2011. április 22., péntek

El-Lahun: vége az egyiptomi ásatásoknak

Remélem, bocsánatos bűn, ha most egy hír erejéig kicsit hazabeszélek. Akik ismernek, tudják, hogy az általam vezetett misszió évek óta milyen körülmények között és milyen hányattatások ellenére végzi munkáját az egyiptomi El-Lahun lelőhelyen. Többször és több helyen, itthon és külföldön egyaránt hangot adtam félelmeimnek, hogy a szintén a területen dolgozó egyiptomi expedíció minden szakszerűséget és felelősségérzetet nélkülöző munkája eredményeképpen a fontos történeti emlékhely a pusztulás szélére került, régészeti értékeit a megsemmisülés fenyegeti. 2009 telén a csodával határos módon még sikerült megakadályozni, hogy az egyiptomi misszió vezetője földgyaluk és buldózerek segítségével "tisztítsa" meg a Nílus völgyében valaha feltárt legnagyobb településlelőhelyet, de az elmúlt két évben a rommező számos szegmense, mindenekelőtt a Harmadik Átmeneti Korra és a Későkorra datálható temető sírjai (Dyke Ridge Cemetery) illetve a királyi templom területe "kincsvadász" ásatásoknak esett áldozatául. Csak illusztrációképpen: egy-másfél régészeti szezon alatt több mint 50 sírt "tárt fel" az egyiptomi expedíció: ez a szám abszolút értékben is túl magas ahhoz, hogy mindenről a régészeti elvárásoknak megfelelő dokumentáció készülhessen. Nem is készült. Ráadásul, a leletek zöme a helyszínen, a visszatemetetlen, nyitott, minden arra-járó számára hozzáférhető sírokban, aknákban maradt. A mumifikált maradványokat a kutyák hordták szét, a lenvászon kötegek a félredobott dobozokban rohadtak, az egyik múmiát úgy ahogy van ellopták, a kerámiakoporsók darabjaira törve hevertek a sírgödrök szája körül, etc. A morál a személyes kapcsolatok terén sem különbözött: miután 2009 őszén a magyar misszió lokalizálta és feltárta a királyi templom két érintetlen alapítási aknáját, néhány hónappal később az egyiptomi expedíció vezetője a felfedezést sajátjaként jelentette be a nemzetközi sajtó nyilvánossága előtt. Hosszan folytathatnám még, de minek. Hát így mentek a dolgok El-Lahunban.
Az alábbi hírt tessenek az elmondottak kontextusában értelmezni. Ma az Egyiptomi Régiségek Minisztériumának illetékes biztossága úgy döntött, hogy véget vet az El-Lahunban dolgozó egyiptomi expedíció munkájának. A minisztérium helyszínre kiküldött bizottsága ugyanis igazoltnak látta a lelőhely rossz állapotára vonatkozó aggályokat és a szakszerűtlen, hanyag munkáról szóló jelentéseket. Tetézte a bajt, hogy a misszióvezető munkásai a vizsgálóbizottság érkezte előtt megpróbálták visszatemetni a sírokat, így igyekezvén eltüntetni az árulkodó nyomokat.
Képekért és eme szomorú történet további részleteiért az alábbi oldalakat érdemes meglátogatni:


Nincsenek megjegyzések: