2009. augusztus 29., szombat

Egy új hurri szótárról

Grúzia tudományos helyzete az ókori Kelet kutatásában mindig is érdekes volt. Az orosz törzsterületek mellett az egyetlen szovjet tagállam, mely tudományos értékű ókori keletes kutatást tudott felmutatni, sőt, volt olyan kutató, akit nemcsak a Szovjetunióban, de a szocialista tömbben (a hettitológus G. Giorgadze), sőt a nyugati világban is ismertek (az urartológus G. Melikisvili), bár meg- és elismerésüket nyilvánvalóan nehezítette az a tény, hogy oroszul, nem pedig a tudományos közösség által bevett nyelveken publikáltak.

Ezt az igen jó alapot méltó fellendülés és az európai tudományos életbe való integrálódás követhette volna Grúzia függetlenedése után, ha az országot az első két évtizedben nem polgárháború, romló közbiztonság, szakadár tartományok és a velük állandósult határvillongások gyötrik. Ám Grúzia, a szakadár tartományok és azok olykor kellemetlen következményei (mint egy becsúszó orosz háború) kivételével megoldotta e problémákat és így vissza lehetett térni a tudományos élet felélénkítéséhez. Eddigre azonban felnőtt egy új generáció is (melynek legidősebb tagjai is csak a PhD-fokozat környékén vannak), amely már végre képes világnyelveken (angol és/vagy német) jól, adott esetben kitűnően kommunikálni, így nem csoda, ha egyre többen tanulnak nyugaton, ill. hogy igen komoly igény jelentkezik nyugati kutatók invitálására (nem úgy, mint nálunk).

E fiatal kutatóknak köszönhető, hogy létrejött egy új könyvsorozat, amely a grúz kutatók ókori keleti tárgyú munkáit hivatott szélesebb közönség elé tárni. Ennek első kötete egy hurri szótár: Nana Nozadze: Leksika khurritskogo jazyka. Vocabulary of the Hurrian Language. SABC 1. Tbilisi, 2007 (melynek de facto megjelenéséről magam is hírt adtam, s melyre most grúziai kollégáim jóvoltából szert is tettem).

A szerző kutatási területe a hurri és urartui nyelvek, s azoknak, akik követik az orosz nyelvű szakirodalmat, valószínűleg nem ismeretlen a neve, mivel már 1978-ban közzétett egy könyvet a hurri ige szerkezetéről (Voprosy struktury khurritskogo glagola. Tbilisi, 1978).

A 483 oldalas, papírfedeles könyv két fő részre tagolódik: egy hosszú (5-48. old.), elsősorban kutatástörténeti bevezetőre és magára a szótárrészre, amelyet egy rövid (49-52. old.) hurri hangtan vezet be; a kötetet természetesen részletes bibliográfia (445-461. old.) zárja le. A szótárrész nem csak a közneveket, hanem a tulajdonneveket, ill. a grammatikai elemeket is tartalmazza. A jelentéseket orosz nyelven adja meg, de felveszi a szakirodalomban előforduló más nyelven megadott jelentéseket is. A jelentéseket a szöveghelyek és adott esetben a szakirodalom követi.

Két sajátossága van a kötetnek. Egyik, hogy nyelvezete (a jelentésmegadások egy része kivételével) sajnálatos módon orosz, amely abból fakad, hogy Nozadze még a régi generáció tagja. A másik, hogy amint arra az előszó előtti megjegyzés nyomatékosan felhívja a figyelmet, a kézirat sok-sok évvel ezelőtt lezárult, de a szerzőnek nem állt módjában kiadatnia. Ez a bibliográfiai hivatkozásokból is könnyűszerrel megállapítható, a legfrissebb ugyanis 1988-as. Mielőtt még valaki megdöbbenne, szeretnék visszautalni a bevezetőben írottakra Grúzia utóbbi két évtizedéről (különben is, számoljuk csak össze, hány hurri tárgyú munka jelent meg összesen Magyarországon!). Másfelől rögtön hangsúlyozni kell, hogy a szerző e megjegyzésben azt is elmondja, hogy dolgozik a kiegészítő köteten, amelyben az azóta megismert szövegek, ill. megjelent szakirodalom is feldolgozásra és reményei szerint hamarosan publikálásra kerül. Szegény szerzőnek viszont határozottan nem volt szerencséje, hiszen munkájába épp a nevezetes hettita – hurri bilingvis szöveg anyagát nem tudta érdemben bedolgozni, pedig az igencsak megkavarta a hurri grammatika és lexikográfia állóvizét.

