2009. június 1., hétfő

Néhány szó az "Áldozat és ima" konferenciáról

Amint arra mi is felhívtuk a figyelmet, a múlt héten egy vallástudományi konferencia zajlott le a Károlin, a Magyar Vallástudományi Társaság és a Károli Szabad Bölcsészet Tanszékének szervezésében. Noha kis szimpóziumnak indult, a szervezők saját bevallásuk szerint is meglepődtek, milyen sok érdeklődő jelentkezett: mintegy nyolcvan absztraktot küldtek be, amelyből mintegy hatvanat fogadtak el, így viszont sajnos két szekcióra kellett bontani a programot.

A témamegjelölésből fakadóan mind térben, mind időben igencsak eltérő előadások szerepeltek a programban, több nagy vonulat is jelen volt: ókortudományi, kulturális antropológiai, irodalomtudományi és az elmúlt politikai rendszerekkel foglalkozó előadások egyaránt elhangzottak. Az ókortudomány mellett számomra a kortárs természeti népek (pl. nganaszanok, daurok) hitvilágára irányuló kutatások voltak a leglenyűgözőbbek (különösen a daur sámánszertartásról terepmunkán készült film). A konferencia-szervezők örvendetesen lelkesek voltak, s jól oldották meg a feladatukat, bár nem igazán sikerült egységes tematikus blokkokat kialakítani (az ókori Kelet szerencsére egyben volt).

Az ókortudomány a hagyományos témákkal képviseltette magát: ókori Kelet, klasszikus antikvitás, patrisztika. Az ókori Keletes blokkban három előadás hangzott el (óasszír, hettita és urartui témában), egy ritka udvariatlan üléslevezetővel, aki teljes egészében lekéste az első előadást (és ezek után még a modora is sajátos volt). Fájdalmasan hiányoztak viszont a konferenciáról az egyiptológusok: mindössze két koptológiai előadás hangzott el (a patrista vonulatban), klasszikus egyiptológiai egy sem. Ez számomra elég érthetetlen volt, különösen annak fényében, hogy az egyiptomi vallás itthon sokak által és magas színvonalon művelt terület. Nem tudom nem észrevenni, hogy a magyar ókortudományi rendezvényekről a honi egyiptológusok – tisztelet a kivételnek – rendre kimaradnak. Őszintén örülnék, ha egyszer elmondanák nekem a kedves kollégák, miért van ez így, de annak még jobban örülnék, ha inkább eljönnének előadni.

A konferencia aktái tematikus bontásban a Vallástudományi Szemle 2009/4 (ima), ill. 2010/1 (áldozat) köteteiben fognak megjelenni, ill. az etnológiai előadások valószínűleg külön. Remélem, hogy egyfajta hagyományindító is volt ez a konferencia és hamarosan több hasonlót is hallhatunk (egyiptológusokkal színesítve).

Nincsenek megjegyzések: