2009. október 31., szombat

Nemzetközi kollokvium Luxorban

Az egyiptomi Supreme Council of Antiquities (SCA) a francia CNRS intézettel közreműködésével egy nemzetközi kollokviumot szervez Luxorban, 2010. január 3-5. között, a következő témában: "The Temples of Millions of Years and Royal Power at Thebes in the New Kingdom: Science and New Technologies applied to Archaeology". November 15-ig lehet előadással jelentkezni az alábbi kapcsolattartóknál. (Honlap nincs, így további részletekkel sajnos nem szolgálhatok. A felhívásból csupán annyi derül ki, hogy angol, francia vagy német nyelvű előadásokat várnak.)

Dr. Gihane Zaki, Director of International Cooperation, SCA
gihanezaki AT gmail.com
Dr. Christian Leblanc, Director of Research, CNRS
ch.leblanc AT link.net

[Forrás: EEF NEWS]

2009. október 30., péntek

Pre-Modern Climate Change – Causes and Human Responses. Konferencia-beszámoló, 2. rész

Amint ígértem, most néhány fontosabb előadásról emlékezek meg. Neil Roberts (Plymouth), az első szekció elnöke tartotta a nyitóelőadást (Holocene climate reconstruction: methods and applications with particular reference to the East Mediterranean region), amely címével összhangban egy alapos módszertani áttekintés volt, afféle gyorstalpaló kurzus. A szekció meghívott előadója, Miryam Bar-Matthews (Izrael) bár nagyon ígéretes címmel érkezett (Avner Ayalonnal közösen: Is there a link between the Prehistory of Israel and paleoclimate? The speleothems realm), a konkrét kapcsolatokat illetően csak a római korról beszélt érdemben. C. Kuzucuoğlu (Párizs) előadásának fő részét a Sivas környéki Tecer-tó üledékrétegeinek elemzése tette ki, további fontos adatokat szolgáltatva a kis-ázsiai klíma-történethez (további négy társával együtt: Climate change and anthropogenic signals in holocene sequences of north central-Anatolia). Karen Holmgren (Stockholm) prezentációja (Martin Finnével közösen: Holocene Climate Variability in the Eastern Mediterranean Region) pedig igen fontos projektumról számolt be: ez pedig az uppsalai „Urban Mind – Cultural and Environmental Dynamics” „The Climate Dimension” alprogramja. Ez nem kevesebbet tűzött ki célul, mint az összes eddig közzétett paleoklimatikus adat összegyűjtését és kiértékelését, amely egyúttal egy csodás adatbázist is nyújtana az érdeklődőknek. Az előadás során ennek néhány első eredményét mutatta be, ám sajnos neki is csak húsz perc jutott, pedig igazán jó lett volna, ha ennek a duplájában tehette volna ezt meg.

Blogunk profiljába legfőképp a második szekció előadásai tartoztak. Ennek fő előadása Jason Uré (Harvard) volt (Climatic Variation and Social Change in the Near East). Három, egymáshoz közeli észak-szíriai lelőhely (Tell Leilán, Hamúkár, Tell Brák) elemzésével arra mutatott rá, hogy egyazon klimatikus változásra eltérő helyzetükből fakadóan mennyire különbözőképpen reagálnak az adott közösségek. A szekció meghívott előadója, Harvey Weiss (Yale) Roberts és Bar-Matthews mellett a harmadik hatalmas szaktekintély, az Akkád Birodalom összeomlásáról hat kollégájával együtt írott cikke, mely a régész-hallgatóknak is ismerős lehet (The genesis and collapse of Third Millennium north Mesopotamian civilization. Science 291 (1993) 995-1004) idézettségi rekordokat döntöget. Ő meglehetősen sok mindenről beszélt előadásában, számomra a legérdekesebb az volt, hogy Tell Leilánban nemrégiben sikerült megfogni az összeomlást követően egy nagyon rövid poszt-akkád réteget, Tell Leilán IIc (Karstic aquifiers and North Atlantic cyclogenesis: explaining 4.2.kaBP West Asia social response variability). K. Van Lerberghe (Louvain) a szíriai Gibala / Tell Tweini lelőhelyről származó adatok alapján beszélt arról, mennyire volt meghatározó a klíma szerepe a késő bronzkori összeomlásban és az ún. Sötét Korban (három további társával együtt, The Late Bronze Age collapse and the Ancient Dark Ages: a role of climate in cultural disruption?). Arne Wossink (Leiden) az amurrúk felemelkedésében látta a klímaváltozás hatását, hogy ti. elsősorban nem vándorlással kell számolni, hanem identitáscserével, amit az amurrúknak az adott klimatikus viszonyok miatt sikeresebb életmódja váltott volna ki (Social aspects of the climate change: Reconsidering the emergence of the Amorites). Ha eltekintünk az őskorosoktól, Miroslav Bárta (Prága) volt az egyetlen egyiptológus előadó a konferencián, amint ezt az előadó kissé szomorkásan meg is jegyezte (a helyzet nekem igen ismerős volt az itthoni konferenciákról). Ő az óbirodalmi sírikonográfia, az elephantinéi település változásai, az Abuszirben talált bogarak és az állami adminisztráció elemzése révén amellett érvelt, hogy az Óbirodalom összeomlása nem egy gyors esemény volt, hanem az V. dinasztia korára visszanyúló hosszú folyamat, amely során folyamatosan alkalmazkodni próbáltak a rosszabbodó klimatikus viszonyokhoz (Beetles and their significance for the collapse of the Old Kingdom Egypt).

2009. október 28., szerda

Pre-Modern Climate Change – Causes and Human Responses. Konferencia-beszámoló (1. rész)

Mint ismeretes, nemsokára Koppenhágában rendezik meg a klíma-konferenciát és mintegy ennek előjátékaként a helyi egyetem Department of Cross-Cultural and Regional Studies – ahová a régészet és az ókori Kelet is tartozik – Carsten Niebuhr osztálya konferenciát szervezett az őskori-ókori klímaváltozások és azok hatásai körében, a konferencia területi súlypontjául pedig a keleti Mediterráneumot jelölték meg. A konferenciát egyúttal a tanszék tragikusan fiatalon elhunyt dán archaeozoológusa, Stine Rossel emlékének ajánlották. Hazánkat négy régész, Fábián Szilvia, Pásztókai-Szeőke Judit, Serlegi Gábor (utóbbi kettő közös előadása: „What have the Romans ever done for us?”) és jelen sorok szerzője (Climate changes and Hittite history – Some initial thoughts) képviselték.

A konferencia technikai szempontból kisebb fennakadások ellenére alapvetően jól zajlott le, az átlagosnál alacsonyabb összeg ellenére a részvételi díjban benne foglaltatott az ebéd (amely az elszállt dán árakat tekintve igen kedves gesztus), sőt egy ünnepi vacsora is, haute cuisine stílusban (nagyon finom és nagyon pici). A „jégtörő”-ként emlegetett nyitófogadást pedig a botanikus kert pálmaházában tartották, ami igen egyéni – és stílusos – ötlet, azt leszámítva, hogy az elején fél órára elment az áram. De persze mikor tekinthet meg valaki egy pálmaházat vaksötétben?

A konferencia maga négy szekcióra oszlott. Kiemelendő a szervezők azon ügyessége, hogy sikerült úgy megalkotniuk a programot, hogy többségében nem volt átfedés a szekciók között, így majdnem mindenki meghallgathatott majdnem mindenkit. Az érdeklődést viszont jócskán alábecsülték, mert a mintegy negyven előadó mellett majdnem még egyszer annyi érdeklődő jelent meg, amely kapacitással azonban nem mindegyik kijelölt terem rendelkezett (az előadások helyszínéül a Földrajz & Geológia Tanszék előadói szolgáltak). Az előadásokra a szokásos húsz perc állt rendelkezésre, kivéve a szekciónkénti egy-egy meghívott előadót, ill. az egy-egy meghívott szekció-vezető előadót, előbbieknek harminc, utóbbiaknak negyven (amelyet sajnos némelyik szekció-vezető azzal töltött el félig, hogy elmondta, ki miről fog beszélni az ő szekciójában).

A négy szekció a következő volt:
1) A holocén klíma rekonstrukciója.
2) Rétegzett társadalmak válaszai a klíma ingadozására
3) Régészeti bizonyítékok a szennyezésre és ökológiai következményeire
4) Stabilizotóp-analízis a Közel-Keleten

A témáknak megfelelően a résztvevők egyik fele régész volt, míg a másik természettudós; a szekciók témái azonban nem különültek el élesen és egy-egy előadás több szekcióba is beletartozhatott volna. Minthogy a súlypont a keleti Mediterráneum volt, ezért az előadók többsége valóban az ókori Keletről (és olykor Egyiptomról) beszélt.

Az előadások most is a power point bűvöletében zajlottak, amely az esetek többségében érthető okokból itt valóban szükséges volt, ám a hátrányok így is megmaradtak: ismeretlen hivatkozások, haza-nem-vihetőség, és a mutatott grafikonok minél gyorsabb kézzel történő lemásolása… Mindazonáltal volt olyan előadás is, ahol teljesen mértékben felesleges volt a ppt használata, sőt épphogy káros (nem tudom, miért gondolta az adott előadó, ha bezsúfol negyven évnevet egyetlen diára, akkor az látható is lesz). De hát az idők szava az az idők szava….

A beszámoló holnap sorra kerülő második részében a konkrét előadásokról fogok írni.

2009. október 26., hétfő

Stipich Béla: Beszámoló a Német Keleti Társaság 7. Nemzetközi Kollokviumáról (7. ICDOG)

A müncheni Ludwig-Maximilian-Egyetem Assziriológiai és Hettitológiai Intézete, Elő-Ázsiai Régészeti Intézete és a Német Keleti Társaság együtt rendezte meg 2009. október 11. és 13. között a Társaság 7. Nemzetközi Kollokviumát. Az eseménynek a müncheni egyetem főépületének legimpozánsabb előadótermei adtak helyet. A kongresszuson hazánkat Bartos Fruzsina (Budapest), Sövegjártó Szilvia (Budapest/Jena) és jelen sorok írója (Budapest) képviselte.

A 2006-os nemzetközi kollokvium után, amely a hettita főváros, Hattusa ásatásai megkezdésének százéves évfordulója jegyében telt, a hetedik kollokvium témája az ókori keleti (elsősorban mezopotámiai) templom volt filológiai, régészeti, történeti, vallástörténeti és kultúrtörténeti szempontból. Munkanyelv a német és az angol volt.

A kollokvium megnyitó ülését megtisztelte jelenlétével Prof. Bernd Huber, a Ludwig-Maximilian-Egyetem rektora (elnöke), aki egyben a megnyitó beszédet is mondta. A Német Keleti Társaság részéről Prof. Markus Hilgert, a Heidelbergi Egyetem assziriológia-professzora, a szervező egyetem részéről pedig Prof. Klaus Vollmer, a Kultúratudományi Kar dékánja, illetve Walther Sallaberger professzor, az Assziriológiai és Hettitológiai Intézet vezetője intézett bevezető mondatokat a résztvevők felé.

Az ünnepi megnyitó előadást Kay Kohlmeyer régészprofesszor tartotta, aki az utóbbi években az aleppói Viharisten templomában folytat szenzációs eredményeket is produkáló ásatásokat. Kohlmeyer egyrészt összefoglalta az aleppói ásatások eddigi történetét, majd saját (1996 óta zajló) feltárásait taglalta a templom egyes rétegeit sorra véve a Kr.e. III. évezred közepétől a vaskorig. Kohlmeyer professzor előadásában különös hangsúlyt kapott a híres orthosztátok, reliefek bemutatása, illetve az egyes korszakok közötti állandóság és különbségek kiemelése, illetve a templomban kimutatható kulturális hatások megrajzolása. A korai vaskorral kapcsolatban különösen érdekes (ám parázs vitákat kiváltó) lelettel is gazdagította a tudományt az aleppói templom: egy 11. századi uralkodó, Taita, Palasatini királyának felirata a filiszteus kapcsolat lehetőségét veti fel.

A megnyitó ülést követő fogadáson (kötetlenebb keretek között) alkalom nyílt a kollégákkal való beszélgetésre egy pohár ital és egy jellegzetes bajor perec elfogyasztása közben.

A tulajdonképpeni szakmai program két napra oszlott el. Mindkét napot összefoglaló vita követte, mintegy mérleget készítve az elhangzott előadások kapcsán felmerülő problémákból.

Az első napon egy általánosabb bevezető (Prof. Stefan Maul a szentélyek régiókon átívelő jelentőségéről beszélt) után az előadások a kronologikus elvet követték: a neolitikus kortól kezdve egészen az óperzsa birodalom koráig terjedő időszakot tárgyalták az előadók. A korai időszakkal kapcsolatosan alapvető kérdések felvetésétől riadtak vissza a tudósok: Reinhard Bernbeck és Michael Roaf előadásukban kitértek a nehézségekre is, amelyek az igen korai időszakban a szakrális és nem szakrális építmények elkülönítésével kapcsolatban felmerülhetnek. Szóba kerültek az Innsbrucki Egyetem ásatási eredményei is a borsippai ziqquratu feltárásai során (Wilfrid Allinger-Csollich), illetve a mezopotámiai templomok díszítési programja (Ursula Seidl). Anne Löhnert, a müncheni egyetem oktatója a templomok belső életének, hangulatvilágának az elemzését végezte el irodalmi források alapján, és megrajzolta a csendes, nyugodt, illetve az élettel teli templomi környezet képét. Különösen érdekesnek bizonyult Andreas Müller-Karpe, a törökországi Kuşaklı ásatásvezetőjének beszámolója egyes hettita templomok tájolásának (és általánosabb várostervezési szempontjainak) csillagászati vonatkozásairól.

A második szakmai nap programja eklektikusabbnak bizonyult: a templomi szervezet társadalmi aspektusai kapták a fő hangsúlyt. Szintén egy általánosabb bevezető (F. M. Fales) után így kerülhetett szóba a sumer emesal „dialektus” szerepe a templomi kultuszokban (Uri Gabbay), a szobrok szerepe a mezopotámiai templomokban (Nicolò Marchetti előadását Adelheid Otto olvasta fel), vagy akár a fő- és mellékistenségek kultuszának viszonya egy bizonyos (az assuri Istar-)templomban (Wiebke Meinhold). Susanne Görke a hettita templomokban lejátszódó kultikus cselekményeket (étkezések, állatok feláldozása, gyűlések, felvonulások, stb.) vázolta fel a központi és a lokális kultuszok összevetésével. Adelheid Otto (saját szíriai ásatásaira [Tell Bazi] is támaszkodva) a szíriai és mezopotámiai templomok funkcionális (és az ebből adódó építészeti, berendezésbeli) különbségekre világított rá, szöveges forrásokat is segítségül hívva. A szervezők az utolsó előadás figyelemfelkeltő címével (Sex and the city-temple) vélhetően a konferenciák utolsó szekcióira oly jellemző lemorzsolódást kívánták elkerülni: Jerrold Cooper klasszikus forrásokból (Hérodotos) kiindulva a mezopotámiai templomi prostitúció és az utóbbi időben a viták kereszttüzébe került szent nász kérdéskörét járta körül.

Az elhangzott előadások (a teljes programot ld.
itt) némelyike a korábbi tudományos eredmények összegzésén, szintézisén nem mutatott túl, azonban megint más előadók saját kutatásaikból kiindulva, azokat alapul véve, tágabb kontextusban helyezve rendkívül érdekes impulzusokat adtak a témával foglalkozó kollégák számára.

2009. október 24., szombat

Őszi könyvajánló - Egyiptológia

Peter Brand - Louise Cooper (eds.): Causing His Name To Live. Studies in Egyptian Epigraphy and History in Memory of William J. Murnane. Culture and History of the Ancient Near East 37. Leiden: Brill

Elisa Fiore Marochetti: The Reliefs of the Chapel of Nebhepetra Mentuhotep at Gebelein. Culture and History of the Ancient Near East 39. Leiden: BrillAlejandro F. Botta: Aramaic and Egyptian Legal Traditions at Elephantine: An Egyptological Approach. Library of Second Temple Studies 64. London: Continuum

Robert K. Ritner: The Libyan Anarchy: Inscriptions from Egypt's Third Intermediate Period. Writings from the Ancient World 21. Society of Biblical Literature

D. Lorand: Le papyrus dramatique du Ramesseum. Étude des structures de la narration. Lettres Orientales 13. Leuven: Peeters


Alberto Elli: La stele di Rosetta e il decreto di Menfi. Torino: Ananke

Változás Lipcsében

A lipcsei Egyiptológia Intézet új helyre költözött. A cím a következő:
Altorientalisches Institut, Universität Leipzig
Goethestr. 2.
04109 Leipzig
Minden más változatlan (honlap, telefonszámok, e-mail címek).

2009. október 23., péntek

Seals and Sealing Practices - program

Korábban már részletesen tudósítottunk a december 2-3-án rendezendő Seals and Sealing Practices című műhelyről, amelyet a kairói Netherlands-Flemish Institute szervez. A honlapon most már megtekinthető a résztvevők és előadásaik teljes listája.

Szimpózium az ókori keleti könyvtárakról

November 20-21-én, a Koppenhágai Egyetemen (Centre for Canon and Identity Formation) egy kétnapos szimpóziumot rendeznek a következő címmel: The Earliest Libraries Symposium. Library Tradition in the Ancient Near East from the Dawn of History until the Roman Era, c. 3200 BC – 200 AD. A rendezvény kettős célja, hogy a területen dolgozó szakértőket összegyűjtse az ókori keleti könyvtárak céljainak és fejlődésének megvitatására, illetve hogy előkészítse egy kötet megjelentetését a témában, amely majd szélesebb olvasóközönségnek (klasszikásoknak, ókortörténészeknek, stb.) is hozzáférhetővé teszi az eredményeket. A szimpózium kilenc kronológiailag lehatárolt témára strukturálódik, és az előadóknak kereken egy óra áll rendelkezésre a kifejtésre. A program ezen a linken tekinthető meg.

2009. október 22., csütörtök

Újraindul az El-Lahun blog

Újabb szezon kezdődik az el-lahuni magyar expedíció történetében, így az elkövetkező napokban/hetekben feltétlenül érdemes lesz rendszeresen figyelni a misszió blogját, amely a szerzők szerint naplószerűen, vagyis - lehetőségeikhez mérten - naponta frissül majd eredményeik beszámolójával. Már fenn is van három októberi poszt, melyekből kiderül, mik a csapat idei tervei és célkitűzései, illetve kik az idei expedíció munkatársai, továbbá egy rövid beszámolót is olvashatunk a dokumentációs munkák menetéről.

Sok sikert a kollégáknak!

2009. október 13., kedd

Könyv a thérai vulkánkitörés dátumáról

Az egész ókori keleti és egyiptomi kronológiát érintő thérai vulkánkitörés eleddig sem éppen habkönnyűen egyszerű témája most új problémával és ehhez kapcsolódóan egy új konferencia-kötettel gazdagodott. Minden kiderül a könyv leírásából:

David A. Warburton (ed.): Time’s Up! Dating the Minoan eruption of Santorini.
Acts of the Minoan Eruption Chronology Workshop, Sandbjerg November 2007 on initiative of Jan Heinemeier & Walter L. Friedrich.
Monographs of the Danish Institute at Athens 10. Aarhus Universitetsforlag, 298 pages, hardbound, DKK 318

(szerzők: Walter L. Friedrich & Jan Heinemeier, Philip P. Betancourt, Max Bichler, Thomas M. Brogan, Peter M. Fischer, Karen Polinger Foster, Hermann Hunger, Felix Höflmayer, Rolf Krauss, Bernd Kromer, Alexander R. McBirney, Floyd W. McCoy, J. Alexander MacGillivray, Sturt W. Manning, Robert Merrillees, Raimund Muscheler, Christopher Bronk Ramsey, Nikolaos Sigalas, Chrysa Sofianou, Jeffrey S. Soles, Georg Steinhauser, Johannes H. Sterba, Annette Højen Sørensen, Peter Warren, Malcolm H. Wiener)

The volcanic eruption of Santorini was the greatest in historical times. Assigned to the Late Minoan IA period, archaeological correlations implied a date late in the 16th century BC. Yet indirect natural science evidence suggested a date in the 17th century. The dating ceased to be indirect when branches of olive trees were found buried in the debris of the eruption. The radiocarbon Accelerator Mass Spectrometry (AMS) dating technique and the intcal04 calibration curve suggested a two-sigma range date between 1600 and 1627 BC. The debate continues; the papers here cover the radiocarbon results, the ice cores, the geology, and the archaeology, offering in-depth access to a controversy linking the natural sciences and the humanities. Aside from volcanologists, it will interest scholars of Bronze Age Aegean archaeology, the chronology of the eastern Mediterranean in the second millennium BC, archaeological methodology, the principles of radiocarbon dating and its application to Bronze Age sources.

2009. október 8., csütörtök

A szent tér mint kódolt nyelv

Az MTA Vallástudományi Elnöki Bizottsága "Beszélgetések a vallástudományról" c. sorozatának 3. részére 2009. október 17-én, szombaton kerül sor a PPKE BTK-án:

A szent tér mint kódolt nyelv

Délelőtti szekció (9:30-12:30)

Megnyitó: Botos Máté dékán
Kalla Gábor: Babylón szent terei
Luft Ulrich: Szent topográfia Egyiptomban
Nagy Árpád Miklós: Az athéni Akropolisz
Borhy László: A kupola-ikonográfia gyökerei a görög-római művészetben
Fröhlich Ida: Szentély és imahely az ókori zsidóságban

Helyszín: PPKE BTK, Piliscsaba, Stephaneum-épület, Pázmány terem

A teljes program megtekinthető az
Ókorblogon.

Hírek Berlinből

Tavaly decemberben tudósítottunk arról, hogy a berlini Egyiptomi Gyűjtemény sajnos jó pár hónapra bezárja kapuit a Múzeumsziget átrendezése, az épületek felújítása miatt. Örömmel jelentem, hogy október 17-től a híres állandó kiállítás újra látogatható lesz. További hírek, hogy egyúttal új igazgatót is kap a gyűjtemény Friederike Seyfried személyében (aki korábban a lipcsei gyűjtemény fő kurátora volt).
Október 31-én egyébként egy egynapos konferencia keretében mutatják be a Berlini Múzeum Szudánban folyó munkálatait, a Naga-projektet.

ICYE 2012

Az ICYE konferencisorozat igen sikeres budapesti találkozója után (melynek honlapja most már Konferencia-archívumunkban található), talán nem túl elhamarkodott, ha mi is közzétesszük bolgár kollégáink üzenetét a folytatásról. Ahogy azt a konferencia záróbeszédeinek sorában Emil Buzov is nyilvánosan bejelentette, az International Congress for Young Egyptologists negyedik találkozóját Szófiában rendezik meg, az Új Bolgár Egyetem szervezésében, 2012 szeptemberében. A konferencia témája ezúttal a vallás lesz: Cult and Belief in Ancient Egypt.
Ez a dátum persze még nagyon mesze van, de fiatalabb olvasóink, egyetemi hallgatók már most tervezhetik, hogy 3 év múlva akár ez az esemény lehet első nemzetközi szereplésük színhelye - hiszen e konferenciasorozat többek között pontosan a pályakezdő egyiptológusok belépését hivatott elősegíteni a tudomány világába. Reméljük az Agyagpap 2012-ben is töretlenül üzemel majd, és részletes tájékotatót nyújthatunk a kiírásról, jelentkezési feltételekről, és egyéb részletekről.

2009. október 6., kedd

Ókori Kelet az Ókortudományi Társaságban

Az Ókortudományi Társaság teremavató feolvasó ülést tart.

Bevezető:
Szilágyi János György: Kerényi Károly emlékezete

Az előadások:
Komoróczy Géza: "Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia" Revisited: a Gilgames-eposzok egyik mozzanatának problematikájához
Nagy Árpád: Silvanus

Időpont: október 16. péntek, 17.00
Helyszín: ELTE BTK Kerényi-terem (volt Buzágh-terem), Múzeum körút 4/F. félemelet

2009. október 4., vasárnap

Magyar kiállítás és konferencia Kairóban

Blogunk olvasói közül bizonyára már sokan értesültek arról, hogy idén ősszel önálló kiállítás nyílik a kairói Egyiptomi Múzeumban az Egyiptomban végzett magyar ásatásokról, a következő címmel: Hungarian Excavations in the Theban Necropolis. A Celebration of 102 Years of Fieldwork in Egypt. A kiállítás november 6-án nyitja meg kapuit a múzeum 44-es termében, és előreláthatólag 2010 január 15-ig tekinthető meg.

A kiállítás alapvetően az 1983 és 2006 között végzett thébai magyar ásatások legjelentősebb leleteit mutatja be, több mint 140 tárgyat a TT 32 (Dzsehutimesz), TT 61 (Menheperré-szeneb/Amenhotep), TT 64 (Amenhotep), TT 65 (Nebamun/Imiszeba) és a TT 184 (Nofermenu) sírokból. Gazdag anyag mutatja be a thébai újbirodalmi, harmadik átmeneti kori, későkori, görög-római kori és késő-antik sírművészetet és temetkezéseket. Időben tekintve, a tárgyak a Középbirodalomtól egészen a Kr. u. 6-8. századig tartó időszakot ölelik át, térben pedig a thébai temető két jól körülhatárolható egységéből, az el-Khokha és a Sheikh Abd el-Gurna dombok sziklasírjaiból származnak. A kiállításon látható lesz az 1907-ben, a közép-egyiptomi Gamhudban végzett első magyar ásatás anyagából származó aranyozott anthropoid fakoporsó és a benne lévő aranyozott cartonnage díszítményekkel ellátott múmia is.

A kiállításhoz november 5-én egy egynapos konferencia is kapcsolódik a fentihez hasonló címmel, melynek helyszíne a SCA zameleki épülete lesz (Ahmed Basha Kamal Hall). Az ülést Dr. Zahi Hawass és Dr. Török László nyitja meg, és a tervezett program szerint a következő előadók részvételére számíthatunk:

David A. Aston (Oszták Tudományos Akadémia, Osztrák Régészeti Intézet)
Bács Tamás (ELTE)
Fábián Zoltán (KGRE)
Salima Ikram (Kairói Amerikai Egyetem)
Raymond Johnson (Chicagoi Egyetem/Chicago House, Luxor)
Holger Kockelmann (Trieri Egyetem)
Daniel Polz (Német Régészeti Intézet, Kairó)
Schreiber Gábor (ELTE)
Zbigniew Szafranski (Lengyel Régészeti Intézet, Kairó)

A bejegyzést Schreiber Gábor egyiptológus-régész kollégánk által rendelkezésünkre bocsátott információk és képek alapján szerkesztettem. Sok sikert kívánunk a szervezőknek a kiállításhoz és a konferenciához egyaránt!

Új kézikönyv az ókori Keletről

Trevor Bryce: The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia. The Near East from the Early Bronze Age to the Fall of the Persian Empire. Routledge, 2009.

