2011. április 30., szombat

Kadmos 49 (2010)

A fontosabb cikkek:

J. D. Hawkins: The Usage of the Hieroglyphic Luwian Sign “Crampon” (L.386)

C. Brixhe - Th. Drew-Bear: Inscription phrygienne hellénistique de Prymnessos

U. Kunnert - D. Schürr - E. Zingg: Eine neue karische Mauerinschrift aus Kaunos

J. Burgin: A Geographical Note on the Xanthos Stele

W. Blümel: Zu einem Graffito aus Milet

2011. április 29., péntek

AoF 37/2 (2010)

A teljes tartalom:

J. L. Miller: Practice and Perception of Black Magic among the Hittites

S. de Martino: Some Questions on the Political History and Chronology of the Early Hittite Empire

W. H. van Soldt: Ugarit as a Hittite Vassal State

J. Boese: Die Blau’schen Steine und der „Priesterfürst“ im Netzrock

J. C. Johnson: Sound Symbolism in The Disputation between Bird and Fish


P. Notizia - I. Schrakamp: Ein sargonischer Personenkauf aus dem British Museum, London (BM 103707)

H. Freydank: Perspektiven einer mittelassyrischen paläografischen Liste

S. Bojowald: Bemerkungen zum „‘‘w“-Vogel im ägyptischen pBM 9997, VI, 8

C. Brosch: Nominalkomposita und komponierende Ableitungen im Hethitischen

M. Doğan-Alparslan - M. Alparslan: Ein hethitisches Siegel aus Amasya – Oluz Höyük

J. Klinger: Literarische sumerische Texte aus den hethitischen Archiven aus paläographischer Sicht – Teil II

L. Massi: The GAL.GEŠTIN of the Seal SBo II 256: a new Deciphering and a Prosopographical Study

A. A. Cambronero: Some Remarks on Hittite Rituals: The Relation between Word and Object

2011. április 28., csütörtök

Ancient Egyptian Demonology Project

Elkészült a Kasia Szpakowska, Rita Lucarelli és Panagiotis Kousoulis szervezésében létrejött Ancient Egyptian Demonology Project honlapja. A több neves kutatót felölelő projekt öndefiníciója szerint egy diszciplínákon átívelő tudományos vállalkozás, mely az óegyiptomi jóindulatú és bajhozó démoni lények szisztematikus vizsgálatát tűzte ki céljául a Kr.e. 3. évezredtől a római korig terjedő időszakban.

Új egyiptológiai tárgyú közlemények (ZPE és AFo)

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 177

tartalomjegyzék itt megtekinthető (pdf)


Altorientalische Forschungen 37:2
- Stefan Bojowald, Bemerkungen zum „‘‘w“-Vogel im ägyptischen pBM 9997, VI, 8

In this article, a new attempt at explaining the “‘‘w”-bird in pBM 9997, VI, 8, is undertaken. As it turns out, the word could be a metathesis for the “‘w‘ ”-bird from the coffin texts. Accordingly, the “‘w‘ ”-bird is documented even in the New Kingdom

2011. április 27., szerda

Ókortudományi Diákkonferencia a Bölcsész Napokon

2011. május 5. 09.00 – 12.00

ELTE BTK 4/F, Kerényi-terem

A második blokk programja:

10:30-10:50 - Takács Dániel - A thébai nyugati part és néhány temploma

10:50-11:10 - Faragó Tibor - Bronz Oziriszek kormeghatározásának problémái és lehetőségei

11:10-11:30 - Kerekes Miklós - Az első horoszkópok

11:30-11:50 - Földi Zsombor - Mezopotámiai olajjóslás

2011. április 22., péntek

El-Lahun: vége az egyiptomi ásatásoknak

Remélem, bocsánatos bűn, ha most egy hír erejéig kicsit hazabeszélek. Akik ismernek, tudják, hogy az általam vezetett misszió évek óta milyen körülmények között és milyen hányattatások ellenére végzi munkáját az egyiptomi El-Lahun lelőhelyen. Többször és több helyen, itthon és külföldön egyaránt hangot adtam félelmeimnek, hogy a szintén a területen dolgozó egyiptomi expedíció minden szakszerűséget és felelősségérzetet nélkülöző munkája eredményeképpen a fontos történeti emlékhely a pusztulás szélére került, régészeti értékeit a megsemmisülés fenyegeti. 2009 telén a csodával határos módon még sikerült megakadályozni, hogy az egyiptomi misszió vezetője földgyaluk és buldózerek segítségével "tisztítsa" meg a Nílus völgyében valaha feltárt legnagyobb településlelőhelyet, de az elmúlt két évben a rommező számos szegmense, mindenekelőtt a Harmadik Átmeneti Korra és a Későkorra datálható temető sírjai (Dyke Ridge Cemetery) illetve a királyi templom területe "kincsvadász" ásatásoknak esett áldozatául. Csak illusztrációképpen: egy-másfél régészeti szezon alatt több mint 50 sírt "tárt fel" az egyiptomi expedíció: ez a szám abszolút értékben is túl magas ahhoz, hogy mindenről a régészeti elvárásoknak megfelelő dokumentáció készülhessen. Nem is készült. Ráadásul, a leletek zöme a helyszínen, a visszatemetetlen, nyitott, minden arra-járó számára hozzáférhető sírokban, aknákban maradt. A mumifikált maradványokat a kutyák hordták szét, a lenvászon kötegek a félredobott dobozokban rohadtak, az egyik múmiát úgy ahogy van ellopták, a kerámiakoporsók darabjaira törve hevertek a sírgödrök szája körül, etc. A morál a személyes kapcsolatok terén sem különbözött: miután 2009 őszén a magyar misszió lokalizálta és feltárta a királyi templom két érintetlen alapítási aknáját, néhány hónappal később az egyiptomi expedíció vezetője a felfedezést sajátjaként jelentette be a nemzetközi sajtó nyilvánossága előtt. Hosszan folytathatnám még, de minek. Hát így mentek a dolgok El-Lahunban.
Az alábbi hírt tessenek az elmondottak kontextusában értelmezni. Ma az Egyiptomi Régiségek Minisztériumának illetékes biztossága úgy döntött, hogy véget vet az El-Lahunban dolgozó egyiptomi expedíció munkájának. A minisztérium helyszínre kiküldött bizottsága ugyanis igazoltnak látta a lelőhely rossz állapotára vonatkozó aggályokat és a szakszerűtlen, hanyag munkáról szóló jelentéseket. Tetézte a bajt, hogy a misszióvezető munkásai a vizsgálóbizottság érkezte előtt megpróbálták visszatemetni a sírokat, így igyekezvén eltüntetni az árulkodó nyomokat.
Képekért és eme szomorú történet további részleteiért az alábbi oldalakat érdemes meglátogatni:


Fanatikusok és kutatók

Ha már a mókás Hawass-interjú kapcsán szóba került a BAR legújabb füzete (37/3 (2011)), felhívnám a figyelmet egy másik cikkre is belőle, azok számára, akik imádják a bibliai régészet szekértábor-harcait: Yosef Garfinkel: The Birth and Death of Minimalism. A cikk természetesen arról szól, hogy a Bibliának igaza van Dávid és Salamon tekintetében. Érdemes megjegyezni, hogy ez nem kis részben az alkalmazott kronológiától függ. Garfinkel, Khirbet Qeiyafa ásatója egy ideje diadalittasan hirdeti, hogy a finkelsteini alacsony kronológia megbukott, „officially dead and buried”, ahogy ő fogalmazott, egy temetőképet is mellékelve. Sajnálatos módon azonban a radiokarbon adatok kiértékelésekor egy meglehetősen elemi hibát vétett, ami ahhoz vezet, hogy a finkelsteini kronológia köszöni szépen, de jól van. Jó mulatást!

2011. április 21., csütörtök

2011. április 20., szerda

Call for papers: Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean during Antiquity

Ege University
İzmir, Turkey, 17-19 November
Deadline: 30 June 2011

We are pleased to announce that the arrangements for the symposium entitled as “Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean during Antiquity” organised by Department of Archaeology of Ege University are in progress. The symposium will be held on 17-19 November 2011.

In this symposium entitled as “Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean during Antiquity”, archaeological materials that are related to the topic are aimed to be evaluated:

The topics of the papers should be on:

1.Wine and oil production in Eastern Mediterranean during the antiquity,

2.Wine/oil production and grain processing devices and installations that are found in archaeological excavations and surveys; and their typology (press types, screw presses, weight stones, crushing basins and stones, etc.),

3.Regional settlement and production relation, regional or local production capacities, commercial links, transportation of commodity and shipping devices relevant to wine and oil production,

4.The regional similarities and differences of devices and installations in wine and oil production.

The papers focusing on how the production devices should be assessed in an archaeological work and to what extent it contributes to archaeology will be included in the context of this symposium.

One of the objectives of this symposium is providing an occasion to share competences and knowledge about the ancient farming technologies which is the subject of increasing interest within the archaeological
sphere and for the assessment of archaeological data about wine and oil production in Eastern Mediterranean during the antiquity.

The papers are expected to present original work and not to be published previously.

The languages for the papers will be Turkish, English, German and French,

The presented papers are planned to be published as a Symposium Book. However the papers will be evaluated by the arbitration committee before the publishing, deadline for the submission of papers is the end of 2012 March. All papers should include an abstract of 200 – 250 words and keywords in Turkish and in the language of the submitted paper. Papers submitted in Turkish should also have an abstract and keywords in Turkish and in one of the languages mentioned above.

The symposium will be held on 17-19 November 2011 at Ege University Campus. The first two days are reserved for the presentation of papers on wine and oil production in Eastern Mediterranean during antiquity. At the end of the second day a meeting for the evaluation of presentations is planned. On the last day a trip to Ionia is planned for the introduction of ancient settlements on shore and the production of wine and oil at the region.

2011. április 19., kedd

Kurta-furcsa interjú Zahi Hawass-szal - Biblical Archaeology Review 37:3

A BAR legújabb számában olvasható Hershel Shanks beszélgetése Zahi Hawass-szal. Az interjúra még az egyiptomi forradalom kitörése előtt néhány nappal került sor, ami önmagában is furcsa mellékízt ad az amúgy is különös beszélgetésnek. Az érintett témák között a zsidók egyiptomi jelenlétére vonatkozó régészeti adatok éppúgy napirendre kerülnek, mint Hawass egyes nagybecsű műtárgyak visszaszerzésére irányuló agresszív politikája, vagy éppen a főrégész közelmúltban tett, erősen antiszemita gyanús kijelentései. És persze mindez rengeteg mellébeszéléssel, buta okoskodással fűszerezve. A teljes interjú szövege olvasható on-line - jó szórakozást hozzá!

Újabb betűvel bővült a Chicago Demotic Dictionary

A Janet H. Johnson szerkesztésében készülő, on-line hozzáférést biztosító Chicago Demotic Dictionary legutóbb az 'I betűvel bővült. A korábban elkészült tételekkel egyetemben megtekinthető és letölthető a projekt web-oldaláról.

2011. április 18., hétfő

Egy jó szimpóziumról

Elkerülendő azt, hogy szó érje a ház elejét, miszerint nekem már semmilyen konferencia se jó és mindig fintorgok a színvonal miatt, most röviden beszámolok egy jó konferenciáról. Az isztambuli Koç Egyetem anatóliai kutatóintézete (RCAC) a tavaszi félévben mindig tematikus mini-konferenciák sorát tartja, ahol az intézet ösztöndíjasai tartanak előadásokat kutatómunkájukról. Minthogy újabban már a neolitikumtól kezdve lehet pályázni az RCAC-be, több előadás, ill. szimpózium immár blogunk profiljába tartozik (disclaimer: magam is itt vagyok munkatárs, de remélem látszódni fog, hogy a célom nem az intézetem fényezése).

Most pénteken „Technologies in Transition: Recent Research in Anatolian Archaeology” címmel zajlott le az első régészeti mini-szimpózium. Az első két előadó a neolitikummal foglalkozott: J. Roodenberg (Ilıpınar ásatója) azt vizsgálta, hogyan változott időben a nevezett lelőhely közösségének élelemtermelési gyakorlata. Elemzésében amellett érvelt, hogy a megnőtt hatékonyság vezetett a népesség megfigyelhető növekedéséhez, amely viszont a település új struktúráját indukálta (Changes in Food Production: The Example of Ilıpınar). P. Filipowicz a közép-anatóliai késő neolit / kora rézkor átmenetét vizsgálta a képi világ szempontjából (elsősorban Çatal Höyük és a Burdur-tó vidéke) és kimutatta, hogy a kora rézkori motívumok a neolit képiség és annak tendenciáinak szerves folytatásai, csak épp más médiumon, leegyszerűsítve: falfestmény helyett kerámián (The Late Neolithic / Early Chalcolithic Transition in Central Anatolia).

A harmadik előadás értelme nem derült ki (L. Stork: Cohesion and Conflict: Metal Weapons in the EB I and II Periods, Upper Euphrates Valley). A negyedik előadó, M. Horowitz a következőt figyelte meg: az Amuq-régióban (és különösen Alalahban) a középső bronzkor után gyökeresen megváltozik a kerámia szerkezete: már nem kalcittal, hanem édesvízi kagylóval soványítanak, melyre valószínűleg a közeli tóból tettek szert (ezt a törökök nemrégiben kiszárították, helyén reptér van). Igen nagy mennyiségű kagylót használnak fel, amelyet ráadásul előbb megfőztek. Minthogy ez a változás csak erre a régióra jellemző, helyi újításnak kell lennie, csak az nem világos, mi a magyarázata, egyelőre túl kevés adat van bármelyik lehetőség (technológia-import? technikai előny? gazdasági előny?) mellett dönteni (Politics, Culture, and Climate: Changes in Cookware at Middle-Late Bronze Age Tell Atchana / Alalakh). Végezetül az utolsó előadó, S. Blaylock arra kereste a választ, hol is van az Akhaimenida-birodalom régészetileg Anatóliában? Vizsgálódása tárgya a délkelet-anatóliai Tille Höyük volt, annak is két, a VI. és az V. sz. elejére datálható rétege, mely monumentális építészet nyomait őrizte meg. Előadásában arra mutatott rá, hogy ezek szépen megfelelnek mezopotámiai épületeknek, vagyis az Óperzsa Birodalom jelen van, csak egyelőre a lelőhelyeket vagy nem találták meg vagy rosszul datálták a megfelelő rétegeket (Is the Achaemenid Empire Invisible Archaeologically? Some Aspects of the Mid-first Millennium Archaeology of South-East Turkey).

Különösebb kommentárt nem szükséges mindezekhez fűzni, gondolom, látszik, miért tartottam ezt jó konferenciának: mivel ötből négy előadó probléma-központú volt és újdonsággal szolgált, valóban hozzátettek meglévő ismereteinkhez. S elvégre ez volna a tudományos kutatás célja.

2011. április 17., vasárnap

Új elektronikus egyiptológiai újság indult: Egyptological

2011 áprilisától újabb ingyenes és teljességgel on-line forrással bővült az interneten elérhető egyiptológiai platformok köre. Az Egyptological voltaképpen jóval több, mint egy angol nyelvű elektronikus kiadvány; az Andrea Byrnes és Kate Phizackerley szerkesztette honlap az ókori (és bizonyos tekintetben modern) Egyiptomról szóló információk széles spektrumát fogja egybe. A tartalom alapvetően hármas tagolásban jut el az olvasóhoz:
- a Journal mindenekelőtt a tudományos publikációk, könyv- és cikkismertetések, kritikák és konferencia beszámolók helye, s elsősorban szakmai közönséget céloz és
- a kéthavonta frissülő Magazine szekció az óegyiptomi kultúra közvetítésének populáris felülete, ahol a gazdagon illusztrált, népszerűsítő hangvételű írások mellett új könyvekről, DVD-kről és kiállításokról is olvashatunk
- az ad hoc frissülő Colloquy rovat pedig a rövid közlemények, frissítések, érdekes hírek és újdonságok megosztásának helye.
Az oldal szerkesztői a hivatásos szakszerzőkön túl szívesen fogadják egyiptológus hallgatók és doktoranduszok írásait is.

Könyvújdonság (kopt kereszténység)

Febe Armanios, Coptic Christianity in Ottoman Egypt
A könyv a 16-18. század, a korai modern Egyiptom időszakában vizsgálja a kopt kisebbség helyzetét, a muszlim többséghez viszonyított helyzetét. Új kopt kéziratos források felhasználásával a szerző elsősorban a kopt keresztények hagyományrendszerére, vallásos kifejezésmódjára összepontosít.

2011. április 16., szombat

Ägypten und Levante XX -- Egypt and the Levant XX‏

A. Ahrens, A Stone Vessel of Princess Itakayet of the 12th Dynasty from Tomb VII at Tell Misrife/Qatna (Syria)

A. Ashmawy Ali, Tell El-Yahudia: New Information from Unpublished Excavations

F. Breyer, Hethitologische Bemerkungen zum Keilschrift "Zipfel" aus Qantir/Pi-Ramesse

J. Budka, Varianz im Regelwerk: Bestattungsablaufe im Monumentalgrab von Anch-Hor, Obersthofmeister der Gottesgemahlin Nitokris (TT 414)

M.H. Feldman and C. Sauvage, Objects of Prestige? Chariots in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean and Near East

H. Gem, S. el-Zaatari, C. Cakirlar, K. Badreshany and S. Riehl, A Middle Bronze Age Burial from Tell Fadous-Kfarabida, Lebanon

A. Hassler, Mykenische Keramik aus verlorenen Kontexten - die Grabung L. Loats in Gurob

C. Jurman, Ein Siegelring mit kryptographischer Inschrift in Bonn

Ch. Knoblauch, Preliminary Report on the Early Bronze Age III Pottery from Contexts of the 6th Dynasty in the Abydos Middle Cemetery

L. Morgan, A Pride of Leopards: A Unique Aspect of the Hunt Frieze from Tell el-Dab`a

L. Morgan, An Aegean Griffin in Egypt: The Hunt Frieze at Tell el-Dab`a

N. Marinatos, Lions from Tell el Dab`a

T. Muhlenbruch, Eine mykenische Bügelkanne aus Aegypten in Marburg und ihre Implikationen für den Handel zwischen Südgriechenland und dem östlichen Mittelmeerraum in SH III B

J. Mynárová, Tradition or Innovation? The Ugaritic-Egyptian Correspondence

T. Schneider, Contributions to the Chronology of the New Kingdom and the Third Intermediate Period

T. Schneider, A Theophany of Seth-Baal in the Tempest Stele

I. Ziffer, Western Asiatic Tree-Goddesses

A. Ahrens, The Scarabs from the Ninkarrak Temple Cache at Tell Asara/Terqa (Syria): History, Archaeological Context, and Chronology

F. van Koppen, The Old to Middle Babylonian Transition: History and Chronology of the Mesopotamian Dark Age

Orientalia 79/3 (2010)

K. Jansen-Winklen: Der Untergang des Alten Reiches

W. R. Mayer: Die Tätigkeiten und Regungen, Haltungen und Zustände des Menschen im Spiegel der Sprache: zur akkadischen Idiomatik.

D. Pardee: Les documents relatifs aus terrains agricoles à Ougarit.

S. D. Schweitzer: Der Titel h3.tj-pc.t und die Bedeutung der griechischen Wiedergabe Topaiis für die Lesung desselben.

A. Lemaire: Chronologie sabéenne et minéenne et histoire du Proche-Orient

R. Schmitt: Zu den Persepolis Fortification Tablets im Iran Bāstān Museum

2011. április 15., péntek

Új könyvek (Egyiptológia)

Emily Teeter, Baked Clay Figurines and Votive Beds from Medinet Habu, OIP 133, Chicago 2010
letölthető pdf formátumban: The Oriental Institute

Marijke van der Veen, Consumption, Trade and Innovation. Exploring the Botanical Remains from the Roman and Islamic Ports at Quseir al-Qadim, Egypt, Journal of African Archaeology Monograph Series Vol. 6., Frankfurt 2011 Journal of African Archaeology

Bernard Legras, Les reclus grecs du Sarapieion de Memphis Une enquête sur l'hellénisme égyptien, Studia Hellenistica 49. Peeters

2011. április 13., szerda

Archaeometry 53:2 (April 2011)

Megjelent az Archaeometry új száma. A tartalomból:
 
L. Bonizzini et al.: Field and Laboratory Multi-Technıque Analysis of Pigments and Organic Painting Media from an Egyptian Coffin (26th Dynasty)
 
S. W. Manning - B. Kromer: Radiocarbon Dating Archaeological Samples in the Eastern Mediterranean, 1730 BC - 1480 BC: Further Exploring the Atmospheric Radiocarbon Calibration Record and the Archaeological Implications

Lewis Roberts Binford (1930-2011)

Hétfőn elhunyt Lewis Binford, a régészet történetének egyik legnagyobb hatású alakja. Széleskörű kutatási tevékenysége mellett neve mindörökre összeforrott az archaeológia elméleti és módszertani kérdéseivel, s közelebbről az 1960-as években szárnyra kapott újrégészet irányzatával. Rövid megemlékezés és méltatás az alábbi linken olvasható.

Hogyan ne forgassunk ismeretterjesztő filmet?

A válasz persze egyszerű, elég csak bekapcsolni a népszerű ismeretterjesztő csatornák valamelyikét és megnézni egy olyan filmet, aminek témájához még értünk is, és rögtön agybajt kapunk. Én például ezért nem nézek ilyen filmeket. De minthogy a spanyol inkvizícióra az ember sosem számít, most én is beleestem a csapdába.

Adva van Göbekli Tepe, az elmúlt évtized kétségtelenül egyik legfontosabb anatóliai (és világtörténeti) felfedezése (ásató: Klaus Schmidt, DAI), egy 10.-9. évezredi (!) lelőhely, amely húsz, igen hasonló (de nem egyidejű) rituális szabad téri épületből áll. Leegyszerűsítve: minden ilyen egység egy kör alakú épület, a téren T-alakú, embert szimbolizáló oszlopok (ebből kettő középen, a többi a falba építve), melyeket gazdagon díszítettek reliefekkel, elsősorban állatokkal, de emberekkel és absztrakt motívumokkal is. A lelőhely szép párhuzamokat mutat a közeli Nevalı Çorival, de néhány motívum esetén (a későbbi) Çatal Höyükkel is. Az együttes korát, jellegét és művészi kidolgozottságát tekintve páratlan, tényleg nem érdemes fukarkodni a jelzőkkel.

S akadt egy török filmrendező (Ahmet Turgut Yazman, bár inkább felejtsük el a nevét), aki úgy gondolta, készít erről egy dokumentumfilmet, Göbekli Tepe – A világ első temploma (Göbekli Tepe – Dünya’nın ilk tapınağı) címmel. Én meg ma elmentem, és az Isztambuli Nemzetközi Filmfesztivál keretében jól megtekintettem a nyolcvan perces opust. Hiba volt. Az ötlet nagyszerű, a kivitelezés pocsék – ahogy a Kancellár mondta a Sárkányfűárus által gründolt Sárkányellátó Vállalat monitoringja során.

Az első félóra nagyszerű. Csodálatos képek az ásatásról, a pillérekről és közben folyamatosan Klaus Schmidt beszél és mutatja be a helyet és a leleteket. Aztán eljutunk addig a pontig, hogy voltaképp nem értjük, mit is jelent az a sok állat és hasonló a pilléreken. S ekkor megbillen a film, de nagyon. Schmidt helyett jön egy török, aki az iszlám misztikus irányzatait kutatja. Meg jön egy indiai csillagász, aki a Védákat kutatja úgy asztronómiailag. És elkezdik magyarázni, a rendező ötletelésének fonalát felkapva, hogy mi micsoda. Van itt minden, védikus energia, szex, Orion, Atlantisz, Egyiptom bőségesen, bikaszimbólumok meg ilyen meg olyan szimbólumok, mindenhol (és egy rakat tárgyi tévedés): totális Da Vinci-kód meg a szimbólumprofesszor. Az indiai Göbeklitepét is védikusan kutatja (a mezopotámiai sztélék és reliefek istenszimbólumai meg napfogyatkozást jelentenek szerinte) s persze a végén kijelenti, hogy ő a könyvében már megjósolta egy i.e. 10 ezer körüli civilizáció létét. Rettenetes. Én őszintén sajnálom az ásatót, hogy egy ilyen jó potenciállal rendelkező témából egy ilyen botrányos filmet kerekített a rendező.

A törökök egyszer már megmutatták, hogy milyen nagyszerű dokumentumfilmet tudnak forgatni (itt Tolga Örnek hettita-filmjére gondolok). Most megmutatták a másik végletet.

2011. április 11., hétfő

Új könyvek (Ókori Kelet)

St. de Martino: Hurrian Personal Names in the Kingdom of Hatti. LoGisma

I. Finkelstein - N. Na'aman (szerk.): The Fire Signals of LachishStudies in the Archaeology and History of Israel in the Late Bronze Age, Iron Age, and Persian Period in Honor of David Ussishkin. Eisenbrauns

In Pursuit of MeaningCollected Studies of Baruch A. Levine. Eisenbrauns

N. Karul (szerk.): Anadolu'nun Arkeoloji Atlasi. Tarihöncesi Demir çagi'na. ("Archaeological Atlas of Anatolia. From Prehistory to the Iron Age"). Arkeo Atlas

G. R. Tsetskhladze (szerk.): The Black Sea, Greece, Anatolia and Europe in the First Millennium BC. Colloquia Antiqua 1. Peeters

D. Cantrell: The Horsemen of Israel: Horses and Chariotry in Monarchic IsraelHistory, Archaeology, and Culture of the Levant - HACL 1. Eisenbrauns

A. Jacquet: Florilegium marianum XII. Documents relatifs aux dépenses pour le culte. Mémoires de NABU 13.

J. Magness: Stone and Dung, Oil and Spit: Jewish Daily Life in the Time of Jesus. Eerdmans

L. Culbertson (szerk.): Slaves and Households in the Near East. The Oriental Institute

2011. április 10., vasárnap

Kalla-előadás Debrecenben

A DE Klasszika-filológiai Tanszék, 
A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra  kutatócsoport 
és az Ókortudományi Társaság debreceni tagozata 
rendezésében a következő előadás kerül sorra:

