2011. november 29., kedd

Ideális karácsonyi ajándék ókorászoknak!

2011. december 8-án jelenik meg az egyiptológus Martin Bommas szerkesztésében az alábbi, felettébb érdekesnek tűnő tanulmánykötet, mely Jan Assmann kulturális emlékezet elmélete nyomán foglalkozik az emlékezés és identitás fogalmaival a különböző ókori társadalmakban.


Tartalom: 

Introduction - Bommas
1. The Ancient Egyptian Scene of 'Pharaoh Smiting His Enemies': An Attempt to Visualise Cultural Memory? - Luiselli
2. Silent Voices? Cultural Memory and the Reading  of Inscribed Epigram in Classical Athens - Livingstone
3. Becoming Roman in Varro's de lingua Latina - Spencer
4. Jewish Memory and Identity in the First Century AD: Philo and Josephus on Dreams - Harrisson
5. Pausanias' Egypt - Bommas
6. Forgetting to Remember in the Dakhleh Oasis, Egypt - Boozer
7. Sculpture, Text and Recall: Viscountess Harriet Fitzharris' Memorial in Christchurch Cathedral, Dorset - Harlow, Laurence and White

Ára: $120, előrendelhető a fenti linken.

2011. november 27., vasárnap

Szászánida előadás

Az I. Tóth Zoltán Történeti Önképző Kör (ELTE BTK) szervezésében:

Sárközy Miklós (KRE BTK)
Egy Kr. u. 6. századi perzsiai (szászánida) adólista rekonstrukciója

Hely: ELTE BTK Múzeum krt. 6-8. fszt. 11.
Idő: November 29., 18.00

ZA 101/2 (2011)

A tartalomból:

Les pronoms personnels indépendants de la 1re et de la 2e singulier en Sumérien (Pascal Attinger)

A Hurrian Administrative Tablet from Third Millennium Urkesh (Massimo Maiocchi)

A Handbook from the Eduba'a: An Old Babylonian Collection of Model Contracts (Gabriella Spada)

The Personal Name Lists in the Scribal Curriculum of Old Babylonian Nippur: an Overview (Jeremiah Peterson)

Two Summary Tablets of Bala Compositions with Performative Indications from Late-Babylonian Ur (Uri Gabbay, Sam Mirelman)

Threads for Esagil-kīn-apli. The Medical Diagnostic-Prognostic Series in Middle Babylonian Nippur (Matthew T. Rutz)

2011. november 25., péntek

Az új Ókor: Nyugat és Kelet

Megjelent az Ókor idei harmadik füzete, egy tematikus szám ("Nyugat és Kelet"), a tartalomból:

Walter Burkert: A homérosi eposzok és az ókori Kelet

Simon Zsolt: A kursától az aranygyapjúig. Egy hettita mágikus tárgy hihetetlen kalandjai az Égeikumban

Horváth Judit: Sámson és Héraklés

Kulin Veronika: A mitikus beszédmód lehetőségei. Hekaté himnusza a Theogoniában.

Szilágyi János György: A tenger fölött

Bélyácz Katalin: Parthusok és perzsák. Hogyan lép a parthusok elleni harc a görög-perzsa háborúk örökébe?

Grüll Tibor: Kelet Nyugaton. A Kelet gazdasági, kulturális és vallási befolyása a Római Birodalom nyugati felében.

Székely Melinda: "Sziklákon, tűzön-vízen át". Kereskedelmi út Rómából Indiába - Egyiptomon át

Hoppál Krisztina: A Középső Birodalom és Róma - avagy miképpen képzelték el a kínaiak a Római Birodalmat?

Budai Balogh Tibor: Iam pridem Syrus in Danuvium defluxit Orontes? Az Aquincum-polgárvárosi  szír városnegyed körüli tényekről és tévhitekről

Németh György: Egy istenség azonosítása

Gradvohl Edina: A varangy és az anyaméh

2011. november 20., vasárnap

Perszepolisz-filmvetítés

A KRE BTK Történettudományi Intézet "Audiovizuális történetek" sorozatában Sárközy Miklós iranista-történész szervezésében két film vetítésére kerül sor Perszepolisz régészetéről: "A két film kuriózum, hiszen közel hetven év választja el a két alkotást egymástól. Az első az 1930-as évek végén készült, talán az első fekete-fehér hangosfilm lehetett az óperzsa palotaváros feltárásáról, érdekes képet nyújtva egyben a korabeli Irán viszonyairól is. A második film ("Persepolis Recreated") pedig 2005 körül készült kanadai-iráni koprodukció, mely a legújabb régészeti és filológiai kutatások eredményeivel és a modern számítógépes technika eszközeivel igyekszik rekonstruálni Perszepolisz egykori állapotait."

Helyszín: KRE BTK Reviczky u. 4. Pinceklub
Időpont: 2011. november 23. 18.00

2011. november 19., szombat

Konferencia: Szőlő és bor Anatóliában

Of Vines and Wines. The Production and Consumption of Wine in Anatolian Civilizations Through the Ages

Koç University Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul
Merkez Han, İstiklal Caddesi 181, Beyoğlu, Istanbul

A programból:

December 3.
10.00-10.15 Welcoming remarks
10.15-11.00 Keynote speech: Patrick E. McGovern: Turkey - the Birthplace of Wine?
11.00-11.45 Gökhan Söylemezoğlu: Viticulture in Turkey

12.00-12.45 Stephen D. Batiuk: Ancient Viticultural Landscapes: The Case for the Early Transcaucasian Culture

14.00-14.45 Evi Margaritis: Evidence of the Domestication and the Intensive Cultivation of the Vine in the Aegean
14.45-15.30 Carlo Corti: Wine and Vineyards in the Hittite Kingdom: A Case Study of Northern Anatolia and the Southern Black Sea Coast

15.45-16.30 Alessandro Poggio: Banqueting in Anatolia: Images from the Achaemenid Period
16.30-17.15 Ilias Anagnostakis: The Sweet Wine of Bithynia in the Byzantine Era

Részletes program és további információk elérhetőek itt.

2011. november 18., péntek

Konferencia: Papság a világ vallásaiban

A PPKE BTK TDI Antik Eszmetörténet Műhely és Vallástörténet Szak "Vallástörténeti Fogalmak” c. sorozatának következő konferenciája:

Papság a világ vallásaiban

PPKE BTK, Piliscsaba, Pázmány-terem
2011. november 24. (csütörtök)

A program:

Délelőtti szekció (09.00-12.30):

Megnyitó - Szuromi Szabolcs (rektor)

Szuromi Szabolcs: A katolikus papság kialakulásának sajátosságai és ennek hatása a középkori (IX-XII. sz.) papképzés formáira

Kósa Gábor, Mání és papjai ujgur és kínai ábrázolásokon 

Kisdi Barbara, A dalai lámaság intézménye 

Jany János, Mágus: pap, jogász, politikus 

Bácskay András, Egy assuri ráolvasó-pap tudománya 

Kalla Gábor, Egy Enlil-pap felszentelése 

Szünet

Délutáni szekció (14:00-16:00)

Simon Zsolt, A papság a késő-hettita államokban 

Tüske László, Vallási vezetők az iszlám gyakorlatában 

Dobos Károly, Ki volt a főpap, Ábrahám vagy Izsák? Zsidó - keresztény polémia a papság körül 

Fröhlich Ida, A „Gonosz Pap” – elvárások és kritika a zsidó főpappal szemben 

Szabó Ádám, Papság és államigazgatás Rómában

Összefoglaló beszélgetés és zárszó

2011. november 17., csütörtök

Gyorshír: ACD

Az Acta Classica Debreceniensis legújabb kötetében az alábbi ókori keleti tárgyú cikk jelent meg:

Bácskay András: Magisch-religiöse Symbole in Mesopotamien. ACD 47 (2011) 9-23.

2011. november 16., szerda

Megjelent a SAK új száma - Nr. 40 (2011)

Tartalom:

- Abdelrahiem, Mohamed
Third Intermediate Wooden Stela from the Cairo Museum

- Antoine, Jean-Christophe
The Wilbour Papyrus revisited: the land and its localisation. An analysis of the places of measurement

- Awad, Khaled Hamza
Drei Stelen des Alten Reiches und der frühen 1. Zwischenzeit aus Abydos im Ägyptischen Museum (Kairo CG 1450, CG 1589 und CG 1616)

- Billing, Nils
Monumentalizing the Beyond. Reading the Pyramid before and after the Pyramid Texts

- Fitzenreiter, Martin
Grabmonument und Gesellschaft? - Funeräre Kultur und Soziale Dynamik im Alten Reich

- Gromadzka, Sylwia / Rzepka, Slawomir
Two flails in the king's hands: Unusual royal iconography on a scarab from Tell el-Retaba

- Grunert, Stefan
Danse macabre. Ein altägyptischer "Totentanz" aus Saqqara

- Iskander, John M.
The Haker Feast and the Transformation

- Janak, Jiri
A Question of Size. A Remark on Early Attestations of the Ba Hieroglyph

- Jansen-Winkeln, Karl
Sprachgeschichte und Textdatierung

- Kahl, Jochem / El-Khadragy, Mahmoud / Verhoeven, Ursula / Abdelrahiem, Mohamed / Ahmed, Hesham Faheed / Kitagawa, Chiori / Malur, Josephine / Prell, Silvia / Rzeuska, Teodozja The Asyut Project: Eighth Season of Fieldwork (2010)

- Köller, Klaus
Vier "Aegyptiaca" im Fokus

- Konrad, Kirsten
Mutter, Gefährtin, Tochter und Beschützerin des Sonnengottes. Ein einzigartiger Beleg zu Hathor-Nb.t-Htp.t als Sistrumgöttin

- Lapp, Günther
Der Sargtextspruch gegen die JbhAtj-Schlange

- Lieven, Alexandra von
"Where there is dirt there is system". Zur Ambiguität der Bewertung von körperlichen Ausscheidungen in der ägyptischen Kultur

- Menéndez, Gema
Figurines and statuettes from the area of TT 11-12 in Dra Abu el-Naga

- Preys, René
Les tombes non-royales de la Vallée des Rois

- Romanova, Olena O.
Contribution to reconstruction of some scenes in the chapel of prince Kawab (G 7110-7120)

- El Shahhat, Haggag
Fünf Armreifen aus Tell el-Balamun im Ägyptischen Museum, Kairo

- Sigl, Johanna
Weaving Copts in the North Tombs of Tell el-Amarna

- Spalinger, Anthony J.
The Date of Amunhotep II's First Accession

- Zibelius-Chen, Karola
Das Tübinger Fragment eines Perlennetzes (Inv. 1842)

A közlemények absztraktjai ezen a linken elérhetők (pdf).

Konferencia-felhívás

First International Chariot Conference
Second Announcement

Chariots, the racecars of the ancient world, are amongst the most influential inventions in the history of warfare and a tribute to human inventiveness. Despite their prominence in different aspects of ancient Egyptian life, little is known about them. This conference serves, for the first time, to gather together specialists (archaeologists, philologists, art historians, technical specialists, and historians) who work on chariots and related subjects from ancient Egypt and the Near East.

The conference is scheduled for 1 & 2 December, 2012. Topics can include chariot technology, production, reconstruction, uses, social significance, typology, as well as other chariot-related subjects. Posters will also be accepted. The conference language is English.

Both papers and posters will be published online in a special edition of PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology (PJAEE; www.palarch.nl), an open-access peer-reviewed journal (ISSN 1567-214X) but will also be available as PoD volume in collaboration with Sidestone Press Academics (Leiden: www.sidestone.com), who are specialised in publishing archaeological scientific literature.

The conference will be held in Cairo (NVIC, 1, Dr. Sh. Mahmoud Azmi Str, Zamalek) and is jointly sponsored by the Netherlands Flemish Institute in Cairo (NVIC) and the American University in Cairo (AUC).

Please send titles and abstracts (500 words or less), by March 1 2012
to: veldmeijer at palarch.nl and salimaikram at gmail.com.

Notification of acceptances will be sent out by April 1 2012 and a final schedule will be sent out by May 20 2012. The next announcement will include suggestions for hotels as well as other details.

André J. Veldmeijer & Salima Ikram


Salima Ikram
Chair, SAPE Department
Professor of Egyptology
American University in Cairo
P. O. Box 74, Road 90, Tagammu 5
New Cairo 11825, EGYPT
salimaikram at gmail.com

2011. november 15., kedd

JANER 11/1 (2011)

Réflexions autour de la notion de rituel initiatique en Anatolie hittite. Au sujet de la fête haššumaš (CTH 633) - Mouton, Alice

The Exodus Story: Between Historical Memory and Historiographical Composition - Naaman, Nadav

The Ritual-Prayer Nisaba 1 and Its Function - Frechette, Christopher

Rhampsinitus, Setne Khamwas and the Descent to the Netherworld: Some Remarks on Herodotus II, 122, 1 - Serrano Delgado, Jose M.

2011. november 14., hétfő

Gyorshír: Kopt előadás

Én is csak most értesültem róla, hogy holnap, 15.-én a PPKE BTK "Nyelvelmélet és dialektológia" c. konferenciáján egy kopt nyelvészeti előadás is el fog hangozni:

15.55-16.35 Egedi Barbara: Egy kis kopt konstrukciós kalamajka: Hányféle birtokos is van a korai dialektusokban?

Helyszín: Stephaneum, Pázmány-terem

AOAT 392

Gershon Galil et al. (eds.): The Ancient Near East in the 12th–10th Centuries BCE: Culture and HistoryProceedings of the International Conference held at the University of Haifa, 2–5 May, 2010. AOAT 392. Münster, 2012.

A tartalomból:

Reinhard Achenbach: Divine Warfare and Yhwh’s Wars: Religious Ideologies of War in the Ancient Near East and in the Old Testament

Michal Artzy: Continuation and Change in the 13th–10th Centuries BCE: Bronze-Working Koine?

Yigal Bloch: Assyro-Babylonian Conflicts in the Reign of Aššsur-rēša-iši I: The Contribution of Administrative Documents to History-Writing

Walter Dietrich: David and the Philistines: Literature and History

Frederick Mario Fales: Hanigalbat in the Early Neo-Assyrian Royal Inscriptions: A Retrospective View

Avraham Faust: Between Israel and Philistia: Ethnic Negotiations in the South during the Iron Age I

Gershon Galil: Solomon’s Temple: Fiction or Reality?

Yosef Garfinkel, Saar Ganor and Michael G. Hasel: The Iron Age City of Khirbet Qeiyafa after four Seasons of Excavations

Moti Haiman: Geopolitical Aspects of the Southern Levant Desert in the 11th–10th Centuries BCE

Larry G. Herr: Jordan in the Iron I and IIB Periods

Dan´el Kahn: A Geo-Political and Historical Perspective of Merneptah’s Policy in Canaan

Aaron Koller: The Kos in the Levant: Thoughts on its Distribution, Function, and Spread from the Late Bronze to the Iron Age II

André Lemaire: West Semitic Epigraphy and the History of the Levant during the 12th–10th Centuries BCE

Mario Liverani: Melid in the Early and Middle Iron Age: Archaeology and History

Aren M. Maeir: Insights on the Philistine Culture and Related Issues: An Overview of 15 Years of Work at Tell eṣ-Ṣafi/Gath

Alan Millard: Scripts and their uses in the 12th–10th Centuries BCE

John P. Nielsen: Nebuchadnezzar I’s Eastern Front

Troy Leiland Sagrillo: Šîšaq’s Army: 2 Chronicles 12:2–3 from an Egyptological Perspective

Itamar Singer: The Philistines in the North and the Kingdom of Taita

Ephraim Stern: Archaeological Remains of the Northern Sea People along the Sharon and Carmel Coasts and the Acco and Jezrael Valleys

Christoffer Theis and Peter van der Veen: Some “Provenanced” Egyptian Inscriptions from Jerusalem: A Preliminary Study of Old and New Evidence

Koert van Bekkum: Coexistence as Guilt: Iron I Memories in Judges 1

Assaf Yasur-Landau: Chariots, Spears and Wagons: Anatolian and Aegean Elements in the Medinet Habu Land Battle Relief

Ran Zadok: The Aramean Infiltration and Diffusion in the Upper Jazira, 1150–930 BCE

Wolfgang Zwickel: The Change from Egyptian to Philistine Hegemony in South-Western Palestine during the Time of Ramesses III or IV

Teljes tartalomjegyzék és bővebb információ itt.

2011. november 13., vasárnap

Áldozat és ima-kötet

Volt anno egy "Áldozat és ima" c. vallástudományi konferencia, amelyről mi is beszámoltunk. Mint ahogy az Magyarországon általában történik, az előadások publikációjából majdnem semmi sem lett. Azután végül egy részük megjelent a Vallástudományi Szemlében - köztünk urartulógus kollégánk, Buhály Attila tanulmánya -, egy másik részük pedig most:

Hoppál K. Bulcsú - Szilágyi Zsolt - Vassányi Miklós (szerk.): Áldozat és ima. Vallástudományi Könyvtár 5. Budapest, L'Harmattan, 2011

E kötetbe került a konferencia két másik ókori keletes előadása is:

Pálfi Zoltán: Vallási és anyagi áldozat: az ikribu(m) az óasszír szövegekben

Simon Zsolt: A hettita oltár Emirgazi típusa

2011. november 12., szombat

Hogyan ne írjunk recenziót?

Tartozom egy vallomással: a recenziók azon válfaját, amely csak leírja a kötet tartalmát teljesen értelmetlennek, fölöslegesnek és nulla tudományos tevékenységnek tartom. Az  nem recenzió, hanem esti mese. Erre ugyanis bárki képes, nem kell a témához érteni. A napokban én egy evolúcióbiológiai könyvet fejeztem, egy egyoldalas tartalomismertetőt bármikor írok róla (hosszabbat is), s ugyanez vonatkozik az általam előszeretettel olvasott kozmológiai irodalomra is. Mindez azért kívánkozott ki belőlem, mert most futottam át a Bryn Mawr Classical Review-ban W. H. Pecknek Steven Snape "Ancient Egyptian Tombs. The Culture of Life and Death" c. kötetéről írott recenzióját, ami gyakorlatilag egy fülszöveg. Még arra se vette a fáradtságot, hogy legalább hosszan írjon róla. Efféle megírásához nem kell egyiptológusnak lenni (NB. a BMCR szerkesztői a PhD-val rendelkezőket kultiválják recenzióírásra, nyilván akinek nincs PhD-ja az nem ember, de legalábbis analfabéta), ilyet nemhogy egy elsőéves egyiptológia szakos, de egy értelmes középiskolás is megír. S most én ezen nagyon fel vagyok háborodva. De legalább fát nem vágtak ki ezért a nulláért, mivel on-line.

2011. november 11., péntek

Ókortudományi pályázat

Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces, ókortudományi témájú előadások megírására.

A bíráló bizottság az ókortudomány bármely ágában írt pályamunkát elfogad,  mely egy történeti, filológiai, vagy nyelvészeti problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgál. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2012. április 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje: 2012. március 9. (postabélyegző dátuma)

Az előadások szóban elmondandó része nem haladhatja meg a 20 ezer karaktert (szóközzel együtt). Az előadások szövegét három nyomtatott példányban és elektronikusan (Word és pdf-formátumban egyaránt) kell eljuttatni a következő címekre:

Zólyomi Gábor
Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék
ELTE BTK, Budapest
Múzeum krt. 4/A
H-1088

okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

A nyomtatott példányokhoz a pályázóknak csatolni kell egy lapot nevükkel, telefonszámukkal és email címükkel.

Az előadásokat az Ókortudományi Társaság elnöke, főtitkára és titkára, valamint felkért anoním bírálók fogják elbírálni. Az anoním bírálatokat a pályázat eredményhirdetése után a pályázók megtekinthetik. A bíráló bizottság a három legjobbnak tartott előadás szerzőjét felkéri előadásuk megtartására a Társaság áprilisi felolvasó ülésén, ahol a Társaság jelenlévő tagjai döntik el a végső sorrendet titkos szavazással, az előadásokat 1–10-ig terjedő pontokkal értékelve. A bíráló bizottság április első péntekéig értesíti a három legjobbnak tartott előadás szerzőit.

Díjak: 
1. díj: 30 ezer Ft
2. díj: 20 ezer Ft
3. díj: 15 ezer Ft

A pénzdíjak átadására a Társaság májusi közgyűlésén kerül sor. A bíráló bizottság a helyezetlen, de jónak tartott előadások szerzőit is felkérheti előadásuk felolvasására a Társaság következő évadjának felolvasó ülésein.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat célja magas színvonalú, önálló problémafelvetésről tanúskodó, és érdekes tudományos előadások megírásának ösztönzése. A bíráló bizottság az előadás tartalma mellett értékelésében figyelembe kívánja venni, hogy az előadás érvelése, felépítése mennyiben segíti vagy hátráltatja a szóbeli előadás követését és megértését, akár olyanok számára is, akiknek az ókortudomány más ága a szűkebb szakterülete. Előnyt élveznek továbbá azok az előadások melyek témájuk feldolgozásában tekintetbe veszik a társadalomtudomány más ágainak újabb eredményeit is.

2011. november 10., csütörtök

Fs. Meijer

Bleda S. Düring, Arne Wossink, and Peter M.M.G. Akkermans (eds.): Correlates of ComplexityEssays in Archaeology and Assyriology Dedicated to Diederik J.W. Meijer in Honour of his 65th Birthday. PIHANS 116. Leiden, 2011

A tartalomból:

The Metsamor Seal (Dominique Collon)

The Exchange of Sacrificial Gifts Among Old Assyrian Merchants (Jan Gerrit Dercksen)

Fortifications and Fabrications: Reassessing the Emergence of Fortifications in Prehistoric Asia Minor (Bleda S. Düring)

An Unusual Middle Bronze Age Seal from Syria (Jesper Eidem)

The Archaeological Park Emar-Balis (Uwe and Brigitte Finkbeiner)

Near Eastern Archaeology and the Public in the 17th to Early 20th Century in the Netherlands (Gerrit van der Kooij)

Urbanism in the Assyrian Homeland (Hartmut Kühne)

The Gods and Rapi’uma of Yamkhad: An Interpretation of a Rare Old Syrian Cylinder Seal (Paolo Matthiae)

Some Remarks on RS 34.141: A Letter from the Urtenu-Archive (Wilfred H. van Soldt)

Houses in the Ancient City of Assur (Klaas R. Veenhof)

Taking a Stab at Archaeological Thought on Ancient Near Eastern Economics (David Warburton)

Tribal Identities in Mesopotamia between 2500 and 1500 BC (Arne Wossink)