2011. április 4., hétfő

Új hettitológiai kézikönyv

Egy nagyon régóta várt kézikönyv jelent meg végre (a régótát tessék szó szerint érteni, a tanulmányok 2004 körül születtek és én 2007-ben egy ásatáson hallottam először, hogy lesz ez a kötet). Várni viszont kétségtelenül érdemes volt (s ezt nem csak az alant is olvasható tartalomjegyzék és az imponáló szerzőnévsor alapján mondom, hanem mert néhány cikket már átolvashattam megjelenés előtt). De előbb lássuk a farbát:

Hermann Genz - Dirk Paul Mielke (szerk.): Insights into Hittite History and Archaeology. Colloquia Antiqua 2. Leuven, Peeters, 2011

A tartalom:

H. Genz - D. P. Mielke: Research on the Hittites: An Overview

H. Klengel: History of the Hittites

Th. P. J. van den Hout: The Written Legacy of the Hittites

T. R. Bryce: Hittite States and Society

W. Dörfler et al.: Environment and Economy in Hittite Anatolia

J. Lorenz - I. Schrakamp: Hittite Military and Warfare

D. P. Mielke: Hittite Cities: Looking for a Concept

C. Zimmer-Vorhaus: Hittite Temples: Palaces of the Gods

A. Tuba Ökse: Open-Air Sanctuaries of the Hittites

U.-D. Schoop: Hittite Pottery: A Summary

J. Siegelová - H. Tsumoto: Metals and Metallurgy in Hittite Anatolia

H. Genz: Foreign Contacts of the Hittites

De miért is jó ez a könyv, sőt jobb a többi bevezetésnél? Azért, mert tevékeny részt vállaltak belőle a régészek (elsősorban az új generáció, Genz, Mielke és Schoop), így nem a filológusok által írt kézikönyvekben a végtelenségig pertraktált témák (történelem, politikai rendszer, vallás) uralják a kötetet, hanem - ha lehet így fogalmazni - a tapintható valóság: őskörnyezet, városok, épületek, kerámia és fém. Ez a megközelítés - amely a nagy bonni kiállítás katalógusát tekintve gyakorlatilag hiányzott a kézikönyvekből - sokkal megfoghatóbbá, elképzelhetőbbé, egyszóval valóságosabbá teszi a hettitákat, mint a politikai események láncolata vagy az adminisztráció útvesztői. Ráadásul ennek köszönhetően több, a reflektorfényből eleddig sajnálatosan kimaradt téma (például hadművészet, fémművesség) is részletes bemutatásra kerül. Tollite, legite.

Nincsenek megjegyzések: