2011. augusztus 31., szerda

Technikai

A következő tíz napban előadások tartása végett külföldi konferenciákon tartózkodom, így az ókori keleti bejegyzések kissé - és megjósolhatatlanul - hektikusak lesznek. Az egyiptológiai bejegyzések a szokott módon jelentkeznek.

2011. augusztus 28., vasárnap

Journal of Egyptian History 4/1 (2011)

Sch. Allam: Le Traité égypto-hittite de paix et d'alliance entre les rois Ramsès II et Khattouchili III (d'après l'inscription hiéroglyphique au temple de Karnak)

G. P. F. Broekman: The Egyptian Chronology from the Start of the Twenty-Second until the End of The Twenty-Fifth Dynasty: Facts, Suppositions and Arguments

J. Moje: British Museum EA 73965 und die Sequenz der Lokalregenten des Westdeltas in der 22. Dynastie

L. Popko: Ammeris/Marrhos/Moiris: Herodot, Manetho, P.Lips. Inv. 590 und Diodors Neues Reich

G. Sperveslage: Die Stele Ramses' II. von Tell er-Rataba und die vermeintlichen Städte der Shasu

R. H. Wilkinson: Controlled Damage: The Mechanics and Micro-History of the Damnatio Memoriae Carried Out in KV-23, the Tomb of Ay

2011. augusztus 26., péntek

Iranica Antiqua 46 (2011)

A tartalomból:

M. M. Kholod: Persian Political Propaganda in the War against Alexander the Great

M. Grabowski: Ardašīr's Struggle against the Parthians. Towards a Reinterpretation of the Fīrūzābād I Relief

B. Overlaet: Ardashir II or Shapur III? Reflections on the Identity of a King in the Smaller Grotto at Taq-i Bustan

M. B. Charles: The Sassanian 'Immortals'

M. Ghodrat-Dizaji: Disintegration of Sasanian Hegemony over Northern Iran (AD 623-643)

B. Overlaet: Hidden in Plain Sight. The Hebrew Inscription on Ardashir I's Rock Relief at Naqsh-i Rustam

2011. augusztus 24., szerda

Sahara 22 (2011)

Martin Williams - Geraldine E. Jacobsen: A wetter climate in the desert of northern Sudan 9900-7600 years ago

Per Storemyr: The ancient stone-built game traps at Gharb Aswan and beyond, Lower Nubia and Upper Egypt

Henri Lhote - Mark Milburn: Discovery of a pendant made of schist in a preislamic tumulus in Aïr. Its connexion with the so-called Cross of Agadez and the origin of the latter

Nicole Honoré et al.: Wa-n-Kalia: an exceptional engraved site in the Aramat massif (north-west Fezzan, Libya)

Richard Wolff - Lorenzo De Cola: Les gravures rupestres du djebel Ben Ghnema (Sud libyen) : une relecture

Alessandro Menardi Noguera - András Zboray: Rock art in the landscape setting of the western Jebel Uweinat (Libya)

Lenka Suková: The "Venus" of Jebel Uweinat (SE Libya)

Mark Borda: New painted shelter at Jebel Arkenu (Libya)

Mark Borda: Rock art finds at Garet Shezzu and an aardvark?

Ulrich W. Hallier - Brigitte C. Hallier: Les « Têtes Rondes » d'In-Goubba (Tassili-n-Ajjer, Algérie du Sud)

Jean-Loïc Le Quellec: Un chemin dans l'Uweynât

Ahmed Achrati: The relationship between the Iheren-Tahilahi/Wa-n-Amil Art and the Algerian Saharan Atlas. The significance of Garet al-Khalwa.

Daniele Mancini - Loredana Risari: Nuovo sito di arte rupestre nel Karkur Ibrahim (Jebel Uweinat, Libia)

Alain Rodrigue: Note sur les industries préhistoriques de la Dayet Masker (Moyen Atlas, Maroc)

Maria Emilia Peroschi - Flavio Cambieri: Game traps, enclosures or something else? New stone lines identified in the Western Desert of Egypt

Luca Bachechi: Il riparo n. 3 di Monai nella Somalia meridionale (scavi Paolo Graziosi 1953). Studio dell'industria litica con appunti di sedimentologia e paleontologia

Ursula Steiner et al.: Miscellanea from the Western Desert of Egypt

Julien d'Huy: An explanation to the depictions of humans touching animals

Aldo Boccazzi - Donatella Calati: Tasko Mohamel (Tibesti nord-orientale). Qualche problema di identificazione

2011. augusztus 22., hétfő

Schnittpunkt Levante

Deutsches Archäologisches Institut
Orient-Abteilung - Aussenstelle Damaskus

»Schnittpunkt Levante«
Interkulturelle Kontakte während der Bronze- und Eisenzeit

Tagung
Freitag, 2. September 2011
Wiegand-Haus ∙ Peter-Lenné-Straße 28 ∙ 14195 Berlin - Dahlem

10.00 - 10.30 Begrüßungsworte & Einführung

10.30 - 11.00 A. Pruß (Bonn): Die kulturelle Orientierung der ʽAmuq-Ebene im 2. und 1. Jt. v. Chr.

11.00 - 11.30 Zs. Simon (Budapest): Die hethitische Präsenz in der Levante während der Spätbronzezeit: Archäologie vs. Quellen

Kaffeepause 11.30 - 12.00

12.00 - 12.30 T. Mühlenbruch (Marburg): Zum Phänomen der mykenischen Keramik und der Red LustrousWheelmade-Ware im östlichen Mittelmeerraum des 2. Jts. v. Chr.

12.30 - 13.00 F. Höflmayer (DAI Orient-Abteilung): Import vs. Imitation: Zyprische Base-Ring Keramik in Ägypten, der Ägäis und der Levante in der Spätbronzezeit

Mittagspause 13.00 - 14.30

14.30 - 15.00 G. Sperveslage (Berlin): Warenaustausch und kultureller Einfluss zwischen Ägypten und der Arabischen Halbinsel

15.00 - 15.30 E. Fischer (Mainz): »Weiblich, geflügelt, mit Pflanzen geschmückt« – Genese und Kontext eines ungewöhnlichen Sphingentypus

Kaffeepause 15.30 - 16.00

16.00 - 16.30 R. Schiestl (DAI Kairo): Die ägyptischen Votive im mittelbronzezeitlichen Obeliskentempel von Byblos

16.30 - 17.00 A. Ahrens (DAI Damaskus): Die Rezeption ägyptischer Importe in der nördlichen Levante während des 2. Jts. v. Chr. – Fallstudien

17.00 - 17.30 Abschlussdiskussion

2011. augusztus 20., szombat

"Nincs olyan, hogy valaki Horatiust olvas, de a falfestészet nem érdekli"

Szilágyi János György az augusztus 20.-i kitüntetése alkalmából tette a címben is olvasható megállapítást, amit úgy gondolom, érdemes egy kicsit, még ha felületesen is, ezen a blogon körbejárni, mivel olvasóink nem jelentéktelen része egyetemi hallgató, akiknek ez tanulságul szolgálhat, bár remélhetőleg ezt első egyetemi órájukon már elmagyarázták nekik: a kitüntetett itt az ókortudomány, mint olyan, létezésére és egységességére utalt, mégpedig nem földrajzi, hanem tartalmi értelemben (a földrajziról szintén beszélt, de ez jóval összetettebb probléma). 

A címben idézett tételmondatot ugyanis nem lehet elégszer elismételni: nem lehet egy kultúrát úgy vizsgálni, hogy annak egy szeletét kiragadjuk összefüggéseiből. Egy modern példával élve: aligha lehet a mai nyelvhasználatot megérteni a szélesebb kulturális összefüggések nélkül (ld. az olyan szavak eredetét mint spam vagy lájkol). Mielőtt az idézetet valaki félreértené, ez nem csak az irodalom értelmezésére vonatkozik, hanem sokkal prózaibb helyzetekre is, nem lehet például a hettita vallásról úgy írni, hogy nem vesszük figyelembe a régészet nyújtotta adatokat. 

Csakhogy ez fordítva is igaz. A tárgyi hagyaték kutatását előtérbe helyezők sem mehetnek el az odavágó írott források beható ismerete mellett, az előbbi példánál maradva, a hettita templomokról sem célszerű írni a források nélkül. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan problémakörök, ahol a vizsgálat valóban ne izolált lenne, nyilván egy agyagtábla agyaga eredetének természettudományos meghatározásához semmi köze nincs a filológiának (majd csak az eredmény interpretálásában), és mondjuk az ősanatóliai szótagszerkezet rekonstruálásához sem nyújt semmit a régészet. 

Ugyanakkor az átfogó tudás a legváratlanabb helyeken jelenthet előnyt, például az ólatin feliratok világát a leletkontextus és precíz, régészeti alapú kronológia nélkül aligha lehet érdemben megérteni. S épp ezért kell egy hettita szövegolvasáson a diákoknak megkeresniük, az adott tábla pontosan melyik hattusai épületből származik (a palota könyvtárából? a főtemplom mindennapi ügyek intézésére szolgáló helyiségeiből? az írnokok scriptoriumából?), mivel ezzel máris kontextusba helyezhető a szöveg. 

Mondhatni, mindez meglehetősen evidens. Meglehet, de nem alaptalanul panaszkodik Szilágyi, hogy sikertelenül próbálja ezt az ókortudósokkal megértetni (saját, nem reprezentatív tapasztalatom szerint ugyanakkor elsősorban a régészek zárkóznak el az írott források bevonásától és nem a filológusok a régészetiektől). Csekély vigasz, hogy, még ha itt nyilván csak tendenciákról is lehet beszélni, ez így van szerte a nagyvilágban, egyes kutatók még bevezetőnek szánt tankönyvekben is képesek ezt hangsúlyozni (például egy hettitológus filológus, hogy meglegyen a kritikai egyensúly), s ezt csak felerősítette a korunkban végbement nagymértékű specializáció. Világos, hogy (ma már) nem lehet valaki egyszerre több tudományág kimagasló szaktekintélye, de talán az elvárható, hogy a maga szűk szakterületén legyen egyformán tisztában a források mindegyik csoportjával, mondjuk, egy hettitológus, legyen bár régész vagy filológus, igenis ismerje mindkét tudományágat. Vagy legalábbis törekedjen rá.

2011. augusztus 18., csütörtök

CSMS 5 (2010)

The Tamkar Network from Ur III to Rîm-Sîn (Karljürgen Feuerherm)

On the Generation of Administrative Texts at the Eanna of Uruk (Michael G. Kozuh)

Archives and Bureaucratic Encoding during prehistory--a view throughseals and sealings (Clemens Reichel)

What Did Archives Mean in Mittani? The Case of 15th-century BCE Alalakh (Eva von Dassow)

2011. augusztus 16., kedd

Gyorshír: új Anatólia-kézikönyv

Szezonja van az Anatólia-kézikönyveknek, most az Oxford Handbook sorozatban jelent meg egy röpke 1200 oldalas munka, kiváló szakemberek tollából:

Sharon R. Steadman - Gregory McMahon (szerk.): The Oxford Handbook of Ancient Anatolia (10,000 - 323 BCE). Oxford, 2011 (sajnos 175 dollár)

A könyvbe itt lehet belelapozni.

2011. augusztus 15., hétfő

SAAB 18 (2009-2010) [2011]

Jaume Llop, The Food of the Gods. MARV 3, 16, a Middle Assyrian Offerings List to the Great Gods of the City of Assur.

Ran Zadok, The Archive of Šulmu-šarri from Dur-Katlimmu.

Salvatore Gaspa, Organizing the Festive Cycles at the Aššur Temple: Royal Dispositions for the Provision and Processing of Foodstuffs in First Millennium BC Assyria.

Greta Van Buylaere, The Role of the ša muhhi ali in the Neo-Assyrian Empire.

Frederick Mario Fales, On Assyrian “Lower-stratum” Families.

Oded Tammuz, The Expansion of the Kingdom of Damascus under Rezin and Its Aftermath: A Case Study on the Mining of Concealed Information from “Propagandistic” Sources.

Stefan Zawadzki, AMAR, Ber, Buru and Apladad: One or Many?

Davide Nadali, Neo-Assyrian State Seals: An Allegory of Power.

Nicolas Gillmann, Le temple de Musasir, une nouvelle tentative de restitution.

Fabrice De Backer, Some Basic Tactics of Neo-Assyrian Warfare.

2011. augusztus 12., péntek

Kézikönyv Asszíriához

Johannes Renger (szerk.): Assur - Gott, Stadt und Land5. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 18. - 21. Februar 2004 in Berlin. Wiesbaden, Harrassowitz, 2011.

Ausgrabungen in Assur – Geschichte, Gegenwart, Zukunft 
Johannes Renger : Die Erforschung der Stadt durch die Deutsche Orient-Gesellschaft eingebettet in die Wechselfälle deutscher Geschichte im 20. Jh.

Olaf Matthes: Babylon-Assur : Assur-Babylon – Zum Briefwechsel zwischen Robert Koldewey und Walter Andrae

Friedhelm Pedde: Der Alte Palast in Assur, Ausgrabung und Neubearbeitung

Barbara Feller: "Unter die Lupe genommen" – Neue Forschungsansätze und Interpretationsmethoden bei der Untersuchung von Siegelabrollungen auf mittelassyrischen Tontafeln aus Assur

Walter Sommerfeld: Assur in der Moderne – Zerstörung und Gefährdung des kulturellen Erbes durch Kriegswirren, Raub und Bauprojekte

Assur und Assyrien – Geschichtliche Verläufe 
J. Nicholas Postgate: Die Stadt Assur und das Land Assur

Norman Yoffee: Zusammenbruch in Assyrien – Zusammenbruch der Welt

Hartmut Kühne: Dur-Katlimmu und die Steppe vor und nach 612 v. Chr.

Stefan Hauser: Assur und sein Umland in der Arsakidenzeit

Assyrien und seine Nachbarn 
Brigitte Lion: Assur unter der Mittaniherrschaft

Mauro Giorgieri: Das Verhältnis Assyriens zum Hethiterreich

Mirjo Salvini: Assyrien und Urartu

F. Mario Fales: Die Expansion Assyriens – Aramäer als Teil der assyrischen Gesellschaft

Recht und Gesellschaft in Assyrien 
Sophie Démare-Lafont: Juristische Aspekte der Stellung assyrischer Frauen

Betina Faist: Zum Gerichtverfahren in der neuassyrischen Zeit

Assur und Assyrien – Innen-und Außenansichten 
Eckart Frahm: Mensch, Land und Volk: Assur im Alten Testament

Elnathan Weissert: Jesajas Beschreibung der Hybris des assyrischen Königs und seine Auseinandersetzung mit ihr

Robert Rollinger: Assur, Assyrien und die klassische Überlieferung: Nachwirken, Deutungsmuster und historische Reflexion

Eva Cancik-Kirschbaum: Assur und Assyrien im Blick der historischen Forschung

Aspekte assyrischer Identität 
Nils P. Heeßel: Die Divination in Assur – Assyrische Gelehrte und babylonische Tradition

Karen Radner: Wie schreib ich's auf Assyrisch? Schreiberkonventionen im neuassyrischen Reich

Peter Machinist: Der Gott Assur und der imperiale Anspruch assyrischer Herrscher

Helmut Freydank: Aus dem Opferarchiv des Assurtempels

Julia Orlamünde: Zu den Orthostaten aus Assur – Zwischenbilanz und Perspektiven bei der Bearbeitung der Steininschriften im Rahmen des Assurprojektes

Aula Orientalis 29/1 (2011)

Proceedings of the III Symposium on Comparative Semitics, Turin 10/3-4/2008

Grammaticalization:
Christian Lehmann, Grammaticalization of Semitic case relators

Gregorio del Olmo Lete, Grammaticalization, Lexicalization, and Semantic Universals (The case of the primitive Semitic prepositions)

Gene Gragg, Grammaticization and Paradigm Formation in Afroasiatic: Verbal Negation in Cushitic

Felice Israel, 'Athar nella grammaticalizzazione e nel lessico delle lingue semitiche

Fabrizio A. Pennacchietti, La congiunzione ebraica ‘pen’

Aaron D. Rubin, The Value of Studying Grammaticalization in Semitic

Comparative Semitic:
Geoffrey Khan, Remarks on Constructions with the Copula in North-eastern Neo-Aramaic Dialects

Giovanni Mazzini, Some Qatabanic Lexical Items. Philological and Linguistic Observations

Joaquín Sanmartín, Die Bedeutung von ‘Bedeutung’ in der semitischen Derivation

Gábor Takács, Semitic ghayin in an Afro-Asiatic perspective

Wilfred G.E. Watson, Semitic and Non-Semitic Terms for Horse-Trappings in Ugaritic

Andrzej Zaborski, The Morphological Status of Verbal Prefix Vowels in Hamitosemitic

2011. augusztus 11., csütörtök

Gyorshír: új könyv Hattusáról

Augusztus 31.-én jelenik meg Hattusa jelenlegi ásatójának, Andreas Schachnernek a kézikönyve Hattusáról, a müncheni Beck-kiadónál, "Hattuscha. Auf der Suche nach dem sagenhaften Großreich der Hethiter" címmel, 364 oldalon, 158 ábrával és térképekkel, jutányos, 34 eurós áron. Bővebb információ emitt.

2011. augusztus 10., szerda

Új könyvek (ókori Kelet)

K. C. Way: Donkeys in the Biblical WorldCeremony and SymbolHistory, Archaeology, and Culture of the Levant - HACL 2. Winona Lake, 2011

A. Jacquet: Florilegium marianum XII. Documents relatifs aux dépenses pour le culte. Mémoires de NABU 13. Brest, 2011

Y. Thareani: Tel 'Aroer. The Iron Age Caravan Town and the Hellenistic-Early Roman Settlement – The Avraham Biran (1975-1982) and Rudolf Cohen (1975-1976) Excavations. Annual of the Nelson Glueck School of Biblical Archaeology Hebrew Union College VIII. Jerusalem, 2011.

R. Ben-Dov: Dan III - Avraham Biran Excavations 1966-1999. The Late Bronze Age. Annual of the Nelson Glueck School of Biblical Archaeology Hebrew Union College IX. Jerusalem, 2011

L. E. Stager et al. (ed.): Ashkelon 1, 2 and 3Final Reports of The Leon Levy Expedition to Ashkelon. Winona Lake, 2011

C. Sagona (ed.): Ceramics of the Phoenician-Punic World. Collected EssaysAncient Near Eastern Studies Supplement 36. Leuven, 2011

G. Marchesi - N. Marchetti: Royal Statuary of Early Dynastic MesopotamiaMesopotamian Civilizations - MC 14. Winona Lake, 2011

P. Michalowski: The Correspondence of the Kings of UrAn Epistolary History of an Ancient Mesopotamian KingdomMesopotamian Civilizations - MC 15. Winona Lake, 2011

M. Lönnqvist - K. Lönnqvist (eds.): Jebel Bishri in Focus: Remote Sensing, Archaeological SurveyingMapping and GIS Studies of Jebel Bishri in Central Syria by the Finnish Project SYGIS by Minna Lönnqvist, Markus Törmä, Kenneth Lönnqvist and Milton Nuñez. BAR S2230. Oxford, 2011

2011. augusztus 8., hétfő

GM 229 (2011)

[Magyar szerzővel!]

Hein, Kristina: Zerstoßene Mumie und Geistererscheinungen

Dembitz, Gabriella: The Twenty-first Dynasty Rulers at Thebes in the Light of the Door Decorations of the Period

Frank, Andreas J.G.: Mentuhotep IV Neb-tawi-Re und der Beginn der 12ten Dynastie

Herbin, F.R.: Un ostracon médico-magique

Klotz, David: A Naos of Nectanebo I from the White Monastery Church (Sohag)

Knoblauch, Christian: Bound, Stabbed and left for Dead: A Damaged Wax Figurine from Helwan

Kurth, Dieter: Zur Definition des Ptolemäischen

Manassa, Colleen: Loaves and Zirs: A Re-examination of a Hieratic Text from Abydos

Moje, Jan: „Sechemkare“ and „Neferkare A[…]“: Überlegungen zur Endphase der lokalen Regentenlinie von Tanis/Bubastis während der 25./26. Dynastie

Nagel, Peter: „Ich selbst werde zu ihm werden“ – EvThom Logion 108 (NHC II,2: p.50,29-30)

Töpfer, Susanne: Bemerkungen zu einigen Gefäßaufschriften der saitisch-persischen Zeit

2011. augusztus 6., szombat

ANES 48 (2011)

A tartalomból:

E. Abay: Preliminary Report on the Survey Project of Çivril, Baklan and Çal Plains in the Upper Meander Basin, Southwest Anatolia

T. E. Şerifoglu: Between the Hittites and the Mittanians. The Malatya-Elazığ Area During the Late Bronze Age

M. B. Bastürk: Thoughts on the Trident Motif on Some Urartian Seal Impressions

Y. N. Youssef: The Ark/Tabernacle/Throne/Chalice-stand in the Coptic Church (revisited)

S számos arámi nyelvészeti cikk.

2011. augusztus 4., csütörtök

BiOr: call for contributions

Bibliotheca Orientalis, a leading review journal in Near Eastern Studies since 1943, is published by the Netherlands Institute for the Near East in Leiden.

The Editorial Board invites contributions for a new section entitled: "ACTUEEL". The purpose is to provide scholars in the various disciplines of (Ancient) Near Eastern Studies with an outlet for fast, summary publication of important new insights, new data, new discoveries etc. in an established and widely disseminated scholarly journal. Due to the regular quadrimonthly issue of Bibliotheca Orientalis contributions submitted and approved by the Editorial Board may be published within only 5 months. Submissions, which may include illustrations, should preferably consist of 2000 to 4000 words (in correct French, German or English).

The section "ACTUEEL" will start from fascicle 68 5/6, 2011 (submission deadline 15 September 2011).

Please refer to our website for guidelines: www.ninoleiden.nl > Publications > Bibliotheca Orientalis - Information for Authors

Bibliotheca Orientalis, Quadrimonthly journal containing reviews and bibliographical data on books published on the ancient and modern Near East, published by NINO, Leiden.

2011. augusztus 3., szerda

AJNES 5 (2010) = Fs. Harutyunyan

Csak ismételni tudom kollégám: a nyári szabadságolások (és esetemben a grúziai internet-penetráció problémái) miatt kissé elmaradtam a bejegyzésekkel, de most helyreáll az élet.

AJNES 5/1-2 (2010) = Urartu and Its Neighbors. Festschrift in Honor of Nicolay Harutyunyan in Occasion of his 90th Birthday, edited by Aram Kosyan, Armen Petrosyan and Yervand Grekyan, Yerevan, 2010.

Part I. History and Linguistics (= AJNES 5/1)

G. Areshian: Why We do Need to Study Leonti Mroveli

M. Salvini: Recent Discoveries of Urartian Inscriptions

A. Kosyan: Western Periphery of Urartu and Beyond

R. da Riva: Just Another Brick in the Median Wall

M. Roaf: Thureau-Dangin, Lehmann-Haupt, Rusa Sardurihi and Rusa Erimenahi

Y. Grekyan: The Battle of Uauš Revisited

M. Khachikyan: On the Use of the “Article” in Urartian

J. Greppin: Hurro-Urartian-North-East Caucasian-Armenian Linguistic Connections

G. Wilhelm: Remarks on the Urartian Verbal System

H. Hmayakyan: The Hittite marnuwa

A. Petrosyan: The Armenian Elements in the Language and Onomastics of Urartu

I. Yakubovich: Morphological Negation in Urartian

A. Movsisyan: The Hieroglyphic Script of Van Kingdom: The Perspectives of Decipherment

Part II. Archaeology (= AJNES 5/2)

S. Hmayakyan: The Study of Urartian Monuments in the Republic of Armenia (1992-2007)

S. Kroll: Urartu and Hasanlu

I. Karapetyan: The ‘susi-Temple’ of Argištihinili-Armavir

R. Dan: An Hypothesis of Reconstruction of the ‘susi-Temple’ at Karmir-Blur

Chr. K. Piller: Northern Iran in the Iron Age II and III: A Neighbour of Urartu?

S. Devedyan: Some Urartian Objects from the Tombs of Lori Berd

H. Melkonyan - I. Karapetyan - N. Yengibaryan: The Excavations of the Newly Found Urartian Fortress in Getap

D. Stronach et al.: Erebuni 2008-2010

N. Tiratsyan: An Urartian Jar Burial from Nor Armavir

R. Heidari: Hidden Aspects of the Mannean Rule in Northwestern Iran

R. Afifi: Urartian Engravings in Glazed Bricks Found during the Excavations of Rabat-Tepe, Sardasht, Iran

G. Tumanyan: The Cimmerian-Scythian Sepulchres of the Armenian Highland

H. Hakobyan: Gregory the Illuminator in front of Pagan Temple

A. Bobokhyan: Cultural Identity and Archaeology: An Ethnoarchaeological Case Study of Vakıflı Village, Musa Ler

2011. augusztus 2., kedd

Változás a soron következő ICE (egyiptológusok nemzetközi kongresszusa) időpontjában

Nyári szabadságolás következtében kissé adós maradtam az egyiptológiai tárgyú bejegyzésekkel, amit igyekszem mihamarabb pótolni. Addig is egy sokunkat érintő, fontos változás.

Az IAE honlapján közzétett gyorshír szerint a 2012-es kairói Nemzetközi Egyiptológus Kongresszus egy későbbi időpontban kerül megrendezésre. A változtatás okáról nem szól a fáma, de a műemlékszektorban (is) uralkodó káoszt elnézve, a halasztás több mint érthető.