 2014.

A tartalomból: 

Simmance, E. ‘The significance of location for the mediating statues of Amenhotep son of Hapu’.

Asbury, B. L. ‘Pitt-Rivers, the Painter and the Palaeolithic Period’.

Godefroid, A. ‘Book of the Dead Chapter 182: a case of related structure between the text and its vignette’.

Mushett Cole, E. ‘Did the political upheaval during the Late Bronze Age cause a change in the form of Egyptian control in the Levant? An analysis of the changes in the political landscape of the Levant during the late New Kingdom’.
 

2014. december 18., csütörtök

Ásatási hírek

Még a múlt héten találtak rá francia régészek (Benoit Lurson vezetésével) Karomama sírjára a Ramesszeum területén: beszámoló itt, itt. A karnaki templom területén pedig Ozirisz-szobrok kerültek elő.

2014. december 17., szerda

Kiállítás a szegedi Móra Ferenc múzeumban - meghosszabbítva

Ez a hír valahogy kimaradt júniusban - de még gyorsan, mielőtt bezár a kiállítás, posztolom: Szegeden a Móra Ferenc múzeumban még dec. 31-ig tekinthető meg az egyiptomi kiállítás, ahol részben replikákat, részben viszont a bécsi Kunsthistorisches Museumból kölcsönzött tárgyakat lehet megtekinteni.

Könyvajánló

Marta Luciani, Arnulf Hausleiter (eds.): Recent Trends in the Study of Late Bronze Age Ceramics in Syro-Mesopotamia and Neighbouring Regions. Proceedings of the International Workshop in Berlin, 2 - 5 November 2006. Leidorf

Karin Bartl, Michel al-Maqdissi (eds.): New Prospecting in the Orontes Region. First Results of Archaeological Fieldwork. Leidorf

Tobias Mühlenbruch: Hittite pottery in context. Building B at Kayalıpınar and the use of institutional buildings of the 2nd millennium B.C. in the eastern Mediterranean. Leidorf

Yosef Garfinkel, Saar Ganor, Michael G. Hasel: Khirbet Qeiyafa 2. Excavation Report 2009-2013: Stratigraphy and Architecture (Areas B, C, D, E)Israel Exploration Society

Norbert Gottstein, Strahil Panayotov: Cuneiform Spotlight of the Neo- and Middle-Assyrian Signs. ISLET

John MacGinnis: A City from the Dawn of History: Erbil in the Cuneiform Sources. Oxford

Nele Ziegler, Eva Cancik-Kirschbaum: Entre les fleuves – II. D'Aššur à Mari et au-delà. PeWe

Benjamin W. Porter, Alexis T. Boutin: Remembering the Dead in the Ancient Near East.
Recent Contributions from Bioarchaeology and Mortuary Archaeology. Colorado

David Ussishkin: Biblical Lachish. A Tale of Construction, Destruction, Excavation and RestorationJerusalem - Washington

Manuel Molina: Sargonic Cuneiform Tablets in the Real Academia de la Historia: The Carl L. Lippmann Collection. Madrid

J. Brian Peckham: Phoenicia: Episodes and Anecdotes from the Ancient Mediterranean. Winona Lake

Douglas B. Miller, R. Mark Shipp: An Akkadian Handbook: Helps, Paradigms, Glossary, Logograms, and Sign List. Winona Lake

2014. december 16., kedd

Konferencia pályakezdő kutatóknak

CALL FOR PAPERS AND REGISTRATION
OXFORD POSTGRADUATE CONFERENCE IN ASSYRIOLOGY (OPCA) / APRIL 24-25 2015

The organisers of the fourth annual 'Oxford Postgraduate Conference in Assyriology' wish to extend an invitation to all UK, European and overseas students whose research relates to the field of Assyriology. The aim of the conference is to provide a forum for students at postgraduate level to present their research to a group of peers and to establish connections with colleagues.

For the past three years, OPCA has been sponsored by the Lorne Thyssen Research Fund for Ancient World Topics at Wolfson College, University of Oxford (2012 -2014), and an outreach grant by British Institute for the Study of Iraq (2013-2014). Programmes for past conferences can be found at: http://oxfordassyriology.wordpress.com

This two-day conference will be held at Wolfson College, Oxford from Friday afternoon, 24 April to Saturday evening, 25 April, 2015. The conference is pleased to announce two invited senior talks, given by Dr. Frances Reynolds (Oxford University) and Dr. Nicholas Postgate (Cambridge University).

There is a conference fee of £12 that goes towards hospitality costs and allows us to continue awarding student grants for attendance. The fee is subsidized and the costs of the conference met by our generous financial supporters. Refreshments between sessions, lunch, wine reception and a dinner are included.

Space permits a limited number of people, chosen on a first come basis, and registration is now open at:

http://www.oxforduniversitystores.co.uk/browse/searchresults.asp

Our call for papers has a submission deadline of February 25th, 2015 (emailopca@orinst.ox.ac.uk.) Successful papers are allotted 20 minutes followed by questions.

BURSARY AWARDS:
We will be awarding travel and accommodation bursaries for participants on a competitive basis. In order to be considered for a bursary, you must include your CV and an abstract of your paper in application toopca@orinst.ox.ac.uk by February 25th, 2015. Bursaries will be chosen by an independent selection committee consisting of Dr. Mark Weeden (School of Oriental and African Studies, University of London), Dr. Jacob Dahl (Oriental Institute, Oxford) and Dr. Magnus Widell (University of Liverpool). 

2014. december 15., hétfő

Cikkek innen-onnan

P. S. Cohen: Some Hittite and Armenian Reduplications and Their (P)IE Ramifications. Indo-European Linguistics 2 (2014) [open access]


CDLN 2014:023
Ingo Schrakamp, Sargonic texts from Adab in the CDLI database

CDLN 2014:024
Klaus Wagensonner, Addendum to CDLN 2014:015

CDLN 2014:025
Liu Changyu and Camille Lecompte, Addenda to Akkadica 134/1

CDLN 2014:026
Richard Firth, Notes on composite seals in CDLI

2014. december 14., vasárnap

Res Antiquae 11 (2014)

A tartalomból:

Scarabaei Chananaei Lovanienses. Middle Bronze Age “Hyksos” Seal-Amulets in the University Museums of Leuven and Louvain-la-Neuve (Belgium) (Vanessa Boschloos, Hendrik Hameeuw et Étienne Van Quickelberghe)

Les marines des peuples d’origine louvite à l’époque achéménide (Fabrice Bouzid-Adler)

Una camera rupestre presso Yabalı e la fortezza di Amik, sulla costa orientale del lago Van, Turchia (Roberto Dan)

Sur l’état de la recherche en écriture chypro-minoenne (Markus Egetmeyer)

À propos du serpent Illuyanku, le *H4enghu de *H1lH3  (Arnaud Fournet)

Ne fame urgeret Italiam. Riflessioni storico-giuridiche sulla costituzione della provincia romana d’Egitto (Roberto Latterini)

Deux fragments hittites tardifs et leur intérêt (René Lebrun)

The Earliest Recorded Lycian (Fred C. Woudhuizen)

2014. december 13., szombat

Decemberi ÓT

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság

2014. december 19-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó 

felolvasó ülésére, amelynek programja 

Niederreiter Zoltán:
Istár és Mullisszu istennők képi ábrázolásai.
Az istenek világának megjelenítése Szín-ahhé-eríba udvari művészetében


Török László:
Egy félreismert remekmű: a Petozirisz-sír és az egyiptomi-görög kiegyezés

című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2014. december 12., péntek

Ókori keletes előadás

Niederreiter Zoltán

Újasszír és újbabiloni források feldolgozása múzeumi kutatómunka során

című előadása, amely

2014. december 18-án (csütörtökön), 

az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék újraindult műhelyszemináriuma keretében, 14.00 órától a tanszéki szemináriumteremben (Múzeum krt. 4/F épület II. em. 233) kerül megrendezésre.

2014. december 10., szerda

Doktori ösztöndíjak

A müncheni GradSchool Distant Worlds ismét kiírt 8 doktori helyet mindenféle ókorásznak. A University of Glasgow tanszéke egy némiképp specifikusabb projektre keres ifjú kutatókat (Consuming Identities in the ‘Cradle of Civilisations’ – Food Consumption & the Emergence of Social Complexity in Greater Mesopotamia).

Papiruszlelet a raktárban

Néha elég csak átnézni a már meglévő leleteket, hogy újabbak bukkanjanak elő. Bécsben  leltározás közben egy újbirodalmi papirusz bukkant elő a minap, amely egészen addig egy edényben, egy íbiszmúmia mellett bujkált. Képek és videó ezen a linken.

2014. december 9., kedd

Koporsó a Harmadik Átmeneti Korból

Egy szép koporsót mindig öröm találni, örült a spanyol misszió is (ásatásvezető: Francisco J. Martin Valentin), akik az egyik aszaszifi sírban rátaláltak. Képek itt és itt.

2014. december 8., hétfő

Journal of Egyptian History 7/1

A tartalomból: 

A. Ilin-Tomich: The Theban Kingdom of Dynasty 16: Its Rise, Administration,
and Politics 


K.Jansen-Winkeln: Die „Großfürsten der Libu“ im westlichen Delta in der späten 22.
Dynastie 


J. C. Moreno Garcia: Ancient States and Pharaonic Egypt: An Agenda for Future Research

2014. december 6., szombat

Online letöltögetős

Érdemes felkeresni a hollandiai kiadó, a NINO oldalát: a teljes egészében letölthető egyiptológiai és ókori-keleti könyvek száma újabb nyolc könyvvel bővült!

2014. december 4., csütörtök

AoF 41/1 (2014)

Kijött a friss AoF, már két magyar szerzővel!

Alivernini, Sergio / Greco, Angela: An Ur III Tablet Concerning Garden Plots and its ‘Sketch’: MVN 22, 31

Balke, Thomas E.: Eine Fāra-zeitliche Urkunde aus dem Völkerkundemuseum in Werl

Fincke, Jeanette C.: Three Nuzi Texts from the British Museum and a Middle Assyrian Letter from the Aftermath of the Conquest of the Kingdom of Arraphe

Freydank, Helmut: Anmerkungen zu mittelassyrischen Texten.9

Jablonka, Peter: Globalisierung im 3. Jahrtausend v. und n. Chr. – Interpretationen archäologisch sichtbarer Kontakte von der Ägäis bis zum Indus von der nordwestlichen Peripherie aus betrachtet

Özcan, Ali / Yiğit, Turgut: A New Late Hittite Stone Workshop and Artifacts at Kuşçu-Boyacı

Sideltsev, Andrej V.: Clause Internal and Clause Leftmost Verbs in Hittite

Simkó, Krisztián: Überlegungen zu den symbolischen Rollen der Steine in Mesopotamien

Simon, Zsolt: Tabal und die Tibarener

Sollee, Alexander E.: Neue Überlegungen zur Datierung der westlichen Befestigungsanlagen Aššurs