2011. május 31., kedd

Hahn István-díj - Felhívás

2011 októberében negyedik alkalommal kerül kiosztásra a Non Omnis Moriar Alapítvány 250 ezer forintos díja. A Hahn István ókortörténész, egyetemi tanár emlékét ápoló elismerést a család hozta létre. Célja, hogy minden páratlan évben egy egyetemi tanulmányait már elvégzett, az ókori történelemre szakosodott 35 év alatti oktató vagy kutató számára hozzájárulást nyújtson egy szakmai fejlődését szolgáló tanulmányúthoz. A díjnyertesnek a támogatás időszakában készült legfeljebb 100 oldalas idegen nyelvű tanulmányát az ELTE Ókortörténeti Tanszéke önálló füzetben jelenteti meg az István Hahn Lectures című sorozatban.

A pályázathoz szükséges egy szakmai CV, publikációs jegyzék valamint egy 2 oldalas munkaterv.

A díj odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt, amelynek tagjai közé tartozik Németh György tanszékvezető egyetemi tanár és a család nevében R. Hahn Veronika.

Az idei díj megszerzésére a pályázat 2011. szeptember 5-én 12 óráig nyújtható be az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. címre. A borítékra írják rá: Non Omnis Moriar Pályázat.

2011. május 30., hétfő

10. MÓK (Piliscsaba, 2012) - Felhívás

X. Magyar Ókortudományi Konferencia, Piliscsaba, 2012

Szöveg és hagyomány

Szeretettel várunk minden előadót és érdeklődőt a magyar ókortudomány következő, 2012-ben esedékes országos konferenciájára. A konferencia helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, szervezője a katolikus egyetem Klasszika-Filológia és Medievisztika Intézete, időpontja 2012. május 23-26. (szerda-szombat).

A konferencia választott témája – szöveg és hagyomány – alkalmasnak tűnik arra, hogy az ókorral foglalkozó magyar kutatók a lehető legnagyobb számban adhassanak számot legújabb kutatásaikról és eredményeikről. Szívesen felveszünk a tervezet programba minden olyan előadást, melynek terjedelme nem haladja meg a 20 percet és a tág értelemben vett ókortudomány valamelyik területéhez kapcsolódik. Különösen azokat a kutatókat buzdítjuk jelentkezésre, akiknek érdeklődése a klasszikus ókori nyelvek szöveges hagyományára és a hagyomány késő ókori, középkori és újkori továbbélésére irányul.

A jelentkezéseket – az előadás címével – 2011. december 15-ig várjuk az alábbi drótposta címen: mok2012 kukac btk pont ppke pont hu. A jelentkezés a konferencia honlapján válik véglegessé néhány soros összefoglaló feltöltésével. Az egyes ülésszakok és előadások beosztását 2012 tavaszán alakítjuk ki.

A konferencián való részvételért terveink szerint fizetni nem kell. Szállást a vidéki előadók számára saját költségre korlátozottan tudunk biztosítani Klotildligeten.

Piliscsaba, 2011. május 12.

2011. május 27., péntek

Lepsius-kiállítás Berlinben

A Szudánba vezetett Lepsius-expedíció eredményeit idézi fel, mutatja be egy kis kamarakiállítás a berlini Humboldt Egyetemen jogi fakultásának épületében. Részletek a tárlat linkjén:

Jenseits von Ägypten. Auf den Spuren der Lepsius-Expedition zu den antiken Stätten des Sudan

Egyiptológiai kiadványok

Pierre Zignani, Le temple d'Hathor à Dendara. Relevés et étude architecturale (2 vol.) - IF 997, ISBN 978-2-7247-0580-5, BiEtud 146, IFAO 2010, 2 vols., 39 pl. + 440 pp. - 60 EUR.
IFAO

Damien Laisney, Balat IX. Cartographie de Balat - IF 1024, ISBN 978-2-7247-0552-2, FIFAO 61, IFAO 2010, 1 vol., 71 pp. - 29 EUR
FIFAO

Megjelent a K.M.T.: A Modern Journal of Ancient Egypt új száma: 22:2 (Summer 2011)
A tartalomból: 
 • Rediscovering the Karnak Cachette by Laurent Coulon, Emmanuel Jambon & Cynthia Sheikholeshlami
 • KV63 Update: The 2010 Season by Otto J. Schaden
 • Spanish Excavations of Tomb 28 at Luxor by Francisco J. Martin Valentin & Teresa Bedman
 • Theodore M. Davis & His Excavators by John M. Adams
 • The Origins of Egyptian Civilization Exhibition in Chicago by Emily Teeter
 • Egypt in Mantua, Italy, by Lucy Gordan-Rastelli

Recenzió - Bryn Mawr Classical Review 2011.05.54
Bojana Mojsov, Alexandria Lost: From the Advent of Christianity to the Arab Conquest by Christopher Haas

2011. május 26., csütörtök

SEC-konferencia

A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC) VI. országos konferenciája

2011. május 28-29.

Rendező intézmény: Eötvös József Collegium

Színhely: ELTE BTK Kari Tanácsterem, Múzeum körút 4/A, magasföldszint

Az ókori keletes előadások:

10:00-11:40 Officina Orientalia, ELTE
Elnök: Zólyomi Gábor

10:00-10:20 Paksi Julianna: Igaz hívő fáraók?

10:20-10:40 Bartos Fruzsina: TT 65 - egy újbirodalmi sír továbbélése a Harmadik Átmeneti Korban

10:40-11:00 Földi Zsombor: Sîn-muštāl, az uri kereskedők felügyelője

11:00-11:20 Kerekes Miklós: „Élére kineveztem helytartómat.” - Asszír közigazgatás a birodalom provinciáiban

Az előadások absztraktjai:

Paksi Julianna: Igaz hívő fáraók?

A „személyes vallásosság” az Újbirodalom egyik meghatározó szellemi irányzata, amely nemcsak a társadalom alsóbb rétegeire gyakorolt hatást az ókori Egyiptomban, de idővel magával ragadta a fáraót is. Előadásunkban arra keressük a választ, hogy egy, az egyiptomi nép körében már a Tizennyolcadik Dinasztia idején jól dokumentált műfaj, a „személyes ima” hogyan válik fokozatosan a hivatalos kánon részévé, illetve arra, milyen szerepet játszik mindebben a „kétnyelvűség”. Királyfeliratok egyes árulkodó szófordulatai és más nyelvi eszközei segítenek nyomon követni a folyamatot. III. Ramszesz szövegei kiválóan tükrözik az újfajta istenélményt, de vajon elmondható ugyanez utódai feliratairól is?

Bartos Fruzsina: TT 65 - egy újbirodalmi sír továbbélése a Harmadik Átmeneti Korban

A Sheikh Abd el-Gurnán elterülő nekropolisz használata a Harmadik Átmeneti Kor teljes időtartama alatt nagyjából egyenletesen kimutatható, a legfrekventáltabb területnek a domb dél-nyugati része tűnik, de a temető egészén megtalálhatók a korabeli temetkezések egészen a Ptolemaiosz korig. Ebbe a folyamatosságba jól illeszkedik a TT 65 számú sír, amely ugyan a temető dél-keleti részén helyezkedik el, mégis a szóban forgó időszak csaknem egésze alatt és még az után is folyamatos és többszörös használata mutatható ki az eddig feldolgozott koporsó és kartonázs leletek vizsgálata alapján. Az eddigi eredményeket alapul véve három fő temetkezési fázist különíthetünk el: egy 21. dinasztiabelit, egy 22. dinasztiabelit, valamint egy Ptolemaiosz korit. Mindhárom fázis esetében többszörös felhasználásról beszélhetünk, ami az egyes időszakokban minimum 2-4 temetkezést jelent. A gazdagnak – bár igen töredékesnek – mondható leletanyag alapján megállapítható, hogy a sír igen népszerű temetkezési hely lehetett a harmadik átmeneti kori – és talán a Ptolemaiosz-kori – lakosság körében. A még fel nem dolgozott, illetve a remélhetőleg a jövőben előkerülő leletek minden bizonnyal kibővítik eddigi ismereteinket és hozzájárulnak a sír korabeli történetének pontosabb megrajzolásához.

Földi Zsombor: Sîn-muštāl, az uri kereskedők felügyelője

Előadásomban egy, az i.e. XVIII. századi Dél-Babilóniában élt állami hivatalnok, bizonyos Sîn-muštāl karrierjével és tevékenységével foglalkozom. Ehhez először ismertetem azokat a problémákat, amelyek a mezopotámiai névadás és a ránk maradt szövegek természetéből fakadnak, és megnehezítik az egyes magánszemélyek élettörténetének feldolgozását.

Ezt követően felvázolom az általam vizsgált, mintegy huszonöt éves periódus politika-történetét, valamint a babilóni hódoltság időszakából ismert ún. „állami kereskedelem” (Palastgeschäft) rendszerét. Ez utóbbinak pontosabb megértéséhez fontos adalékokkal szolgál azoknak a gazdasági tevékenységeknek a vizsgálata, amelyek Sîn-muštālhoz, az uri kereskedők felügyelőjéhez kötődnek – személyével ilyen kontextusban utoljára Wilhelmus François Leemans foglalkozott (1950).

Sîn-muštālnak a II. Rīm-Sîn-féle felkelés alatt játszott szerepe – ebben a rövid időszakban Larsa város kormányzója lett –, Marten Stol tanulmánya (1976) óta ismert; az azóta kiadott egyetlen, vonatkozó szöveg is jól illeszkedik a Stol által felrajzolt képbe.

Kerekes Miklós: „Élére kineveztem helytartómat.” - Asszír közigazgatás a birodalom provinciáiban

Az újasszír közigazgatás egyik legfontosabb szereplője a helytartó, aki egyrészről a hivatalnoki hierarchia kellően magas szintjén helyezkedik el, így jól dokumentált a működése; másrészről a birodalom számos provinciájából ismerünk ilyen címet viselő személyeket, így kellő mennyiségű – többségében a birodalom fővárosainak központi archívumaiból származó – forrás áll rendelkezésre a vizsgálatához. A helytartó feladatkörei véleményem szerint elsődlegesen provincián kívüli és azon belüli csoportokra oszthatóak. OTDK dolgozatomban előbbieket vizsgáltam részletesen. Mostani előadásomban azonban utóbbiakat szeretném áttekinteni, azon aspektusokat, amelyek szorosan a provinciájához kötődnek. Ezek elsősorban a terület különböző nyersanyagainak a kiaknázásával, másodsorban bizonyos katonai aspektusokkal függnek össze.

2011. május 23., hétfő

Két gyűjteményes kötet minden egyiptológus könyvtárába


A közelmúlt egyiptológiai publikációiból:

- Mark Collier, Steven Snape (eds.), Ramesside Studies in Honour of K.A. Kitchen, Rutherford Press Bolton, 2011. ISBN 978-0954762261. 578 pp. Hb. £ 9
A ramesszida-kori Egyiptom (19-20. dinasztia) történetének és kultúrájának megannyi aspektusát vizsgálják azok a tanulmányok, melyekkel a téma kiváló szakértője előtt tisztelegnek a kollégák és volt tanítványok.

- D. Aston, B. Bader, C. Gallorini, P. Nicholson, S. Buckingham (eds.), Under the Potter's Tree. Studies on Ancient Egypt Presented to Janine Bourriau on the Occasion of her 70th Birthday, Orientalia Lovaniensia Analecta 204, Peeters Publishers, 2011. ISBN 978-90-429-2472-7. XXXIV-1036 p. Hb. EUR 105.


2011. május 22., vasárnap

Megnyitják a nagyközönség előtt Szakkara újbirodalmi sírjait

A Régiségügyi Minisztérium közleménye szerint május 23-án, reggel fél tízkor ünnepélyes keretek között nyitnak meg újabb hét sírt a látogatók előtt Dél-Szakkarában. Az óbirodalmi temetkezéseiről híres, hatalmas rommező azon szektoráról van szó, ahol az Újbirodalom korából származó nemesi sírkomplexumok találhatók, például Maya, Tutankhamun kincstárnokának gyönyörű sírja, vagy éppen Horemhebé, melyet azelőtt kezdtek építeni számára, mielőtt a királyi trónra lépett.
A sírmező megnyitása része a minisztérium átfogó, Szakkara egészére kiterjedő területrendezési tervének.

Az újonnan megnyitásra kerülő sírok, tehát, a következők:
- Maya
- Horemheb
- Merineith
- Ptahemwia
- Tia
- Pai és Raia

2011. május 19., csütörtök

Technikai és konferencia

Blogunk ókori keletes része a hónap végéig hektikusan fog jelentkezni, mert a jövő héten Malatyában a törökországi régészek éves rendes (immáron 33.) konferenciáján veszek részt, az előtte és utána levő napokon pedig tanulmányúton leszek.

A konferencián egyébként minden, az elmúlt szezonban ásatást vagy surveyt folytató régésznek előadást kell tartania, a program itt tekinthető meg. A konferencia nevezetessége, hogy a program csak az előző héten derül ki, ebben a mostaniak rekorderek, mert szerdán sikerült is közzétenni a rákövetkező hétfőn kezdődő konferencia programját. 

2011. május 18., szerda

Ancient World Open Bibliographies Project

Új online kutatási segédeszközt indítottak útjára Ancient World Open Bibliographies Project címen. Mint az elnevezés is sugallja, az egyelőre kezdeti formájában leledző projekt elsősorban, bár nem kizárólag, Egyiptom és az ókori Közel-Kelet történetének és kultúrájának tanulmányozásához kínál induló szakirodalmi tájékoztatást online elérhető források felhasználásával. A bibliográfiák kényelmesen, tematikus rendezésben érhetők el, régió és kutatási tárgy szerinti bontásban. A forráslista folytonosan bővül, s nyitott minden kutató számára, aki szívesen megosztaná saját kutatási területéhez összeállított, szabadon és online hozzáférhető annotált bibliográfiáját a gyűjtemény platformján.
Kellemes és hasznos böngészést - nemcsak hallgatóknak!

Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3/2 (2011)

Tematikus szám az egyiptomi - égeikumi kapcsolatokról:

Ph. P. Betancourt: Newly Excavated Artifacts From Hagios Charalambos, Crete, with Egyptian Connections

E. H. Cline - S. M. Stannish: Sailing the Great Green Sea? Amenhotep III's List from Kom El-Hetan, Once More

N. Marinatos - B. Jackson: The Pseudo-Minoan Nestor Ring and its Egyptian Iconography


2011. május 17., kedd

Mesopotamia 45 (2010)

A tartalomból:

Sara Canullo, Funerary Customs in Central and Southern Mesopotamia during Early Dynastic I and II: A Study on Ritual Behaviour

Rita Dolce, The Structure and Significance of the Topography of Cult Places in Early Syrian Ebla: An Examination of Urban and Ideological Routes in the Mega-City

Marco Marizza, Le cariche di GAL DUB.SARMEŠ e GAL DUB.SAR.GIŠ nel regno ittita

Michele Cammarosano, Tanuhepa: a Hittite Queen in Troubled Times

Abbas al-Hussayny, Some Cylinder Seals from the Iraqi excavations at Marad

Federico Manuelli, Foreign influences and local tradition in the Iron Age pottery production from Arslantepe. Evidence from the new excavations of the Neo-Hittite levels

Luca Bombardieri, Nimrud/Kalhu: l’industria litica su pietra levigata dalla prospezione di superficie e dall’area del Forte Salmanassar

Hermann Gasche, Les défenses avancées de Babylone à l’époque de Nabuchodonosor II

2011. május 12., csütörtök

Konferencia-felhívás: Ókori történeti földrajz

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézete Ókortörténeti Tanszékének

EURÓPÉ Kutatócsoportja

2011. szeptember 29-én konferenciát rendez az

ÓKORI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ

tárgykörében. Mindazon kutatók (egyetemi oktatók, doktori fokozattal rendelkező független kutatók, PhD-hallgatók) jelentkezését várjuk, akik az Ókori Kelet, Egyiptom, klasszikus antikvitás vagy a késő-ókor (Bizánc) szakterületén munkálkodnak, és van mondanivalójuk a következő kérdésekben:

 • földrajzi világképek
 • geostratégia, geopolitika
 • történeti topogáfia és toponímia
 • földmérés
 • térképtörténet
 • itinerariumok
 • földrajzi felfedezések
 • imaginárius terek / szakrális topográfia kérdései
A konferencia szervezői tisztelettel javasolják, hogy reménybeli előadóink olyan témákat válasszanak, amelyek lehetőség szerint átfogóan közelítenek meg egy-egy kérdést, problémát, témakört. A konferencián max. 20 perces előadásokra lesz lehetőség, amit 10 perces vita követ. Kérjük, hogy a jelentkezők az előadás címével együtt max. 200 szavas összefoglalót küldjenek az okor kukac pte pont hu e-mail címre legkésőbb 2011. július 1-ig. Mivel a konferenciát egynaposra tervezzük, a szervezők fenntartják annak jogát, hogy a beküldött összefoglalók alapján megválogassák az előadókat, ill. felkérjenek szekcióvezetőket. (Nagy létszámú jelentkező esetén szekciókat fogunk alakítani.) A konferencia várható helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara lesz.

Bízunk abban, hogy az első ókori történeti földrajzi konferencia sikerrel zárul majd, és nemcsak további kutatásra ösztönzi a reménybeli résztvevőket és hallgatókat, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a későbbiekben — neves külföldi kutatók meghívásával — rendszeressé és nemzetközi jellegűvé tegyük tanácskozásainkat.

Budapest – Pécs, 2011. május 11.

A szervezők nevében:

Grüll Tibor, Ph.D. habil.
egyetemi docens

2011. május 11., szerda

Anatólia-konferencia

History and Archaeology of Ancient Anatolia in the 2nd and 1st Millennium
2. ve 1. Binyılda Eski Anadolu’nun Tarih ve Arkeolojisi

RCAC Fellows' Mini-Symposia 2011 - ANAMED Bursiyerlerinin Mini-Sempozyumları
15.30-

Nicolas Gailhard: Iron and Skills: History of Fire, History of Men. The Development of Iron Metallurgy in Ancient Anatolia - Demir ve Beceri: Ateşin Tarihi, İnsanın Tarihi. Eski Anadolu’da Demir Metalürjisinin Gelişimi

Alessandro Poggio: Continuity and Change in Southern Anatolia in the 1st Millennium BC - M.Ö. 1. Binyılda Güney Anadolu’da Devamlılık ve Değişim

Zsolt Simon: Hieroglyphic Luwian Tarwanis: Ruler or Dignitary? Hiyeroglif Luwice Tarwanis: Hükümdar mı, Devlet Memuru mu?

Andreas E. Furtwängler: Didyma 494 – 334 BC: Why did the Oracle Remain Silent? - M.Ö. 494 – 334’de Didyma: Kâhin Neden Sessiz Kaldı?

Nicoletta Momigliano: Settlement History and Material Culture in pre-Classical Lycia:The Çaltılar Survey Project - Pre-Klasik Likya’da Yerleşim Tarihi ve Materyal Kültür: Çaltılar Yüzey Araştırması Projesi

Commentator: K. Aslıhan Yener, Koç University

All talks will be in English. Abstracts in Turkish will be available before talks. Tüm sunumlar İngilizcedir. Türkçe özetler konuşmalardan önce hazır bulunacaktır.

