2010. december 31., péntek

2010 könyvei

Az év utolsó napján immár hagyományosan kiválasztom azt a három könyvet, amelyeket az év legfontosabb publikációinak tartok. A kritériumok a szokásosak:

1. Ókori keletes kötet (tehát nem tanulmány).
2. Tartalmilag kiemelkedő és általános érvényű legyen.
3. Összesen három darab legyen.

Egy kicsit szigorítottam még a kritériumokon, mert bevezettem, hogy sem konferencia-kötet, sem Festschrift nem lehet. Ennek az az oka, hogy e műfajok közismerten rendkívül hullámzó produktumokat jelentenek, szinte mindegyik kötetre igaz, hogy kiemelkedő tanulmányok mellé egy(néhány) (nagyon) rossz is becsúszik (rosszabb esetben ordas hülyeség, mint például a folyó évben megjelent 53. RAI-aktákban Parpola cikke). Mindez azért most jutott eszembe, mert ez az év igazán gazdag volt e műfajokban (csak a saját szakterületemen kapásból hét Festschrift jut az eszembe), így logikus lett volna, ha valamelyikük bekerül ide.

Az összeállítás természetesen, mint mindig, szubjektív, hiszen ez a számomra kiemelkedő munkák listája, értelemszerűen nem fogok tudni egyiptológiai vagy épp elámi munkákat méltatni. De ezúton biztatnám minden kedves Olvasónkat, hogy a kommenteknél ossza meg velünk, Önök melyik munkákat tartják az év köteteinek.

Következzék tehát az én listám:

1. Federico Giusfredi: Sources for a Socio-Economic History of the Neo-Hittite States. Texte der Hethiter 18. Heidelberg, Winter, 2010.

Amióta megjelent a vaskori luvi feliratok csodálatos kritikai összkiadása J. D. Hawkins tollából (kiegészítésekhez katt ide), minden készen áll ahhoz, hogy új alapokra helyezzük a durván 1175 - 700 közötti időszak történetét Közép- és Dél-Anatóliában, valamint Északnyugat-Szíriában. Ennek ellenére a kutatások eddig meglehetősen mérsékelten éltek ezzel a lehetőséggel, akkor is inkább a politikatörténet és a vallás témaköreire összpontosítva. Jelen kötet azonban a társadalomtörténeti és gazdaságtörténeti alapokat kívánja lefektetni, a vonatkozó források kommentált és újraelemzett új kiadásával. Nélkülözhetetlen kézikönyv, még akkor is, ha az igazi újdonságok csak a gazdaságtörténeti fejezetekben találhatóak.

2. A. H. Jagersma: A descriptive grammar of Sumerian. PhD-értekezés. Leiden, 2010.

Bizony, van olyan sumer dolog, amely még az én kérges hettitológus szívem is megdobogtatja, és ez pedig a hosszú-hosszú évek óta várt Jagersma-féle sumer nyelvtan. Noha több sumer nyelvtanfelfogás van, mint ahány sumerológus, vannak olyan szerzők, amelyek megkerülhetetlenek, s Jagersma is közéjük tartozik. Nem épp metróra való olvasmány (bár ízlések és pofonok...), de akit kicsit is érdekel az a régió, annak el kell olvasnia. Nem fogja megbánni.

3. Christian Marek: Geschichte Kleinasiens in der Antike. München, Beck, 2010.

Bármilyen meglepő, ebben a témakörben eddig nem létezett megbízható kézikönyv, s ezért különösen fájdalmas volt, hogy E. Schwertheimnek az amúgy kiváló Beck-féle Wissen-sorozatban megjelent hasoncímű könyve elég gyenge lett. Így Marek könyve igazi hiánypótló munka lett, a Sagona - Zimansky-féle Ancient Turkey-vel együtt olvasva (hozzátéve Düring Prehistory of Asia Minorját) most már bárki könnyedén és gyorsan tájékozódhat az ókori Anatólia bármely korszakáról. Még akkor is, ha Marek könyvében a hettita és poszt-hettita korszak azért nem lett olyan, mint amilyennek én elvártam volna - de a hardcore rajongóknak úgyis megvannak a maguk specializált áttekintései.

2010. december 29., szerda

Az ókori keleti régészet ma

Az év vége egyúttal sokszor a számvetés ideje, ezért nekünk is érdemes végiggondolni, hol is tart ma az ókori keleti régészet. Ebben nyújt segítséget a következő kis régészeti ismeretterjesztő műsor, amelynek keretében betekintést nyerhetünk egy egyiptomi ásatásba, megfigyelhetjük a tell-képződést, s nem maradhatnak el a sumerek és a hettiták sem, sőt, átélhetjük, mekkora örömöt érez a régész, amikor egy fontos leletet talál.

Ancient West & East 9 (2010)

A tartalomból:

F. C. Woudhuizen: The Recently Discovered Luwian Hieroglyphic Inscription from Tell Ahmar

F. Mileto: On the Estimation of the Volumes of Some Urartian Pithoi

M. Manoledakis: Choirades, Kerasous, Pharnakeia. Observations on Three Ancient Place-Names in the Southern Black Sea

P. M. Edwell: The Sources for Rome's Wars with Shapur I. Eurocentric and Eastern Perspectives

S. M. Burstein: New Light on the Fate of Greek in Ancient Central and South Asia

M. Decker: Settlement and Trade in the Red Sea in Late Antiquity. An Archaeological Perspective

M. Wissa: Sur quelques pratiques de remploi du marbre et du calcaire en Égypte. Incursion au monastere copte de saint Jérémie a Saqqara

2010. december 26., vasárnap

Említik-e Izraelt a Merneptah-sztélé előtt?

We do not wish to downplay the complexity of the linguistic issues involved, which go beyond the scope of this article

Említenek-e egy Izrael nevű entitást Merneptah híres sztéléje előtt? Amint arról mi is hírt adtunk (itt és itt), novemberben publikáltak e témában egy új cikket, melynek híre futótűzként terjedt el, minthogy a szerzők rövid válasza: igen. Letöltvén és elolvasván a cikküket, a válasz szerintem: nem.

A tanulmány adatai még egyszer:

Peter van der Veen – Christoffer Theis – Manfred Görg: Israel in Canaan (Long) Before Pharaoh Merenptah? A Fresh Look at Berlin Statue Pedestal Relief 21687. JAEI 2/4 (2010) 15-25.

Elöljáróban meg kell még említeni, hogy a dolgozatban taglalt ötlet nem új, hiszen az egyik szerző ezt már korábban felvetette (M. Görg: Israel in Hieroglyphen. Biblische Notizen 106 (2001) 21-27), amelyet egyébként meg is cáfolt James K. Hoffmeier egy hozzáférhetetlen cikkben (What is the Biblical Date for the Exodus? A Response to Bryant Wood. Journal of the Evangelical Theological Society 50 (2007) 225-247), melyre még visszatérek.

A szöveghely és kora
A szóban forgó szöveghely nem más, mint egy Berlinben őrzött gránittömb, egy szobortalapzat topográfiai listája. Kora ismeretlen, de vagy a XVIII. (konkrétan II. vagy III. Amenhotep) vagy a XIX. dinasztiát, közelebbről II. Ramszeszt javasolja M. Görg, mivel a felirat megfogalmazása emlékeztet a Merneptah-sztéléére (!) és bizonyos karnaki (Askelón Fal) ikonográfiai párhuzamok miatt. Az nem derül ki, hogy ezek mik, mert csak egy, a Görg-féle cikkre való utalás található (ez pedig jelen pillanatban nem áll rendelkezésemre). Pedig kulcsfontosságú lenne, mert még egy Merneptah-korabeli vagy későbbi datálást sem lehet kizárni: egy ilyen datálást ugyanis az zárna ki, hogy általában kerüli az ún. csoportírást, és hogy az Izrael név ’El eleme egy korábbi, rövidebb típusú átírásában jelenik meg (a hosszabb alak III. Thotmesztől, ill. III. Amenhoteptől kezdve jelenik meg).

Ezzel két gond van. Egyrészt nehezen egyeztethető össze a fentebbi régészeti datálással: ezt azzal magyarázzák, hogy egy korábbi, korai XVIII. dinasztiai, vagy Második Átmeneti Korbéli forrás másolatáról van szó. A másik, fő gond, hogy feltételezik, hogy az egyiptomi lejegyzésű helynév második felében az ’El elem van, ezt azonban nem bizonyítja semmi, csak az, hogy ők Izraelnek értelmezik. Vagyis a datálásuk az értelmezésüktől függ, ami nem szerencsés.

Más szavakkal: a töredék kora ismeretlen, legfeljebb annyi mondható, hogy újbirodalmi. Ez annyiban lényeges, hogy nem zárható ki egy Merneptah-korabeli, sőt egy Merneptah utáni datálás sem. Azaz még ha helytálló is az olvasatuk (valószínűleg igen) és az értelmezésük (valószínűleg nem), még akkor sem biztos, hogy Merneptah előtti a felirat. Ennyit a cím „(Long) Before” kitételéről.

Az olvasat és interpretációja
A töredéken három név vehető ki, Askelón, Kanaán és egy harmadik. Ez sajnos töredékes, de – véleményem szerint – a szerzők meggyőzően érvelnek amellett, hogy csakis a ’i-[3]-š3-’i-r olvasat lehetséges (a későbbiekben egyébként elfeledkeznek arról, hogy a töredékességre utaló jelet kitegyék, pedig ez elemi filológiai követelmény).

Igen, igen, ez lenne Izrael, melynek bibliai fomája Yśr’l. De hogyan csinálnak ebből Izraelt a szerzők? Abból az Izraelből, amely a Merneptah-sztélén a ’i-[3]-š3-’i-r-től jelentősen eltérő y-s-r-i-r formában jelenik meg?

A következőképpen: minthogy az 3 középbirodalmi és alkalmilag újbirodalmi szövegekben r-ként is értelmezhető, a ’i-[3]-š3-’i-r lehet ’i-[3]-šr-’i-r is. Ez idáig rendben is van (az r pedig /l/-t is visszaadhat, ez közismert). A probléma a szibilánssal van, hogy miért is nem , mint a másik feliraton. Ez ugyanis, mint arra már Hoffmeier is felhívta a figyelmet, kizárja az Izraelként való interpretálást. A szerzők a következő érvekkel próbálják ezt megmagyarázni:


1) Megpróbálják relativizálni a biblikus <ś>-s alakot, ám ezek az Izrael név vélelmezett etimológiáin alapulnak, s mint olyanok, értéktelenek. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szibiláns hangértékét csak a középkori maszoréta hagyományból tudjuk. Ez már jobb érv, hiszen így lehetne /š/ is, de nekem a maszoréta kiejtési hagyomány megváltoztatása az egyik legfontosabb szó esetén nem meggyőző, hiszen itt Izraelről magáról van szó, nem pedig mondjuk egy obskúrus filiszteus katona nevéről (különben sem jó, ha valaki csak szöveg-emendálással tudja bizonyítani az állítását). Ám még ha így is van, az sem változtat az inkonzekvens egyiptomi átírás tényén.

2) Aláhúzzák, hogy nem tudjuk, az egyiptomi írnokok milyen forrásból szereztek tudomást e névről. Minthogy az akkád volt ekkor a nemzetközi diplomácia nyelve, lehet, hogy ékírásos forrásokból. Ez éppenséggel elméletben lehetséges, noha aligha valószínű, hiszen ekkor Egyiptom a vonatkozó területet az uralma alatt tartotta és nem szorult rá az akkád forrásokból való tájékozódásra (ott személynévként <š>-sel jelenik meg, amelynek viszont speciel a kortárs kiejtése /s/, szóval ez sem segít). Feltéve, de meg nem engedve, hogy így volt, akkor se nyerünk választ az inkonzisztenciára.

Így persze nem marad más, mint hogy az írnok tévedett, amelyre több lehetőséget is felhoznak:

3) Felvetik, hogy Egyiptomon kívül is konfúz volt a szibilánsok visszaadása és ez is okozhatta az egyiptomi írnok tévedését. Lehet, hogy konfúz volt máshol, de nem Izrael esetén, ahol a maszoréta hagyomány következetesen írja a nevet.

4) Az írnok félrehallotta, mivel a kölcsönzések sosem szabályosak. Sajnos az esetek túlnyomó többségében, még a szibilánsoknál is, amint a szerzők is elismerik, a kölcsönzések szabályosak. Mint például a Merneptah-sztélé esetén. Idézik Hoch klasszikus munkáját is (amelyben az áll, hogy néha az š is visszaadhat ś-t), de természetesen bárminemű példa vagy hasonló nélkül, holott ez megint csak kulcsfontosságú (sajnos Hoch könyve itt nem áll a rendelkezésemre, hogy megnézzem a példáit).

Ezt követi a mottóul választott idézet: „We do not wish to downplay the complexity of the linguistic issues involved, which go beyond the scope of this article”. Ez az attitűd sajnos ismerős, nem egy esetben találkoztam már vele: igaz, hogy filológiailag nem alátámasztható az, amit a szerzők írnak, de ennek kifejtése, bizonyítása túlmutat a cikk keretein. Nagyon súlyos mondat.

A cikk többi része, amikor a proto-izraeliek Kánaánba való megérkezéséről (!) spekulálnak, érdektelen (annyiban nem, hogy rávilágít, a szerzők eléggé készpénznek tekintik a bibliai állításokat).

Összefoglalás
Van egy rosszul szerkesztett dolgozat. Ugyanazon problémakörök (pl. datálás) a cikk különböző pontjain lettek pertraktálva, a kulcsfontosságú részleteket pedig egyszerűen hanyagolják. Hiába a kérdőjeles írásmód, ha a cikk szerzőinek láthatóan szemernyi kétségük sincs afelől, hogy Izraelt találták meg a feliraton, mégpedig jóval Merneptah előtt, s nehéz elhessegetni az érzést, hogy ezért nem is tulajdonítanak nagy jelentőséget az állításaik bizonyításának.

Van tehát egy egyiptomi újbirodalmi felirat, amely lehet, hogy Merneptah elé datálandó, de ezt nem lehet bizonyítani (pontosabban a szerzők nem fedték fel érveiket). Ez tartalmaz egy helynevet, amelyet szabályosan nem lehet Izraelként értelmezni. Ha egy ad hoc kivételt megengedünk, akkor igen. Azaz lehet Izraelként értelmezni, csak ezt az állítást nem lehet bizonyítani. Említik tehát Izraelt Merneptah előtt? Lehet, csak jelen tudásunk szerint ezt nem lehet bizonyítani.

De ahogy egy német kollégám fogalmazott: a hit hegyeket mozgat meg. És hieroglifákat.

2010. december 24., péntek

Boldog Karácsonyt!

Blogunk minden Kedves Olvasójának ezúton kívánunk boldog karácsonyt! A (virtuális) fa alá illik ajándék is, a mi ajándékunk egy rövid ismertetés lesz arról, hogy valóban említik-e Izraelt Merneptah előtt. De még korán van, nincs itt az ideje az ajándékok bontogatásának!

2010. december 22., szerda

Fs. Kuniholm

Valamiért közvetlenül a megjelenésekor nem jutott el hozzám, de most pótolom, mert elképesztően izgalmas kötetről van szó, elég ha annyit mondok, hogy az anatóliai - égei dendrokronológia atyjának Festschriftjéről, Théra-melléklettel :-)

Sturt W. Manning - Mary Jaye Bruce (eds.): Tree-Rings, Kings and Old World Archaeology and Environment. Papers Presented to Peter Ian Kuniholm. Oxford, 2009

A tartalomból:

One Hundred Years of Dendroarchaeology: Dating, Human Behavior, and Past Climate (Jeffrey S. Dean)

Is there a Separate Tree-ring Pattern for Mediterranean Oak? (Tomasz Wazny)

Dendroclimatology in the Near East and Eastern Mediterranean Region (Ramzi Touchan and Malcolm K. Hughes)

A 924-year Regional Oak Tree-ring Chronology for North Central Turkey (Carol B. Griggs et al.)

Could Absolutely Dated Tree-ring Chemistry Provide a Means to Dating the Major Volcanic Eruptions of the Holocene? (Charlotte L. Pearson and Sturt W. Manning)

Dendrochemistry of Pinus sylvestris Trees from a Turkish Forest (D. K. Hauck and K. Unlu)

Neutron Activation Analysis of Dendrochronologically Dated Trees (K. Unlu et al.)

Third Millennium BC Aegean Chronology: Old and New Data from the Perspective of the Third Millennium AD (Ourania Kouka)

Absolute Age of the Uluburun Shipwreck: A Key Late Bronze Age Time-Capsule for the East Mediterranean (Sturt W. Manning et al.)

Central Lydia Archaeological Survey: Documenting the Prehistoric through Iron Age periods (Christina Luke and Christopher H. Roosevelt)

The Chronology of Phrygian Gordion (Mary M. Voigt)

The End of Chronology: New Directions in the Archaeology of the Central Anatolian Iron Age (Geoffrey D. Summers)

The Rise and Fall of the Hittite Empire in the Light of Dendroarchaeological Research (Andreas Müller-Karpe)

Aegean Absolute Chronology: Where did it go wrong? (Christos Doumas)

The Thera Debate
Cold Fusion: The Uneasy Alliance of History and Science (Malcolm H. Wiener)

Santorini Eruption Radiocarbon Dated to 1627-1600 BC: Further Discussion (Walter L. Friedrich et al.)

Dating the Santorini/Thera Eruption by Radiocarbon: Further Discussion (AD 2006-2007) (Sturt W. Manning et al.)

Thera Discussion (Malcolm H. Wiener, Walter L. Friedrich, and Sturt W. Manning)

2010. december 21., kedd

Fs. Donbaz

Ş. Dönmez (szerk.): Studies Presented in Honour of Veysel Donbaz DUB.SAR É.DUB.BA.A. Veysel Donbaz'a Sunulan Yazılar. Istanbul, 2010

A tartalomból:

Albenda, P.: Wall Reliefs of Ashurnasirpal II from the Southwest Palace, Nimrud


Böhme, S.: Eigentümerwechsel im „Haus des Beschwörungspriesters“ von Assur gegen Ende der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts


Charpin, D.: Les pouvoirs locaux a l’époque paléo-babylonienne: le cas du maire et des anciens de harradum


Dandamayev, M. A.: A Verdict of Royal Judges in Babylon during the Reign of Nabonidus


Dercksen, J. G: Anitta and the Man of Purušhanda


Dietrich, M. – O. Loretz: Baal thront in mythisch-göttlicher Grösse über Sapunu und Meer. Epigraphie, Kolometrie und Kult in KTU 1.101:1-18 77


Dinçol, A. – Dinçol, B.: Drei hieroglyphische Tripodstempel aus der Perk Sammlung


Durand, J.-M.: Un centre benjaminite aux portes de Mari: Reflexions sur le caractère mixte de la population du royaume de Mari


Faist, B. – Klengel-Brandt, E.: Die Siegel der Stadtvorsteher von Assur


Forlanini, M.:  New Evidence and Recent Suggestions on the Anatolian Geography in the Old Assyrian Period


Foster, B. R.: On Personnel in Sargonic Girsu


George, A.R.: Assyrian Texts from the Folios of Sidney Smith


Biga, M. G.: More on Relations Between Ebla and Harran at the Time of the Eblaite Royal Archives (24th century BC)


Hertel, Th. K. – Larsen, M. T.: Situating Legal Strategies on reading Mesopotamian law cases


Horowitz, W.: Vat 17081: A Forerunner to the Menology of Astrolabe B


Matthiae, P.: Une note sur Sargon II et l’historie de l’ekal masarti


Maul, St. M.: Ein Assyrer rezitiert ein sumerisches Preislied auf die «Schreibkunst» oder: von der unerwarteten Aussprache des Sumerischen


Michalowski, P.: On the Names of Some Early Ancient Near Eastern Royal Women and on a Seal Impression from Karum Kanesh


Michel, C.: The Day Unit within the Old Assyrian Calendar


Sasson, J. M. : On the “Ishi-Addu” Seal from Qatna with Comments on Qatna Personnel in the OB Period


Svard, S.: “Maid of the King” (Géme ša šarri) in the Neo-Assyrian Texts


Şenyurt, S. Y.: Ovaören-Göstesin Geç Hitit/Luwi Hiyeroglif Yazıtı


Ünal, A.: Pandora Kutusu ve Eski Anadolu Mitolojileri


Ünal, A. – Girginer, K. S.: Tatarlı Höyük Kazılarında Bulunan “Anadolu Hiyeroglifli” Damga Mühür Baskısı


Veenhof, Kl. R.: The Interpretation of Paragraphs t and u of the Code of Hammurabi

2010. december 20., hétfő

Egy régóta várt könyv

Barjamovic, Gojko Johansen: A Historical Geography of Anatolia in the Old Assyrian Colony Period. Carsten Niebuhr Institute Publications 38. Copenhagen, 2011

This volume presents a revised model of the historical geography of Anatolia during the Old Assyrian Colony Period (c. 1969-1715 BC) based on topographical, archaeological and written records. It challenges traditional views of Anatolian geography by using arguments based on logistics, infrastructure and the organisation of trade, and suggests a new interpretation focussed on central markets, fluctuating prices and interlocking regional systems of exchange. The historical implications of this revised geography for Old Assyrian and early Hittite history and Bronze Age archaeology are extensively discussed. The book contains translations and discussions of passages from hundreds of published and unpublished Old Assyrian texts and provides a comprehensive inventory of Anatolian toponyms, accompanied by numerous photographs and maps.

2010. december 19., vasárnap

Ókori keleti textil-terminológia

C. Michel - M.-L. Nosch (eds.): Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First millennia BC. Ancient Textiles Series 8, Oxford, 2010

A tartalomból:

Catherine Breniquet: Weaving in Mesopotamia during the Bronze Age: Archaeology, techniques, iconography

Ole Herslund: Cloths – Garments – and keeping secrets. Textile classification and cognitive chaining in the Ancient Egyptian writing system

Jana Jones: The ‘linen list’ in Early Dynastic and Old Kingdom Egypt: text and textile reconciled

Benjamin Foster: Clothing in Sargonic Mesopotamia: Visual and written evidence

Maria Giovanna Biga: Textiles in the Administrative Texts of the Royal Archives of Ebla (Syria, XXIV Century BC) with particular emphasis on Coloured Textiles

Jacopo Pasquali: Les noms sémitiques des tissus dans les textes d’Ebla

Francesco Pomponio: New texts regarding the Neo-Sumerian textiles

Hartmut Waetzoldt: The Colours and Variety of Fabrics from Mesopotamia during the Ur III
Period (2050 BC)

Cécile Michel & Klaas R. Veenhof: The Textiles traded by the Assyrians in Anatolia (19th-18th Centuries BC)

Agnete Wisti Lassen: Tools, procedures and profession: A review of the Akkadian textile terminology

Anne-Claude Beaugeard: Les textiles du Moyen-Euphrate à l’époque paléo-babylonienne d’après un ouvrage récent

Matteo Vigo: Linen in Hittite Inventory Texts

Juan-Pablo Vita: Textile terminology in the Ugaritic texts

Pierre Villard: Les textiles néo-assyriens et leurs couleurs

Francis Joannes: Textile terminology in the Neo-Babylonian documentation

Stefan Zawadzki: Garments in non-cultic context (Neo-Babylonian period)

2010. december 18., szombat

Könyvajánló (egy kicsit hosszabb)


B. S. Düring: The Prehistory of Asia Minor. From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies. Cambridge, 2010

C. Bonnet - H. Niehr: Religionen in der Umwelt des Alten Testaments II. Phönizier, Punier, Aramäer. Stuttgart, 2010

E. Strommenger - P. A. Miglus: Ausgrabungen in Tall Bi'a/Tuttul V.Altorientalische Kleinfunde. WVDOG 126. Wiesbaden, 2010

