2010. március 31., szerda

Ókoros műfordítói pályázat az ELTE BTK hallgatóinak

Az ELTE BTK Ókortudományi Intézete műfordító pályázatot hirdet, melyen részt vehetnek az ELTE-BTK beiratkozott (BA, MA és kredites) hallgatói.

Pályázni lehet többek között az alábbi kategóriákban:

1. akkád vers (Samas himnusz; YOS 11 22)
2. akkád próza (Pesszimista dialógus; BWL 139–149)
(Szakirodalmi segítségért a pályázók forduljanak Zólyomi Gábor tanár úrhoz.)

(...)

7. kopt (Apophthegmata patrum 175 [Lambdin szöveggyűjteményéből, 180–183. o.], kopt éves Pszalmodia-részlet, himnusz Máriához [282–283. o.]; az első szöveg S dialektus, a második B dialektus.)
8. újegyiptomi (Joppa bevétele [LES 82-85 = pHarris 500 vo.])
(A kopt és az újegyiptomi szövegek megtalálhatók fénymásolatban az Egyiptológiai Tanszék titkárságán.)

Az egyes kategóriákon belül minden kijelölt szöveget le kell fordítani.

A jeligével ellátott fordításokat nyomtatott formában a Latin Tanszék titkárságán adhatók le (kérjük, mellékeljék a jeligék feloldásait). Eredményhirdetés és díjátadás június második felében. A kiemelkedő fordításokat a Kalligram és az Ókor folyóirat fogadja közlésre. Kérdéseikkel Krupp Józsefhez (kruppjozsef kukac freemail pont hu) ill. az egyes nyelvek oktatóihoz fordulhatnak.

A teljes kiírás - a többi kategóriával együtt - innen letölthető.

Leadási határidő: 2010. május 21., 1200.

A zsűri elnöke: Ferenczi Attila

A zsűri tagjai:
Koltai Kornélia – Komoróczy Szonja – Zólyomi Gábor
Bács Tamás – Hasznos Andrea – Irsay-Nagy Balázs
Dezső Csaba – Hidas Gergely – Négyesi Mária
Bolonyai Gábor – Horváth Judit – Horváth László
Déri Balázs – Ferenczi Attila – Kopeczky Rita

2010. március 30., kedd

JAEI Vol 2/1

Megjelent a Journal of Ancient Egyptian Interconnections (JAEI) című negyedéves elektronikus folyóiarat első 2010-es füzete. A tartalomjegyzék ezen a linken megtekinthető.

Vallástudományi konferencia-felhívás

A Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciájának a felhívása

Szent és Profán
2010. május 14-15., Debrecen

A Magyar Vallástudományi Társaság, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Vallástudományi és Teológiai Munkabizottsága és a MTA Debreceni Egyetem Néprajzi Kutatócsoportja 2010. május 14-én és 15-én vallástudományi konferenciát rendez a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán a „Szent és Profán” témakörében.

A konferencia 20-20 perces előadásai a témát a legkülönbözőbb tudományágak — például a vallási néprajz, a vallás- és egyháztörténet, vallásszociológia, valláspszichológia, a filozófia, a teológia vagy az irodalomtudomány — nézőpontjából közelítik meg.

Várjuk mindazon kollégák jelentkezését, akik a két téma egyikében elért új, máshol még nem közölt kutatási eredményeiket szívesen tárnák e fórum elé. A jelentkezőktől címet és rövid, kb. 200 szóból álló szinopszist kérünk a magyarvallastudomanyitarsasag kukac gmail pont com e-mail címre.

A jelentkezés határideje: 2010. április 15.

A szinopszisok elfogadásáról a szervezőbizottság április 30-ig értesítést küld. A konferencia előadásai – szükség esetén válogatva – megjelennek a Vallástudományi Tanulmányok könyvsorozatban és a Vallástudományi Szemlében.

2010. március 28., vasárnap

Új IAE honlap

Hosszú várakozás után végre létrejött az International Association of Egyptologists (IAE) önálló honlapja. Az új oldal nemcsak a Társaság tagjaniank regisztrálására, nyilvántartására szolgál, hanem információs és hírportálként szolgál majd világszerte az egyiptológusoknak és az egyiptológia iránt érdeklődö olvasóknak - legalábbis a tervek szerint.
Nézzük, mit találunk most az amúgy kellemes megjelenésű, bizalomgerjesztő oldalon. A News kategória alatti tartalmakat blogszerűen szerkesztik, vagyis mindig a legfrissebb híreket olvashatjuk legfelül, bár címkéket és tematikus osztályozást egyelőre nem látok és hozzászólásokat, azaz kommentelést sem támogat az oldal. A hangsúly egyértelműen a tagság megújult adminisztratív kezelésén, a modern fizetési módszerek ismertetésén van, kevesebb szó esik arról, miért is érdemes e szervezethez kapcsolódni. Fő cél egy egységes adatbázis fenntartása, amely a világ egyiptológusainak nevét és elérhetőségét tárolja - bár valami hasonló szerepkört a régi honlap is betöltött, így méltán várunk ehhez képest új funkciók és tartalmak megjelenésére is. James P. Allen is, beköszöntő soraiban, vélemény-nyilvánításra és közös fejlesztésre buzdítja a tagokat.
A honlapon olvashatunk továbbá a Társaság önmeghatározásáról és céljairól, bár elég száraz, paragrafusokra bontott, szabályzati stílusban. Külön fület kapott az Online Egyptological Bibliography (OEB), amely egyelőre még mindig komoly előfizetés ellenében érhető csak el, az IAE tagságtól függetlenül. Bár a nemrég lezajlott hazai IAE találkozón kaptunk némi halvány igéretet ennek a rendszernek a jövőbeli radikális megváltoztatásáról, ennek egyelőre nem látom jeleit a hivatalos oldal ismertetőjében.
Ígéretesebbnek tűnik a Services névre hallgató fülecske, amely alatt számos hasznos információt gyűjtöttek össze, pl. az egyiptológus képzéseket a világban. Némi mosolyt csal azonban az arcunkra, hogy az eddig beküldött és/vagy feltöltött információk alapján pillanatnyilag csak Németországban, Svájcban és Ausztriában folyik szakirányú képzés. Az hagyján, hogy a budapesti tanszéknek mai napig nincs egy épkézláb hivatalos honlapja, de erősen hiányolom az angol, amerikai, holland, cseh, stb. tanszékek amúgy jól felszerelt és információgazdag oldalainak linkjeit. Reméljük ezek a tartalmak idővel mind megjelennek!
Ezen kívül lesznek majd speciális, csak a tagok számára hozzáférhető információk is az oldalon (pl. maga a szakmai címlista), amihez csak egy saját felhasználónévvel és jelszó megadásával férhetünk hozzá. Itt azonban több olyan link is található (pl. konferenciák , kiállítások honlapjai) amit semmiképp sem találok bizalmas információnak, hiszen ezekhez a tartalmakhoz bárki könnyedén hozzáférhet a megfelel internetes forrásokat használva. Kiváncsian várom, milyen többlettudáshoz juthatok majd a csengő eurókban megvásárolt tagságom fejében.
Ismertetőm kissé kritikus hangvételét az táplálja, hogy a csinos külcsínnek, és a hosszas előkészítésnek nem egészen felel meg a honlap tartalmi gazdagsága. De adjunk időt a fejlesztőknek és várjuk bizalommal a kiegésztéseket, feltöltéséket! Az IAE új honlapját belinkeltem a jobboldali Társaságok menüpont alá is, így tőlünk a jővőben mindig elérhető lesz.

Újdonság a blogon: bibliográfiák

Az oldalsávban ezentúl egy új linkcsoport található, a világhálós bibliográfiáké. A bibliográfia itt szó szerint veendő, vagyis nem tartalmazza a különféle könyvtári katalógusokat, amelyek szintén használhatóak irodalom-keresésre. Nem tartalmazza továbbá a világhálós forrásokat kigyűjtő felületeket sem. Ezzel szemben tartalmazza a portálok külön bibliográfiai szekcióit, ill. az önálló bibliográfiai honlapokat is, majdnem mind különféle kereső-felületekkel is rendelkezik. Színvonaluk természetesen hullámzó, de többségük komoly segítséget tud nyújtani a kutatáshoz. Jelenleg csak a ókori keletes bibliográfiák vannak belinkelve (és az Aigyptos), de az egyiptológiaiak is hamarosan sorra kerülnek, ill. értelemszerűen folyamatosan bővítjük a linkcsoportot. S mint mindig, bármilyen javaslatot örömest fogadunk.

2010. március 25., csütörtök

Folyóirat-bemutató 2. Res Antiquae (RANT)

Majdnem egy éve már, hogy nagy lelkesen elkezdtem egy bejegyzés-sorozatot, amely elsősorban a fiatalabb olvasóinkat megcélozva az általunk használt szakfolyóiratok rövid bemutatását tűzte volna ki célul. Ebben sikerült is kerek egy bejegyzést írnom (a Kadmosról) - úgyhogy kéretik nem felemlegetni, hogy azt ígértem, hetente lesz ilyen bemutató. Maradjunk annyiban, hogy a sorozat nincs elfeledve, csak rendszertelenül fog jelentkezni (de azért gyakrabban, mint évente).

A mai folyóirat a Res Antiquae, avagy a RANT. Ez egy fiatal, első kötetével 2004-ben megjelent belgiumi folyóirat, a Safran kiadó gondozásában. Tematikája a Mediterráneum körüli ókori civilizációk, az ókori Kelettől a klasszikus antikvitásig, az eddig megjelent publikációkban hangsúlyos szerepet kapott például Anatólia vagy az etruszkok. A folyóirat főszerkesztői René Lebrun, a neves hettitológus és Dominique Briquel, a neves etruszkológus (így már érthető is, miért oda esett a hangsúly, ahova), s ez máris jelzi a folyóirat magas rangját, amelyet neves szerzői is alátámasztanak. Évente egy kötet jelenik meg, amely mindig több részre tagolódik: az első felében kapnak helyet a tanulmányok, a másodikban egy (vagy több) konferencia aktáit teszik közzé. A folyóirat ugyan közöl angol, német és olasz nyelven is tanulmányokat, de elsősorban francia nyelvű, amellyel így sikeresen szigeteli el magát a kutatás fő áramától. Az elszigetelés irányába hat az a szomorú tény is, hogy elektronikus változata a folyóiratnak sajnos nincs.

Kedvcsinálóként (itthon úgysem elérhető), álljon itt a 6 (2009) kötet tartalmából a blogunk profiljába vágó tanulmányok sora:

Pars prima - Studia antiqua
Per l’etimo dell’ittito maskan- (Paola Dardano)
Anfang und Ende des Ersten Pestgebetes Muršilis II. (Detlev Groddek)

Pars secunda - Les animaux «domestiques» dans le monde syro-anatolien
La conception des animaux domestiques et des animaux de compagnie dans la Mésopotamie d’époque historique (Laura Battini)
Chameaux et hybrides dans l’empire achéménide (Marcel Gabrielli)
Les animaux domestiques dans les lois hittites (Isabelle Klock-Fontanille)
Le chien dans l’Anatolie antique (René Lebrun)
Les animaux domestiques dans les sources lyciennes (Éric Raimond - Novella Vismara)
Production céramique et représentations animales à l’époque de Halaf (Béatrice Robert)

Pars tertia - Langues indigènes d’Anatolie à l’époque gréco-romaine
Les langues indigènes d’Anatolie à l’époque hellénistique (René Lebrun)
Un bref aperçu de la langue lydienne (Raphaël Gérard)
La restructuration de l’espace graphique dans l’Anatolie du Ier millénaire av. J.-C. (Isabelle Klock-Fontanille)
La position de la langue lycienne (René Lebrun)
Notes cariennes (René Lebrun)

2010. március 21., vasárnap

A március 23.-i SEC előadás absztraktja

Kik azok a suraiak a KARKAMIŠ A4b feliraton?
Simon Zsolt

A nevezett, XI-X. századi hieroglif luvi felirat egy karkamisi nagykirály viszályát örökíti meg egy bizonyos Sura nevű állammal, melynek azonosítása mindmáig megoldatlan probléma, többek között Asszíria és Urartu is felmerült, mint a luvi uralkodó lehetséges ellenfele.

A kutatás eddig nem figyelt fel arra, hogy a luvi corpusban ezt az államot más alkalmakkal is említik, méghozzá olyan szöveghelyek, melynek értelmezése körül már komoly vita zajlik, épp e földrajzi név azonosítása kapcsán. Ezen viták során Asszíriát, Urartut és Tyrost nevezték meg mint lehetőséget.

Az előadás során átvizsgálva az összes szöveghelyet, történeti, filológiai és nyelvi érvek segítségével kísérletet teszek a különféle elnevezések és államok szétválasztására és a végén az is kiderülhet, miért hívták a görögök Kappadókiát is Szíriának.

2010. március 20., szombat

Világhálós ókori keleti recenziók

M. Ross (szerk.): From the Banks of the Euphrates: Studies in Honor of Alice Louise Slotsky. RBL 3/7/2010. (R. K. Hawkins)

K. van der Toorn: Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible. RBL 3/2/2010. (R. Weis)

M. Yon: The City of Ugarit at Tell Ras Shamra. RBL 2/15/2010. (D. P. Mielke)

P. Briant, W. F. M. Henkelman, M. W. Stolper (szerk.): L'archive des fortifications de Persépolis: état des questions et perspectives de recherches: actes du colloque organisé au Collège de France par la "Chaire d'histoire et civilisation du monde achéménide et de l'empire d'Alexandre" et le "Réseau international d'études et de recherches achéménides" (GDR 2538 CNRS), 3-4 novembre 2006. BMCR 2010.02.68. (M. P. Canepa)

2010. március 19., péntek

Ismét SEC felolvasóülés kedden

Hosszú szünet után, nagy örömünkre ismét elindul a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (SEC) ókori keleti szekciójának felolvasóülés sorozata, melynek programjáról itt az Agyagpapon is rendszeresen hírt adunk majd. Az első előadó blogunk egyik szerzője lesz:

Simon Zsolt:
Kik azok a suraiak a KARKAMIŠ A4b feliraton?

Az előadás időpontja és helyszíne:
2010. március 23. (kedd) 17.00
ELTE BTK Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék
Múzeum krt. 4/F II. em. 234.

2010. március 18., csütörtök

Egyptian Archaeology 36 (2010)

Az Egyptian Archaeology legújabb számának tartalomjegyzéke itt megtekinthető. Ha már annyi szó esett itt a blogunkon a klímaváltozásról, érdekes lehet David Dufton and Tom Branton cikke a témában.
A tartalomjegyzék végén pedig egy kis meglepetés - csak haladóknak! :)

2010. március 17., szerda

Megmenekül a Szépművészeti és a Hősök tere

Mint arról korábban mi is hírt adtunk, a Szépművészeti Múzeum elkerülhetetlen kibővítését összekapcsolták egy, a múzeum és a tér arculatát is tönkretevő átépítéssel, amely joggal váltotta ki a nagyközönség és például Ráday Mihály felháborodását. Az Index az ő hatásának tulajdonítja mai - meglehetősen csalódott hangvételű - híradásában, hogy a helyzet megoldódni látszik és a múzeum igazgatója áttervezteti a bővítést, mondván, hogy nem új bejáratokat, hanem új földalatti szárnyat akar építtetni. Úgy legyen.

