2010. január 21., csütörtök

Workshop az antik orvoslásról

2010 szeptemberében egy másik érdekesnek ígérkező műhelykonferencia is lesz, mépedig Osloban: The texts of the medical profession in antiquity: genres and purposes. A szervezők elsősorban olyan előadók jelentkezését várják, akik görög-római kori orvosi szövegekkel foglalkoznak. Kiemelt témák a műfajiság kérdése, a műfajok közötti viszony, a szövegek céljának vizsgálata, illetve a "kézikönyv" terminus megértése és kapcsolata más prózai szövegekre használt elnevezésekkel. Az absztraktok leadási határideje március 1. További információ ezen az oldalon olvasható.

The Third British Egyptology Congress (BEC3)

2010 szeptemberében rendezik a Third British Egyptology Congress (BEC3) c. konferenciát az Egypt Exploration Society, a British Museum és a University College London szervezésében. A rendezvény hangsúlyozottan lokális és informális: az elmúlt év során elért brit eredmények bemutatására, megvitatására szolgál, és kötet sem lesz az előadások szövegéből. Február 1-ig lehet jelentkezni, de sajnos britnek vagy legalábbis brit érdekeltségűnek kell leni hozzá. További részletek egyelőre nem ismeretesek (honlap sem), egyetlen biztos információ, hogy a keynote speaker Mark Lehner lesz szeptember 11-én, szombaton, az előadását pedig egy fogadás követi a BM szoborgalériájában. Jó konferenciázást a szigetországi kollégáknak!
Forrás: Facebook közösségi portál :)

2010. január 17., vasárnap

A Khirbet Qeiyafa-i osztrakon: az első héber nyelvemlék?

A Khirbet Qeiyafa-i ásatások az elmúlt másfél évben többször is nagy vihart kavartak. Először is, sokan úgy vélik, hogy a Júda és a filiszteus területek határán feltárt erőd bizonyítja, Dávid királysága valóban komoly kiterjedésű volt és nem csak egy helyi sejk uradalma (a vitát durván leegyszerűsítve és némileg karikírozva) – erről majd máskor. Másodszor is, az ásatás során előkerült egy osztrakon (XI. sz. vége – X. sz. eleje), több sornyi szöveggel, amely ugyan mint az első héber nyelvemlék járta be a napokban a médiát, de valójában a kutatók között igen komoly nézetkülönbség van azt illetően, mi is ez a szöveg. Legalább három különböző interpretáció forog most közkézen, ami nem is csoda, ha azt vesszük, hogy a tintával írt szöveg alig látszik és hogy még az írás irányát illetően sincs mindig egyetértés (!):

1. A felirat héber nyelvű, de nehezen értelmezhető. Ezen az állásponton van az epigráfusok egy jelentékeny csoportja. Az ő verziójuk (szövegolvasatuk, ill. fordításuk)
ezen az oldalon olvasható, további linkekkel. Ez voltaképp egy 2009. októberi szimpózium eredménye, ahol az ásatás epigráfusa, Haggai Misgav tette közzé olvasatát és vitatta meg vezető epigráfusokkal. Ezt időközben publikálták is – ivritül, amihez csak gratulálni lehet. Időközben azonban megjelent az ásatási publikáció első kötete is, ahol Misgav és Yardeni cikke angolul is megjelent (pontos adatok az ásatás honlapján). Misgav olvasatát nagyrészt elfogadta A. Yardeni, aki egy monumentális felirat vázlatát látja benne (Sh. Ahituv már szkeptikusabb volt az olvasatot illetően). A. Demsky szerint viszont ez egy címeket tartalmazó lexikális lista. Abban mindenki egyet látszik érteni, hogy Gáth egyik királyát is említi a szöveg.

2. A felirat héber nyelvű, viszonylag jól olvasható és értelmezhető. Ez Gershon Galil álláspontja, ez járta be minap a sajtót is és ezt vette át Grüll Tibor bibliai régészettel foglalkozó blogja is, ahol további részletek és a szöveg magyar fordítása is
olvasható. Ez az interpretáció köszönő viszonyban sincs az előbbivel, Galil szerint a szöveg egy „social statement” lenne: Galil olvasatában a szöveg profetikus felszólításokat tartalmaz, mit tegyenek az emberek és mit ne, amiből mindenféle messzemenő következtetéseket von le a Biblia bizonyos részeinek korát, a korai Izrael méretét, szervezettségét és társadalmát illetően. Figyelemreméltó, hogy még az ásatási honlapon is a „heavily reconstructed” megjegyzéssel látták el.

3. A felirat nyelve nem határozható meg egyértelműen, valamilyen északnyugati-sémi dialektus. Ez Christopher Rollston véleménye, aki nézeteit (beleértve az olvasatát) hamarosan közzéteszi egy konferencián, ill. lektorált folyóiratban. Addig is, a blogján összefoglalta a kritikai megjegyzéseit, hogy ti. a szöveg nem óhéber írással íródott, ill. a héber nyelvi mivolt mellett felhozott lexikális érvekből nem következik, hogy a felirat héberül íródott volna (különösen nem az ‘özvegy’ jelentésű szóból, amely ebben a formában csak Galil kiegészítése, Demskynél nincs is meg). Részletes érveléséhez
ld. itt.

Magam nem lévén specialistája a területnek, nem tudok érdemben hozzászólni, ám a hasonló módszertani problémákkal küzdő ólatin feliratokkal való foglalatoskodásom arra tanított meg, hogy az óvatos, a Rollstonéhoz hasonló megközelítéseket tartsam a legmegbízhatóbbnak.

Addig is, míg új kiadások, olvasatok, stb. jelennek meg (melyekre magam is kíváncsian várok), ajánlom az ásatás
honlapját, ahol külön bejegyzés-sor foglalkozik az osztrakonnal és ahol többféle fotó és rajz is megtalálható, így a vállalkozó kedvű olvasóink is megpróbálkozhatnak a megfejtéssel.

2010. január 15., péntek

KASKAL 6 (2009)

A KASKAL legújabb kötete az ókori Kelet minden kutatójának kínál olvasnivalót, a hettitológusoktól az újasszírosokon át a sumer nyelvészekig:

M. Lönnqvist: Archaeological Surveys of Jebel Bishri. ThePreliminary Report of the Finnish Mission to Syria, 2005-2006

W. Heimpel: Blind Workers in the Ur III Texts

M. Forlanini: Upper Mesopotamia in the middle of the17th Century B.C. according to the Hittite texts

F. Fuscagni: An unpublished Hittite Fragment of Evocation Ritual: 894/Z85

N. de Zorzi: Bird Divination in Mesopotamia. New Evidence From BM 108874137

D. Nadali: Sieges and Similes of Sieges in the Royal Annals: The Conquest of Damascus by Tiglath-Pileser III

R. Taracsewicz: Bird Breeding in Babylonian Sippar

S. Zawadzki: A Document concerning Sale of an Ass from Persian Sippar

F. Karahashi: Argument Structure of Sumerian Verbs: Causative alternation

F. M. Fales: Art, Performativity, Mimesis, Narrative, Ideology, and Audience: Reflections on Assyrian Palace Reliefs in the light of recent studies

Az Ókor szerzőinek

Minthogy több olvasónkat is érintheti, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az Ókor c. folyóirat némileg módosította hivatkozási, ill. átírási rendszerét. A részletekhez ajánljuk a folyóirat stíluslapját.

2010. január 13., szerda

Szimpózium Gernot Wilhelm tiszteletére

Nem akarom elcsépelni az "izgalmas" és hasonló fogalmakat, de a hónap végén Gernot Wilhelm, a hettitológia és a hurritológia nagy alakjának tiszteletére igencsak kiválónak ígérkező szimpóziumot rendeznek Berlinben. Íme a program, ha valaki arra járna - én akkor Európa épp egy másik szegletében fogok tartózkodni:

Normierung und Emanzipation: Bausteine für eine Kulturgeschichte des 2. Jts. v. Chr. im Alten Orient
Internationales Symposium zu Ehren von Gernot Wilhelm
Topoi Building Dahlem, Hittorfstraße 18, 14195 Berlin

Freitag, 29. Januar 2010
14.00-14.30
J. Klinger – Grußwort des Prodekans des Fachbereichs Geschichts-und Kulturwissenschaften
G.G.W. Müller - Einführung

14.30-15.45
J.-W. Meyer (Frankfurt a.M.) - Urbanisierung, Stadtplanung und Wirtschaftsweise in marginalen Gebieten Nordostsyriens am Beispiel von Tell Chuera sowie der Transfer nach Westsyrien
I.Singer (Tel Aviv) - On the Credibility of Hittite Historical Texts

16.15-18.00
D.I. Owen (Ithaca, NY) - A Tale of Two Cities: New Ur III Archives and their Implication for Early Old Babylonian History and Culture
J.-M. Durand (Paris) - Contacts commerciaux entre Mari et Babylone: la confrérie des marchands amorrites
D. Charpin (Paris) - Harrâdum, entre Babylone et le "pays de Mari"

Samstag, 30. Januar 2010
9.30-10.45
A. Archi (Rom) - "So gut und schlimm es geh', schling ich das Seil und singe". The fate goddesses between different traditions
J.D. Hawkins (London) - The Stag-God in Commagene

11.15-12.30
S.M. Maul (Heidelberg) - Der Eine und die Vielen. Überlegungen zu latent monotheistischen Gottesvorstellungen im Assyrien und Babylonien
D. Schwemer (London) - Gauging the influence of Babylonian magic: the reception of Mesopotamian traditions in Hittite ritual practice

14.00-15.30
T. Van Den Hout (Chicago) - Alalah VII und der Ursprung des hethitischen Duktus
M. Salvini (Rom) - Neuassyrische Keilschrift und Sprache in den urartäischen Königsinschriften (9.-7. Jhdt v. Chr.)
M. Giorgieri (Pavia) - Das Hurritische in Hattusa

2010. január 12., kedd

WO 39 (2009)

Fontosabb tanulmányok és könyvkritikák a Welt des Orients 39. kötetéből:

Quack, Joachim Friedrich: Der Schlußparagraph des Buches vom Atmen, das Isis machte

Weeden, Mark: The Akkadian Words for "Grain" and the God Haya

Wilhelm, Gernot: Mursilis II. Konflikt mit Ägypten und Haremhabs Thronbesteigung

Zawadzki, Stefan: Garment of the Gods (Claus Ambos)
Dieter Kurth: Einführung ins Ptolemäische (Joachim Friedrich Quack)

Technikai megjegyzés. A folyóirat honlapja egyelőre elég gyatra - még a 38. kötet anyaga sincsen fenn -, és egész Németországban csak a Tübingeni Egyetemről lehet elektronikusan elérni, szóval nálunk maradt a Keleti Gyűjtemény, mint beszerzési forrás.

2010. január 11., hétfő

AoF 39/2 (2009)

Megjelent az Altorientalische Forschungen 39 (2009) kötetének második füzete. A tartalom:

Evelyn Klengel - Horst Klengel: "Hurritische Hemden" in der keilschriftlichen Tradition

Alfonso Archi: Orality, Direct Speech and the Kumarbi Cycle

Volkert Haas: Warum das Kupfer den Schmied verflucht - eine motivgeschichtliche Studie

Margarit Khachikyan: Notes on Hurro-Urartian Phonology and Morphology

Johannes Boese: Die reliefverzierte Tüllenkanne aus Uruk und ihre Datierung

Federico Manuelli:
Local Imitations and Foreign Imported Goods. Some problems and new questions on Red Lustrous Wheel-made Ware in the light of the new excavations of the Southern Step Trench at Yumuktepe/Mersin

Alev Erarslan: Local Settlement Transitions in Southeastern Anatolia during the Late Third and Early Second Millennium BC

Yasuhiko Sakuma: Local Settlement Transitions in Southeastern Anatolia during the Late Third and Early Second Millennium BC

Lorenzo d'Alfonso: Ein neues hethitisches Stempelsiegel aus Anatolien

Šárka Velhartická: Der „Mann des Wettergottes“ und der Taube (CTH 652)

Zsolt Simon: Kann Armā mit Haremhab gleichgesetzt werden?

Ronald Veenker - J. Cale Johnson: The appellate process in a legal record {di til-la} from Ur III Umma

Jordi Vidal: The Siege of Razama – An example of aggressive defence in Old-Babylonian times

2010. január 10., vasárnap

Egyiptológiai Ókortudományi Társaság

Nagy örömmel jelenthetem be, hogy két év után először ismét egyiptológiai előadások fognak elhangozni az Ókortudományi Társaságban, íme (a címek betűzése a Társaság meghívóját követi):

Bács Tamás: Az utolsó újbirodalmi elitsír Thébában: egy nagyhagyomány vége?

Irsay-Nagy Balázs: Két egyiptomi felirat: II. Ramszesz és Szemti, az *imihent * (a királyi trónralépés problémája)

Időpont: 2010. január 15. (péntek), 17.00
Helyszín: ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, Kerényi Károly-terem (F épület, félemelet)

2010. január 2., szombat

Három könyv még 2009-ből

Könyvajánlókkal búcsúztattuk az óévet, és könyvajánlóval kezdjük az újat. Már régóta tervezem, hogy e három kötetről egyszerre tudósítok, mivel tematikájukban eléggé hasonlók. Természetesen még mindegyik 2009-es megjelenésű; az utolsó tétel ténylegesen nagyon friss: decemberben jelent meg.

Az első könyv egy Polotsky emlékkötet:
Gideon Goldenberg , Ariel Shisha-Halevy (eds.): Egyptian, Semitic and General Grammar. Studies in Memory of H. J. Polotsky. Sources and Studies in Jewish Languages. 2009
Valójában egy 2001-es (sic!) workshop anyagát tartalmazza 25 tanulmánnyal, egyiptomi és sémi nyelvészeti problémákról. (Tartalomjegyzék és egyéb adatok a link mögött)

A második könyv is egyszerre egy konferencia- és emlékkötet:
A kötetben 16 tanulmány található az afroázsiai nyelvészetről, köztük négy kifejezetten az egyiptomi/kopt nyelvről. A könyv egy részlete és tartalomjegyzéke ezen a linken közvetlenül megtekinthető. Az első cikk, Giedon Goldenberg: On Disagreement and Word Order, Robert Hetzron (1938-1997) in Memoriam" konkrétan teljes egészében elolvasható a pdf fájlban.

A harmadik kötet, amit olvasóink figyelmébe ajánlanék, csak lazábban illeszkedik blogunk profiljába, de mivel a papirológia szorosan összefonódik az egyiptológiával és a kötet több szerzője is egyiptológus, ezt is szeretném bemutatni:
T. V. Evans -D. D. Obbink (eds.): The Language of the Papyri. Oxford University Press, 2009
A könyv több tanulmánya a görög-római Egyiptom nyelvi sokféleségével és szociolingvisztikai aspektusaival foglalkozik, bár egyértelműen a görög és a latin nyelv perspektívájából. Érdemes átböngészni a tartalomjegyzéket, mert roppant izgalmasnak tűnik a kötet.