Ami pedig az egyes szócikkek tényleges tartalmát illeti, annak értékelését rábízom olyanra, aki rendelkezik megfelelően mély hurri nyelvi ismeretekkel, ami rólam sajnos nem mondható el. Ugyanakkor fel kell hívni arra is a figyelmet, hogy a kötet bizonyos értelemben mindenképp hiánypótló, hiszen mindmáig nem áll rendelkezésre teljes hurri szótár, csak bizonyos szójegyzékek (mint például Laroche Glossaire-je, RHA 35-35 (1976-1977) vagy a Wegner-féle nyelvtankönyv függeléke), a hurri thesaurus projekt, a LHL (amely majd egyszer a világhálón is elérhető lesz a mainzi hettita portálon) ugyanis eleddig csak az A betűvel készült el (St. de Martino - M. Giorgieri).

2009. augusztus 28., péntek

The Night of Counting the Years

Az egyiptomi arab filmművészet kimagasló alkotása Sádi Abd Al-Szalám 1969-es filmje, "The Night of Counting the Years" (eredeti címe: Yawm an tuhsa al-sanīn: al-Mūmiyyā'), mely bár manapság mind hazájában, mind külföldön ismeretlen, anno igen sok filmművészeti díjban részesült és mindmáig roppant érdekes film, nemcsak filmesztétáknak, hanem - az egyiptológusoknak is. A film ugyanis megtörtént eseményeken alapul: 1881-ben egy hagyományosan sírrablásból élő (vö. még subsistence digging) qurnai klán feje meghal. Fiai meghasonlanak a klánnal és fel kívánják adni az eddigi életmódot, egyúttal jelenteni az eseményeket a helyszínre kiszálló régészeknek. A film a fivérek történetét mutatja be, egyedi stílusban - engem leginkább a kortárs perzsa filmművészetre emlékeztetett tempójával, a sejtetésekkel és az elvarratlan szálakkal -, állítólag még a nyelvezete is az arab klasszikus regisztere (ehhez én nem értek, de szerintem a kiejtés viszont egyiptomi volt - akinek bármi pontosabb infoja van, szóljon).

A film hátteréről és interpretációjáról érdekes elemzés olvasható itt: Elliott Colla: Shadi Abd al-Salam's al-Mumiya: Ambivalence and the Egyptian Nation-State. In: Ali Abdullatif Ahmida (szerk.): Beyond colonialism and nationalism in the Maghrib. History, Culture, and Politics. New York, 2000, 109-146. A film IMDB-honlapja egyébként itt található.

A rendezőről még érdemes megjegyezni, hogy számos történelmi filmet forgatott, részt vett a híres lengyel Fáraó c. film munkálataiban (arról majd egy másik alkalommal), továbbá az ő filmje Al-Falláh al-Faszíh, az "Ékesszóló paraszt" is, amely a magyarul "A paraszt panaszai"-ként ismert ókori egyiptomi szövegen alapul (sajnos ehhez a filmhez egyelőre semmilyen formában nem sikerült hozzájutnom).

A film maga itt megtekinthető, és le is tölthető, különféle feliratokkal.

Blogajánló: sírásás Szudánban

A Sírásók naplója c. blogon megjelent a Magyar Merowe-gát régészeti projekt hétköznapjairól szóló beszámolósorozat új része, érdemes olvasgatni.

2009. augusztus 27., csütörtök

Eisenbrauns: akciós vásár

Még pár napig (aug 30-ig) érvényes az Eisenbrauns Kiadó "iskolakezdési" akciós könyvvására. Főleg kopt nyelvtanokról, szótárakról és szövegkiadásokról van szó. A kínálat ezen a linken megtekinthető.

Szilágyi János György a BUKSZ-ban

Visszatértem grúziai tanulmányútamról és jelenleg az akklimatizáció nehézkes napjait töltöm, de örömmel jelenthetem, hogy ezentúl ismételten lesznek ókori keletes bejegyzések, mégpedig a nyarat megelőző gyakorisággal - ugyanis, mint látható, nyáron eléggé el nem ítélhető módon megritkultak a bejegyzések.

Kezdésnek egy általánosabb érvényű cikkajánló: a BUKSZ című folyóirat 2009. nyári füzetében olvasható egy esszé Szilágyi János Györgytől, "Az igazi kérdés" címmel (138-143. old.), mely a leletek tulajdonjogának sokat vitatott kérdéséhez szól hozzá. Az esszé igen sokat hivatkozik James Cuno: Who owns antiquity? Museums and the battle over our ancient heritage. Princeton - Oxford, 2008 c. kötetére, melyben Cuno részletesen taglalja Irak és Törökország esetét e problémakörben.

2009. augusztus 23., vasárnap

Múzeumi hírek: Bologna és Párizs

Két világhálós fejlesztésről szeretnék hírt adni:

Torino és Firenze után a harmadik legnagyobb olaszországi egyiptomi gyűjtemény Bolognában található (Museo Civico Archeologico) és immár on-line hozzáférhető adatbázissal is rendelkezik. Mondjuk kissé bonyolult megtalálni: miután rámegyünk erre az oldalra, a fenti keresőmezőbe be kell pötyögni, hogy "collezione egiziana" és így jutunk a kívánt adatbázishoz. (Lerövidítem ezzel a linkkel)

A másik hasonló hír (akármilyen hihetetlen, hogy ez tényleg hír), hogy elkészült a párizsi Louvre múzeum internetes adatbázisának angol nyelvű változata is. Jobb később, mint soha! :)

Filmfesztivál

Hát ilyen is van, illetve lesz, október 5. és 10. között az olaszországi Rovereto-ban: XX Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico. Bár a fő téma a Mediterráneum, ahogy én látom, lesz itt minden. Érdekes lehet egy ilyen filmfesztivál...

2009. augusztus 18., kedd

Oxfordi Konferencia Update

Korábban már szóltam a Beyond Free variaton: Scribal Repertoires in Egypt from the Old Kingdom to the Early Islamic Period c. konferenciáról, melynek végre elkészült a hivatalos honlapja. Az absztraktokat rejtő pdf dokumentum jobboldalt található a Downloads dobozban (ezt csak azért említem meg, mert ugyan egyértelműnek tűnik, én mégis először percekig kattintgattam minden másra). Sajnos a jelek szerint nem mindenki küldte el az absztraktját - ahogy ez már csak lenni szokott - de így is van mit böngészgetni.

2009. augusztus 15., szombat

EES Könyv-vásár

Az Egypt Exploration Society most nagyon kedvezményes áron kínál néhány régebbi kiadványt. Érdemes áttanulmányozni az elektronikus szórólapot. A könyveket megrendelhetjük postán és on-line is (erről bővebb információ a link mögött).

2009. augusztus 13., csütörtök

Dakhleh Oasis Project 2009

A programoktól zsúfolt szeptemberi hónapot még egy konferencia gazdagítja: szeptember 20. és 24. között az olaszországi Leccében (Università del Salento, Lecce) rendezik a Dakhleh Oasis Project hatodik nemzetközi konferenciáját New Perspectives on the Western Desert of Egypt címmel. További részletek (program, absztraktok, stb.) a hivatalos honlapon olvashatók.

2009. augusztus 10., hétfő

Folyóirat hírek

A World Archaeology magazin 36-os számát teljes egészében Egyiptomnak és az Egypt Exploration Society működésének szentelték. Rövid ismertetés és a tartalomjegyzék ezen a linken olvasható.

A Vicino Oriente c. folyóirat bizonyos számai és különszámai mostantól on-line elérhetők, csupán regisztrálni kell a honlapon. (Kipróbáltam, működik.) A folyóirat linkjét oldalsó linktárunkban is elhelyeztem.

Megjelent a Bulletin of the Egyptological Seminar 18 (2009) száma Dag Bergman, Diane Bergman, Dieter Arnold és John Gee szerkesztésében, melynek nagy része az egyiptológiában használt rövidítésekről szól. (Csak egészen halkan teszem fel a kérdést, hogy miért kell ennek egy drága nyomdai úton előállított folyóiratszámot szentelni, miért nem alakítottak ki a szerkesztők egy netes felületet az ilyen információk összegyűjtésére, illetve akár kritikai ismertetésére és megvitatásra? Előbb persze jó lenne látni, hogyan is néz ki ez a BES szám, mielőtt hangosabban szólanék. Sajnos egyelőre a tartalomjegyzék nem érhető el.)

A ZPE 169 (2009) számának tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.

Végezetül pedig a Sahara folyóirat most megjelent 2009-es számának tartalomjegyzékét ajánlom olvasóink figyelmébe.

2009. augusztus 9., vasárnap

Az ÓT pályázati felhívása

Olvasóink figyelmébe ajánlom az Ókortudományi Társaság pályázati felhívását, amelyet az imént vettem észre az Ókorblogon: 40 perces előadás szöveges változatával lehet pályázni a "Szöveges és tárgyi emlékek összefüggő vizsgálata az ókortudományban" témakörben. A részletes felhívás megismeréséhez ajánlom az Ókorblog bejegyzésének áttanulmányozását.

2009. augusztus 7., péntek

First Australasian Conference of Young Egyptologists

A CECYE, ICYE és CRE után most újabb földrészen mutatkoznak be a fiatal egyiptológusok. Az ACYE rövidítéssel bíró First Australasian Conference of Young Egyptologists c. konferenciát szeptember 4. és 6. között rendezik a Monash University szervezésében. A program ezen a linken olvasható és letölthető.

2009. augusztus 6., csütörtök

Nyári könyvajánló 2/2

A könyvajánló második adagjában sajnos alig van olyan tétel, amely közvetlen linkkel rendelkezne kiadója honlapján, így e könyvek esetében az információ is kevesebb.

Gabi Hollender (Hrsg.): Amenophis I. und Ahmes Nefertari. Untersuchungen zur Entwicklung ihres posthumen Kultes anhand der Privatgräber der thebanischen Nekropole. Sonderschriften des Deutschen Archäologischen Instituts, Abt. Kairo 23. Walter de Gruyter, 2009

Miroslav Bárta et al. (ed.): Abusir XIII. Abusir South 2: Tomb Complex of the Vizier Qar, His Sons Qar Junior and Senedjemib and Iykai. Czech Institute of Egyptology, 2009.

Renata Landgráfová – Hana Navrátilová: Sex and the Golden Goddess I: Ancient Egyptian Love Songs in Context. Czech Institute of Egyptology, 2009

David Silverman, William Kelly Simpson and Josef Wegner (eds.): Archaism and Innovation. Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt. Yale Egyptological Seminar, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Yale University and University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 2009.
Ebben a kötetben jelent meg Horváth Zoltán kollégánk tanulmánya El-Lahun régészeti topográfiájáról.

Rasha Soliman: Old and Middle Kingdom Theban Tombs. Egyptian Sites Series 1. London: Golden House Publications, 2009

Jan Krzysztof Winnicki: Late Egypt and Her Neighbours. Foreign Population in Egypt in the First Millennium BC. The Journal of Juristic Papyrology Supplement volume 12. Warsaw 2009

Ewa Wipszycka: Moines et communautés monastiques en Égypte, IVe–VIIIe siècles. The Journal of Juristic Papyrology Supplement volume 11. Warsaw 2009

Egy négy kötetes kézikönyv első két kötete:
Anna Wodzinska. A Manual of Egyptian Pottery. Vol 1: Fayum A–Lower Egyptian Culture. AERA Field Manual Series 1.
Vol 2: Naqada III–Middle Kingdom. AERA Field Manual Series 2.

Roger S. Bagnall: The Oxford Handbook of Papyrology. Oxford University Press, 2009

Paula Veiga: Health and Medicine in Ancient Egypt. Magic and Science. Archaeopress 2009

Paula Veiga: Oncology and Infectious Diseases in ancient Egypt: The Ebers Papyrus’ Treatise on Tumours 857-877 and the cases found in ancient Egyptian human material. VDM Verlag, 2009

2009. augusztus 2., vasárnap

Nyári Könyvajánló 1/2

Meglepően bő a könyvtermés a nyári hónapokban, a könykiadók nem tétlenkedtek. Következzék most két egymást követő posztban néhány ajánló a szokásos módon: a link mögött a kiadó (avagy forgalmazó) honlapján bővebb információ (esetenként tartalomjegyzék) olvasható az egyes tételekről. Az egyszerűség kedvéért az első adagban kizárólag a Harrassowitz Verlag (Wiesbaden) címei szerepelnek:

René Preys (ed.): 7. Ägyptologische Tempeltagung: Structuring Religion – Leuven, 28. September–1. Oktober 2005. Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 3,2.

Rolf Gundlach – John H. Taylor (Hrsg.): 4. Symposium zur ägyptischen Königsideologie / 4th Symposium on Egyptian Royal Ideology Egyptian Royal Residences. London, June 1st-5th 2004

Wendy A. Cheshire: The Bronzes of Ptolemy II Philadelphus. ÄAT 77.

Burkhard Backes – Svenja A Gulden – Holger Kockelmann – Marcus Müller-Roth – Irmtraut Munro – Simone Stöhr (Hrsg.): Bibliographie zum Altägyptischen Totenbuch. 2., erweiterte Auflage. Studien zum Altägyptischen Totenbuch 13.

Burkhard Backes – Marcus Müller-Roth – Simone Stöhr (Hrsg.): Ausgestattet mit den Schriften des Thot. Festschrift für Irmtraut Munro zu ihrem 65. Geburtstag. Studien zum altägyptischen Totenbuch 14.

Irmtraut Munro, with contributions by John H Taylor: Das Totenbuch-Papyrus der Ta-shep-en-Chonsu aus der späten 25. Dynastie (pMoskau Puschkin-Museum I, 1b, 121) Handschriften des Altägyptischen Totenbuches 10.

Kai Widmaier: Landschaften und ihre Bilder in ägyptischen Texten des zweiten Jahrtausends v. Chr. Göttinger Orientforschungen IV. Reihe Ägypten 47.