2009. június 27., szombat

Élmények a szudáni magyar expedícióról

Remélem, Olvasóink sűrűn látogatják a Sírásók naplója c. igen színvonalas régészeti blogot is. Ha nem tennék, itt hívom fel a figyelmet, hogy legutolsó bejegyzésük egy roppant érdekes élménybeszámoló a Magyar Merowe-gát Régészeti Projekt ásatásairól, az ásatási fotós tollából.

55. RAI - program

Jobb későn, mint soha alapon végre felkerült a világhálóra a július 6.-án kezdődő 55. RAI programja. A program igen színes, a megjelölt téma ("A család") voltaképp háttérbe is szorul. Érdemes kiemelni a gazdag régészeti részt - ebben az évben nincs ICAANE -, bár ennek a magyarázatnak ellentmond, hogy noha hettitológus kongresszus sem lesz, csalódást keltően kevés hettitológiai előadás fog elhangozni. Több műhely is megrendezésre kerül, pl. a Manufacture and Analysis of Cuneiform Tablets, a Journée franco-syrienne és a New Studies in Sumerian Language and Literature. Három aktív magyar résztvevője lesz a konferenciának, Zólyomi Gábor, Niederreiter Zoltán és Sövegjártó Szilvia.

2009. június 26., péntek

Hírek a konferenciák világából (egyiptológia)

A moszkvai Achievements and Problems of Modern Egyptology konferencia jelentkezési határidejét ismét meghosszabbították július 15-ig. Bár rengeteg illusztris meghívott előadóval dicsekedhetnek, úgy látszik a jelentkezők egyelőre mégsem voltak elegen.

A prágai Social and Religious Development of Egypt in the First Millenium BCE c. workshop honlapján megjelent a résztvevők listája és az előadások absztraktjai.

Oxfordban, Jenny Cromwell és Eitan Grossman szervezésében, egy borzasztóan érdekes konferencia ígérkezik szeptember 14 és 16 között, Beyond Free-Variation: Scribal Repertoires in Egypt from the Old Kingdom to the Early Islamic Period címmel. A rendezvény plakátja az előadók listájával és egy rövid ismertetéssel ezen a linken megtekinthető. Sajnos külön honlap és/vagy részletes program egyelőre nem készült, de a szervezők megígérték, hogy amint lesz valami érdemleges, értesítenek.

Letölthető könyvek Chicagóból - Ötödik adag

MISC. The Culture of Ancient Egypt. By John A. Wilson. Oriental Institute Essay. Phoenix Edition 1956. First published under the title The Burden of Egypt: An Interpretation of Ancient Egyptian Culture (1951)

MISC. Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature. By Henri Frankfort, with a new Preface by Samuel Noah Kramer. Oriental Institute Essay. 1948

MISC. Most Ancient Egypt. By William C. Hayes, edited by Keith C. Seele. 1965

MISC. Ancient Egyptian Paintings Selected, Copied, and Described, Volume III: Descriptive Text. By Nina M. Davies with the editorial assistance of Alan H. Gardiner. 1936

MISC. Quseir Al-Qadim 1978: Preliminary Report. By D. S. Whitcomb and J. H. Johnson. 1979

MISC. When Egypt Ruled the East. By George Steindorff and Keith C. Seele, revised by Keith C. Seele. 1957




OIP 17. Paleolithic Man and the Nile-Faiyum Divide in Nubia and Upper Egypt: A Study of the Region during Pliocene and Pleistocene Times. By K. S. Sandford and W. J. Arkell. Oriental Institute Publications 17, Prehistoric Survey of Egypt and Western Asia II. 1933

OIP 34. The Egyptian Coffin Texts 1: Texts of Spells 1-75. By Adriaan de Buck. Oriental Institute Publications 34. 1935

2009. június 25., csütörtök

Hettita levelek - újból

A Society of Biblical Literature-nek van egy nevezetes sorozata, a Writings from the Ancient World. Ez különféle ókori keleti és egyiptomi forráscsoportok fordításait tartalmazza, némi filológiai bevezetővel és kommentárral, mindezt a legnevesebb szakértők tollából. A sorozat így nem csak az adott szakterület értőinek, de a társtudományok képviselőinek is hasznára válik. Példának okáért, ha a hettitákat vesszük, olvashatóak a hettita mítoszok (H. A. Hoffner fordításában), a diplomáciai szövegek (G. Beckman) és az imák is (I. Singer). Ezek olykor precízebb fordítások, mint mondjuk a német antológiákban és nyilván nagyobb közönséghez juthatnak el, mint az olasz nyelvű fordítások, arról nem is beszélve, hogy e kiadások teljességre törekszenek az adott corpuson belül. Még egy komoly előnnyel rendelkeznek e fordítások a német iskolával szemben: idiomatikus fordításra törekszenek, vagyis - például - nem hettita szórendben, hanem angol szórendben fordítják az adott mondatokat.

A sorozat legújabb kötete ismételten Harry A. Hoffnertől, a hettitológia egyik legnagyobb tekintélyétől származik, címe:
Letters from the Hittite Kingdom. A kötet a teljes hettita levélanyagot tartalmazza, kétnyelvű (!) kiadásban (ez újdonság), filológiai kommentárral és kísérő tanulmányokkal. Ez azért is igen értékes, mert a különféle levél-corpusok eddig csak különféle kiadásokban voltak elérhetőek, elsősorban itt (linkeket nem tudok adni, a GBookon alig látható belőlük valami):

S. Alp: Hethitische Briefe aus Maşat Höyük. Ankara, 1991.
A. Hagenbuchner: Die Korrespondenz der Hethiter I-II. TdH 15-16. Heidelberg, 1989.
Cl. Mora - M. Giorgieri: La lettere tra i re ittiti e i re assiri ritrovate a Hattusa. Padova, 2004

2009. június 23., kedd

Ókori Kelet az Erasmus Kollégiumban

Az Erasmus Kollégium valamint kutatócsoportjai a némileg ijesztő / magazincímre hasonlító VHM - ETHNOrienS címmel konferenciát rendez. A konferecia valójában két alkonferenciából tevődik össze, amely két kutatócsoportot takar, a VHM-et, vagyis Vallás, Hagyomány, Modernitás (tanévzáró konferencia), ill. az ETHNOrienS-t, vagyis Etnosz - Orientalizmus (bemutatkozó konferencia). Utóbbi esetben a szervezők orientalisztikára gondoltak, valószínűleg nincsenek azzal tisztában, hogy az "orientalizmus" az nagyon mást jelent, és elég mókás, ha a saját munkájukat orientalizmusozzák le... Számos érdekes ókortudományi és orientalisztikai előadás fog elhangozni, külön kiemelném az ókori keletes előadást (mivelhogy egyiptológiai megint nincs):

13.00-13.30 Földi Zsombor: Naptári rendszer és szökőhónapok az óbabilóni korban. Vitaindító: Kalla Gábor.

A konferencia időpontja: 2009. június 25., csütörtök, 09.00-18.00
A konferencia helyszíne: ELTE BTK I. [azaz i] épület, II. emelet, Bence György-terem

A konferencia teljes programja
itt olvasható.

2009. június 19., péntek

Szolgálati közlemény

Vidéki, internetmentes lenntartózkodásunk miatt előreláthatólag június 23.-án estig nem lesz új bejegyzésünk. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk!

2009. június 17., szerda

Török László a Voces paginarumról

A magyar tudományos könyvkiadás, sanyarú helyzete ellenére is, azért még mindig tud olyan kötetekkel szolgálni, amelyek megmozgatják az itthoni tudományos életet. Ilyen a Szilágyi János György szerkesztésében megjelent Voces paginarum c. kötet, melyről korábban blogunk is hírt adott. A kötetről számos informális vélemény mellett eddig László Emesétől (ÉS) és tőlem (Árgus) született meg írásban kritika. Most nem kisebb személyiség, mint Török László recenziója jelent meg a Holmi 2009. májusi füzetében (pp. 683-691), "Vallomások az emberi szellem egysége mellett" címmel. A kritikát mindenkinek tudom ajánlani, akit érdekel a magyar ókortudomány, mint olyan - és különösen ajánlom az egyiptológusok figyelmébe, mivel, érthető okokból, több, igen figyelemreméltó megállapítása is foglalkozik e tudomány honi helyzetével (sajnos a Holmi honlapján a legfrissebb szám a januári, így belinkelni nem tudom).

2009. június 16., kedd

Új folyóirat-kötetek (ókori Kelet)

Izgalmasabb tanulmányok ókori keletes folyóiratok újonnan megjelent füzeteiből. A folyóiratcímekre kattintva a teljes tartalomjegyzékek elérhetőek.

Anatolian Studies 58 (2008)

S. P. B .Durnford: Is Sarpedon a Bronze Age Anatolian personal name or a job description?
N. L. Wright: Anazarbos and the Tarkondimotid kings of Kilikia
C. Erimtan: Hittites, Ottomans and Turks: Agaoglu Ahmed Bey and the Kemalist construction of Turkish nationhood in Anatolia.

Anatolica 35 (2009)

T. Matney et al.: Excavations at Ziyaret Tepe 2007-2008.

Aula Orientalis 26/2 (2008) [a tartalomjegyzék még nincs fenn a neten]
J. Llop: Opfer und Opfern in den mittelassyrischen Urkunden
J. Lull: La guerra de Paiankh contra PAj-nHsj en Nubia durante la whm msw
J.Peterson: A New Sumerian Fragment Preserving an Account of the Mesopotamian Antediluvian Dynasties
L. Sassmannshausen: Babylonische Schriftkultur des 2. Jahrtausends vor Chr. in den Nachbarländer und im östlichen Mittelmeerraum
D. Arnaud: Le médio-babylonien nishiqu 'matériel'.

Journal for the Study of the Old Testament 33/4 (2009)

N. Amzallag: Yahweh, the Canaanite God of Metallurgy?
N. Wyatt: Circumcision and Circumstance: Male Genital Mutilation in Ancient Israel and Ugarit.

Journal of Ancient Near Eastern Religions 9/1 (2009)
K. L. Younger: The Deitiy Kur(r)a in the First Millennium Sources
K. Dickson: The Wall of Uruk: Iconicities in Gilgamesh

Journal of Near Eastern Studies 68/2 (2009)
Most a recenziós rész az erős, a lista a címre kattintva lelhető fel.

2009. június 13., szombat

Lassányi Gábor doktori védése

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy június 24-én lesz Lassányi Gábor doktori védése. Az Egyiptológia Doktori Program keretében készült disszertáció címe: Az antik világ határán. A Keleti-sivatag a kései ókorban. A dolgozat megtekinthető az Egyiptológia Tanszék könyvtárában (Múzeum krt. 4/B), a tézisek pedig letölthetők erről a linkről.

További hivatalos információk a védésről:
A bizottság elnöke:
Sz. Jónás Ilona DSc, prof. emer.

Hivatalosan felkért bírálók:
Tóth Endre CSc. és Liptay Éva PhD

A bizottság titkára:
Schreiber Gábor PhD, egyetemi adjunktus

A bizottság további tagja:
Kóthay Katalin PhD

Témavezetők:
Török László akadémikus és Bács Tamás PhD, tanszékvezető, habil. egyetemi docens

A nyilvános védés időpontja:
2009. június 24. (szerda) 15 óra

A nyilvános védés helyszíne:
ELTE BTK Alagsori Tanácsterem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. épület

Festschrift Simo Parpola

Simo Parpola a legnagyobb élő assziriológusok egyike (csak annyit mondok Helsinki és az a bizonyos újasszír corpus) - itt tekintsünk el jóindulatúan a moszkvai Rencontre-on elkövetett előadásától -, akinek Festchriftje most jelent meg. Tartalmát küldjük mindenkinek, aki az újasszírokat szereti.

Of God(s), Trees, Kings, and Scholars: Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola (Studia Orientalia 106). Edited by M. Luukko, S. Svärd and R. Mattila. Helsinki, Finnish Oriental Society, 2009. xxiv + 503 pp. Bővebb info
itt.

Tartalom:

Preface
Bibliography of the Publications of Simo Parpola

NEO-ASSYRIAN STUDIES
Claus Ambos, Eunuchen als Thronprätendenten und Herrscher im alten Orient, pp. 1-7.
Sanna Aro, The Origins of the Artistic Interactions between the Assyrian Empire and North Syria Revisited, pp. 9-17.
Zack Cherry, Aramaic Loanwords in Neo-Assyrian: Rejecting Some Proposals, pp. 19-25.
Frederick Mario Fales, “To Speak Kindly to him/them” as Item of Assyrian Political Discourse, pp. 27-39.
Sabrina Favaro, Osservazioni sull’orticoltura di epoca neo-assira, pp. 41-50.
Eckart Frahm, Assurbanipal at Der, pp. 51-64.
Grant Frame, A “New” Cylinder Inscription of Sargon II of Assyria from Melid, pp. 65-82.
Salvatore Gaspa, “Wiping the Pot Clean”: On Cooking Pots and Polishing Operations in Neo-Assyrian Sources, pp. 83-98.
Jaakko Hämeen-Anttila, The Camels of Tiglath-pileser III and the Arabic Definite Article, pp. 99-101.
Karlheinz Kessler, Informationen aus der assyrischen Provinz Dūr-Šarrukku im nördlichen Babylonien, pp. 103-109.
Theodore Kwasman, A Neo-Assyrian Royal Funerary Text, pp. 111-125.
Giovanni B. Lanfranchi, A Happy Son of the King of Assyria: Warikas and the Çineköy Bilingual (Cilicia), pp. 127-150.
Alasdair Livingstone, Remembrance at Assur: The Case of the Dated Aramaic Memorials, pp. 151-157.
Raija Mattila, The Chief Singer and Other Late Eponyms, pp. 159-166.
Jamie Novotny & Jennifer Singletary, Family Ties: Assurbanipal’s FamilyRevisited, pp. 167-177.
Bradley J. Parker, Ašipâ Again: A Microhistory of an Assyrian Provincial Administrator, pp. 179-192.
Olof Pedersén, Neo-Assyrian Texts from Nebuchadnezzar’s Babylon: A Preliminary Report, pp. 193-199.
Barbara Nevling Porter, Noseless in Nimrud: More Figurative Responses to Assyrian Domination, pp. 201-220.
Karen Radner, The Assyrian King and his Scholars: The Syro-Anatolian and the Egyptian Schools, pp. 221-238.
Julian Reade, Fez, Diadem, Turban, Chaplet: Power-Dressing at the Assyrian Court, pp. 239-264.
Wolfgang Röllig, Die Inschriften des Ninurta-bēlu-uşur, Statthalters von Kār-Salmānu-ašarēd. Teil I, pp. 265-278.
Saana Svärd & Mikko Luukko, Who Were the “Ladies of the House” in the Assyrian Empire? pp. 279-294.
Greta Van Buylaere, I Feared the Snow and Turned Back, pp. 295-306.

ASSYRIOLOGICAL AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
Tzvi Abusch, Maqlû III 1-30: Internal Analysis and Manuscript Evidence for the Revision of an Incantation, pp. 307-313.
Amar Annus, Some Otherworldly Journeys in Mesopotamian, Jewish, Mandaean and Yezidi Traditions, pp. 315-326.
Muhammad Dandamayev, The Diverse Enterprises of Šumu-ukin from Babylon, pp. 327-332.
Manfried Dietrich, “Armer Mann von Nippur”: ein Werk der Krisenliteratur des 8. Jh. v. Chr., pp. 333-352.
Veysel Donbaz, Two Middle Assyrian Contracts Housed in Istanbul, pp. 353-360.
Markham J. Geller, Two Bilingual Incantation Fragments, pp. 361-366.
Tapani Harviainen, Wilhelm Lagus: A Pioneer of Cuneiform Research in Finland, pp. 367-376.
Martti Nissinen, Wisdom as Mediatrix in Sirach 24: Ben Sira, Love Lyrics,and Prophecy, pp. 377-390.
Antonio Panaino, A Mesopotamian Omen in the Cycle of Cyrus the Great, with an “Appendix on Cuneiform Sources” by Gian Pietro Basello, pp. 391-398.
Simonetta Ponchia, Some Reflections on Metaphor, Ambiguity and Literary Tradition, pp. 399-407.
Beate Pongratz-Leisten, Reflections on the Translatability of the Notion of Holiness, pp. 409-427.
Robert Rollinger, Altorientalisches im Buch Judith, pp. 429-443.

Bibliography, pp. 445-501. Abbreviations, pp. 502-503.

2009. június 12., péntek

Egy éves a Haldiblog

Egyik blogbarátunk, a Haldiblog ma ünnepli egy éves születésnapját. A blog szerzője és tulajdonosa, Buhály Attila egy bejegyzésben összegezte a blog történetét, eddigi tevékenységét, és az aculatot érintő változatásokat, újdonságokat. Mindkettőnk nevében gratulálok, és további sikeres posztban gazdag éveket kívánok!

2009. június 11., csütörtök

Letölthető könyvek Chicagóból: Negyedik adag

Ezúttal kifejezetten fontos és izgalmas könyveket fedeztem fel a legújabb chicagoi csomagban, pedig az eddigi letölthető anyagok is nagy számban gazdagították virtuális szakkönyvtáramat. (NB. A SAOC 51 persze már régen letölthető pdf-ben, de állítólag lecserélték a fájlt egy újabbra, amely egy jobb minőségű beszkennelt változat alapján készült.)

MISC. The Burden of Egypt: An Interpretation of Ancient Egyptian Culture. By John A. Wilson. Oriental Institute Essay. 1951

MISC. Quseir al-Qadim 1980: Preliminary Report. By Donald S. Whitcomb and Janet H. Johnson. American Research Center in Egypt Reports 7. 1982

SAOC 33. Late Ramesside Letters. By Edward F. Wente. Studies in Ancient Oriental Civilization 33. 1967

SAOC 34. A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts. By Louis V. Zabkar. Studies in Ancient Oriental Civilization 34. 1968

SAOC 35. Studies in Honor of John A. Wilson. Edited by E. B. Hauser. Studies in Ancient Oriental Civilization 35. 1969

SAOC 39. Studies in Honor of George R. Hughes, January 12, 1977. Edited by Janet H. Johnson and Edward F. Wente. Studies in Ancient Oriental Civilization 39. 1976

SAOC 40. Ancient Egyptian Coregencies. By William J. Murnane. Studies in Ancient Oriental Civilization 40. 1977

SAOC 47. Essays in Ancient Civilization Presented to Helene J. Kantor. Edited by Albert Leonard Jr. and Bruce B. Williams. Studies in Ancient Oriental Civilization 47. 1989

SAOC 48. Egyptian Phyles in the Old Kingdom: The Evolution of a System of Social Organization. By Ann Macy Roth. Studies in Ancient Oriental Civilization 48. 1991

SAOC 51. Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from Cambyses to Constantine and Beyond. Edited by Janet Johnson. Studies in Ancient Oriental Civilization 51. 1992.

SAOC 52. A Late Period Hieratic Wisdom Text (P. Brooklyn 47.218.135). By Richard Jasnow. Studies in Ancient Oriental Civilization 52. 1992

SAOC 55. For His Ka: Essays Offered in Memory of Klaus Baer. Edited by D. P. Silverman. Studies in Ancient Oriental Civilization 55. 1994

SAOC 56. Portrait Mummies from Roman Egypt (I-IV Centuries A.D.) with a Catalog of Portrait Mummies in Egyptian Museums. By Lorelei H. Corcoran . Studies in Ancient Oriental Civilization 56. 1995

SAOC 57. The Presentation of Maat: Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt. By Emily Teeter. Studies in Ancient Oriental Civilization 57. 1997

SAOC 58. Gold of Praise: Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente. Edited by Emily Teeter and John A. Larson. Studies in Ancient Oriental Civilization 58. 2000.

2009. június 10., szerda

Pályázati felhívás: Hahn István emlékdíj

Bár erről az Ókorblog már hírt adott, úgy gondolom, nem árt, ha minél szélesebb körben terjesztjük:

2009 októberében harmadik alkalommal kerül kiosztásra a Non Omnis Moriar Alapítvány 250 ezer forintos díja. A Hahn István ókortörténész, egyetemi tanár emlékét ápoló elismerést a család hozta létre. Célja, hogy minden páratlan évben egy egyetemi tanulmányait már elvégzett, az ókori történelemre szakosodott 35 év alatti oktató vagy kutató számára hozzájárulást nyújtson egy szakmai fejlődését szolgáló tanulmányúthoz. A díjnyertesnek a támogatás időszakában készült legfeljebb 100 oldalas idegen nyelvű tanulmányát az ELTE Ókortörténeti Tanszéke önálló füzetben jelenteti meg az István Hahn Lectures című sorozatban. A díj odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt, amelynek tagjai közé tartozik Németh György tanszékvezető egyetemi tanár és a család nevében R. Hahn Veronika.

Az idei díj megszerzésére a pályázat 2009. augusztus 31-ig nyújtható be az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. címre. A borítékra írják rá: Non Omnis Moriar Pályázat. Pályázni CV-vel, bibliográfiával és részletes kutatási tervvel lehet.

Virtuális Bagdadi Múzeum

A római CNR egy igen látványos és hasznos honlapot hozott létre: berendezte a világhálón a szomorú sorsú Bagdadi Múzeumot (amely egyeébként nemrégiben részben újra megnyitotta kapuit). Az itt található honlap ugyanis a Múzeum virtuális kiállítása, a legnagyszerűbb darabokkal. Nyolc terembe lehet belépni, minden teremben elolvasható a történeti háttér, majd a tárgyakra kattintva részletes leírást kapunk, három dimenzióban körbeforgathatjuk őket és egy hozzájuk kapcsolódó kisfilmet is megtekinthetünk (mindezt megfelelő - de kikapcsolható - zenei körítéssel). Az efféle projektek hasznosságát aligha kell hangsúlyoznom - csak javasolni tudom mindenkinek, hogy látogasson el e múzeumba. A linket oldalvást is elhelyeztük a portálok közé (egyelőre).

2009. június 8., hétfő

Moszkvai konferencia: jelentkezés meghosszabbítva

Az idén ősszel Moszkvában rendezendő Achievements and Problems of Modern Egyptology konferenciáról már tudósítottunk itt a blogon. Most érkezett a levél, hogy az absztrakt-leadás határidejét kitolták június 30-ig, azaz a hónap végéig még lehet jelentkezni. Kedvcsinálóképpen elküldték azon előadók listáját is, akik már elfogadták meghívásukat és így biztosan részt fognak venni a rendezvényen. Ezt a listát alább ismertetem, pontosan abban a formában, ahogy nekem küldték:

Dr. Zahi Hawass - Secretary General of the Supreme Council of Antiquities of the A.R. Egypt
Dr. Guenter Dreyer – former director of the German Archaeological Institute in Cairo
Dr. Laure Pantalacci – Director of the Institut Francais d’Arch'eologie Orientale
Dr. Cornelius Von Pilgrim - Director of the Swiss Institute of Architectural and Archaeological Research on Ancient Egypt
Dr. Irene Forstner-Mueller – Deputy Director of the Austrian Archaeological Institute in Cairo
Dr. Nigel Strudwick - Assistant keeper in the Department of Ancient Egypt and Sudan at the British Museum
Dr. Erhart Graefe – Institute of Egyptology and Coptology of the Muenster University
Dr. Ian Shaw - Senior lecturer in Egyptian archaeology at the University of Liverpool
Dr. Wlodzimierz Godlewski - The Polish Centre of Mediterranean Archaeology
Dr. Marvin Meyer - Griset Professor of Bible and Christian Studies and Co-Chair of the Department of Religious Studies, Chapman University

A jelentkezési feltételekről, tematikáról és egyéb technikai tudnivalókról a konferencia hivatalos honlapján tájékozódhatunk.

2009. június 6., szombat

Folyóirat-linkek az Agyagpapon

Blogunk praktikusságát fokozandó már régi tervünk volt, hogy közzéteszünk egy szakfolyóirat-linkgyűjteményt, amely mostantól oldalvást megtalálható. Célunk az volt, hogy egy bő válogatást adjunk szakterületeink vezető folyóirataiból, ill. olyan folyóiratokból. amelyek gyakorta közölnek blogunk profiljába vágó tanulmányokat. A lista nem teljes és fokozatosan bővíteni fogjuk – ám sajnos azon mi sem tudunk segíteni, hogy egynémely igen fontos orgánumnak (pl. MDOG, N.A.B.U.) nincs világhálós felülete. A linkek a folyóiratok saját honlapjaira mutatnak, s nem azokra a portálokra, ahonnan letölthetőek (utóbbiakra csak saját honlap hiányában). Megjegyzendő, hogy a honlapok a legtöbb esetben linkkel mutatnak arra, honnan lehet őket letölteni. Azt nem kell mondanunk, hogy a honlapok színvonala elég erőteljesen hullámzik, az egyszerű, néhány soros bemutatótól a mindent felölelő adatbázisokig.

Reméljük, sikerült hasznos szolgáltatást elhelyeznünk az Agyagpapon, s mint mindig, minden építő jellegű reakciónak örülünk.

2009. június 5., péntek

Az egy és a sok: Hornung magyarul

Azokhoz szólok, akik még esetleg nem észlelték, végre végre bekövetkezett e régen várt esemény: megjelent Erik Hornung Der Eine und die Vielen c. könyve magyarul, Bechtold Eszter fordításában. A fordítás a javított 2005-ös verzió alapján készült. A tartalomjegyzék és egy szemelvény megtekinthető itt, a Typotex kiadó honlapján is. Akárki akármit is mond, szerintem nagyon fontos mérföldkövet jelent minden ilyen vállalkozás! A magyar nyelvű fordítás lehetővé teszi, hogy szélesebb olvasóközönség is megismerkedhessen egy-egy tudományterület fontosabb, korszakalkotó kézikönyvével, és ez nagyon is ráfér a hazai egyiptológia népszerűsítésére, a tisztelt publikumra ömlesztett számtalan színes album és piramidológus-fantazmagória közepette. Az érdeklődök figyelmét felhívnám arra is, hogy a most zajló Ünnepi könyvhét alkalmából a kiadó pavilonjában, a Vörösmarty téren, a könyv most 25 % kedvezménnyel vásárolható meg.

2009. június 2., kedd

Nemzetközi konferencia a Szépművészeti Múzeumban

A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteménye konferenciát szervez 2010 május 13. és 15. között Art and Society: Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art címmel - ahogy azt nemrégiben hírül kaptuk Kóthay Katalintól, az esemény főszervezőjétől. A Múzeum honlapján megtalálható a konferencia hivatalos oldala is, itt olvasható a részletes leírás, többek között a preferált témakörök, illetve a jelentkezési lapot is innen lehet letölteni. A regisztráció és az absztrakt-leadás határideje szeptember 25.
Szeretném személyesen is kifejezni az örömömet, hogy ismét egy nemzetközi egyiptológiai konferencia valósul meg kis országunkban! Az őszi rendezvényt is izgatottan várjuk, de ezek szerint jövő tavasszal is nyílik rá alkalom, hogy különösebb erőfeszítések vagy anyagi befektetések nélkül találkozzunk külföldi kollégákkal és kiváló előadásokat hallgassunk a világ minden tájáról: csak be kell sétálni a Múzeumba. (Itt jegyezném meg, hogy regisztrációs díjat nem kell fizetni, így remélhetőleg diákok is szép számban lesznek majd jelen.)
Ha az ICYE gazdaság-tematikája esetleg elbátortalanított volna néhány klasszikusabb neveltetésű fiatal egyiptológust, a művészettörténet ellen igazán senkinek sem lehet kifogása. Ahogy a honlapról is kiderül, a témakörök igen széles spektrumában várják a jelentkezőket, és egyéb (bár nyilván a művészethez valamennyire kapcsolódó) előadástémáktól sem zákóznak el.
Kiváncsian várjuk tehát a konferenciát, és minden további hírről ezzel kapcsolatban mi is hírt adunk itt a blogon. Jobb oldali menürendszerünkben a konferencia linkje természetesen bármikor elérhető.

2009. június 1., hétfő

Néhány szó az "Áldozat és ima" konferenciáról

Amint arra mi is felhívtuk a figyelmet, a múlt héten egy vallástudományi konferencia zajlott le a Károlin, a Magyar Vallástudományi Társaság és a Károli Szabad Bölcsészet Tanszékének szervezésében. Noha kis szimpóziumnak indult, a szervezők saját bevallásuk szerint is meglepődtek, milyen sok érdeklődő jelentkezett: mintegy nyolcvan absztraktot küldtek be, amelyből mintegy hatvanat fogadtak el, így viszont sajnos két szekcióra kellett bontani a programot.

A témamegjelölésből fakadóan mind térben, mind időben igencsak eltérő előadások szerepeltek a programban, több nagy vonulat is jelen volt: ókortudományi, kulturális antropológiai, irodalomtudományi és az elmúlt politikai rendszerekkel foglalkozó előadások egyaránt elhangzottak. Az ókortudomány mellett számomra a kortárs természeti népek (pl. nganaszanok, daurok) hitvilágára irányuló kutatások voltak a leglenyűgözőbbek (különösen a daur sámánszertartásról terepmunkán készült film). A konferencia-szervezők örvendetesen lelkesek voltak, s jól oldották meg a feladatukat, bár nem igazán sikerült egységes tematikus blokkokat kialakítani (az ókori Kelet szerencsére egyben volt).

Az ókortudomány a hagyományos témákkal képviseltette magát: ókori Kelet, klasszikus antikvitás, patrisztika. Az ókori Keletes blokkban három előadás hangzott el (óasszír, hettita és urartui témában), egy ritka udvariatlan üléslevezetővel, aki teljes egészében lekéste az első előadást (és ezek után még a modora is sajátos volt). Fájdalmasan hiányoztak viszont a konferenciáról az egyiptológusok: mindössze két koptológiai előadás hangzott el (a patrista vonulatban), klasszikus egyiptológiai egy sem. Ez számomra elég érthetetlen volt, különösen annak fényében, hogy az egyiptomi vallás itthon sokak által és magas színvonalon művelt terület. Nem tudom nem észrevenni, hogy a magyar ókortudományi rendezvényekről a honi egyiptológusok – tisztelet a kivételnek – rendre kimaradnak. Őszintén örülnék, ha egyszer elmondanák nekem a kedves kollégák, miért van ez így, de annak még jobban örülnék, ha inkább eljönnének előadni.

A konferencia aktái tematikus bontásban a Vallástudományi Szemle 2009/4 (ima), ill. 2010/1 (áldozat) köteteiben fognak megjelenni, ill. az etnológiai előadások valószínűleg külön. Remélem, hogy egyfajta hagyományindító is volt ez a konferencia és hamarosan több hasonlót is hallhatunk (egyiptológusokkal színesítve).

Tumulistanbul 2009

A napokban (jún. 1.-3.) egy roppant érdekes konferencia zajlik Isztanbulban a Topoi-program, a DAI és egy török egyetem szervezésében:

Tumulistanbul 2009 - Tumulus as Sema. International conference on space, politics, culture and religion in the first millennium BC.

A részletes program megtalálható
itt.