2013. június 28., péntek

II. Ókori történeti földrajz-konferencia: program

II. Ókori történeti földrajz-konferencia: Ökonómia - ökológia
PTE BTK
2013. október 4.

Már elérhető az előzetes program és az absztraktok többsége. Szép számmal lesznek ókori keletes előadások is:

Árvai Tamás Kristóf: „Ideológiai viharok" az Újasszír birodalomban

Buhály Attila: Államiság és tájszerkezet Urartuban

Csabai Zoltán: A kamat Babilóniában a késő Akhaimenida és Szeleukida korban

Földi Zsombor: A Lagas-régió az óbabilóni korban

Hodossy-Takács Előd: Mindennapi élet és gazdálkodás a periférián: a vaskori Móáb és Edóm államai

Kerekes Miklós: Az újasszír tartományok gazdasága

Pálfi Zoltán: Wahšušana az óasszír térképen

Priskin Gyula: Egyiptom földjének leírása Edfuban: az ország tényleges felmérésének bizonyítéka vagy a szimbolikus geográfia dokumentuma?

Sárközy Miklós: A Szászánida Birodalom gazdaságtörténetének új irányai - új források és szempontok a birodalom határairól (Mezopotámia, Baktria, Kaszpi-vidék)

Simon Zsolt: A hieroglif luvi kulului ólomcsíkok, mint gazdaságföldrajzi forrás

Stipich Béla: Decentralizáció és dekoncentráció a Hettita Birodalomban

Szántó Zsuzsanna: P.Mich.inv. 4062: Új töredék az egyiptomi borkultúrához

További információk erre.

2013. június 26., szerda

JCS 65 (2013)

A tartalomból:

Journal of Cuneiform Studies, The Early Years (Benjamin R. Foster)

Remarks On AD-GI4 (A.K.A. “Archaic Word List C” or “Tribute”) (Miguel Civil)

A Note on Lines 168–169 of Enki and Ninhursag (Piotr Steinkeller)

Marad in the Early Old Babylonian Period: Its Kings, Chronology, and Isin's Influence (Rients de Boer)

Jen 957 (Nuzi) Revisited (Josué J. Justel)

The Structure and Decline of the Middle Assyrian State: The Role of Autonomous and Nonstate Actors (Brian Brown)

Piecing Together the Song of Release (Eva von Dassow)

Kontrastierung und Variation: Zur Verwendung von Logogrammschreibungen und des Zeichens LI besonders in hethitischen Königsnamen (Jürgen Lorenz)

Purity and Access: A Catalog of Lexical Texts Dedicated to Nabû (Niek Veldhuis)

Prescriptions and Rituals for Happiness, Success, and Divine Favor: The Compilation A 522 (BAM 318) (Daniel Schwemer)

2013. június 24., hétfő

Graduate Annual Research Discussions on Egypt and Nubia - Call for papers

The Graduate Annual Research Discussions on Egypt and Nubia (GARDEN) is the name for a new initiative that saw its birth on 15th December 2012. It provides a forum for MA and starting PhD students of all nationalities to present their research on Egypt and Nubia through all time periods and in all kinds of scientific fields related to archaeology and obtain critical feedback in a supportive environment.  The focus of the workshop is on research methodology (including the organisation of research, working in Egypt and Sudan
and related topics) to better prepare students for carrying out the research and writing their thesis, as well as accustoming them to presenting at academic conferences. The GARDEN is jointly organised by the German Archaeological Institute (DAIK), the Netherlands-Flemish Institute in Cairo (NVIC) and the American University in Cairo (AUC).

December 14th 2013 the second Graduate Annual Research Discussions on Egypt and Nubia (GARDEN) meeting will be held at the German Archaeological Institute in Cairo (DAIK), jointly organised with the Netherlands-Flemish Institute in Cairo (NVIC) and the American University in Cairo (AUC). Meant for MA
students and starting PhD students of all nationalities, the focus of the workshop will be on research methodology (including the organisation of research, working in Egypt and related topics).  The research is shortly presented (max. 15 minutes) with ample time for discussion to provide a platform for students by students in their study and research.(...) Deadline: 24th November.

További infók, elérhetőség a Facebook-oldalukon.

2013. június 19., szerda

Vallástörténeti cikkek

A Vallástudományi Szemle ezévi első füzetében (9/1 [2013]) két, blogunk profiljába illeszkedő írás is van:

Bács Tamás: Egy óegyiptomi menológia.

