2011. december 31., szombat

2011 könyvei

Az év utolsó napján immár hagyományosan kiválasztom azt a három könyvet, amelyeket az év legfontosabb publikációinak tartok. A kritériumok a szokásosak:

1. Ókori keletes kötet (tehát nem tanulmány).

2. Tartalmilag kiemelkedő és általános érvényű legyen.

3. Összesen három darab legyen.

Tavaly bevezettem azt is, hogy a konferencia-köteteket és az ünnepi köteteket is figyelmen kívül hagyom (ezen egyébként most majdnem változtattam, mert ebben az évben jelentek meg komoly konferencia-kötetek is).

Az összeállítás természetesen, mint mindig, szubjektív, hiszen ez a számomra kiemelkedő munkák listája, értelemszerűen nem fogok tudni egyiptológiai vagy épp elámi munkákat méltatni. Ebben az évben ez különösen szubjektív lesz, mivel amikor átnéztem, mi is jelent meg ebben az évben, szokatlanul sok kiemelkedő könyvet találtam - így noha nekem azonnal összeállt, mely is lesz ez a három kötet, bizony néhányan kimaradnak, akiknek itt lenne a helyük. De ezúton biztatnám minden kedves Olvasónkat, hogy a kommenteknél ossza meg velünk, Önök melyik munkákat tartják az év köteteinek (eddig soha senki nem írt be ilyesmit, de hátha egyszer).

1. Hermann Genz - Dirk Paul Mielke (szerk.): Insights into Hittite History and Archaeology. Colloquia Antiqua 2. Leuven, Peeters, 2011

Nem volt kérdés, hogy ez az év könyve. A hettitákról szóló átfogó munkák egyre gyakoribbak, mégis alapvetően filológiai szempontból közelítik meg a kérdést, így míg a rítusokról bőven lehet olvasni, más, elsősorban a tapintható valóságot tárgyaló kérdésekről alig. Ez a könyv voltaképp ezt a hiányt pótolja, s ezáltal az egyik legjobb bevezetés a hettitológiába - remélhetőleg egy kiegyensúlyozottabb kutatás kezdeteként. Az ismertetőnk itt található.

2. Sharon R. Steadman - Gregory McMahon (szerk.): The Oxford Handbook of Ancient Anatolia (10,000 - 323 BCE). Oxford, University Press, 2011

Szezonja van az efféle kézikönyveknek, mégis úgy gondolom, hogy a kötet, különösen a sorozat, melyben megjelent, egy áttörést jelez (sőt talán kettőt is): egyrészt, hogy az ókori Anatólia kutatása többé nem az ókori Kelet kutatásának egy kevesek által művelt obskúrus ága; másrészt, hogy a hettita/késő-hettita korok kutatását nem lehet leválasztani sem az őket megelőző, sem az őket követő időszakokról. Különösen beszédesek a fejezetcímek, melyek közül több olyan van, amely egy évtizede önálló témaként fel sem merülhetett volna (például luvik, Kaman-Kalehöyük, Ayanis). A kötetről bővebb info itt.

3. Andreas Schachner: Hattuscha. Auf der Suche nach dem sagenhaften Großreich der Hethiter. München, Beck, 2011

A hettita főváros kutatása, és általában a hettita régészet rohamléptekkel halad előre. Az előző ásató, J. Seeher folyamatosan frissített, kiváló vezetőt írt és számos kiemelkedő tanulmányt, mindazonáltal hiányzott egy új, részletes, áttekintő munka, s ezt pótolja e kötet.

2011. december 30., péntek

Aula Orientalis 29/2 (2011)

A tartalomból:

Diego Barreyra, "The chronology of Zimri-Lim’s reign"

Gregorio del Olmo Lete, "KTU 1.82: Another Miscellaneous Conjuration/Anti-Witchcraft Text against Snakebite in Ugaritic"

Juan Luis Montero Fenollós et al., "Tell Qubr Abu al-’Atiq: A Middle Assyrian Fort in the Gorge of Khanuqa. 6th Season Report"

Jeremiah Peterson, "Nanna/Suen Convenes in the Divine Assembly as King"

Jordi Vidal, "La captura de tres militares de Biblos. Apuntes prosopográficos (2)"

Daniel Arnaud, "Deux dédicaces privées en babylonien du 1er millénaire"

Gregorio del Olmo Lete, "KTMW, his ‘soul’ and his funerary ‘chapel’"

2011. december 28., szerda

Könyvajánló: az Ahhiyawa-szövegek

Az Ahhiyawa-problémát nem kell bemutatni olvasóinknak. A téma iránt érdeklődők most egy hasznosnak ígérkező kézikönyvet vehetnek kezükbe hamarost (elméletileg decemberben jelenik meg, de még nem tette meg):

Gary M. Beckman - Trevor R. Bryce - Eric H. Cline: The Ahhiyawa Texts. SBL Writings of the Ancient World 28. Atlanta, 2011

A kötet tartalmazza az Ahhiyawa-problematikában érintett összes hettita szöveg angol fordítását, kommentárokkal és kísérő tanulmányokkal, itt elolvasható a tartalomjegyzék és az előszó. Kíváncsian várom a kötetet, a szerzőgárda részben kiemelkedő, bár az előszóban olvasható indoklás, miszerint az egyik oka az volt a kötetnek, hogy az amerikai B.A. képzésben résztvevők nem tudják tanulmányozni a szövegeket, annyi nyelven jelentek meg fordításaik, rendesen megnevettetett. Továbbá nem értem, mit keres a çineköyi luvi felirat fordítása benne, amelyről már egy ideje tudjuk, hogy az ottani Hiyawának semmi köze nincs Ahhiyawához, de hát ez van. 

A 7. Nemzetközi Hettitológiai Kongresszus aktái

Végre-valahára. Hivatalosan 2010-ben jelent meg, de még 2011 májusában, a malatyai régészeti kongresszuson is csak bemutató példány volt belőle, kereskedelmi forgalomba akkor még nem került (mondjuk az előző, hat évvel azelőtti törökországi konferencia aktái azóta sem), noha a különlenyomatokat azidőtájt szétküldték. Bárhogyis, íme az adatai és a tartalma, bővebb info pedig itt (a tartalmat a honlapról másoltam, ami tele van elgépeléssel, ezeket megpróbáltam kijavítani, de bizonyára maradt még).

Aygül Süel (szerk.): VII. Uluslararası Hititoloji Bildirileri. Çorum, 25-31 Ağustos 2008. Ankara, 2010

A tartalom: 

Akdoğan, Rukiye - J. David Hawkins / The Kırşehir Letter: A New Hieroglyphic Luwian Text on a Lead Strip

Akyol, Ali Akın - Yusuf Kağan Kadıoğlu - Şahinde Demirci, Ay Melek Özer/ Ortaköy-Şapinuva Ağılönü Sediman Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları

Alparslan, Metin / Das Land Hakmis: Geschichte, Lokalisation und politische Bedeutung einer hethitischen Metropole

Archi, Alfonso / Two New Hittite Documents from Northern Syria

Aydıngün, Şengül / Gaziantep Müzesi Yapı Adak Çivileri

Ayyıldız, Sedef - Mustafa Süel / Ortaköy/Şapinuva Agilönü Mevkii'nde Ele Geçen Pencereli Kap

Başgelen, Nezih / Madam Chantre'ın 1893 -1894 Kapadokya Gezi Notları ve Ernest Chantre'ın Alacahöyük, Boğazköy ile Kültepe'de ilk Kazıları

Beckman, Gary / Mesopotamian Forerunners to the "Babilili Ritual" from Boğazköy?

Boley, Jacqueline / Some Questions Raised by Early Proto-Indo-European

Bozkurt, Tülin / Hititler Örneğinde Levirat Olgusuna Sosyal Antropolojik Yaklaşım

Corti, Carla / The Religious Traditions of the "Zalpa Kingdom". New Edition of CTH 733 and Related Documents

Czichon, Rainer Maria / Zur Lage von Nerik

Dallansky, Otto / Vergleich der mykenischen und hethitischen Befestigungsanlagen mit Rückschlüssen auf gesellschaftspolitische und verteidigungstechnische Hintergründe

Dardano, Paola / Zur anatolischen Morphosyntax: Das Suffıx -(a)nt- und seine Bildungen

Martino, Stefano De - Frederick Mario Fales - Simonetta Ponchia / Archaeological Investigations at Yassı-Hüyük (Yozgat). The Site of Yassı-Hüyük within the Overall Picture of Hittite Geography

Özdal Değirmencioğlu, A.  / Hitit Uygarlığının Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Alaca Höyük, Boğazkale ve Ortaköy Örneği

Doğan, Erdal / Yabancilaşmaya Karşı Hitit Hukuku

Dönmez, Şevket - Celal Özdemir / Amasya İlinde Yeni Araştırmalar: Oluz Höyük ve Doğantepe Kazıları

Elbaş, Oğuz / Hitit Müziği, Müzisyenler ve Çalgıları

Erol, Ayşe F. / Architectural Interaction Between Hittite and Mycenaean Cultures

Erol, Hakan / Usur-sa-Istar Arşivinden (Kt. n/k) Simat-Su'en'in Bir Mektubu

Erol, Lütfü / Anadolu Müzik Kültürü Birikiminin Dünya Müzik Tarihi için Anlamı Hitit Kültüründe Kullanılan 'Çift Kisilik Lir'in Organolojik Yönden Analizi

Goedegebuure, Petra / The Luwian adverbs zanta "down" and *anni "with, for, against"

Gordin, Shai / A Scriptorium of Mahhu(z)zi MAGNUS.SCRIBA in the Reign of Tudhaliya IV

Gökçek , L. Gürkan / Bir Yeni Asurca Tablet Işığında Marqasti/Marqalti Yer Adı

Güneri, A. Semih / Kayseri'de Hitit İmparatorluk Çağına Ait Yeni Arkeolojik Keşifler

Helvacı, Zeynep / Hitit Müzik Kültüründe Lirler

Hutter, Manfred / Methodological Issues and Problems ın Reconstructing "Hittite Religion(s)"

Jasink, Anna Margherita - Mauro G. Marino / The Kingdom of Alasiya and the Kouris Rıver Valley: A Project on an Unsolved Historical-Archaeological Question

Kapelus, Magdalena / Good Death, Bad Death: On the Hittite Attitude Towards Death

Karauğuz, Güngör - Özşen Çorumluoğlu - Ibrahim Kalaycı / Kizildağ Aniti İle Yazıtlarının 3 Boyutlu Fotogrametrik Modellenmesi ve Dokümantasyon Çalısmaları

Kıymet, Kurtuluş - Mustafa Süel / Ortaköy-Şapinuva Kazısı'nda Ele Geçen Kol Biçimli Ritüel Kaplar

Kuzuoğlu, Remzi / M.O. II. Binin ilk Çeyreğinde Anadolu'da Yasanan İsyanlar ve İç Huzursuzluklar

Marino, Mauro G. / From the Lukka Lands To Isuwa: A Comparative Analysis of Analogous Problems

Miller, Jared L. / Six Rituals 'Edited' in the Manner of Arusna 

Mouton, Alice / Hittite Witchcraft

Murat, Leyla / Tanrıça İshara

Ozulu, İ. Murat - F. Engin Tombuş - Mustafa Coşar / Hitit Uygarlığı Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım; Çorum Örneği

Ozulu, İbrahim Murat - Fazlı Engin Tombuş - Mustafa Coşar - Serhan Dişlitaş / Hitit Uygarlığı Arkeolojik Alanlarındaki Bulgulara Yönelik Web Arayüzlü Veritabanı Uygulaması; ArkeoVT

Özcan, Koray - Güngör Karauğuz / Hitit Çağı Toprak - İnsan İlişkileri

Özsait, Mehmet - Nesrin Özsait / M.Ö. II. Binde Akşehir Yerleşmeleri

Peker, Hasan / An Eastern Medıterranean Approach to Hatti - Ahhiyawa Relations

Peled, Ilan / The Use of Pleasure, Constraints of Desire: Annmiyani's Ritual and Sexuality in Hittite Magical Ceremonies

Reyhan, Esma / Ortaköy/Sapinuva'dan Kizzuwatna Kökenli Ritüellerde Geçen Yeni Bazı "Kurban Terimleri"

Rieken, Elisabeth / Das Zeichen im Hieroglyphen-Luwischen

Schachner, Andreas / M.Ö. 16. Yüzyıl: Hitit Anadolusu'nda Bir Dönüm Noktası

Erbaşı, Fatma Sevinç / Bir Erginleme Töreni Olarak Hassumas Bayramı

Shatskov, A. / Hitt. hi-ni-ik-ta and Related Matters

Sideltsev, Andrej V. / Syntax of Lists in Middle Hittte

Sipahi, Tunç / Çorum'un Batısında Hitit'lere Ait Yeni Yerleşimler

Gavaz, Özlem Sir - Mustafa Süel / Ortaköy Kazılarında Bulunan Üçgen Malzemeler Ve Ritüel Dünya İle İlişkileri

L. A. Sokolova / To the Question of the Northern Impulse in Hittite Complex

Somuncu, Mehmet - Turgut Yiğit / Hattuşa Milli Parkı ve Dünya Mirası Alanının Korunmasında Bugünkü Durum, Sorunlar Ve Gelecek

Soysal, Oğuz / Eski Anadolu Toponomisi'nde Değişik Yorumlara Acık Bir Yapım Öğesi Hakkinda:
Hititçe -as+hapa "... nehir(i)" ya da Hattice s(a)hap "Tanri"?

Strobel, Karl / Cihanpaşa: Eın monumentales Hekur vor den Toren von Hattusa

Süel, Aygül / Orta Hitit Dönemi Belgelerinde Yer Alan Bazı Şahıs İsimleri ve Tarihleme ile İlgili Problemler Üzerine

Süel, Mustafa / Şapinuva Hitit Kenti, Agilönü Kutsal Alanı

Şahin, Hasan Ali / Kayseri Arkeoloji Müzesi'ndeki Kültepe Tabletlerine Göre Yerli Halkin Ticari Faaliyetleri

Taracha, Piotr / Studying Hittite Religion: Selected Issues

Taş, İlknur / Hititler'de Lanet ve Beddua Olgusu Üzerine Bir Çalışma

Tatisvili, Irene . Lewan Gordezıan / Zur Erforschung der hethitisch-kartwelischen religiösen Parallelen

Uhri, Ahmet - Ülkü M. Solak - Asuman Albayrak / Hitit Mutfak Kültürüne Deneysel ve Etnoarkeolojik Bir Yaklaşım

Ünal, Ahmet / Der aktuelle Stand der Altanatolistik im Lichte der neuesten Forschungsergebnisse. Einige Brennpunkte

Üyümez, Mevlüt - Özdemir Kocak - Ahmet Ilasli / Afyonkarahisar-Bayat'da Bir Orta Tunç Çağ Nekropolü: Dede Mezarı

Sylvie Vanseveren / L'infinitif hittite en -wanzi. Essai de mise au point

Woudhuizen, Fred C.  / The Linear A Inscription on the Idol from Monte Morrone, Italy

Yağcı, Remzi / Pottery with Hatched Decoration at Solı Höyük in the Late Bronze Age

Yılmaz, Mutlu - Hüseyin Serinci / Çorum İli'ndeki Hitit Yerleşmelerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

Yoshida, Kazuhiko / Hittite -hhahat(i), Lycian -xagâ and Greek -men

Zheng, Li / The Common Features of the Thoughts of Hittite Human Wıtness and Human Witness in Testament of Hattusili and Edict of Telipinu in Old Hittite Kingdom Period

Zorman, Marina / Über die Gründe für die Verwendung von Glossenkeilen im Hethitischen

2011. december 27., kedd

Folyóiratcikkek

Különféle folyóiratok új kötetei, melyben ókori keleti tárgyú cikkek találhatóak:

C. Glatz: Bearing the Marks of Control? Reassessing Pot Marks in Late Bronze Age Anatolia. AJA 116/1 (2012)

K. Mosig-Walburg: Das "sasanidische Kronengesetz": Entstehung und Entwicklung eines modernen Konstrukts. Zugleich ein Beitrag zur Deutung des Reliefs Narses in Naqsh-i Rustam. Klio 93 (2011)

F. De Backer: Siege-Shield and Scale Armour. Reciprocal Predominance and Common Evolution. Historiae 8 (2011)

N. Gilmann: Les tortues neo-assyriennes. Historiae 8 (2011)

D. Justel Vincente: La adopción en Emar en su contexto próximo-oriental antiguo. Historiae 8 (2011)

P. Damerow: Sumerian Beer: The Origins of Brewing Technology in Ancient Mesopotamia. CDLJ 2012/2

B. J. Parker: The Construction and Performance of Kingship in the Neo-Assyrian Empire. Journal of Anthropological Research 67 (2011) 357-386.

B. J. Parker: Bread Ovens, Social Networks and Gender Space: An Ethnoarchaeological Study of Tandır Ovens in Southeastern Anatolia. American Antiquity 76: 603-627.

2011. december 24., szombat

Boldog Karácsonyt!

Az Agyagtábla, papirusz blog bejglivel és ókori keleti, ill. egyiptológiai szakkönyvekkel teli, nagyon boldog karácsonyt kíván minden kedves olvasójának!

2011. december 23., péntek

Gyorshír: még egy hettita tankönyv

Karácsonyra már késő, de januári születésnaposoknak (mint például jómagam :-) már jó:

Theo van den Hout: The Elements of Hittite. Cambridge, 2012

2011. december 22., csütörtök

AoF 38/1 (2011)

Eine neue altsumerische Verwaltungsurkunde aus Ĝirsu (Thomas E. Balke)

GA.KIN.AG EMṢU im Hethitischen (Elifta Fritzsche)

The Festival of Ziparwa and the AN.TAH.ŠUM and nuntarriyašha- Festivals (Hannah Marcuson)

Nachträge zum Corpus der hurritischen Sprachdenkmäler (Detlev Groddek)

Clitic Doubling: A New Syntactic Category in Hittite (Andrej V. Sideltsev)

Preface to the Proceedings of the Workshop Archival, Scribal, and Administrative Spaces among the Hittites (Maria Elena Balza)

The Private Archives from Kaniš Belonging to Anatolians (Cécile Michel)

Hittite Scribal Schools Outside of Hattusa? (Mark Weeden)

The phrase ṬUPPU URU Hatti in Colophons from Hattuša and the Work of the Scribe Hanikkuili (Giulia Torri)

The Administration of Cult in Hittite Emar (Yoram Cohen)

2011. december 21., szerda

Gyorshír egyiptológusoknak

Minden szentnek maga felé hajlik a keze, így nekem is, ezért tegnap a chicagoi híreknek csak az egyik, ókori keletes felét raktam fel, de ma pótlom, íme a másik fél, a másik kötet, amely megjelent és letölthető:

Peter F. Dorman - Betsy M. Bryan (szerk.): Perspectives on Ptolemaic Thebes. Occasional Proceedings of the Theban Workshop. SAOC 65. Chicago, 2011.

Tartalomjegyzék és további info itten elérhető.

2011. december 20., kedd

Gyorshír: Eset

Egyenest a nyomdából (na jó, drótból): ma jelent meg az alábbi konferencia-kötet, melyben számos érdekes ókori keleti tanulmány olvasható (nyelvész érdeklődésűek előnyben) - s nem mellesleg letölthető innen.

Grammatical Case in the Languages of the Middle East and EuropeActs of the International Colloquium Variations, concurrence et evolution des cas dans divers domaines linguistiques, Paris, 2-4 April 2007. SAOC 64. Edited by Michèle Fruyt, Michel Mazoyer, and Dennis Pardee. Chicago, 2011

Ókori keletes tanulmányai:

The Conjugation Prefixes, the Dative Case, and the Empathy Hierarchy in Sumerian (Christopher Woods)

Agent, Subject, Patient, and Beneficiary: Grammatical Roles in Hurrian (Dennis R. M. Campbell)

Des cas en élamite? (Florence Malbran-Labat)

Évolution des cas dans le sémitique archaïque: la contribution de l’éblaïte (Pelio Fronzaroli)

Some Case Problems in Ugaritic (Robert Hawley)

Early Canaanite and Old Aramaic Case in the Light of Language Typology (Rebecca Hasselbach)

Vestiges du système casuel entre le nom et le pronom suffixe en hébreu biblique (Dennis Pardee)

Anomalies grammaticales à Bisotun (É. Pirart)

The Problem of the Ergative Case in Hittite (Craig Melchert)

A propos de l’opposition entre le statique et le dynamique en hittite (Michel Mazoyer)

Könyvajánló: Hérodotos és a Perzsa Birodalom

Csak be akartam rakni egy hosszabb könyvajánlóba, de annyira elképesztően izgalmasnak érkezik, hogy idemásolom az egész tartalmat (még nem késő karácsonyra megkérni):

Herodot und das Persische Weltreich. Akten des 3. Internationalen Kolloquiums zum Thema »Vorderasien im Spannungsfeld klassischer und altorientalischer Überlieferungen«. Innsbruck, 24.–28. November 2008Herausgegeben von Robert Rollinger, Brigitte Truschnegg, Reinhold Bichler. Wiesbaden, Harrassowitz, 2011


Der Anblick der persischen Macht – und ihre Wirkung auf die griechische Welt

Kurt A. Raaflaub: Persian Army and Warfare in the Mirror of Herodotus’s Interpretation

Christopher Tuplin: Managing the World. Herodotus on Achaemenid Imperial Organisation

Thomas Harrison: The long arm of the King (Hdt. 8. 140–142)

Kai Ruffing: Herodot und die Wirtschaft des Achaimeniden-Reichs

Jonas Grethlein: Herodot und Xerxes. Meta-Historie in den Historien

Margret C. Miller: Imaging Persians in the Age of Herodotos

Wolfgang Kofler: 300 und eine Nacht: Perser und Griechen als Opfer von Erzählkonventionen bei Herodot und Frank Miller?

Die ethnographische Erfassung des Perserreichs

Francesco Prontera: L’Asia nella geografia di Erodoto: uno spazio in costruzione

Brigitte Truschnegg: Zur Darstellung von Siedlungszentren in den „Historien“ Herodots

Deborah Boedeker: Persian Gender Relations as Historical Motives in Herodotus

Rosalind Thomas: Herodotus’ Persian Ethnography

Stephanie West: Herodotus’ sources of information on Persian matters

Marco Dorati: Travel Writing, Ethnographical Writing, and the Representation of the Edges of the World in Herodotus

Rüdiger Schmitt: Herodot und iranische Sprachen

Antonio Panaino: Erodoto, i Magi e la Storia Religiosa Iranica

Das Bild der epichorischen Quellen und der archäologische Befund

Günter Vittmann: Ägypten zur Zeit der Perserherrschaft

Michael Jursa: Taxation and Service Obligations in Babylonia from Nebuchadnezzar to Darius and the Evidence for Darius’ Tax Reform

Wouter F.M. Henkelman, Amélie Kuhrt, Robert Rollinger, Josef Wiesehöfer: Herodotus and Babylon Reconsidered

Sandra Heinsch, Walter Kuntner, Robert Rollinger: Von Herodot zur angeblichen Verödung babylonischer Stadtviertel in achaimenidischer Zeit: Kritische Bemerkungen zum archäologischen Befund auf dem Merkes sowie zur vermeintlichen Zerstörung des Tempels der Ištar von Akkade durch Xerxes im Jahre 484 v. Chr.

Sandra Heinsch, Walter Kuntner: Herodot und die Stadtmauern Babylons. Bemerkungen zur archäologischen Befundsituation der Landmauern

Wilfrid Allinger-Csollich: Die Ziqqurrat von Babylon nach dem archäologischen Befund: Auch ein Beitrag zu Herodots Babylonischem Logos

Rémy Boucharlat: Gardens and parks at Pasargadae: two ‘paradises’? Der dynastische Aspekt und die Ausbreitung der Herrschaft bis zur Ionischen Erhebung

Wouter F.M. Henkelman, Cyrus the Persian and Darius the Elamite: a Case of Mistaken Identity

Bruno Jacobs, „Kyros, der große König, der Achämenide“. Zum verwandtschaftlichen  Verhältnis und zur politischen und kulturellen Kontinuität zwischen Kyros dem Großen und Dareios I.

Gundula Schwinghammer, Die Smerdis Story – Der Usurpator, Dareios und die Bestrafung der ‚Lügenkönige‘

Christoph Michels, Cyrus’ II campaigns against the Medes and the Lydians

Maurizio Giangiulio, Greeks and Persians in Cyrenaica. The Campaigns Towards the Greek Cities

Josef Wiesehöfer, Herodot und Zypern

Dilyana Boteva, Re-reading Herodotus on the Persian Campaigns in Thrace

Michael Zahrnt, Herodot und die Makedonenkönige

2011. december 17., szombat

Kiállítás-ajánló: Osman Hamdi Bey és az amerikaiak

Az isztambuli Pera Múzeum delikát kiállításairól nevezetes (nota bene, tavaly, amikor Pécs és Isztambul voltak Európa Kulturális Fővárosai, e múzeum adott helyt a Csontváry-életmű kiállításnak és a magyar filmművészeti heteknek). Legújabb kiállításuk az "Osman Hamdi Bey és az amerikaiak - Régészet, diplomácia, művészet" címet viseli, és három személy egymást keresztező életútját és ezen keresztül az Ottomán Birodalomban meginduló régészeti kutatásokat mutatja be (erről van egy külön kiállítás is, de erről majd máskor). E három személy, John Henry Haynes fotográfus, akinek az assosi ásatások példaértékű dokumentációja is köszönhető; Hermann Vollrath Hilprecht asszírológus professzor, akinek - többek között - azért gyűlt meg a baja az egyetemével (Penn), mert túl sok időt töltött terepen munkahelye helyett (a terep a nippuri ásatások lett volna, ám Hilprecht ahelyett is inkább Isztambulban tartózkodott), és Osman Hamdi Bey, az ottomán államférfi, a török(országi) régészet és az isztambuli régészeti múzeum megalapítója (többek között Sidón és Nemrut Dağı ásatója) és neves festő. A kiállítás eredeti dokumentumok, képek, fotográfiák, könyvek, kéziratok sorát vonultatja fel, az effélék iránt fogékonyak (mint jelen sorok szerzője) számára lenyűgöző bepillantást nyújtva mind a régészet hajnalába, mind egy figyelemreméltó életútba, utóbbi Osman Hamdi Beyé, akinek a múzeum ezentúl önálló szekciót is szentel - és akinek festészetét én nagyon kedvelem, ezért álljon itt egy híres képe, a "Teknősidomár". A kiállítás még január 8.-ig megtekinthető, aki arra jár, ne hagyja ki (a kiállításhoz egyébként figyelemreméltó katalógus is tartozik).