2010. március 16., kedd

Nostoi - konferenciafelhívás

Nem szokásom egy nap két bejegyzést is feltenni, de egy épp most (na jó: a BL-meccs előtt) érkezett rendkívül izgalmasnak ígérkező konferencia felhívását mindenképp meg akarom osztani olvasóinkkal, szóval ez most afféle Agyagpap Breaking News:

Nostoi - Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age

1st Circular Letter

We are happy to inform you that an International Symposium with the title: “Nostoi. Indigenous, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age” is being planned to take place in March 18th-21st 2011 in Istanbul, Turkey. Purpose of the symposium is to offer to scholars of different disciplines, who work either on the Aegean Islands or on the Western Anatolian Coast, a forum for the presentation of new finds and the discussion of innovative research results on various aspects of indigenity, migration and the process of integration in local communities during the LBA and EIA. All papers should be focused on less well known aspects of this complex subject, such as the various Anatolian and Aegean cross-cultural “interfaces”, the archaeological testimonies for the “indigenous” population (e.g. Seha, Arzawa, Mira, Luwians, Mysians, Lycians, Carians, Pelasgoi etc.), the impact of the Mycenaean and Ionian migration movements on the pre-existing population, as well as inter-cultural and cross-cultural mingling of the Aegean and Anatolia or vice versa.

Please confirm with an email to Ms. Cigdem Maner (cmaner kukac ku.edu.tr) or Mr. Kostas Kopanias (kkopanias kukac arch.uoa.gr) by June 30th 2010 if you would like to participate and present a paper. With your confirmation we would like you to send us the title of your lecture and a short abstract of max. 200 words. The presentation of the papers should not be longer than 20 minutes. All papers must be delivered in English.

The proceedings of the Symposium should be published before the end of 2011, so all manuscripts must be submitted by the end of August 2011.Please feel free to address your question to (cmaner kukac ku.edu.tr) or (kkopanias kukac arch.uoa.gr).

Çiğdem Maner (Koç University Istanbul)
Kostas Kopanias (University of Athens)
Nikolas Chr. Stampolidis (University of Crete)

A LOS

Ebben a bejegyzésben egy olyan könyvsorozatra szeretném felhívni a figyelmet, amely most indul és minden ókori keletes és egyiptológus számára alapvető munkákat tartalmaz: nyelvkönyveket.

Ez nem más, mint a méltán neves Ugarit kiadó sorozata (az itten éppen mosolygó egyiptológusokat megnyugtatnám, hogy van S.a.r.g.o.n. nevű kiadó is), amely a "Lehrbücher orientalischer Sprachen", rövidítve LOS címet viseli, főszerkesztője J. Tropper; J. Huehnergard, L. Kogan és mások segédletével. A sorozat meglehetősen kiforrott koncepcióval rendelkezik, tíz szekcióra oszlik, melyek a teljes ókori Keletet és Egyiptomot felölelik:

1. Ékírásos nyelvek (sémi és egyéb)
2. Kanaánita
3. Arámi
4. Arab (északarab)
5. Délarab
6. Etióp
7. Összehasonlító sémi nyelvészet
8. Egyiptomi
9. Egyéb afroázsiai nyelvek
10. Egyéb

A sorozat láthatóan sémi nyelvészeti központú, ez a benyomásunk csak fokozódik, ha egy kicsit közelebbről megnézzük, milyen köteteket is terveznek: "akkád" vagy "babylóni" nyelvtan helyett ugyanis örvendetes módon az egyes régiókat és periódusokat külön-külön felölelő leírásokat kívánnak közzétenni (zárójelben a szerző neve, ha már ismert): Így lesz óakkád (W. Sommerfeld), óbabylóni (J. Huehnergard), új- és késő babylóni akkád (M. P. Streck), máribéli akkád, nuzibéli akkád, stb. - telhetetlenségemben rögtön megjegyezném, hogy újasszír egyelőre nincs. Hasonló elven épül fel a kanaánita és az arámi részleg is, előbbiben az obligát biblikus héber (J. A. Hackett) mellett lesz óhéber feliratok (J. Renz), qumráni héber (S. E. Fassberg), ugariti (J. Tropper), stb.

A "meglehetősen kiforrott" megjegyzés arra vonatkozott, hogy emellett a bőség mellett a 8-10. kategóriák kicsit elnagyoltnak tűnnek: egyiptomi címszó alatt egyelőre egy kötet áll, egy óegyiptomi tankönyv (J. Kahl), egyéb afroázsiai alatt mindössze egy berber nyelv(járás) (M. Kossmann - Kh. Mourigh), az egyéb alatt meg (még) semmi.

Az ékírásos kategória alatt jelennek meg természetesen az ókori Kelet további fontos nyelvei: hettita (E. Rieken), elámi (M. Krebernik), urartui (I. Wegner), eblai (M. Krebernik), sumer (Ch. Woods).

Ez a kategória azonban rávilágít arra is, hogy azért a sorozat még ókori keletes szempontból sem tökéletes: nincsen például hurri, luvi és óperzsa nyelvtan sem, márpedig ezek nélkül aligha lesz teljeskörű a sorozat. Ezek helyett (mellett) egyéb nyelvészeti tárgyú munkák vannak, mint amurrú meg óhéber személynevek, déli sémi írások.