Kalla Gábor 
egyetemi docens

A kalhui Északnyugati Palota 
Egy újasszír uralkodói rezidencia művészete

Időpont és hely: 2011. április 14-én 10.45-kor a DE Főépület fsz. 40-es Láng Nándor termében

2011. április 9., szombat

Beszámoló a Nostoi konferenciáról

A napokban Isztambulban egy figyelemreméltó nemzetközi konferenciára került sor, melynek teljes neve Nostoi – Indigenous Culture, Migration & Integration in the Aegean Islands & Western Anatolia during the Late Bronze & Early Iron Age volt. A konferenciának, amely görög – török közös (!) szervezés volt az isztambuli Koç egyetem anatóliai kutatóintézete adott helyt (a szervezés dicséretétől tartózkodnék, mivel magam is ezen intézményhez tartozom). A konferencián én is elkövettem egy előadást (Against the Identification of Karkiša with Carians), s egy-két előadás kivételével végig is ültem, mivel csak egy szekció volt szerencsére (a kimaradt alkalmakkor aludtam, de azok amúgy is szigorúan görög témájú előadások voltak). Mielőtt valaki azt hinné, kitört a béke errefelé, meg kell említeni egy roppant mókás görög előadást, amely a „lírajátékos-csoport” elnevezésű, vitatott eredetű pecsétlők eredetéről szólt, és annak ciprusi eredetének bizonyítására ment ki. Amikor egy hozzászóló a szintén javasolt kilikiai eredet mellett érvelt, az előadó tömören úgy hárította el az akadékoskodót, hogy neki erről más a véleménye – a vitát amúgyis gyorsan lezárta, mert ment a gépe (M. Mikrakis: Cross-Cultural Interaction in the Eastern Mediterranean During the Early Iron Age: A View from Seal Engraving).

Azt hiszem nem kell különösebben bizonygatni, hogy a megadott téma igazi sláger, ahol folyamatosan áramlanak az új adatok, értelmezések, különösképp az utóbbi két évtizedben. Vannak azonban árnyoldalai is. Az egyik, hogy forrásaink jórészt régészetiek, ahol is a kerámia felülreprezentált. Ennek szomorú következményeképp a konferencián nagy számban hangzottak el olyan előadások, amelyek a régészek két nagyon speciális válfajához köthetőek: az első szerint a régészet nem más, mint a kerámia leírása, vagyis ők ott fejezik be a kutatást, ahol el kellene kezdeni. Persze a címek szintjén nagyon is kötődtek a témához, az előadók láthatóan úgy is gondolták, hogy ők most valamit hozzáadnak, de voltaképp semmit sem mondtak, a csupa izgalmas cím mögött pőre kerámialeírás rejtőzött (vagy jobb esetben ásatási beszámoló). A második (jellemzően angolszász hátterű) válfaj pedig túl komolyan veszi az ilyen témákat: előadásaik hemzsegnek a -cióktól és -izmusoktól, tárgyi anyag az nem nagyon van bennük, csak elmélet, ahol minden legalább posztkolonialista – s voltaképp megint csak semmit nem adnak hozzá a témához (vagy amit hozzáadnak, az három mondatban elmondható), azt leszámítva, hogy nagyon modern köntösben teszik mindezt. De ez igazi baj ezzel a két válfajjal, hogy nem ingerelnek vitára, hiszen valójában nem egy probléma megoldására tett kísérletről szólnak – s ezzel voltaképp szembemennek a konferenciák lényegével. Így ezekről az előadásokról nem fogok beszélni. Egy kivételt teszek, ahol az előadó óvatosan megpróbált valamilyen geopolitikai jelentőséget is tulajdonítani kerámiacsoportjainak, ahol azonban a kerámia- és a politikai térkép között több száz év tátongott (P. Pavúk: Between the Aegean and the Hittites: The Western Anatolia in the 2nd Millennium BC).

A szervezők meglehetősen tágan értelmezték a kronológiai és földrajzi kereteket, mert becsúszott néhány más korszakba tartozó, ill. a kilikiai – észak-szíriai térséggel foglalkozó előadás is. Ez utóbbinak felettébb örültem, nem csak azért, mert engem személy szerint nagyon izgat, hanem mert akadtak köztük tényleg jó előadások. Ilyen volt például A. Yener előadása, de erről majd külön, egy Alalakhról tervezett bejegyzés keretében fogok írni (Alalakh and the New Chronology). Ráadásul ez a régió kínálta az egyik olyan pontot, ahol valami vita indulhatott volna meg (jelesül, hogy érkeztek-e görögök/égeikumiak a kérdéses időszakban), de ez sajnos több provokatív kérdés ellenére sem indult meg.

Már majdnem Nyugat-Anatólia (vagy az) Lukka is, amelynek kapcsán N. Momigliano (B. Aksoyjal együtt) azt vizsgálta, miért nincsenek leleteink a 2. évezredi Lykiából. Először is a leletek listázásával rámutatott, hogy azért ez egy leegyszerűsítés, másfelől az állandóan javasolt nomadizmust elvetve leletképződési és kutatástörténeti problémákban látja a megoldást (Lycia before the Lycians).

A hettitológusok – ókori keletesek ez alkalommal nem igazán váltották meg a világot. Az sose fért a fejembe, hogyan lehet olyan előadást tartani, amely semmi újdonságot nem mond (M. Alparslan: The History of the State Arzawa during the Hittite Period; A. Mouton – I. Rutherford: Arzawan Rituals and Greek Religion). Vagy olyat, amely látszólag mond – de voltaképp ezt már megírták (K. Kopanias: The Mushki/Phrygian Problem from the Near Eastern Point of View). S itt lép be a szokásos probléma: mindenki powerpointozik, mindenféle hivatkozás nélkül – s ember (szakértő) legyen a talpán, aki megmondja, hogy csak reciklált az illető, vagy hozzá is tett. Muski-ügyben speciel én követem a dolgokat, de mondjuk az ión vándorlás esetén nyilván nem, mások meg nyilván fordítva vannak ezzel. Nem lehet elégszer elmondani: a hivatkozások nélküli powerpoint nem csak nem praktikus, hanem etikátlan is.

Volt néhány klasszikás előadó is, akiknek nagy előnye volt, hogy tényleg az interakcióról akartak és tudtak beszélni, több-kevesebb sikerrel. A. Dale amellett érvelt, hogy a nevezetes görög -ēnos népnév-szuffixum a luvi -wann(ī) népnév-szuffixum kölcsönzése – abban biztos vagyok, hogy ezt már más is felvetette, viszont ő adott rá fonológiailag kielégítő magyarázatot (The East Shore of Lesbos). A kevesebb sikert felmutató előadások közé tartozott például M. Bachvarovaé, aki a görög mítoszokból és azok vélelmezett ókori keleti motívumaiból próbált légvárat építeni (Migrations in the Anatolian Narrative Tradition).

Summa summarum: ez a konferencia inkább tanulságos volt, mint jó. Mindenesetre a görögök tervezik néhány év múlva a folytatást, Athénban.

2011. április 8., péntek

Fourth International Conference on Predynastic and Early Dynastic Egypt

Immár negyedízben hívják össze tematikus konferenciára a világ minden tájáról az egyiptomi kultúra és államiság gyökereit kutató régészeket, egyiptológusokat és antropológusokat. Idén július 26. és 30. között a Metropolitan Museum of Art és az Institute of Fine Arts, New York University közös rendezésében kerül sor az eseményre.
Részletekről a konferencia honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

2011. április 7., csütörtök

Kemet, vol. 20

Megjelent a német nyelvű Kemet c. folyóirat legújabb száma (vol. 20, 2011. április).
A tartalomjegyzék on-line megtekinthető.

Új egyiptológiai publikációk

B. Legras, Les reclus grecs du Sarapieion de Memphis. Une enquête sur l'hellénisme égyptien. Studia Hellenistica 49 ISBN 978-90-429-2361-4. XIV-320 p. 72 euro 

Current Research in Egyptology 2009: Proceedings of the Tenth Annual Symposium, edited by Dan Boatright, Judith Corbelli and Claire Malleson. Oxbow Books 2011. Pb, 190p. ISBN 978-1-84217-412-8. GB £30.00.
Tartalomjegyzék (magyar szerzővel) és megrendelés itt.

Anatolica 37 (2011)

A blogunkhoz kapcsolódó cikkek:

Timothy Matney et al.: Excavations at Ziyaret Tepe, Diyarbakir Province, Turkey, 2009-2010 Seasons

Lorenzo Crescioli - Nicola Laneri: Downsizing a Ceremonial Center. A Brief Overview of the Late Bronze Age Period at Hirbemerdon Tepe (SE Turkey)

Lynn Welton: Tell Tayinat in the Late Third Millennium. Recent Investigations of the Tayinat Archaeological Project, 2008-2010

Bradley J. Parker: In the Shadow of Ararat. Intensive Surveys in the Araxes River Region, Naxçivan, Azerbaijan

Michael Bányai: Die Nihrīya-Schlacht. Vorher und danach

Zsolt Simon: When were the Fortifications of the Upper City of Hattuša built?

2011. április 6., szerda

Adó 1% a Byblos Alapítványnak!

Amint azt sokan tudják, 2008-ban létrejött a Byblos Alapítvány a Magyar Ókortudomány Támogatásáért, amelynek nem titkolt célja a fiatal tehetségek támogatása. Az eddigi két év során 2009-ben egy nemzetközi konferenciára (Commerce and Economy in Ancient Egypt), illetve a konferenciakötet 2010-es megjelentetésére futotta időnkből, erőnkből és forrásainkból (honlap).

Idén előszőr a Byblos Alapítvány fogadni tudja az szja civil szervezetek számára felajánlható 1 százalékát.

Hogy munkánkat folytatni tudjuk, és hogy a fiatal tehetségek valódi támogatást várhassanak Alapítványunktól, rendkívül hálásak lennénk, ha akár Önök, akár ismerőseik, családtagjaik nekünk ajánlaná adójának 1 százalékát.

A felajánlás vonzerejét növelendő, az adó egy százalékért cserébe az Alapítvány az érdeklődő olvasóknak (a készlet erejéig) ajándékba ad egy példányt a Commerce and Economy in Ancient Egypt c. konferencia konferenciakötetéből.

A Byblos Alapítvány adószáma: 18132283 - 1 - 41

Az egy százalékokból összegyűlt pénzből terveink szerint egyiptológiai ösztöndíjat fogunk nyújtani, amelynek részleteiről később tudunk tájékoztatást adni.

Szeretnénk kérni tehát Önöket, hogy adójuknak 1 százalékát ajánlják a Byblos Alapítványnak, illetve ha családtagjaik még nem döntöttek saját 1 százalékukról, beszéljék rá őket is, hogy támogassák az Alapítványt.

Előre is köszönjük
Hudecz András és Petrik Máté
Byblos Alapítvány

2011. április 5., kedd

Pharaon Magazine

Megjelent a francia nyelvű, népszerű egyiptológiai folyóirat, a Pharaon Magazine új száma.
A tartalomból:

- le mythe d'Osiris
- la géographie du monde des morts
- les animaux sacrés
- le bestiaire des dieux égyptiens
- le pillage du patrimoine égyptien


Új egyiptológiai munkák górcső alá véve a BMCR oldalán

Az elmúlt napokban két fontos publikáció recenziója jelent meg a Bryn Mawr Classical Review oldalán.

Donald B. Redford saját régészeti kutatásainak eredményeit összegezve adta közre City of the Ram-man: The Story of Ancient Mendes című könyvét, melyet Robert Gozzoli ismertet, míg Sabine Kubisch doktori kutatásaiból született munkáját a Második Átmeneti Kor önéletrajzi szövegeiről Elizabeth Frood értékeli:

Donald B. Redford, City of the Ram-man: The Story of Ancient Mendes
Sabine Kubisch, Lebensbilder der 2. Zwischenzeit: Biographische Inschriften der 13.-17. Dynastie

Egy hónapig letölthető a ZA

A De Gruyter kiadó minden hónapban harminc napra ingyen hozzáférhetővé teszi egy folyóiratát. Áprilisban ez a ZA, úgyhogy aki nem fér hozzá otthonról vagy munkahelyéről, annak most ez egy remek alkalom. Regisztrálni és további információkat itten lehet találni.

2011. április 4., hétfő

Új hettitológiai kézikönyv

Egy nagyon régóta várt kézikönyv jelent meg végre (a régótát tessék szó szerint érteni, a tanulmányok 2004 körül születtek és én 2007-ben egy ásatáson hallottam először, hogy lesz ez a kötet). Várni viszont kétségtelenül érdemes volt (s ezt nem csak az alant is olvasható tartalomjegyzék és az imponáló szerzőnévsor alapján mondom, hanem mert néhány cikket már átolvashattam megjelenés előtt). De előbb lássuk a farbát:

Hermann Genz - Dirk Paul Mielke (szerk.): Insights into Hittite History and Archaeology. Colloquia Antiqua 2. Leuven, Peeters, 2011

A tartalom:

H. Genz - D. P. Mielke: Research on the Hittites: An Overview

H. Klengel: History of the Hittites

Th. P. J. van den Hout: The Written Legacy of the Hittites

T. R. Bryce: Hittite States and Society

W. Dörfler et al.: Environment and Economy in Hittite Anatolia

J. Lorenz - I. Schrakamp: Hittite Military and Warfare

D. P. Mielke: Hittite Cities: Looking for a Concept

C. Zimmer-Vorhaus: Hittite Temples: Palaces of the Gods

A. Tuba Ökse: Open-Air Sanctuaries of the Hittites

U.-D. Schoop: Hittite Pottery: A Summary

J. Siegelová - H. Tsumoto: Metals and Metallurgy in Hittite Anatolia

H. Genz: Foreign Contacts of the Hittites

De miért is jó ez a könyv, sőt jobb a többi bevezetésnél? Azért, mert tevékeny részt vállaltak belőle a régészek (elsősorban az új generáció, Genz, Mielke és Schoop), így nem a filológusok által írt kézikönyvekben a végtelenségig pertraktált témák (történelem, politikai rendszer, vallás) uralják a kötetet, hanem - ha lehet így fogalmazni - a tapintható valóság: őskörnyezet, városok, épületek, kerámia és fém. Ez a megközelítés - amely a nagy bonni kiállítás katalógusát tekintve gyakorlatilag hiányzott a kézikönyvekből - sokkal megfoghatóbbá, elképzelhetőbbé, egyszóval valóságosabbá teszi a hettitákat, mint a politikai események láncolata vagy az adminisztráció útvesztői. Ráadásul ennek köszönhetően több, a reflektorfényből eleddig sajnálatosan kimaradt téma (például hadművészet, fémművesség) is részletes bemutatásra kerül. Tollite, legite.

2011. április 3., vasárnap

Konferencia az interdiszciplináris kutatások szerepéről a régészetben

A müncheni illetőségű ArchaeoBioCenter konferenciafelhívást tett közzé, mely elsősorban olyan posztgraduális, doktorandusz és posztdoktori kutatások eredményeinek bemutatását és megvitatását célozza, melyekben jelentős szerephez jutnak az interdiszciplináris módszerek. A július 8-9-én megrendezendő konferencia nyelve német, poszter illetve absztrakt benyújtási határideje 2011. május 9.
További információk megtekinthetők az intézet honlapján.
A konferencia szórólapja letölthető innen, regisztrációra itt nyílik lehetőség.