Research Center for Anatolian Civilizations - Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
İstiklal Caddesi No.181, Merkez Han, Beyoğlu - İstanbul

2011. május 10., kedd

Konferencia az egyiptomi Óbirodalom történeti rekonstrukciójáról

CALL FOR PROPOSALS

On the occasion of the 5th anniversary of the JOURNAL OF EGYPTIAN HISTORY, the University of British Columbia, Harvard University, and Brill Academic Publishers, Boston  are planning to hold a conference at Harvard University, on April 26, 2012 (prior to the ARCE 63rd Annual Meeting at Providence, April 27–29, 2012)

"Towards a New History for the Egyptian Old Kingdom: Perspectives on the Pyramid Age"

The organisers of the conference (Peter Der Manuelian and Thomas Schneider) welcome proposals for papers that address modern historiographical approaches and challenges in reconstructing and interpreting the Egyptian Old Kingdom.

At present, this call for papers is primarily directed to potential speakers who intend to attend the ARCE 63rd Annual Meeting at Providence, April 27–29, 2012 and would not need additional funding for travel to Boston. Only a limited number of papers can be considered. Please send your proposals with a brief abstract of no more than 300 words by July 1, 2011 to: <thomas.schneider@ubc.ca>.

2011. május 9., hétfő

Előadás a mezopotámiai előjelekről

A tegnapi könyvajánlóhoz kapcsolódóan most egy előadásra hívom fel a figyelmet:

Mítosz, mágia, logosz
Az ELTE BTK vallástudományi előadássorozata

Jósok és próféták

Bácskay András: Előjelek értelmezése az ókori Mezopotámiában

ELTE BTK Főépület 252.
Május 12., csütörtök, 18.00-19.30

(Ui. Remélem kollégánk a mezopotámiaitól elütő hettita előjel-értelmezési gyakorlatról is fog beszélni.)

2011. május 8., vasárnap

Tudomány az ókorban (könyvajánló)

A. Imhausen - T. Pommerening (szerk.): Writings of Early Scholars in the Ancient Near East, Egypt, Rome, and Greece. DeGruyter 2010

A tartalomból:

Eva Cancik-Kirschbaum: Gegenstand und Methode: Sprachliche Erkenntnistechniken in der keilschriftlichen Überlieferung Mesopotamiens

Joachim Friedrich Quack: Präzision in der Prognose oder: Divination als Wissenschaft

Tanja Pommerening: Von Impotenz und Migräne - eine kritische Auseinandersetzung mit Übersetzungen des Papyrus Ebers

Nils P. Heeßel: Rechts oder links - wörtlich oder dem Sinn nach? Zum Problem der kulturellen Gebundenheit bei der Übersetzung von medizinischen Keilschrifttexten

Martin Worthington: The lamp and the mirror, or: Some comments on the ancient understanding of Mesopotamian medical manuscripts

Friedhelm Hoffmann: Zur Neuedition des hieratisch-demotischen Papyrus Wien D 6257 aus römischer Zeit

Leo Depuydt: Ancient Egyptian star tables: A reinterpretation of their fundamental structure

Lis Brack-Bernsen: Methods for understanding and reconstructing Babylonian predicting rules

Jens Høyrup: How to transfer the conceptual structure of Old Babylonian mathematics: Solutions and inherent problems. With an Italian parallel

2011. május 6., péntek

On-line és off-line egyiptológiai olvasnivalók

- egy kimerítő cikk az egyiptomi oázisokról: Antike Welt, Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 2011:2 (on-line nem elérhető)

- F. Weber, Schnelle Computer-Programme dank ägyptischer Mathematik, in Neue Zürcher Zeitung, September 16, 1981 (pdf)

- a 2010-es évvel frissültek a Deutsches Archäologisches Institut Kairo (DAIK) egyiptomi régészeti projektjeinek éves jelentései (pdf):