Simon Zsolt: A papság a késő-hettita államokban

2013. június 16., vasárnap

Journal of the Canadian Society for Coptic Studies 5 (2013)

M. N. Swanson: In Which Language Does the Holy Spirit Speak? On Arabic Language and Coptic Heritage

A. Moore: Desperate Housewives in the Protevangelium of James


Jitse Dijkstra: Monasticism on the Southern Egyptian Frontier in Late Antiquity: Towards a New Critical Edition of the Coptic Life of Aaron


The Rev. C. P. Shaw, Jr., A Call to the Chalcedonian Churches for Repentance


J. Youssef,  From the Blood of St. Mina to the Martyrs  of Maspero: Commemoration, Identity and Social Memory in the Coptic Orthodox Church


H. Moussa: Museums as Cultural Institutions: Challenges and Opportunities for St. Mark's Coptic Museum

2013. június 14., péntek

Könyvajánló: Az Olympos mellett

Nemrégiben zajlott egy fontos ókortudományi munka bemutatója, mely terjedelmes egyiptológiai és ókori keleti fejezeteket is tartalmaz. Blogunk legtöbb olvasója már nyilván találkozott a kötettel, de ha nem, ideírom az idevágó fejezetek címét, az érdeklődés felkeltése végett.

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I. Egyiptom - Mezopotámia - Anatólia - Italia. Budapest, Gondolat, 2013

A vonatkozó fejezetek:

I. Egyiptom

Schreiber Gábor: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban: az ellenség megsemmisítésének szertartása

Ünnep Epiphi hónap 13. napján - az esti szertartás (Eszna 207, 18-22) (ford., komm. Schreiber Gábor)

Horváth Zoltán. Levelek a túlvilágra: a mágikus erővel felruházott halott

Levelek a holtakhoz - forrásszövegek (ford., komm. Horváth Zoltán)

Amulettek - mágikus védelmezők a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményében (komm. Liptay Éva,  Győry Hedvig, Petrik Máté)

Petrik Máté: Hórus-táblák és gyógyító szobrok. Veszélyes állatok elleni védekezés az egyiptomi mágiában

Endreffy Kata: "Hozz rájuk perzselő lázat, nyomorúságot, zavart és pusztulást". Kopt átokszövegek az egyiptomi, görög és latin források tükrében.

II. Mezopotámia

Niederreiter Zoltán - Bácskay András: Bölcs tudósok, a nagy istenek titkának őrzői. A tudósok és a tudományos szövegek szerepe a mezopotámiai mágiában.

Esztári Réka: A hajó viszontagságos útja: részletek az assuri születési ráolvasás-gyűjteményből

Simkó Krisztián: Mágikus kövek listája szembetegségre

Földi Zsombor: Olajjóslás az óbabilóni korban

Bácskay András: Kedvezőtlen előjelek és elhárításuk: a lakóházban megjelenő démonok, halotti szellemek észlelése és kiűzése

A gonosz démon elűzésének rituáléja. A "Gonosz utukkú" ráolvasás-sorozat részlete (ford., komm. Bácskay András)

III. Anatólia

Simon Zsolt: Mágia az ókori Anatóliában

Mágia az ókori Anatóliában - forrásszövegek (ford., komm. Simon Zsolt)

2013. június 13., csütörtök

Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 108 (2012)

A tartalomból:

„Neue Forschungen zur Altorientalischen Rechtsgeschichte. Traditionen – Probleme – Perspektiven“

J. Renger: Persönliche Erinnerungen an Herbert Petschow und Auszüge aus einem unveröffentlichten Manuskript von Benno Landsberger mit Erinnerungen an seine Zusammenarbeit mit Paul Koschaker und Martin David und Gedanken zur altorientalischen Rechtsgeschichte .

E. Otto: Nach welchen Gesichtspunkten wurden Rechtssätze in keilschriftlichen und biblischen Rechtssammlungen zusammengestellt? Zur Redaktionsgeschichte keilschriftlicher und biblischer Rechtssatzsammlungen

J. Oelsner: Zur Einteilung des Kodex Hammu-rāpi im Altertum

G. Pfeifer: Gewohnheitsrecht oder Rechtsgewohnheit(en) in altbabylonischer Zeit oder: Was war die Grundlage des „Codex“ Hammurapi?

G. Ries: Strafrecht in altbabylonischen Gerichtsurkunden

K. R. Veenhof: Old Assyrian and Old Babylonian Law. Some comparative observations

S. Demare-Lafont: Le mariage babylonien – une approche historiographique

B. Faist: Der neuassyrische Kaufvertrag im Spannungsfeld zwischen Formular und konkretem Fall

K. Kleber: Rhetorical strategies in letters of Babylonian officials

R. Goldstein: A Neo-Babylonian Administrative Term in Isaiah 23:18

Rezensionsartikel:

J. Oelsner: Tontafeln aus drei Jahrtausenden – die Leipziger Sammlung von Keilschrifttexten

E. Otto: Recht in der Erzählung und Erzählung im Recht Neue Forschungen zu „Recht und Erzählung/Law and Narrative“ in altorientalischer und biblischer Literatur

W. Messerschmidt: Ktesias’ Welt – Ctesias’ World. Zum ersten Band der neuen Reihe Classica et Orientalia

2013. június 12., szerda

BMAES 20

A tartalomból: 

M. E. J. J. Van Aerde: Concepts of Egypt in Augustan Rome: Two case studies of cameo glass from the British Museum

Steven R. W. Gregory: The role of Iwn-mwt.f in the New Kingdom monuments of Thebes

W. Vivian Davies: The Tomb of Sataimau at Hagr Edfu: An overview

Ross I. Thomas and Alexandra Villin: Naukratis revisited 2012: Integrating new fieldwork and old research

2013. június 10., hétfő

Doktori védés

Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és a Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészeti Doktori Programja

tisztelettel meghívja Önt

 
Simon Zsolt

Untersuchungen zur hattischen Grammatik. Phonologie, Morphologie und Syntax

 
című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védésére.

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest VI., Benczúr utca 33.), földszinti előadóterem

Időpontja: 2013. június 11., 15.00 óra

Az értekezés opponensei:
Gabriella Frantz-Szabó, PhD
Zólyomi Gábor, PhD

A védési bizottság további tagjai:
Siptár Péter, DSc (elnök)
Vér Ádám, PhD (titkár)
Adamik Béla, PhD
Csabai Zoltán, PhD
Gerstner Károly, PhD
Török László, akadémikus

A jelölt témavezetője: Komlósy András, CSc

2013. június 8., szombat

JAEI 5/2 (2013)

A tartalomból:

An Analysis of Two Theories Proposing Domestic Goats, Sheep, and Other Goods Were Imported into Egypt by Sea During the Neolithic Period (Samuel Mark)

Toward Pinpointing the Timing of the Egyptian Abandonment of Avaris During the Middle of the 18th Dynasty (Douglas Petrovich)

Critical Remarks on a Proposed Etymology of Hebrew נצר and Aramaic Nqr (Joachim Friedrich Quack)

Fishing for Meaning: The Significance of Net Weights, Fishhooks and Netting Needles in Mortuary Contexts at Tell el-‘Ajjul (Rachael Thyrza Sparks)

K(no)w More Spears From The Backs Of Chariots: Problems With The Battle Of Kadesh’s Thrusting Spears (Nicholas Wernick)

2013. június 7., péntek

JANER 13/1 (2013)

A tartalom:

The Prophet’s šārtum u sissiktum “Hair and Hem” and the Mantic Context of Prophetic Oracles at Mari (Matthew J. Lynch)

An Underestimated Aspect of Enki/Ea (Avigdor Hurowitz)

A Study of the Serpent Incantation KTU2 1.82: 1–7 and its Contributions to Ugaritic Mythology and Religion (Adam E. Miglio)

Portentous Birds Flying West: On the Mesopotamian Origin of Homeric Bird-Divination (Duane E. Smith)

The Near Eastern Chaoskampf in the River Battle of Iliad 21 1 (Margo Kitts)

2013. június 6., csütörtök

ANES 50 (2013)

A tartalomból:

K. Kakhiani et al., Archaeological Investigations at Chobareti in Southern Georgia, the Caucasus

G. Bourogiannis, Who Hides Behind the Pots? A Reassessment of the Phoenician Presence in Early Iron Age Cos and Rhodes

A. Çifci, A.M. Greaves, Urartian Irrigation Systems: A Critical Review

A. Goldfarb, Reinterpreting Iconography with Astronomy

J. Yogev, Sh. Yona, A Trainee and a Skilled Ugaritic Scribe. KTU 1.12 and KTU 1.4

A.R. Davis, 'Answer me Properly!' Diplomatic Strategy and Subterfuge in the Treaty Texts from Mari

2013. június 5., szerda

Könyvajánló

R. Enmarch - V. M. Lepper (ed): Ancient Egyptian Literature. Theory and Practice, Oxford University Press

R. J. Leprohon, The Great Name: Ancient Egyptian Royal Titulary, Society of Biblical Literature

G. Neunert, K. Gabler, A. Verbovsek (ed): Nekropolen: Grab - Bild - Ritual. Beiträge des zweiten
Münchner Arbeitskreises Junge Aegyptologie (MAJA 2)
, Göttinger Orientforschungen 54. Harrassowitz Verlag

Stephen Quirke: Going out in Daylight – prt m hrw: the Ancient Egyptian Book of the Dead - translation, sources, meanings, Golden House Publications

S. P. Vleeming (ed.), Aspects of Demotic Orthography. Acts of an International Colloquium held in Trier, 8 November 2010, Studia Demotica 11,  Peeters Publishers,

2013. június 3., hétfő

Gyakornoki munka a British Museumban

Részletek a felhívás szövegéből:

The British Museum and Glasgow Museums are looking for a trainee candidate to work in the British Museum Ancient Egypt and Sudan department, and then go on to work in Glasgow. At the British Museum
you will support the renewal of interpretation in the Egyptian sculpture gallery and the creation of related web content. You will also assist in a partnership between the British Museum and the Maidstone Museum towards refurbishment of the latter's Egyptian display. You will then go on to support the curatorial team at Glasgow Museums and other museums in the Glasgow area, in reviewing the documentation of the Ancient Egypt collections and supporting public engagement programmes. You will also gain experience in many different museum activities and projects, and will support the supervising curator in other responsibilities. In conjunction with this vocational experience you will take part in an extensive training programme covering a broad range of curatorial practice.

További információ itt található.