2009. június 13., szombat

Lassányi Gábor doktori védése

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy június 24-én lesz Lassányi Gábor doktori védése. Az Egyiptológia Doktori Program keretében készült disszertáció címe: Az antik világ határán. A Keleti-sivatag a kései ókorban. A dolgozat megtekinthető az Egyiptológia Tanszék könyvtárában (Múzeum krt. 4/B), a tézisek pedig letölthetők erről a linkről.

További hivatalos információk a védésről:
A bizottság elnöke:
Sz. Jónás Ilona DSc, prof. emer.

Hivatalosan felkért bírálók:
Tóth Endre CSc. és Liptay Éva PhD

A bizottság titkára:
Schreiber Gábor PhD, egyetemi adjunktus

A bizottság további tagja:
Kóthay Katalin PhD

Témavezetők:
Török László akadémikus és Bács Tamás PhD, tanszékvezető, habil. egyetemi docens

A nyilvános védés időpontja:
2009. június 24. (szerda) 15 óra

A nyilvános védés helyszíne:
ELTE BTK Alagsori Tanácsterem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. épület

Nincsenek megjegyzések: