2014. december 31., szerda

Az év könyvei

Az év utolsó napján mindig kiválasztok három könyvet, az év legfontosabb publikációinak személyes listáját. A kritériumok a szokásosak:

1. Ókori keletes kötet (tehát nem tanulmány).

2. Tartalmilag kiemelkedő és általános érvényű legyen.

3. Összesen három darab legyen.

Ebben az évben betartottam azt a feltételt is, hogy a konferencia-köteteket és az ünnepi köteteket a hullámzó színvonal miatt figyelmen kívül hagyom.

Az összeállítás természetesen, mint mindig, szubjektív, hiszen ez a számomra kiemelkedő munkák listája, értelemszerűen nem fogok tudni egyiptológiai munkákat méltatni. A hettitológai szakirodalom hihetetlenül nő, s a színvonalra sem lehet panasz, így ebben az évben elég egyoldalú lett a listám és még a hármasszabályt sem sikerült betartanom. Íme:

1. Metin Alparslan - Meltem Dogan-Alparslan (szerk.): Hittites. An Anatolian Empire. Hititler. Bir Anadolu İmparatorluğu. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları

Noha az embernek néha az az érzése, hogy egy kissé túl sok hettitológiai bevezető jelent már meg, voltaképp a legtöbbjük foghíjas, hiszen nem kezelik egységként a filológiai és régészeti kutatásokat, így nem adnak teljes képet a hettitákról. Jelen kötet ebbe az irányba tett hatalmas lépést, kiváló szerzőgárdával, naprakész eredményekkel, igényes kiállításban és még a művelt nagyközönség számára is érthető módon.

2. N. Marchetti (ed.): Karkemish. An Ancient Capital on the Euphrates. OrientLab 2. Bologna

Karkemis az ókori Kelet legfontosabb városai közé tartozik, mégsem állt rendelkezésre hozzá egy jó bevezető munka, így a jelenlegi ásatások vezetője szerkesztésében megjelent áttekintés - amely ráadásul szabadon letölthető - valódi hiányt tölt be, a legmagasabb színvonalon.

3. Megosztott helyezés:

Anna H. Bauer: Morphosyntax of the Noun Phrase in Hieroglyphic Luwian. Brill's Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden

Alwin Kloekhorst: Accent in Hittite. A Study in Plene Spelling, Consonant Gradation, Clitics, and Metrics. StBoT 56. Wiesbaden

Bár e két könyvre első pillantásra nehezen lehetne ráfogni, hogy általános érvényűek, nem szabad elfeledni, hogy egy szöveg megértésének első lépcsőfoka a grammatikailag pontos elemzés és e két munka sokat lendít e téren a luvi és a hettita nyelv tekintetében. Bauer munkája jelzi továbbá, hogy ma már a luvi filológiai stúdiumok is elértek abba a stádiumba, amikor meg lehet és meg is kell effajta kérdéseket vitatni, hiszen még mindig nincsen részletes luvi nyelvtanunk. Kloekhorst munkája pedig hatalmas segítség minden hettita filológusnak, hiszen a problémák közismerten ott kezdődnek, hogy milyen alakot írjunk a szótárfüzetbe és hogyan találjunk meg egy szót a hettita szótárakban.

2014. december 30., kedd

Könyvajánló

Ömür Harmanşah: Place, Memory, and Healing: An Archaeology of Anatolian Rock Monuments. Routledge

Andreas Wagner (Hg.): Göttliche Körper – Göttliche Gefühle. Was leisten anthropomorphe und anthropopathische Götterkonzepte im Alten Orient und im Alten Testament? OBO 270. Fribourg

Michael Seymour: Babylon: Legend, History and Ancient City. I.B. Tauris

D. Durkin-Meisterernst (ed.): Miscellaneous Hymns. Middle Persian and Parthian Hymns in the Turfan Collection. Brussels

Josephine Crawley Quinn, Nicholas C. Vella: The Punic Mediterranean. Identities and Identification from Phoenician Settlement to Roman Rule. Cambridge

Niek Veldhuis: History of the Cuneiform Lexical Tradition. Guides to the Mesopotamian Textual Record 6. Münster

Uri Gabbay: Pacifying the Hearts of the Gods. Sumerian Emesal Prayers of the First Millennium BC. 
Heidelberger Emesal-Studien 1. Wiesbaden

Wolfgang Röllig: Die aramäischen Texte aus Tall Šēh Hamad / Dūr-Katlimmu / Magdalu. Berichte der Ausgrabung Tall Šēh Hamad / Dūr-Katlimmu 17. Wiesbaden

Saqer Salah: Die mittelassyrischen Personen- und Rationenlisten aus Tall Šēh Hamad/Dūr-Katlimmu.
Berichte der Ausgrabung Tall Šēh Hamad / Dūr-Katlimmu 18. Wiesbaden

Francis Breyer: Altakkadisches Elementarbuch. SILO 3. Wiesbaden

Eva Strommenger, Dietrich Sürenhagen, Dessa Rittig (Hg.): Die Kleinfunde von Habuba Kabira-Süd. WVDOG 141. Wiesbaden

2014. december 29., hétfő

Journal of Ancient Near Eastern History 1/2 (2014)

A tartalom:

Matthew James Suriano, The Historicality of the King: An Exercise in Reading Royal Inscriptions from the Ancient Levant

Yigal Bloch, Judeans in Sippar and Susa during the First Century of the Babylonian Exile: Assimilation and Perseverance under Neo-Babylonian and Achaemenid Rule

John O. Hyland, The Casualty Figures in Darius’ Bisitun Inscription

Lucinda Dirven, Religious Continuity and Change in Parthian Mesopotamia: A Note on the Survival of Babylonian Traditions

Area Review: Juan Carlos Moreno García, Recent Developments in the Social and Economic History of Ancient Egypt (free access)

2014. december 28., vasárnap

Aramazd 8 (2013-2014) (FsPetrosyan)

Aram Kosyan, Yervand Grekyan, Arsen Bobokhyan (eds.): The Black & The White: Studies on History, Archaeology, Mythology and Philology in Honor of Armen Petrosyan in Occasion of His 65th Birthday

A tartalomból:

I. History and Archaeology

A. Bobokhyan: Problems of Ethnicity in the Context of Archaeology of Ancient Armenia

M. Castelluccia, R. Dan: Metal Horse Bits from Urartian Sites

A. Gevorgyan, A. Bobokhyan: Bull Sacrifices

Y. Grekyan: When the Gods Leave People (The Climatological Hypothesis of the Collapse of the Urartian State)

M. Herles, H. Avetisyan: An Old Site at Oshakan in a Different Light: the Small Hill of Pokr Blur

M. Işıklı: Relections on Twenty Five Years of Excavations at Ayanis Castle: Past, Present and Future

M. Karaosmanoğlu, M. Ali Yılmaz: Some Considerations on Urartian Religious Activities in the Light of Recent Evidence from Temple Complex of Altıntepe

A. Kosyan: Rulers of Hayasa: Hukkana

N. Shanshashvili, G. Narimanishvili: Iconography of Syria-Mesopotamian Goddess from Kakheti (Meli-Ghele Shrine)

N. Tiratsyan: Two Pithos Burials from Argištihinili

II. Mythology and philology

R. da Riva: The East India House Inscription. A New Duplicate  from the British Museum (BM 122119)

S. Hmayakyan, L. Simonyan: Traces of Folk Calendar and Fests in the Urartian Texts

S. Jatsemirskij: “Para-Lydian” Inscription from Sardis

M. Khachikyan: Reflections on the Origin of the Hurrian Ergative Case Marker -ž and the Correlative Particle -šše

H. Martirosyan: An Armenian Theonym of Indo-European Origin: Ayg ‘Dawn Goddess’

J. Puhvel: Perils of Postulates: A Hittite Example

V. Shevoroshkin: Milyan trija

Y. Vassilkov: Some Observations on the Indian and the Mesopotamian Flood Myths

I. Yakubovich: The Luwian Deity Kwanza

2014. december 27., szombat

Vicino Oriente 18 (2014)

A tartalomból (a tanulmányok a folyóirat honlapjáról szabadon letölthetőek):

S. Seminara - Beyond the words. Some considerations about the word "to translate" in Sumerian 

R. Francia - Gli Ittiti e la loro riscoperta nella Turchia repubblicana 

K. Rashid Rahim - C.G. Cereti - L. Colliva - A. Fusaro - C. Insom - G. Labisi - S. Mancini - J. Bogdani - M. Galuppi - G. Terribili - MAIKI, Missione Archeologica Italiana nel Kurdistan Iracheno: la carta archeologica dell'area di Paikuli, obiettivi e metodologie applicate 

L. Nigro - The Copper Route and the Egyptian connection in 3rd millennium BC Jordan seen from the caravan city of Khirbet al-Batrawy 

M. Sala - EB II-III aegyptiaca east of the Jordan: a reevaluation of trade and cultural interactions between Egypt and Transjordanian urban centres 

F. Spagnoli - Una brocchetta dipinta dal Tempio di Astarte nell'Area sacra del Kothon a Mozia 

B. D'Andrea - Nuove stele dal Tofet di Mozia 

2014. december 24., szerda

Boldog Karácsonyt!

Blogunk minden Kedves Olvasójának Boldog Karácsonyt kívánunk - és egy halom szakkönyvet a fa alá / a bejgli mellé!


2014. december 22., hétfő

Állás Münchenben

Egy 3+3 évre szóló egyiptológus állást hirdettek meg Münchenben, 2015. júl. 1-től. A beküldési határidő 2015. március 15. Részletek itt.

2014. december 21., vasárnap

Könyvajánló (egyiptológia)

H. W. Fischer-Elfert, Magika Hieratika in Berlin, Hannover, Heidelberg und München, Ägyptische und Orientalische Papyri und Handschriften des Ägyptischen Museums und Papyrussammlung Berlin 2, De Gruyter

R. Forshaw, The Role of Lector in Ancient Egyptian Society, Archeopress 

R. Metcalfe, J. Cockitt, R. David, Palaeopathology in Egypt and Nubia. A century in review, Archeopress

S. Peuckert: Hedwig Fechheimer und die ägyptische Kunst Leben und Werk einer jüdischen Kunstwissenschaftlerin in Deutschlan, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde – Beiheft 2, De Gruyter

 

2014. december 20., szombat

JAEI 6/4

A tartalomból:

A. David, Wandering Rosettes: Qatna's Key to a Misunderstood Motif

A. Hunt Gordon, A Preliminary Look at Theban Tomb 119 and its Scene of "Foreign Tribute"

A. Iacoviello, Some Remarks on the Tjemhu Libyans

H. Bassir, Self Presentation in Ancient Egypt, Nubia, and the Near East

L. Bestock - Ch- KnoblauchRevisiting Middle Kingdom Interactions in Nubia: The Uronarti Regional Archaeological Project 


V.  BoschloosThe Middle Bronze Age "Green Jasper Seal Workshop": New Evidence from the Levant and Egypt
 

M. Carmela Gatto, A. Curci and A. Urcia Nubia Evidence in the Egyptian First Nome: Results of the 2013-2014 Field Seasons of the Aswan-Kom Ombo Archaeological Project (AKAP)
G. I. Kontopoulos, The Egyptian Diplomatic System in the Late Bronze Age Beyond the Terms of "Brotherhood" and "Equality": The Egyptian "Abandonment" of Power and Aspects of Pharaonic Identity and Kingship

A. Legendart, Le motif en « trèfle »: Un exemple de transfert iconographique en Mediterranee orientale a l'age du bronze (with English summary)
 

I. Bald Romano,  A Ptolemaic Royal Portrait in the Arizona State Museum, University of Arizona

K. Sowada, Report on a Project to Synchronize Egyptian and Levantine Chronologies of the Third Millennium BCE

K. Szpakowska, The Ancient Egyptian Demonology Project

Cikkek innen-onnan

Jana Mynářová: Lost in Translation. An Egyptological Perspective on the Egyptian-Hittite Treaties. Annals of the Náprstek Museum 35/2 (2014) 3-8

Zsolt Simon: Phrygisch niptiyan und eine gemeinanatolische Formel. Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 68 (2014) 141-148.

Adam E. Miglio: Ur III Tablets in the Wheaton College Archaeology Museum. CDLB 2014:5

Ömür Harmanşah (ed.): Of Rocks and Water: Towards an Archaeology of Place. Oxford

  • Topographies of Power: Theorizing the Visual, Spatial and Ritual Contexts of Rock Reliefs in Ancient Iran (Matthew Canepa) + Other Monumental Lessons (Ian Straughn); Rock reliefs of ancient Iran: notes and remarks (Ali Mousavi)
  • The Significance of Place: Rethinking Hittite Rock Reliefs in Relation to the Topography of the Land of Hatti (Lee Ullmann) +  Places in the Political Landscape of Late Bronze Age Anatolia (Claudia Glatz), Living Rock and Transformed Space (Betsey A. Robinson)
  • Event, place, performance: Rock reliefs and spring monuments in Anatolia (Ömür Harmanşah)

2014. december 19., péntek

Birmingham Egyptological Symposium

Online letölthető a következő kötet:  Proceedings of the First Birmingham Egyptology Symposium, University of Birmingham, 21st February 2014.

A tartalomból: 

Simmance, E. ‘The significance of location for the mediating statues of Amenhotep son of Hapu’.

Asbury, B. L. ‘Pitt-Rivers, the Painter and the Palaeolithic Period’.

Godefroid, A. ‘Book of the Dead Chapter 182: a case of related structure between the text and its vignette’.

Mushett Cole, E. ‘Did the political upheaval during the Late Bronze Age cause a change in the form of Egyptian control in the Levant? An analysis of the changes in the political landscape of the Levant during the late New Kingdom’.
 

2014. december 18., csütörtök

Ásatási hírek

Még a múlt héten találtak rá francia régészek (Benoit Lurson vezetésével) Karomama sírjára a Ramesszeum területén: beszámoló itt, itt. A karnaki templom területén pedig Ozirisz-szobrok kerültek elő.

2014. december 17., szerda

Kiállítás a szegedi Móra Ferenc múzeumban - meghosszabbítva

Ez a hír valahogy kimaradt júniusban - de még gyorsan, mielőtt bezár a kiállítás, posztolom: Szegeden a Móra Ferenc múzeumban még dec. 31-ig tekinthető meg az egyiptomi kiállítás, ahol részben replikákat, részben viszont a bécsi Kunsthistorisches Museumból kölcsönzött tárgyakat lehet megtekinteni.

Könyvajánló

Marta Luciani, Arnulf Hausleiter (eds.): Recent Trends in the Study of Late Bronze Age Ceramics in Syro-Mesopotamia and Neighbouring Regions. Proceedings of the International Workshop in Berlin, 2 - 5 November 2006. Leidorf

Karin Bartl, Michel al-Maqdissi (eds.): New Prospecting in the Orontes Region. First Results of Archaeological Fieldwork. Leidorf

Tobias Mühlenbruch: Hittite pottery in context. Building B at Kayalıpınar and the use of institutional buildings of the 2nd millennium B.C. in the eastern Mediterranean. Leidorf

Yosef Garfinkel, Saar Ganor, Michael G. Hasel: Khirbet Qeiyafa 2. Excavation Report 2009-2013: Stratigraphy and Architecture (Areas B, C, D, E)Israel Exploration Society

Norbert Gottstein, Strahil Panayotov: Cuneiform Spotlight of the Neo- and Middle-Assyrian Signs. ISLET

John MacGinnis: A City from the Dawn of History: Erbil in the Cuneiform Sources. Oxford

Nele Ziegler, Eva Cancik-Kirschbaum: Entre les fleuves – II. D'Aššur à Mari et au-delà. PeWe

Benjamin W. Porter, Alexis T. Boutin: Remembering the Dead in the Ancient Near East.
Recent Contributions from Bioarchaeology and Mortuary Archaeology. Colorado

David Ussishkin: Biblical Lachish. A Tale of Construction, Destruction, Excavation and RestorationJerusalem - Washington

Manuel Molina: Sargonic Cuneiform Tablets in the Real Academia de la Historia: The Carl L. Lippmann Collection. Madrid

J. Brian Peckham: Phoenicia: Episodes and Anecdotes from the Ancient Mediterranean. Winona Lake

Douglas B. Miller, R. Mark Shipp: An Akkadian Handbook: Helps, Paradigms, Glossary, Logograms, and Sign List. Winona Lake

2014. december 16., kedd

Konferencia pályakezdő kutatóknak

CALL FOR PAPERS AND REGISTRATION
OXFORD POSTGRADUATE CONFERENCE IN ASSYRIOLOGY (OPCA) / APRIL 24-25 2015

The organisers of the fourth annual 'Oxford Postgraduate Conference in Assyriology' wish to extend an invitation to all UK, European and overseas students whose research relates to the field of Assyriology. The aim of the conference is to provide a forum for students at postgraduate level to present their research to a group of peers and to establish connections with colleagues.

For the past three years, OPCA has been sponsored by the Lorne Thyssen Research Fund for Ancient World Topics at Wolfson College, University of Oxford (2012 -2014), and an outreach grant by British Institute for the Study of Iraq (2013-2014). Programmes for past conferences can be found at: http://oxfordassyriology.wordpress.com

This two-day conference will be held at Wolfson College, Oxford from Friday afternoon, 24 April to Saturday evening, 25 April, 2015. The conference is pleased to announce two invited senior talks, given by Dr. Frances Reynolds (Oxford University) and Dr. Nicholas Postgate (Cambridge University).

There is a conference fee of £12 that goes towards hospitality costs and allows us to continue awarding student grants for attendance. The fee is subsidized and the costs of the conference met by our generous financial supporters. Refreshments between sessions, lunch, wine reception and a dinner are included.

Space permits a limited number of people, chosen on a first come basis, and registration is now open at:

http://www.oxforduniversitystores.co.uk/browse/searchresults.asp

Our call for papers has a submission deadline of February 25th, 2015 (emailopca@orinst.ox.ac.uk.) Successful papers are allotted 20 minutes followed by questions.

BURSARY AWARDS:
We will be awarding travel and accommodation bursaries for participants on a competitive basis. In order to be considered for a bursary, you must include your CV and an abstract of your paper in application toopca@orinst.ox.ac.uk by February 25th, 2015. Bursaries will be chosen by an independent selection committee consisting of Dr. Mark Weeden (School of Oriental and African Studies, University of London), Dr. Jacob Dahl (Oriental Institute, Oxford) and Dr. Magnus Widell (University of Liverpool). 

2014. december 15., hétfő

Cikkek innen-onnan

P. S. Cohen: Some Hittite and Armenian Reduplications and Their (P)IE Ramifications. Indo-European Linguistics 2 (2014) [open access]


CDLN 2014:023
Ingo Schrakamp, Sargonic texts from Adab in the CDLI database

CDLN 2014:024
Klaus Wagensonner, Addendum to CDLN 2014:015

CDLN 2014:025
Liu Changyu and Camille Lecompte, Addenda to Akkadica 134/1

CDLN 2014:026
Richard Firth, Notes on composite seals in CDLI

2014. december 14., vasárnap

Res Antiquae 11 (2014)

A tartalomból:

Scarabaei Chananaei Lovanienses. Middle Bronze Age “Hyksos” Seal-Amulets in the University Museums of Leuven and Louvain-la-Neuve (Belgium) (Vanessa Boschloos, Hendrik Hameeuw et Étienne Van Quickelberghe)

Les marines des peuples d’origine louvite à l’époque achéménide (Fabrice Bouzid-Adler)

Una camera rupestre presso Yabalı e la fortezza di Amik, sulla costa orientale del lago Van, Turchia (Roberto Dan)

Sur l’état de la recherche en écriture chypro-minoenne (Markus Egetmeyer)

À propos du serpent Illuyanku, le *H4enghu de *H1lH3  (Arnaud Fournet)

Ne fame urgeret Italiam. Riflessioni storico-giuridiche sulla costituzione della provincia romana d’Egitto (Roberto Latterini)

Deux fragments hittites tardifs et leur intérêt (René Lebrun)

The Earliest Recorded Lycian (Fred C. Woudhuizen)

2014. december 13., szombat

Decemberi ÓT

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság

2014. december 19-én pénteken du. 5:00 órakor tartandó 

felolvasó ülésére, amelynek programja 

Niederreiter Zoltán:
Istár és Mullisszu istennők képi ábrázolásai.
Az istenek világának megjelenítése Szín-ahhé-eríba udvari művészetében


Török László:
Egy félreismert remekmű: a Petozirisz-sír és az egyiptomi-görög kiegyezés

című előadásai.

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

2014. december 12., péntek

Ókori keletes előadás

Niederreiter Zoltán

Újasszír és újbabiloni források feldolgozása múzeumi kutatómunka során

című előadása, amely

2014. december 18-án (csütörtökön), 

az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék újraindult műhelyszemináriuma keretében, 14.00 órától a tanszéki szemináriumteremben (Múzeum krt. 4/F épület II. em. 233) kerül megrendezésre.

2014. december 10., szerda

Doktori ösztöndíjak

A müncheni GradSchool Distant Worlds ismét kiírt 8 doktori helyet mindenféle ókorásznak. A University of Glasgow tanszéke egy némiképp specifikusabb projektre keres ifjú kutatókat (Consuming Identities in the ‘Cradle of Civilisations’ – Food Consumption & the Emergence of Social Complexity in Greater Mesopotamia).

Papiruszlelet a raktárban

Néha elég csak átnézni a már meglévő leleteket, hogy újabbak bukkanjanak elő. Bécsben  leltározás közben egy újbirodalmi papirusz bukkant elő a minap, amely egészen addig egy edényben, egy íbiszmúmia mellett bujkált. Képek és videó ezen a linken.

2014. december 9., kedd

Koporsó a Harmadik Átmeneti Korból

Egy szép koporsót mindig öröm találni, örült a spanyol misszió is (ásatásvezető: Francisco J. Martin Valentin), akik az egyik aszaszifi sírban rátaláltak. Képek itt és itt.

2014. december 8., hétfő

Journal of Egyptian History 7/1

A tartalomból: 

A. Ilin-Tomich: The Theban Kingdom of Dynasty 16: Its Rise, Administration,
and Politics 


K.Jansen-Winkeln: Die „Großfürsten der Libu“ im westlichen Delta in der späten 22.
Dynastie 


J. C. Moreno Garcia: Ancient States and Pharaonic Egypt: An Agenda for Future Research

2014. december 6., szombat

Online letöltögetős

Érdemes felkeresni a hollandiai kiadó, a NINO oldalát: a teljes egészében letölthető egyiptológiai és ókori-keleti könyvek száma újabb nyolc könyvvel bővült!

2014. december 4., csütörtök

AoF 41/1 (2014)

Kijött a friss AoF, már két magyar szerzővel!

Alivernini, Sergio / Greco, Angela: An Ur III Tablet Concerning Garden Plots and its ‘Sketch’: MVN 22, 31

Balke, Thomas E.: Eine Fāra-zeitliche Urkunde aus dem Völkerkundemuseum in Werl

Fincke, Jeanette C.: Three Nuzi Texts from the British Museum and a Middle Assyrian Letter from the Aftermath of the Conquest of the Kingdom of Arraphe

Freydank, Helmut: Anmerkungen zu mittelassyrischen Texten.9

Jablonka, Peter: Globalisierung im 3. Jahrtausend v. und n. Chr. – Interpretationen archäologisch sichtbarer Kontakte von der Ägäis bis zum Indus von der nordwestlichen Peripherie aus betrachtet

Özcan, Ali / Yiğit, Turgut: A New Late Hittite Stone Workshop and Artifacts at Kuşçu-Boyacı

Sideltsev, Andrej V.: Clause Internal and Clause Leftmost Verbs in Hittite

Simkó, Krisztián: Überlegungen zu den symbolischen Rollen der Steine in Mesopotamien

Simon, Zsolt: Tabal und die Tibarener

Sollee, Alexander E.: Neue Überlegungen zur Datierung der westlichen Befestigungsanlagen Aššurs

2014. november 30., vasárnap

Cikkajánló

Historische Sprachforschung 125 (2012) [2014] (!) (Fs. Heinrich Hettrich)

A tartalomból:

Alexandra Daues: Zum Bedeutungsspektrum von heth. kuwapi

H.Craig Melchert: Dative-Locative Objects of Infinitives in Anatolian

Norbert Oettinger: Die Herkunft des hethitischen Infinitivs aus syntaktischer Sicht

Elisabeth Rieken: Der Nom.-Akk. Pl. n. auf -i im Hethitischen: Zu den Mechanismen der Ausbreitung von Kongruenzsystemen

2014. november 29., szombat

Konferencia-ajánló

9th International RCAC Annual Symposium
9. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu

Crossroads – Konya Plain from Prehistory to the Byzantine Period
Kavşaklar – Prehistorik Çağ’dan Bizans Dönemine Konya Ovası

06 – 07.12.2014

Saturday 6/12 Cumartesi

9.00-9.30 Registration and Coffee / Kayıt ve Kahve İkramı

9.30-10.15 Welcoming Remarks / Açılış
Buket Coşkuner (RCAC / ANAMED)
Çiğdem Maner (Koç University / Koç Üniversitesi)

Session 1: Origins of Connections - 1. Oturum: Bağlantıların Temeli
Chair/Oturum Başkanı: Mihriban Özbaşaran (Istanbul University, Istanbul / İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

10.15-10.45 Mehmet Özdoğan (Istanbul University, Istanbul / İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
The Konya Plain: Outlook for Correlating the Eastern and Western Parts of the Anatolian Peninsula Anadolu Yarımadası’nın Doğu ve Batı Kesimleri Arasındaki Kültürel İlişkilendirme Açısından Konya Ovası

10.45-11.00 Coffee Break / Kahve Arası

11.00-11.30 Hükmü Orhan (Selçuk University, Konya / Selçuk Üniversitesi, Konya)
Importance of Geology in the Settlements in the Konya Region in Prehistoric and Historical Periods Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Konya Bölgesindeki Yerleşimlerde Jeolojinin Önemi 

11.30-12.00 Douglas Baird (University of Liverpool, Liverpool / Liverpool Üniversitesi, Liverpool)
Connected Communities; the Southwest Konya Basin in Prehistory
İlişkili Topluluklar; Prehistorik Çağ’da Konya’nın Güneybatı Havzası 

12.00-12.30 Emma Baysal (The British Institute at Ankara, Ankara / İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Ankara)
Tracing the Konya Plain’s Earliest Connections: What Beads Can Tell Us 
Konya Ovası’nın En Erken Bağlantılarının İzinde: Boncukların Bize Söyleyebildikleri

12.30-14.00 Lunch / Öğle Arası

Session 2: Links: Connecting the Konya Plain with the Vicinity - 2. Oturum: Bağlantılar: Konya Ovası’nın Çevresi ile İlişkileri
Chair/Oturum Başkanı: Andreas Schachner (DAI)

14.00-14.30 Gojko Barjamovic (Harvard University, Cambridge, U.S. / Harvard Üniversitesi, Cambridge, ABD)
The Rise and Demise of the Wild West: Silver, Markets and Routes in Central Western Anatolia 2400-1500 BCE
Vahşi Batı’nın Yükselişi ve Batışı: Batı Orta Anadolu’da Gümüş, Pazarlar ve Yollar (M.Ö. 2400-1500) 

14.30-15.00 Çiğdem Maner (Koç University, Istanbul / Koç Üniversitesi, İstanbul)
Networks and Interconnections in the Ereğli Region during the Bronze and Iron Ages
Ereğli Bölgesi’nde Tunç ve Demir Çağları’nda Bağlantılar ve Ağlar

15.00-15.20 Coffee Break / Kahve Arası

15.20-15.50 Zsolt Simon (Hungarian Academy of Sciences, Budapest / Macar Fen Bilimleri Akademisi, Budapeşte)
The Origins of Lycaonia
Lykaonia’nın Kökeni 

15.50-16.20 Turgut Saner – Batu Bayülgen (Istanbul Technical University, Istanbul / İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul)
Description of the Mountain Fortress near Zenonopolis – Isauria
Zenonopolis – Isauria Yakınlarındaki Dağ Tahkimatı

16.20-17.00 Summary and Discussion / Özet ve Tartışma

Sunday 7/12 Pazar

Session 3: Crossroads - 3. Oturum: Kavşaklar
Chair/Oturum Başkanı: Aksel Tibet (IFEA)

10.00-10.30 Yalçın Kamış (Gazi University, Ankara / Gazi Üniversitesi, Ankara)
A View from the North to the Konya Plain During the Early Bronze Age: Acemhöyük
İlk Tunç Çağı'nda Konya Ovası’na Kuzeyden Bir Bakış: Acemhöyük

10.30-11.00 Lorenzo d’Alfonso (ISAW New York University, New York / ISAW New York Üniversitesi, New York)
East of Konya: Routes, Crossroads and the Political Landscape of the Eastern Konya Plain in the Second and First Millenniums BCE
Konya’nın Doğusu: M.Ö. 2. ve 1. Binde Konya Ovası’nın Doğusundaki Yollar, Kavşaklar ve Siyasi Peyzaj

11.00-11.20 Coffee Break / Kahve Arası

11.20-11.50 Selim F. Adalı (Bilkent University, Ankara / Bilkent Üniversitesi, Ankara)
Barbarians at the Gates: The Cimmerian Occupation of Ereğli (Cybistra) and Its Aftermath 
Barbarlar Kapıya Dayandı! Kimmerler’in Ereğli (Kybistra) İstilası ve Sonrası

11.50-12.20 Sercan Yandım Aydın (Hacettepe University, Ankara / Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Sannabadae Monastery: Asceticism in Phrygia and Lykaonia; Acts and Concerns of Bishop Amphilochius of Iconium
Sannabadae Manastırı: Frigya ve Lakonia Münzeviliği; Iconium Piskoposu Amphilochius'un İcraatları

12.20-13.30 Lunch / Öğle Arası

Session 4: Networks: Roads and Settlements - 4. Oturum: Bağlantılar: Yollar ve Yerleşimler
Chair/Oturum Başkanı: Suzan Yalman (Koç University / Koç Üniversitesi)

13.30-14.00 Yiğit Erbil (Hacettepe University, Ankara / Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
The Importance of Beyşehir in the Hittite Period
Hitit Dönemi'nde Beyşehir'in Önemi

14.00-14.30 Hasan Bahar (Selçuk University, Konya / Selçuk Üniversitesi, Konya)
Some Remarks about Networks in the Konya Region during the Iron Age
Demir Çağı’nda Konya Çevresi Ulaşım Ağı Üzerine Bazı Tespitler

14.30-15.00 Osman Doğanay (Aksaray University, Aksaray / Aksaray Üniversitesi, Aksaray)
Road networks from Isaruria (Zengibar Castle) to central Anatolia and the Mediterranean Coast
Isaura'dan (Zengibar Kalesi) Orta Anadolu ve Akdeniz Kıyılarına Ulaşan Antik Yol Ağları

15.00-15.20 Coffee Break / Kahve Arası

15.20-15.50 Mustafa Hamdi Sayar (Istanbul University, Istanbul / İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Road Networks and their Settlements in Lycaonia and Isauria during the Roman Empire
Lykaonia ve Isauria Bölgelerinde Roma İmparatorluk Devri Yol Ağları ve Yol Üzerindeki Yerleşimler

15.50-16.20 Inge Uytterhoeven (Koç University, Istanbul / Koç Üniversitesi, İstanbul)
‘I settled colonies in Africa (…) Asia, Syria, Gallia and Pisidia’. Ancient Iconium within the Broader Network of Roman Colonies and Roads in Asia Minor
‘Afrika (...) Asya, Suriye, Galya ve Pisidya'da Koloniler Kurdum.' Anadolu'daki Roma Kolonileri ve Yol Ağları Bağlamında Antik İconium

16.20-17.00 General Discussion and Closing Remarks / Genel Tartışma ve Kapanış

Each paper will be followed by 10 minutes of discussion.
Her sunumun ardından 10 dakika tartışma yapılacaktır.

The symposium is open to the public and simultaneous English and Turkish translation will be provided.
Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

2014. november 27., csütörtök

Call for Papers: Demon Things

Részletek a felhívás szövegéből:

Demon Things: Ancient Egyptian Manifestations of Liminal Entities, 21-24 March, 2016 at Swansea University and The Egypt Centre, Wales, UK

This international conference explores the range and variation of liminal entities the Ancient Egyptians believed capable of harm and help from the Predynastic through the Coptic periods. While previous demonological conferences focussed on issues related to definitions, we invite scholars to discuss the
manifestations of demons through iconography, objects, or textual descriptions. Scholars are encouraged to present their findings in the hopes that the conference will provide a creative venue for spotting links and patterns. By converging different areas of research a fuller picture of these multi-faceted entities may emerge. 

(...)
A sample of speakers so far includes:

Hans Fischer-Elfert
Panagiotis Kousoulis
Rita Lucarelli
Robert Ritner
Kasia Szpakowska
 
Az absztraktokat a fenti linken olvasható emailcímre kell elküldeni, 2015. március 1-ig. 


2014. november 26., szerda

Ásatási hírek

A III. Thotmesz templomának feltárásán dolgozó spanyol misszió a templom alatt két középbirodalmi sírt talált. Az egyikben ráadásul egy épen megmaradt koporsó is volt, benne épen megmaradt múmiával, akin ráadásul még ezüst és arany ékszerek is voltak. 
Angol nyelvű híradás itt, spanyol nyelvű (képekkel és videókkal) itt és itt.

Konferencia-felhívás fiatal kutatóknak

“Disasters & Catastrophes: Navigating Periods of Crisis and Transition in Anatolia, the Mediterranean and the Near East”

Koç University Archaeology & History of Art Graduate Research Symposium

Koç University’s department of Archaeology and History of Art (ARHA) is pleased to announce “Disasters & Catastrophes: Navigating Periods of Crisis and Transition in Anatolia, the Mediterranean and Near East,” its third annual Graduate Student Research Symposium, on April 25, 2015 in Istanbul, Turkey.

As archaeologists, historians, and cultural heritage scholars, we look to historical moments of catastrophe as signifiers of radical change, with periods of transition marking the complicated and intersecting evolution of cultural, political, religious and environmental influence over time.  Such events shape current topographies, mould collective memories and in some cases inform regional and national identities. In these pivotal periods of instability, exigency, and crisis followed by aftermath and recovery, we can learn much about the dynamics of societies and the range of historical factors underpinning them.

This symposium seeks to encourage a diverse range of perspectives and disciplines concerned with a span of subjects, areas and periods of research as they relate to the topic of disaster and crisis, both natural and human-instigated. 

Students of archaeology, art history, history, cultural heritage, and museum studies may present research related to Anatolia and its neighboring regions, including the Mediterranean, Aegean, the Levant and the Ancient Near East, from the earliest prehistory through Bronze and Iron Ages, Classical, Byzantine, Ottoman periods and into the contemporary. 

Subjects could include (but are not limited to): climate change, civilization collapse, war, drought/famine, natural disasters like earthquakes & volcano eruptions, fire, urban crises or transformations, political upheaval, civil unrest, disaster preparedness in heritage, etc., as well as periods of transition and recovery. 

All graduate students are encouraged to apply, including:
Masters students
PhD students at any stage
Post-docs

Applicants should submit a 250-word abstract by January 23rd, 2015 to arhasymposium@gmail.com

For other questions contact arhasymposium@gmail.com or visit http://www.facebook.com/ARHAsymposium.


“Felaketler ve Yıkımlar: Anadolu, Akdeniz ve Yakın Doğu’da Kriz ve Geçiş Dönemleri”

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisansüstü Araştırma Sempozyumu
25 Nisan 2015, İstanbul, Türkiye

Tüm lisansüstü öğrencileri başvuruya davetlidir. Adaylar 23 Ocak 2015 tarihine kadar 250 kelimelik özeti arhasymposium@gmail.com adresine göndermelidirler.

Sorularınız için Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: http://www.facebook.com/ARHAsymposium

Arkeoloji, sanat tarihi, tarih, kültürel miras, ve müze çalışmaları öğrencileri, Anadolu ve komşu bölgeleri Akdeniz, Ege, Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu ile ilişkili çalışmalarını sunabileceklerdir. Sempozyum antik dönemden günümüze kadar geniş bir dönemi kapsayacaktır.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere örnek bazı konular: İklim değişiklikleri, medeniyetlerin yıkılışı, savaş, kıtlık/açlık, deprem ya da yanardağ patlaması gibi doğal felaketler, yangın, kentsel krizler ya da dönüşümler, politik devrimler, sivil ayaklanmalar, kültürel miras alanında felaketlere hazırlık ve daha fazlası… Ayrıca geçiş ve toparlanma dönemleri de konular içerisinde yer alabilir.

2014. november 24., hétfő

Konferencia-ajánló

Cultural & Material Contacts in the Ancient Near East: Movements of People, Objects and Ideas
Torino, 1-2 December 2014

Sala Principi d'Acaja, Palazzo del Rettorato
Universita' degli Studi di Torino, Via Verdi 8

1 December
9.30-9.55 Violetta Cordani: “Cui prodest? Iron Exchange in Anatolia in the Old Assyrian Period”
9.55-10.20 Noemi Borrelli: “As Fragile as Glass. Textual evidence and historical perspective for the use of glass in 2nd millennium Mesopotamia
10.20-10.45 Anna Lanaro: “Connectivity and Theory: How Cultural Interconnections Took Place in the Levantine Artistic Tradition of the LBA”

11.15-11.40 Marco De Pietri: “Relationships between Egypt and Karkemish during the 2nd millennium BC: a brief overview”
11.40-12.05 Bernhard Schneider: “Some remarks on objects from the Kassite period found within the Ekur temple of Nippur”
12.05-12.30 Giulia Scazzosi - Angelo Di Michele: “Trade and Specialized Craft Production in Late 2nd Millennium BC Mesopotamian Temples”

14.00-14.25 Maria Young: “When Love Goes Bad: Repercussions of Diplomatic Marriages”
14.25-14.50 Federico Manuelli: “What remains when contact breaks off? Survival of knowledge and techniques in material culture from the peripheral regions of the Hittite Empire after its dissolution: some case-studies”

15.10-15.35 Florian Lippke: "Seals, Situlae, Bowls and Orthostats. The material basis of iconographic transfer in the Southern Levant (1st Mill. BCE) and beyond"
15.35-16.00 Luigi Malatacca: “Movements of Fibers, Dyes and Textiles in First Millennium B.C. Babylonia (Neo- and Late-Babylonian Periods)”

16.30-17.05 Luisa Bonadies: “Cultural exchange in the stone jars production in the First Millennium B.C.E”
17.05-17.30 Andrea Squitieri: “Egypt and the Levant during the Iron Age and Persian period: political and cultural connections”
17.30-17.55 Petra Creamer: “A Comparison of Resinous Artifacts in the Ancient Near East”

2 December

9.15 - 9.40 Nathan Morello: “I opened the sealed port of Egypt”. Trade in Neo-Assyrian royal ideology”
9.40-10.05 Sureshkumar Muthukumaran: “Crop movements between the Middle East and India in the first millennium BC”
10.05-10.30 Ádám Vér - Zoltán Csabai: “Iron in the Neo-Assyrian and Neo-Babylonian Written Sources”

11.15-11.40 Alessandro Poggio: "Impressions of power :'Greco-Persian' seals in perspective"
11.40-12.05 Giulio Maresca: “Notes on Eastern Iran during the post-Achaemenid period: the reappraisal of the data from the Italian excavations at Qal‛a-ye Sam (Iran, Sistan)”
12.05-12.30 Claudia Romagnuolo: “Peoples at the service of Darius I (522-486 B.C.). Comparing the data from royal inscriptions and administrative tablets”

14.00-14.25 Maja Rzeplińska: “Terracotta riders - a powerful image that lasted through dynasties”
14.25-14.50 Ségolène de Pontbriand: “At the convergence of Hellenistic, Parthian and Roman architectures: Governor Lysias’ Residence in Europos-Dura (Syria)”
14.50-15.15 Aleksandra Kubiak: “Some reflections on the continuity and change of Mesopotamian religious traditions in Parto-Roman Palmyra and Hatra”

15.45-16.10 Rocco Palermo: “Pots as Fingerprints. Theoretical Frameworks, Cultural Horizons and Case Studies from Seleucid-Parthian Mesopotamia”
16.10-16.35 Mahdokht Farjamirad: “Burial customs during the Seleuco-Parthian period of Iran; Greek or local culture?”

Poster session (13.30-14.00)
Ilaria Bucci: “Pictorial Graffiti from Hatra: Some Unpublished Documents from the Iraq Museum of Baghdad”
Enrico Marcato: “Nny dy ḥṭrʼ: the characterisation of the goddess Nannay in the pantheon of Hatra, as to
epigraphic evidence”
Fabiana Raiano: Pottery from Kojtepa (Samarkand area) : Results from excavtion activities of Uzbek-Italian Archeological Mission in Uzbekistan
Melanie Wasmuth: Being ‘foreign’ in an ancient multi-cultural society: the case of the ‘Egyptians’ in early Iron Age Mesopotamia
Giulia Tucci: New kingdom and southern Levant: Egyptian finds in coastal sites during the Late Bronze Age
Valentina Oselini: Traces of Elamite and Mitanni culture in the Hamrin Basin: High-quality pottery in the Kassite contexts of Tell Yelkhi
Alessandra Cellerino et al.: A decorated gold jug from Nimrud Tomb III

2014. november 19., szerda

Technikai

Szakmai elfoglaltságaink miatt a blog négynapos szünetet tart. Jövő héten folytatjuk.

WZKM 104 (2014)

A tartalomból:

Stefan Bojowald: Über die Wörter für „Kamm“ im Ägyptischen

Zsombor Földi: Cuneiform Texts in the Kunsthistorisches Museum Wien, Part IV: A New Text from Dūr-Abī-ēšuh

Johannes Hackl: Keilschrifttexte im Kunsthistorischen Museum Wien, Teil III:  Eine frühaltbabylonische Geschäftsurkunde

Eric L. Cripps: Money and Prices in the Ur III Economy of Umma

Mark Geller and Mark Ronan: Friberg’s Remarkable Collection of Babylonian Mathematical Texts

A recenziós részből pedig felhívnám a figyelmet H. Satzinger recenziójára Hasznos Andrea könyvéről.

2014. november 18., kedd

FsOettinger

H. Craig Melchert, Elisabeth Rieken, Thomas Steer (eds.): Munus amicitiae. Norbert Oettinger a collegis et amicis dicatum. Ann Arbor, New York, Beech Stave Press

A tartalomból:

Harry A. Hoffner, Jr., On the Possessive Address in Hittite

Michael Janda, Wiedergutmachung in den hethitischen Gesetzen: arnuz(z)i

Alwin Kloekhorst and Alexander M. Lubotsky, Hittite nai-, ne-, Sanskrit ni-, and the PIE Verbal Root *(s)neh1-

Michael Georg Maier, Zur (Ent-)Wicklung der Wickelgamasche: die Etymologie von hethitisch šarkuwant- ‚gestiefelt, beschuht‘

Hartmut Matthäus, Ägypten und die Ägäis am Beginn des 1. Jahrtausends vor Christus

H. Craig Melchert, Hittite nakku(wa)- ‘(spirits of) the dead’

Massimo Poetto, Dall’appellativo all’idionimo nella glittografia luviogeroglifica. Il caso di ‘Donna’

Elisabeth Rieken and David Sasseville, Social Status as a Semantic Category of Anatolian: The Case of PIE *-wo-

Johann Tischler, Die Partikel hethitisch -z, luwisch -ti

Calvert Watkins †, Notes on Hittite, Greek, and Indo-European Poetics

Kazuhiko Yoshida, The Thematic Vowel *e/o in Hittite Verbs