2010. február 28., vasárnap

ZA 99/2 (2009)

Adósságszolgálatunk jegyében a ZA legújabb füzetének tartalmára hívjuk fel a figyelmet:

Deux nouvelles tablettes mathématiques du Louvre: AO 9071 et AO 9072 (Christine Proust)

Two New Sumerian Texts Involving The Netherworld and Funerary Offerings (Jeremiah Peterson)

Die ANKARA-Silberschale und das Ende des hethitischen Reiches (Zsolt Simon)

The Standard of the maliktum of Ebla in the Royal Archives Period (Paolo Matthiae)

M. van de Mieroop: The Eastern Mediterranean in the Age of Ramses II. (Jared L. Miller)

2010. február 27., szombat

Tárgyak az ókorból

Néminemű adóssága blogunknak, hogy még nem számoltunk be arról, hasonlóan a "városos" félévhez, az ELTE BTK-n ezúttal is ókortudományi előadássorozat zajlik a Gólyavárban, melynek témája: "Tárgyak az ókorból". Az előadássorozat célja: "egy ókori tárgy vagy tárgycsoport létrejöttének, használatának és a korabeli anyagi kultúrában betöltött helyének bemutatása".

Kiszemezgettem azokat az előadásokat, amelyek blogunk olvasói számára érdekesek lehetnek (s így legalább én sem felejtem el őket):

Kalla Gábor: Mezopotámiai démonok Iránban: egy óperzsa domborműről (március 4.)
Schreiber Gábor: Taszenet koporsója Közép-Egyiptomból (március 18.)
Dezső Tamás: Egy asszír sisak (március 25.)
Nagy Árpád Miklós: "Sódze me IAW". A varázsgemmák aktualitása (április 22.)
Raczky Pál: Tárgyak értelmezési lehetőségei a délkelet-európai őskorban (április 29.)
Zólyomi Gábor: Gudea B szobra (május 6.)
Török László: Obeliszkek az ókori Egyiptomtól a barokk Rómáig (május 13.)

A teljes program megtekinthető az Ókorblogon.

Helyszín és időpont: Gólyavár, B terem, 16.00-17.30 (csütörtökönként)

2010. február 25., csütörtök

JANER 9/2 (2009)

A tartalomból:
The Sanctuary of the Gibeonites Revisited (N. Na'aman)
An Old Babylonian Incantation Collective with Incantations Involving a Counter-Measure Against Oath-Breaking and the Alteration of a Dream of the King (J. Peterson)
On the Mythology of Okeanos (C. Anghelina)
The First Tour of Hell: From Neo-Assyrian Propaganda to Early Jewish Revelation (S. L. Sanders)
Trading on Knowledge: The Iddin-Papsukkal Kin Group in Southern Babylonia in the 7th and 6th Centuries B.C. (J. P. Nielsen)
At the Edge of the World: Cosmological Conceptions of the Eastern Horizon in Mesopotamia (Chr. Woods)
Review of "The Hittites and Their World" (H. Marcuson)

2010. február 24., szerda

Anatolische Literaturen – Konferenciabeszámoló, 1. rész

2010. február 18. és 20. között került sorra Bonnban az Anatolische Literaturen. „Autoren” – Textstrukturen – „Zuhörer” c. konferenciára. A szervezők, Manfred Hutter, a kiemelkedő vallástörténész (többek között az anatóliai és az iráni vallások neves specialistája), s felesége, a hettitológus Sylvia Hutter-Braunsar immáron hagyományt teremtettek azzal, hogy néhány évente kis, tematikus konferenciákat szerveznek a bonni egyetem orientalisztikai intézetének vallástudományi tanszékén. Nem érdektelen itt felemlíteni a korábbi két konferenciából született köteteket: Offizielle Religion, lokale Kulte und individuelle Religiosität. Akten des religionsgeschichlichen SymposiumsKleinasien und angrenzende Gebiete vom Beginn des 2. bis zur Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr.” (Bonn, 20.-22. Februar 2003). AOAT 318. Münster, 2004 és Pluralismus und Wandel in den Religionen im vorhellenistischen Anatolien. Akten des religionsgeschichtlichen Symposiums in Bonn (19. - 20. Mai 2005). AOAT 337. Münster, 2006.

Szeretem ilyenkor kiemelni, hogy az ilyen konferenciáknak komoly előnyökkel rendelkeznek a nagy, monstre rendezvényekkel szemben: a résztvevők száma ugyanis alacsony, azaz mindenkit meg lehet hallgatni és mindenkivel lehet beszélni; továbbá a téma szűk, amely így koncentráltabb előrehaladást tesz lehetővé. Ez jelen alkalommal is így történt.

Bár nem jött el minden neves kutató, az előadók névsora így is tekintélyt parancsoló volt. A konferencia résztvevőinek összetétele jól tükrözte a hettitológián belüli „erőviszonyokat”: az előadók durván egyharmada volt német, második helyen az olaszok állnak, s csak őket követik az angolszászok, a többiek pedig a megszokott országokból (Hollandia, Izrael, Japán, Lengyelország, Spanyolország, az egyetlen francia előadó nem tudott végül eljönni). Hazánkat pedig jelen sorok szerzője képviselte („Hethitische Topoi in der hieroglyphen-luwischen Historiographie. Bemerkungen zur Frage der Kontinuität” c. előadásával).

A konferencián összesen huszonegy előadás hangzott el, s mivel túlnyomó többségük előadójuk épp aktuális kutatásaihoz kapcsolódott, a konferencia egésze első pillantásra túlzottan töredékes képet mutathat. Az én benyomásom azonban épp az ellenkezője volt: szinte minden előadó hivatkozási pontul használta Th. van den Hout kutatásait a hettita irodalom definícióját illetően és J. Assmann kulturális, ill. kommunikatív emlékezet-fogalma is sűrűn visszatérő hívószavak voltak. Ezek mintegy keretbe foglalták a konferencia előadásait, amely kereteken belül minden kutató egy kisebb rész csiszolt tovább, világosított meg.

Természetesen itt nem lehet mind a huszonegy előadásról kimerítően beszélni, ezért csak azokat emelem ki, amelyek akár pozitív, akár negatív értelemben mélyebb benyomást tettek (nem feltétlenül csak rám). Teljes előadó- és témalista itt található.

Az egész konferencián voltaképp egy rossz előadás hangzott el, ez Maria Lepši (Bonn) nevéhez fűződik, aki nem tett semmi mást, mint hogy egy nevezetes hettita történeti szöveg különféle szakaszait modern, narratológiai címkékkel látta el – magyarul semmi újat nem tudtunk meg, ellenben a (poszt)modern irodalomelméletben utazó kollégák biztosan élvezték volna (DieApologiedes Hattušili III. im Lichte moderner Erzähltheorie).

Két előadás különösen heves vitát generált, joggal. José Luis García Ramón (Köln), a kiváló indogermanista „Indogermanische Phraseologie in der hethitischen Literatur” c. előadásában azt vizsgálta, találhatóak-e az indoeurópai költői nyelvből származó kifejezések, kollokációk a hettita irodalom nyelvezetében. Ez az indogermanisztikában bevett megközelítés, ám a nem-indogermanisták joggal vetik az effélét kutatók szemére, hogy e kifejezések legtöbbször tetszőleges nyelvben előforduló fordulatok (pl. „széles váll”), így ebben alapnyelvi örökséget látni nem lehet, s még ha az is lenne, bizonyítani semmiképpen sem lehet.

Karl Strobel (Klagenfurt) amellett próbált érvelni, hogy a Nyugat-Kisázsiában megszülető görög történetírás kis-ázsiai, közelebbről hettita előképeken nyugszik (Geschichtsschreibung bei den Hethitern). Ezzel az a baj, hogy bár a korszak kis-ázsiai (lyd, kár, esetleg phryg) hagyományainak hatása önmagában nem zárható ki (ne feledjük, Hérodotos félig kár volt), egyelőre ez – források híján – nem is bizonyítható. Az állítólagos hettita előképeknél ugyan van forrásunk bőségesen, de ezek, úgy tűnik, semmilyen kapcsolatban nem állnak a görög történetírással, ami a köztük fennálló, néhány százéves írásbeliséget nélkülöző időszakot is magába foglaló több mint félezer éves szakadékot nézve nem is meglepő. A vitában arra is felhívták a figyelmet, hogy Nyugat-Kisázsia hettita uralom alatt állt ugyan, de nem volt hettita, és ezért kulturális hagyományairól rendkívül keveset tudunk.

A következő bejegyzésben néhány további figyelemreméltóbb előadást fogok röviden ismertetni.

2010. február 23., kedd

Barbárok a kapuk előtt

Mint az közismert, a Szépművészeti Múzeum kibővítésre szorul, melyet a Hősök tere alá építendő új részekkel fognak megoldani. Ez eddig rendben is van.

Ám a minap napvilágot láttak a végleges tervek is, melyek, finoman szólva, széttúrják a Hősök terét és a Múzeum arculatát. A Hősök terének látványát egy, a sarokra építendő kőkockával teszik tönkre. A Múzeumot pedig úgy építik át, hogy – leírni is szörnyű – a bejárathoz felvezető lépcsősorba egy lefelé haladó másik lépcsősort vágnak, ami így pontosan úgy fog kinézni, mint egy kocsibejáró. Aki ilyeneket tervez, az egyszerűen tudatlan barbár. Fogalma sincs múzeumról, kultúráról, városképről, ízlésről. Én személy szerint alig tudom kulturált szavakba önteni felháborodásom.

Íme egy építészeti honlap
riportja és képei a horrorról. Érdemes áttanulmányozni a kommenteket, az olvasók majdnem száz százaléka mereven elutasítja Budapest egyik legszebb terének és egyik jelképének eltorzítását.

Itt pedig Ráday Mihály
megrökönyödése olvasható.

Nem tudom mit lehetne tenni e borzadály megakadályozására, de hogy valamit sürgősen tenni kell, az nyilvánvaló (a UNESCO World Heritage List-jén az Andrássy út van nevesítve, nem a Hősök tere, de a Hősök tere beletartozik az Andrássy út körüli védőzónába, talán ebből az alapból kiindulva meg lehetne akadályozni).

2010. február 19., péntek

Tutanhamon hírek

Biztos sokan olvasták/hallották már a híreket Zahi Hawass és az egyiptomi régészek hivatalos bejelentéséről, melyben az immár két éve folytatott, Tutanhamon múmiáján illetve még jó néhány a királyi családhoz köthető múmián végzett DNS és egyéb vizsgálatok eredményeit ismertetik. A különböző tudósítások és beszámolók adataikat a Journal of American Medical Association (303/7 (2010): 638-647) cikkéből, illetve a Kairói Múzeumban február 17-én rendezett sajtókonferenciából merítették.
Az eredmények két fő szála egyrészről a király fizikai állapotának rekonstrukciója, illetve halálának oka (amelyet valószínűleg maláriafertőzés volt), másrészről Tutanhamon rokonságának azonosítása: úgy tűnik a király testvérházasságban fogant, ami magyarázatot adhat általános fizikai gyengeségére és fogyatékosságaira.
Alább összeszedtem néhány linket, ahol a hírről részletesebben is olvashatunk. Ezek főleg olyan blogok, ahol a szerzők fáradtságot nem kímélve összeollóztak és belinkeltek minden kapcsolódó írást, így nekünk elég most őket belinkelni és böngészni:
Ancestry and Pathology in Tutankhamun’s Family (Egyptology News, Andie Byrnes)
Tutankhamun – The New Findings (News from the Valley of the Kings, Kate Phizackerley)
Comments re Tutankhamun publication in JAMA (Egyptology News, Andie Byrnes)
Végül egy kisfilm az MTV videótárából, amit egy egyiptológus levlistán érkezett körlevélből ismerünk, és amelyben Dr. Bács Tamás, az Egyiptológia Tanszék vezetője is nyilatkozik.

2010. február 18., csütörtök

Dating Egyptian Literary Texts

A göttingeni Georg-August-Universität egy rendkívül érdekes konferenciának ad otthon június 9. és 12. között: a Dating Egyptian Literary Texts az egyiptomi irodalmi és vallásos szövegek datálása illetve újra-datálása körül folyó több évtizedes vitát kívánja strukturált keretek között tárgyalni. Itt elsősorban olyan Középbirodalomra vagy akár korábbra datált irodalmi alkotásokról van szó, melyeknek első kéziratai csak az Újbirodalomból maradtak fenn. A tudományos vita résztvevői modern filológiai, nyelvészeti módszerek felhasználásával, illetve a szövegek kultúr - és vallástörténeti hátterének vizsgálatával érvelnek a korai avagy az újbirodalmi eredet mellett, és pontosan e konferencia megszervezése mutatja, hogy a kérdés még korántsem oldódott meg.
A konferencia műhely jellege miatt csak meghívott előadók adhatnak elő, de azok a szakemberek és diákok, akiknek kutatási területe kapcsolódik a témához, április 15-ig még jelentkezhetnek ezen a felületen, és a hónap végéig értesítést kapnak a döntésről.
A rendezvény honlapját mindenképp érdekes meglátogatni, mert a szokásos információkon túl a bevezető szöveg konkrét hivatkozásokkal megtűzdelve összefoglalja a közelmúltban született releváns szakirodalmat és részletesen bemutatja a kutatási irányzatokat is.

2010. február 17., szerda

Anatolische Literaturen

Mint az bizonyára feltűnt Kedves Olvasóinknak, sajnálatos módon kerek egy hónapja nem volt ókori keletes bejegyzés. Ennek az az igen egyszerű oka, hogy hivatalos úton Tbilisziben tartózkodtam és nem volt időm a blogot üzemeltetni. Még egy hét türelmet kérek az olvasóktól, ugyanis most Bonnba kell utaznom egy hettitológus konferenciára, de jövő hét kedden újra indul rendesen az ókori keletes szekció.

De addig is idemásolom a bonni konferencia programját, amely a nem-hettitológusok számára is tartogat érdekességeket. A konferenciáról természetesen részletes beszámolóval fogok jelentkezni.

Anatolische Literaturen: "Autoren" - Textstrukturen - "Zuhörer"
Internationales Symposium
18.-20. Februar 2010
Abteilung für Religionswissenschaft des Instituts für Orient- und Asienwissenschaften, Bonn

Do 18. Februar 2010
14:35 Maria Lepši: Die „Apologie“ des Ḫattušili III. im Lichte moderner Erzähltheorie
15:10 Silvia Alaura: Aspekte der Gebärdensprache in der hethitischen Literatur

16:15 Sylvia Hutter: Kompilationspraktiken hethitischer Schreiber in den Texten über eine verschwundene Gottheit
16:50 Amir Gilan: Das Huhn, das Ei und die Schlange: Mythos und Ritual im Illuyanka-Text
17:25 Inne Heshiki: Illuyanka - ein Beitrag zur ikonographischen Studie

Fr 19. Februar 2010
9:15 Alwin Kloekhorst: Accentuation and Poetic Metre in Hittite
9:50 Elisabeth Rieken: Fachsprachen der hethitischen Literatur: Experten schreiben für Experten
10:25 José Luis García Ramon: Indogermanische Phraseologie in der hethitischen Literatur

11:30 Joan Goodnick Westenholz: The Transmission and Reception of the Sargonic Sagas in the Hittite World
12:05 Karl Strobel: Geschichtsschreibung bei den Hethitern
12:40 Zsolt Simon: Hethitische Topoi in der hieroglyphen-luwischen Historiographie: Bemerkungen zur Frage der Kontinuität

14:30 Michel Mazoyer: A propos de la mythologie hittite: innovation et tradition
15:05 Gary M. Beckman: Primordial Obstetrics: „The Song of Emergence“ (CTH 344)
15:40 Ian Rutherford: Ea and the Beast: A Hurrian Echo in Pindar?

16:45 Magdalena Kapelus: On different copies of the Hittite royal funerary rituals
17:20 Birgit Christiansen: Methoden zur Analyse von Texten des Traditionsgutes - ihre Leistungen und Grenzen
17:55 Manfred Hutter: Sammeltafeln - Zufallsprodukt von Schreibern oder Ausdruck von hethitischem Literaturverständnis

Sa 20. Februar 2010
9:15 Carlo Corti: „Words of Fire“, „Words of Water“: Introduction to the Hutuši Ritual
9:50 Mauro Giorgieri: Magie und Literatur: Zu den mythologischen Auszügen in Ritualtexten hurritischer Herkunft
10:25 Piotr Taracha: Hittite rituals as litarery texts. What do we know about their original editions?

11:30 Paola Dardano: Erzählte Vergangenheit und kulturelles Gedächtnis im hethitischen Schrifttum: Die so genannte Palastchronik
12:05 Jared Miller: Die hethitischen Dienstanweisungen: Zwischen normativer Vorschrift und Traditionsliteratur

2010. február 3., szerda

Radiocarbon Dating & Egyptian Chronology

2010. március 17-18-án Radiocarbon Dating & Egyptian Chronology címmel rendeznek szimpóziumot az oxfordi Ashmolean Museum-ban. A szimpózium az Egyptian Chronology Project módszertani és gyakorlati eredményeit (új mérések) mutatja be, és az elsőtől a 21. dinasztiáig terjedő időszakkal foglalkozik. A programot 17-én este egy nyilvános előadás egészíti ki a. További részletek, és a letölthető program elérhetők a fő oldalról.

2010. február 2., kedd

Ókor 2009-es számok

Az Ókorblogon, közkívánatra megjelent az Ókor folyóirat 2009-es számainak összefoglaló, rövid ismertetése. Az egyes zsámok linkjére kattintva megtekinthetjük a tartalomjegyzéket is.