Az a legegyszerűbb ha ideiktatom a kötet kiadói ajánlóját:

This 500,000 word reference work provides the most comprehensive general treatment yet available of the peoples and places of the regions commonly referred to as the ancient Near and Middle East – extending from the Aegean coast of Turkey in the west to the Indus river in the east. It contains some 1,500 entries on the kingdoms, countries, cities, and population groups of Anatolia, Cyprus, Syria-Palestine, Mesopotamia, and Iran and parts of Central Asia, from the Early Bronze Age to the end of the Persian empire.
Five distinguished international scholars have collaborated with the author on the project. Detailed accounts are provided of the Near/Middle Eastern peoples and places known to us from historical records. Each of these entries includes specific references to translated passages from the relevant ancient texts. Numerous entries on archaeological sites contain accounts of their history of excavation, as well as more detailed descriptions of their chief features and their significance within the commercial, cultural, and political contexts of the regions to which they belonged.
The book contains a range of illustrations, including twenty maps. It will serve as a major, indeed a unique, reference source for students as well as established scholars, both of the ancient Near Eastern as well as the Classical civilizations. It will also appeal to more general readers wishing to pursue in depth their interests in these civilizations. There is nothing comparable to it on the market today.

A kötet egyébként 944 oldal, az emlegetett öt munkatárs pedig: Heather D. Baker, Daniel T. Potts, Jonathan N. Tubb, Jennifer M. Webb, Paul Zimansky. A szerzőgárda és a terjedelem valóban lenyűgöző (s nyilván Zimanskynak köszönhető, hogy az appendixben az általános kronológia mellett külön (!) urartui kronológia is készült). Sajnos a kiadói honlapon csak az első 30 oldalt lehet megnézni - ott pedig még az érdemi szöveg nem kezdődik el. Őszintén kiváncsi vagyok, milyen a munka.

Új könyvek - ókori Kelet

1. Ludwig, Marie-Christine: Literarische Texte aus Ur. Kollationen und Kommentare zu UET 6/1-2. Walter de Gruyter, 2009. (Untersuchungen zur Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie / Ergänzungsbände zur Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 9).

2-3.
Marcel Sigrist - Tohru Ozaki: Neo-Sumerian Administrative Texts from the Yale Babylonian Collection I-II. Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo 6-7. Madrid, CSIC, 2009.

4. Annie Attia - Gilles Buisson (szerk.): Advances in Mesopotamian Medicine from Hammurabi to Hippocrates. Proceedings of the International Conference "Oeil malade et mauvais oeil", Collège de France, Paris, 23rd June 2006. Brill, 2009 (Cuneiform Monographs, 37)

5. Ilya Yakubovich: Sociolinguistics of the Luvian Language. Brill,
2009 (Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics, 2)

6. Georgina Herrmann - Stuart Laidlaw: Ivories from Nimrud VI: Ivories from the North West Palace (1845-1992). Oxbow,
2009.

7. Oded Borowski: Agriculture in Iron Age Israel. Eisenbrauns, 2009

8. Barbara Nevling Porter (szerk.): What Is a God? Anthropomorphic and Non-Anthropomorphic Aspects of Deity in Ancient Mesopotamia. Transactions of the Casco Bay Assyriological Institute 2. Casco Bay Assyriological Institute, 2009

2009. október 1., csütörtök

Ókor 8/2 (2009)

Megjelent az Ókor legújabb füzete, melyben számos ókori keletes vagy ahhoz kapcsolódó tanulmány olvasható:

Komoróczy Géza: Új és régi. Mezopotámia az i. sz. első évezred első felében.
Dezső Tamás: Égi és földi propaganda. Az Asszír Birodalom expanziós ideológiájának eszköztára.
Simon Zsolt: Nomádok voltak-e a luvik?
Sárközy Miklós: Irán és Izrael közös gyermeke. Nagy Kürosz emlékezete az elő-ázsiai forrásokban.
Kopeczky Rita: Hannibal disznaja.
Grüll Tibor: Római nyomokon Libanonban.