2011. december 16., péntek

Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 138/2 (2011)

Gondoltam, legyen még egy kis egyiptológia, íme hát. S van itt egy cikk a tekenuról is, nem tudom, érdekel-e valakit :-)

Theban Priestly and Governmental Offices and Titles in the Libyan Period (Gerard Broekman)

Der Stern Sirius im Alten Ägypten (Rita Gautschy)

Zum Lautwert einiger Hieroglyphen (Simon D. Schweitzer)

A Contribution to the Study of the tekenu and its Role in Egyptian Funerary Ritual (Jose M. Serrano Delgado)

Introducing the Banishment Stele into the 20th Dynasty (Ad Thijs)

Fragmente des Balsamierungsrituals in der Eremitage von St. Petersburg (Susanne Töpfer)

2011. december 15., csütörtök

Fs. Verner

Mától helyreáll blogunk folyamatos működése és hogy az egyiptológia iránt fogékony olvasóinknak is kedvezzek, íme Miroslav Verner ha nehezen is, de végül összeállt ünnepi kötetének tartalomjegyzéke:

V. G. Callender et al. (eds.): Times, Signs, and Pyramids. Studies in Honour of Miroslav Verner on the Occasion of His Seventieth Birthday. Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2011

H. Altenmüller, Verstümmelte Opferträger auf einem Relief aus Abusir

T. el-Awady, The problem of B3t

L. Bareš, A new example of the solar text (“kosmographischer Begleittext zur kultischen Sonnenhymnik” from the tomb of Iufaa at Abusir)

M. Bárta, An Abusir mastaba from the reign of Huni

M. Baud, Un « signe des temps » revisité : la direction du culte funéraire royal sous la IVe dynastie, la nécropole d’Abou Rawach et la chronologie de Gîza

C. Bergmann, On the origins of the hieroglyphic script

V. G. Callender, Reflections on Princess Khamerernebty of Abusir

P. Charvát, Seals on the move. Notes on newly discovered cylinder seals and sealings from prehistoric Egypt

H. Goedicke, Three small tokens

M. Haase, Dienten die oberen Schächte in der Cheops-Pyramide zur Belüftung der Grabkammer?

J. Harvey, Two Old Kingdom wooden statues in a private collection in the Netherlands

Z. Hawass, The discovery of the Pyramid of Queen Sesheshet(?) at Saqqara

M. Ismail Khaled, H. Vymazalová, The funerary domain mn't, new evidence from the Fifth Dynasty

J. Janák, A very brief (negative) confession on papyri NpM 2457 and 5721

P. Jánosi, Some remarks on certain sarcophagi of the Fifth Dynasty

N. Kanawati, The memphite tomb of Qar of Edfu

P. Kaplony †, Die Vergänglichkeit des Lebens und der Pyramiden. Die agnostischen Harfnerlieder und ihr geistiger Hintergrund in der Klassik der ägyptischen Literatur

J. Krejčí, Abusir pyramid field and the Mastaba of Ptahshepses – several remarks

R. Landgráfová, The oldest known scene of the purification of the king

J. Mynářová, F. Coppens, Prostration before God and Pharaoh

K. Myśliwiec, Old Kingdom coffins made of Cyperus papyrus

A. Roccati, The Inscription of Hezi once more

J. Růžová, Jaroslav Černý in Egypt

J. Siegelová, Geschenk oder Geschäft? Wovon zeugt die ägyptisch-hethitische Korrespondenz

K. Smoláriková, Udjahorresnet and the others

H. Sourouzian, La reine et le papyrus

T. Spalinger, Königsnovelle and performance

R. Stadelmann, Where were the queens of the Early Dynastic Time buried

N. Sweitzer, Darb al-Ahmar

I. Takamiya, S. Yoshimura, H. Kashiwagi, Khaemwaset and his monument at North Saqqara: A study on multiple aspects of “the first Egyptologist”

B. Vachala, Der Brief einer gescholtenen Ehefrau an Ihre Schwester (O Prag 1826)

S. Vetokhov, E. Kormysheva, Door to the Tomb of Khafraankh reconsidered

C. Ziegler, Nectanebo II in Saqqara

2011. december 9., péntek

AOAT 391: Hethitische Literatur

Manfred Hutter - Sylvia Hutter-Braunsar (Hg.): Hethitische Literatur. Überlieferungsprozesse, Textstrukturen, Ausdrucksformen und Nachwirken. Akten des Symposiums vom 18. bis 20. Februar 2010 in Bonn. AOAT 391. Münster, Ugarit, 2011

A tartalom:

Silvia Alaura: Aspekte der Gesten- und Gebärdensprache im „Ullikummi-Lied“

Gary Beckman: Primordial Obstetrics. “The Song of Emergence” (CTH 344)

Birgit Christiansen: Methoden zur Analyse von Texten des Traditionsgutes. Ihre Leistungen und Grenzen

Carlo Corti: “Words of the Clay”, “Words of the Water”. Introduction to the Hutuši Magical Ritual

Paola Dardano: Erzählte Vergangenheit und kulturelles Gedächtnis im hethitischen Schrifttum. Die so genannte Palastchronik

José L. García Ramón: Idiome in hethitischer Literatur und in griechischer Dichtung. Anatolische bzw. akkadische Lehnübersetzungen oder indogermanische Phraseologie?

Amir Gilan: Das Huhn, das Ei und die Schlange. Mythos und Ritual im Illuyanka-Text

Manfred Hutter: Sammeltafeln – Zufallsprodukt von Schreibern oder Ausdruck von hethitischem Literaturverständnis?

Sylvia Hutter-Braunsar: Vergleichende Untersuchungen zu den Texten über eine aus Zorn verschwundene Gottheit

Magdalena Kapelus: On different texts of the Hittite royal funerary rituals. CTH 450 reconsidered

Alwin Kloekhorst: Accentuation and Poetic Meter in Hittite

Maria Lepsi: „Und Hattušili nahm uns bei der Hand“. Die so genannte Apologie (CTH 81) im Licht moderner Erzähltheorie

Michel Mazoyer: A propos de la mythologie hittite. Innovation et tradition

Jared L. Miller: Die hethitischen Dienstanweisungen. Zwischen normativer Vorschrift und Traditionsliteratur

Elisabeth Rieken: Fachsprachliche Merkmale in den hethitischen Ritualbeschreibungen

Ian Rutherford: Ea and the Beast. The Hittite Text and its relation to the Greek Poetry

Zsolt Simon: Hethitische Topoi in der hieroglyphen-luwischen Historiographie. Bemerkungen zur Frage der Kontinuität

Karl Strobel: Die Geschichtsschreibung der Hethiter und frühe griechische Historiographie. Wertungsfragen im Lichte der Anatolisch-Ägäischen Koinē

Piotr Taracha: Hittite Rituals as Literary Texts. What do we know about their original editions?

Joan Goodnich Westenholz: The Transmission and Reception of the Sargonic Sagas in the Hittite World

2011. december 2., péntek

Technikai

Külföldi utam miatt a következő másfél hétben blogunk ókori Keletes része hektikusan fog jelentkezni, az egyiptológiai azonban az eddig megszokott módon.

2011. december 1., csütörtök

Colloquium Anatolicum 10

A tartalomból:

Konferanslar / Colloquia:

Miller, Jared L. / Diverse Remarks on the Hittite Instructions

Michailidou, Anna / Metric Systems and Trade Activities in Eastern Mediterranean Pre-coinage Societies

Makaleler / Commentationes:

Doğan-Alparslan, Meltem – Metin Alparslan / Ein hethitisches Hieroglyphensiegel aus einer Notgrabung in Doğantepe-Amasya

Büyükakmanlar-Naiboğlu , Nihan / Chalkolithikum und Bronzezeit im mittleren Schwarzmeergebiet der Türkei – Ein Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse

Dinçol, Ali – Belkıs Dinçol / Zwei hethitische Hieroglyphensiegel und ein Siegelabdruck aus Oylum Höyük

Donbaz, Veysel / A Lapis-Lazuli Cylinder Seal Found at Oylum Höyük

Dönmez, Şevket / Oluz Höyük Kazısı Dördüncü Dönem (2010) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

Erarslan, Alev / “The Reception Room” in the Tripartite Plan and Its Effects on the Mesopotamian Domestic Architecture in the Historical Times

Konyar, Erkan / Excavations at the Mound of Van Fortress / Tuspa

Schwemer, Daniel / Šuwaliyatt: Name, Kult und Profil eines hethitischen Gottes

A részletes tartalomjegyzék itt elérhető.