Azon nyilván minden egyes szakterület képviselői jól el tudnának vitázgatni, vajon szükség van-e ilyen kötetekre. Én itt most csak a hettitáról beszélnék, utalva egy korábbi
bejegyzésemre, ahol gyorsan áttekintettem a helyzetet: e nyelv tekintetében igen jól állunk, különösen Hoffner és Melchert angol nyelvű nyelvtanja óta (még akkor is, ha az igeragozást abból élő ember nem tudja megtanulni), amely mellett ott van Francia olasz nyelvű nyelvtanja és magának Riekennek a német nyelvű vázlata. Vagyis nem épp ez a legfontosabb hiány (példának okáért egy alapos luvi nyelvtanra inkább szükség lenne), csakhogy épp német nyelven, a hettitológia fő nyelvén nincs naprakész munka (Zeilfelderé nem az!), s nyilván ez is lebeghetett a sorozatszerkesztők szeme előtt. Az már kicsit zavaróbb, hogy közben hírek keringenek további két készülőben levő hettita nyelvtanról is - azért ennyire valóban nincs szükség, különös tekintettel a Hoffner - Melchert-féle nyelvtan részletességére (kivéve a hangtant és természetesen az igéket).

Summa summarum, a sorozat igen ígéretesnek tűnik (a leendő szerzők személye önmagában garantálja a minőséget), s ezt hamarosan mindenki maga is megítélheti: a sorozat most tavasszal fog debütálni az Amarna-kor kanaánita akkádjával (J. Tropper - J.-P. Vita) és a biblikus arámival (D. Nicolae - J. Tropper).

A sorozatról bővebb információ itt olvasható.

2010. március 14., vasárnap

Új ókori keletes könyvek

P. Lapinkivi: The Neo-Assyrian Myth of Ishtar's Descent and Resurrection. SAACT 6. Helsinki, NATCP, 2010.

A. Annus - A. Lenzi:
Ludlul bel nemeqi: The Standard Babylonian Poem of the Righteous Sufferer. SAACT 7. Helsinki, NATCP, 2010.

S. Richardson (ed.):
Rebellions and Peripheries in the Cuneiform World. AOS 91. American Oriental Society, 2010.

N. Anfinset: Metal, Nomads and Culture Contact: The Middle East and North Africa. Approaches to Anthropological Archaeology. London, Equinox, 2010.

K. Kreiser: Geschichte Istanbuls. Von der Antike bis zur Gegenwart. München, Beck,
2010.

M. Heinz - W. Vollmer (Hg.): Libanon. Treffpunkt der Kulturen. Eine archäologische Perspektive. Berlin, etc., LIT-Verlag,
2010.

P. Matthiae - M. G. Biga - P. Bordreuil: Scritti siriani dell’antichità. Testi preclassici e classici. Pisa - Roma, Fabrizio Serra,
2010.

S. Blaylock: Tille Höyük 3.1. The Iron Age: Introduction, Stratification and Architecture. Oxford, Oxbow,
2010.

A. Löhnert: 'Wie die Sonne tritt heraus!' Eine Klage zum Auszug Enlils mit einer Untersuchung zu Komposition und Tradition sumerischer Klagelieder in altbabylonischer Zeit. AOAT 365. Münster, Ugarit,
2010.

D. Groddek: Hethische Texte in Transkription: KUB 2. DBH 30. Wiesbaden, Harrassowitz, 2009.

A. Goddeeris: Tablets from Kisurra in the collections of the British Museum. SANTAG 9. Wiesbaden, Harrassowitz, 2009.

Abd el-Masih Hanna Baghdo (Hg.): Tell Halaf: Vorbericht uber die erste und zweite syrisch-deutsche Grabungskampagne. FMFOS 3/1. Wiesbaden, Harrassowitz, 2009.

V. S. Jigoulov: The Social History of Achaemenid Phoenicia. Being a Phoenician, Negotiating Empires. London, Equinox, 2010.

S. Anastasio: Atlas of the Assyrian Pottery of the Iron Age. Subartu 24. Turnhout, Brepols, 2010.

U. Finkbeiner - F. Sakal (eds.): Emar after the closure of the Tabqa Dam. The Syrian-German Excavations 1996 - 2002. Volume I: Late Roman and Medieval Cemeteries and Environmental Studies. Subartu 25. Turnhout, Brepols, 2010

A. McMahon: Settlement Archaeology at Chagar Bazar, 1999-2002. Oxford, Oxbow, 2010.

S. Anthonioz: L'eau, en jeux politiques et théologiques, de Sumer à la Bible. Vetus Testamentum Supplements 131. Leiden, Brill, 2009.

2010. március 12., péntek

Új tanulmányok a luvi államok köréből

Az elmúlt évek ásatásai több fontos lelettel gazdagították a Hettita Birodalom közkeletűen hettitának hívott, de valójában luvi (és Észak-Szíriában hamarosan elarámiasodó) utódállamairól vallott ismereteinket, melyekről röviden mi is megemlékeztünk (Kuttamuwa-sztélé, Aleppo, Tell Ta'yinat). Most két folyóiratban is megjelentek az ezzekkel kapcsolatos tanulmányok:

BASOR 356 (2009)

J. David Schloen - Amir S. Fink: New Excavations at Zincirli Höyük in Turkey (Ancient Sam'al) and the Discovery of an Inscribed Mortuary Stele

Eudora J. Struble - Virginia Rimmer Herrmann: An Eternal Feast at Sam'al: The New Iron Age Mortuary Stele from Zincirli in Context

Dennis Pardee: A New Aramaic Inscription from Zincirli

Samuel L. Boyd - Humphrey H. Hardy II - Benjamin D. Thomas: Two New Inscriptions from Zincirli and Its Environs

NEA 72/4 (2009) - leánykori nevén Biblical Archaeologist

J. David Hawkins: Cilicia, the Amuq, and Aleppo: New Light in a Dark Age

Timothy P. Harrison: Neo-Hittites in the "Land of Palistin": Renewed Investigations at Tell Ta'yinat on the Plain of Antioch

Kay Kohlmeyer: he Temple of the Storm God in Aleppo during the Late Bronze and Early Iron Ages

J. David Schloen - Amir S. Fink: Searching for Ancient Sam'al: New Excavations at Zincirli in Turkey

(Az egyes ásatásokhoz ajánljuk a lenti katalógusban belinkelt ásatási honlapokat)

2010. március 11., csütörtök

Piramisszövegek Behenu királynő sírjából

Március eleji hír, hogy Szakkarában ásató francia régészek egy 6. dinasztiabeli királynő, Behenu sírkamráját fedezték fel, aki valószínűleg I. vagy II. Pepi felesége volt. Bár előkerült a királynő gránit szarkofágja, melyen neve és címei is olvashatók, férjét nem nevezi meg a felirat. Behenu piramisát már 2007-ben felfedezték több hasonló társával egyetemben, de a sírkamra csak most került elő, a tisztogatási munkák közben. Ezt a hírt – szokásomtól eltérően – azért emelem most ki, mert az amúgy rossz állapotban fennmaradt kamra két belső falát piramisszövegek borítják.
Sok kapcsolódó internetes tudósítást átolvastam a témában, de rémesen zavar, hogy mennyi ellentmondást tartalmaznak az ilyen blogok és on-line magazinok cikkei, ezért most csak egyetlen oldalt linkelek be, a Discovery News tudósítását, ahol kinagyíthatjuk a SCA jóvoltából köröztetett fotót a szövegről, és egy rövid interjút is olvashatunk James P. Allen egyiptológussal. (Hivatalos ásatási beszámolóról egyelőre nincs tudomásom.)

2010. március 9., kedd

Letölthető könyvek Chicagóból - utolsó adag

A Chicagoi Oriental Institute hónapok óta teszi közzé ingyenesen letölthető kiadványaik listáját, és most az utolsó adaghoz érkeztünk. Ígéretük szerint pár hónapon belül még egy ráadás könyvet is elérhetővé tesznek.

OIMP 23. Ancient Egypt: Treasures from the Collection of the Oriental Institute. E. Teeter. Oriental Institute Museum Publication 23. 2003

OINE 1. The Beit el-Wali Temple of Ramesses II. By Herbert Ricke, George R. Hughes, and Edward F. Wente. Oriental Institute Nubian Expedition 1. 1967

Az alábbi négy kötet az oriental Institute és az Egypt Exploration Society (Architectural Survey) közös publikációi:
2010. március 8., hétfő

Ókori keletes habilitáció

2010. március 9-én, kedden 10 órától kerül sor Kalla Gábor: A mezopotámiai bútorkultúra c. habilitációs előadására. Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem.

2010. március 5., péntek

Anatolische Literaturen - Beszámoló, 2. rész

A beszámolóm első részét nagy vihart kavaró előadásokkal zártam. Természetesen nem minden előadás keltett ekkora érzelmeket, hiszen voltak szövegkiadás-központú előadások is (Gary M. Beckman: Primordial Obstetrics: „The Song of Emergence” (CTH 344); Magdalena Kapelus [Varsó]: On different copies of the Hittite royal funerary rituals; Carlo Corti [Firenze]: „Word of Katahzipuri”, „Word of the Storm God”. Introduction to the Hutuši Ritual), melyből a legutolsó, minthogy részben hatti szövegről van szó, különös izgalmas volt. Most pedig következzék néhány olyan, melyeket a magam részéről igen fontosnak tartok.

Amir Gilan (Tel-Aviv) arra hívta fel a figyelmet, hogy az Illuyanka-mítosz, melyet a mítoszok és rítusok összefonódásának klasszikus példájaként szokás felhozni, és nagy állami, netalántán évszak-ünnepként szokás magyarázni, valójában, ha a tényleges szöveget vesszük alapul, egy kis helyi, észak-anatóliai ünnep volt, s a történet egyszerűen az ünnep magyarázata. A táblákon pedig valójában mítoszok és rítusok egyvelegét olvassuk, amely afféle kultuszinventár-szöveg, nem pedig egy rítus és az annak szerves részét képező mítosz (Das Huhn, das Ei und die Schlange – Mythos und Ritual im Illuyanka-Text).

A hettita rítusszövegek sajátos nyelvezete, tömörsége régi probléma. Ezt Elisabeth Rieken (Marburg) szövegnyelvészeti és morfoszintaktikai érvekkel azzal magyarázta, hogy ez esetekben szakemberek írtak szakembereknek, s a cél nem a megmagyarázás vagy a részletes leírás volt (Fachsprachen bei den Hethitern: Experten schreiben für Experten).

Bizonyos rítusszövegek ún. gyűjtőtáblákon maradtak fenn, azaz olyan táblákon, amely több, hasonló témájú rítust gyűjtött össze. Ennek miértje régóta okoz fejtörést a kutatásnak. Manfred Hutter (Bonn) épp ezeket a táblákat vette górcső alá, és sikerült kimutatnia, hogy valójában e szövegek eloszlása nem véletlenszerű, hanem két, jól elhatárolható csoportba tartoznak (valamint fennmarad néhány sajátos tábla, amelyek esetén megkockáztatta, hogy diákírnokok gyakorlatairól lenne szó). A „miért”-et ugyan ez még nem válaszolja meg, de mindenképp közelebb visz a jelenség megértéséhez. Hutter maga egyfajta történeti szemléletet látott benne, míg Jared Miller a vita során mindössze a hettita rendszerező igény megtestesülését (Sammeltafeln - Zufallsprodukt von Schreibern oder Ausdruck von hethitischem Literaturverständnis?).

Maga Jared L. Miller (München) előadásában (Die hethitischen Dienstanweisungen: Zwischen normativer Vorschrift und Traditionsliteratur) az ún. instrukció-szövegek evolúcióját vizsgálta, ahol külön felhívta a figyelmet arra, hogy az I/II. Tudhaliya és I. Arnuwanda-kori instrukciók nem az új, hanem a fennálló rend leírásai (erre másutt külön vissza fog térni). Figyelemreméltó megfigyelése volt, hogy a BĒL MADGALTI szövegekben a második és harmadik személy látszólagos össze-vissza szerepeltetése valójában korfüggő: harmadik személyben a középhettita, második személyben az újhettita kéziratok íródtak (felvetődik, hogy utóbbit talán felolvasták a hivatalnokoknak?).

A hettita verselést vizsgáló kutatók eddig számos szabályt állítottak fel, amelyek következményei elméletben a hettita orthográfiában is megfigyelhetőek lennének. Alwin Kloekhorst (Leiden) az egyik ilyen eset vizsgálta, mégpedig hogy másodlagos hangsúlytalanság esetén valóban csak röviden, nem pedig hosszan (plene) írják-e a magánhangzókat, ahogy az az elméletből következne. Vizsgálatai, ha nem is minden ponton, de nagy mértékben alátámasztották az elméletet és mellesleg további érvvel szolgáltak a plena-írás alkalmi kimaradásához (Accentuation and Poetic Metre in Hittite).

Ian Rutherford (Reading) egy érdekes párhuzamra hívta fel a figyelmet (Ea and the Beast. A Hurrian Echo in Pindar?). A Kumarbi-ciklushoz tartozó „Ea és a szörny” (a szörny itt egy šuppala-állat) szövegben Ea faggatja a szörnyet egy eljövendő nagy istenről, aki részletesen válaszol és meghökkenve kérdi, hogy Ea miért nem tud erről. Pindaros 9. pythói ódájában Kheirón, a kentaur és Apollón beszélgetnek, ugyanígy, ugyanezen témakörben. Hogy több-e ez, mint véletlen párhuzam, azt az olvasóinkra bízom.

2010. március 4., csütörtök

Folyóirat-bemutató

A minap említett Orpheus Noster c. folyóirat bemutatójára kerül sor március 9.-én, kedden, délután 3 órakor a KGRE BTK dísztermében (1088 Reviczky u. 4., I. emelet). A kötetet bemutatják: Németh Tamás, az MTA főtitkára; Zólyomi Gábor, az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének igazgatója és az Ókortudományi Társaság elnöke; Botos Máté a Pázmány, és Szabó András, a Károli bölcsészkarának dékánja. Zongorán közremúködik Szilasi Alex. A kötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.

2010. március 3., szerda

Fs. Wilhelm

Jeanette C. Fincke (szerk.): Festschrift für Gernot Wilhelm anläßlich seines 65. Geburtstages am 28. Januar 2010. Dresden, ILSET, é.n.

A tartalomból:

Tzvi Abusch: A neo-babylonian recension of maqlû: some observations on the reduction of maqlû tablet VII and on the Development of two of Its Incantations

Rukiye Akdoğan: Ein neues hethitisches Keilschriftfragment eines Festrituals

Hartwig Altenmüller: Bemerkungen zum Ostfeldzug Ptolemaios’ III. nach Babylon und in die Susiana im Jahre 246/245

Alfonso Archi: Divination at Ebla

Josef Bauer: Sumerische Kasussuffixe mit eingeschränkter Verwendbarkeit?

Johannes Boese: Hašmar-galšu. Ein kassitischer Fürst in Nippur

Giorgio Buccellati: The semiotics of ethnicity: the case of Hurrian Urkesh

Stefano De Martino: The Hittite Queen Hata(n)duhepa

Stephanie Ernst: Tempelbedienstete am Jerusalemer Tempel? Instruktionen für Tempelbedienstete in Hattuša (CTH 264) und ihr Beitrag zur Frage nach dem Jerusalemer Kultpersonal

Jeanette C. Fincke: Zum Verkauf von Grundbesitz in Nuzi

Mauro Giorgieri: Kleine Beiträge zur hurritisch-hethitischen Bilingue aus Boğazköy

Volkert Haas: Hethitische Fledermäuse?

Albertine Hagenbuchner-Dresel: Fluch (hurtai-) und Verfluchungen (hu(wa)rt-) in der hethitischen Gesellschaft

Marilyn Kelly-Buccellati: Uqnitum und Tar'am-Agade. Patronage and Portraiture at Urkesh

Brigitte Lion: Les fortifications de Nuzi d’après une tablette du Louvre

Jürgen Lorenz - Elisabeth Rieken: Überlegungen zur Verwendung mythologischer Texte bei den Hethitern

Jared L. Miller: Revisiting the conquest of Karkemiš of Mursili’s 9th year: Assyrian aggression or Mursili in the long shadow of his father?

Astrid Nunn: Über Götterdarstellungen vor der frühdynastischen Zeit

Thomas Richter: Ergänzungen zum hurritischen Wörterbuch II

Elena Rova: A re-discovered naked man of the Uruk Period

Rüdiger Schmitt: Zu den elamischen Inschriften der späten Achaimenidenzeit

Itamar Singer: A new fragment of the DUMU(.LUGAL) ritual(s)

Oğuz Soysal: Zu den Trinkgefäßen bei den Hethitern auch in Verbindung mit Kulttrinken

Diana Stein: The Nuzi elite: iconography of power and prestige

Piotr Steinkeller: On the location of the towns of Ur-Zababa and Dimat-Enlil and on the course of the Arahtum

Giulia Torri: “The Great Sun God made a feast”. A mythical topos in Hittite ritual literature

Theo van den Hout: Randnotizen zu einigen Briefen aus Maşat Höyük

Ilse Wegner: Das hurritische Fragepronomen aunni (a-ú-u(n)-ni) = hethitisch kuit

Claus Wilcke: Die Inschrift „Tukultī-ninurta I 1“. Tukultī-ninurtas I. von Assyrien Feldzug gegen Gutäer und andere, nordöstliche und nordwestliche Feinde und der erste Bericht über den Bau seines neuen Palastes

Karl-Th. Zauzich: Serpot und Semiramis

2010. március 2., kedd

Orpheus Noster - egy új magyar folyóirat

A 2009. év legvégén indult útjára az "Orpheus Noster", a KGRE BTK Történeti Intézetének évente kétszer megjelenő, magyar nyelvű történeti és filológiai szakfolyóirata, amely elsősorban a Károli oktatógárdájának írásait közli, de várják más műhelyek munkatársainak tanulmányait is. Az első kötet tanulmányokat, recenziókat és konferencia-híreket tartalmaz, s rögtön nagy örömmel állapíthatom meg, hogy ez tekintélyes részben ókortudományi írásokat jelent - s remélem, hogy a későbbi kötetekben is ez így lesz. Ideiktatom az első kötet, 1/1 (2009), blogunk profiljába tartozó írásait:

Fábián Zoltán Imre: A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében - 2009.

Sárközy Miklós: Fontes mutantur et nos mutamur in illis? A történeti emlékezet alternatívái a sāsānida kori Iránban.

Dávid Nóra: Halál Qumránban - a qumráni közösség temetkezési szokásainak problematikája és lehetséges forrásai.

2010. március 1., hétfő

Konferencia-felhívás: Egypt and the Near East

A prágai Károly Egyetem egyiptológiai intézetének egyik nagyszerű (és követendő) tulajdonsága, hogy évente szeptemberben kis, tematikus konferenciákat szervez. A most soron következő témájánál izgalmasabbat aligha találhattak volna:

Egypt and the Near East - The Crossroads
International Workshop on the Relations Between Egypt and the Near East in the Bronze Age
2010. szeptember 1-3.

The main objective of the workshop is to enhance our understanding of the historical processes and the development of the abundant and complex relation of Egypt with the Near East during the period defined by the end of Chalcolithic and the dawn of Iron Age. In light of this special attention will be given to the region of Syria-Palestine. In order to obtain a well-balanced insight, we would like the subject to be discussed both from an archaeological and philological point of view. We believe that bringing together archaeologists, philologists as well as historians and other experts is not merely highly desirable, but a necessity for gaining a deeper insight into the particular historical, social, cultural and economic developments of this region at this particular moment in time. During the workshop a particular section will be devoted specifically to the subject of the Amarna letters. We hope that this discussion will not only provide a new view on and understanding of the corpus itself, but we also intend to focus on the character of the political and social organization of the region and the impact Egypt, Hatti and the other Great Powers had on its cultural development.

Absztraktleadási határidő: 2010. május 1. (a konferencia nyelve meghökkentő módon csak az angol)

Minden további információhoz ld. a konferencia honlapját.

Újítás

Néhány újítással szerettem volna kicsit megfűszerezni blogunkat, az egyik sikerült, a másik nem. Kezdjük a nem sikerülttel: mint bizonyára olvasóink észrevették, a blog feletti kereső nem funkcionál, azaz nem talál sose semmit. Nos, a blogszerkesztő is felkínált egy keresőmotort, beillesztettem és az sem talál semmit. Szóval egyelőre ez marad megoldatlan probléma.

A másik viszont sikerült: az oldalsó linkgyűjteményünkbe "Naptár" címszó alatt, "Az Agyagpap kalendáriuma" címmel elhelyeztem egy elektronikus esemény-naptárt, így könnyen-gyorsan megtalálható a minket érintő fontosabb itthoni és külhoni események időpontja és helyszíne, nem kell mindig keresgélni a blogban, hogy hol és mikor is van az adott esemény. Egy hibája van, amit sehogy sem tudtam megoldani: rákattintáskor naptár-formátumban jön elő, amely sem nem túl szép, sem nem áttekinthető, ezért javallt rögtön jobb oldalt felül a "Napló" fülre kattintani, akkor sokkal áttekinthetőbbé válik.

Egyúttal felhívom a figyelmet a MÓK új honlapjára, friss programmal. Link a régi helyen.