E. Lipinski: Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics III. Ma'lana. OLA 200. Louvain, 2010

L. Bricault - M. J. Versluys (ed.): Isis on the Nile. Egyptian Gods in Hellenistic and Roman Egypt. Proceedings of the IVth International Conference of Isis Studies, Liège, November 27-29 2008. Leiden, 2010

P.-L. Gatier - B. Geyer - M.-O. Rousset (eds.): Entre nomades et sédentairesProspections en Syrie du Nord et en Jordanie du Sud. Lyon, 2010

2010. december 17., péntek

Könyvajánló

Tavaly novemberben a PPKE BTK konferenciát rendezett "Nyelvelmélet és kontaktológia" címmel, melyen szép számú ókori tárgyú előadás is elhangzott, az ókori Keletet pedig blogunk szerzői, azaz mi képviseltük. A konferencia-kötet a napokban látott napvilágot, így most már mindenki megítélheti, jól képviseltük-e:


É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2010.
 • Egedi Barbara: Kopt szintaxis és a görög igék átvételi morfológiája 
 • Simon Zsolt: A hettita – luvi kétnyelvűség problémái. Szociolingvisztikai és módszertani kérdések az ókori Anatóliában.

  2010. december 16., csütörtök

  GM 227 (2010)

  Legalább három komolyabb bejegyzésem is lenne (ebből kettő elvarratlan sorozatokhoz kötődik), ám sajnos egyelőre időhiánnyal küszködök, ezért egyelőre továbbra is csak hírharsona-bejegyzéseket tudok írni. De most az egyiptológusok kedvéért jöjjön egy kis GM, a legfrissebb füzet tartalomjegyzéke.

  Azzam, Laila M.: Šsr and WAy: Two Ancient Egyptian Demons

  Collombert, Philippe: = = = (m)Hr, “pyramide”?

  Derchain, Philippe:  A propos du verbe nwd „Se mouvoir, begayer, chanceler“ et ses emplois metaphoriques

  Dorka, Uwe E. - Dorka Moreno - Maribel T.: Altägyptische Seilwaagen oder die Kunst des schwerelosen Hebens

  Khosroyev, Alexandr: Ein Zitat aus Eph 4.25 in der Apokalypsis des Petrus (NHC VII.3: 74.10-11)

  Köhler, I. et al.: Vom Schimpfen und Schänden und vom Lügen und Betrügen … und vom kleinen Unterschied

  Krejčí, Dagmar/Zamarovský, Peter: Mysterious Lute Player in Rekhmire’s Tomb (TT 100)

  Shafik, Sameh: Force-feeding Animals in Old Kingdom Scenes

  Simon Zsolt: Hethitisch-luwische Fremdwörter im Ägyptischen?

  Theis, Christoffer: Die Dauer eines altägyptischen Bestattungsrituals

  Tallet, Pierre: De l’ivresse au dégrisement: à propos d’un article récent sur le vin shedeh

  2010. december 15., szerda

  Új folyóirat-kötetek

  • Bibliotheca Orientalis 67/3-4 (2010)

  (Külön felhívom a figyelmet a M. Popko: Völker und Sprachen Altkleinasiens c. munkájának kritikájára, amit valami Zsolt Simon követett el).


  • Le Journal des Médecines Cunéiformes (JMC) 15 (2010)

  (Atelier Médecine Mésopotamienne, 55e Rencontre Assyriologique Internationale, Collège de France, Paris, Juillet 2009)

  Joan Goodnick Westenholz: The Tale of Two Little Organs: the Spleen and the Pancreas

  Martin Worthington: Medicine, Comedy, Power and their Interconnections in Babylonia and Assyria

  Markham J. Geller: Skin disease and the doctor

  JoAnn Scurlock: Advantages of Listening to Patients: The First Description of Parkinson’s

  • Strata 28 (2010)
  A legérdekesebb: Yosef Garfinkel, Saar Ganor and Michael Hasel, The Contribution of Khirbet Qeiyafa to our Understanding of the Iron Age Period

  2010. december 12., vasárnap

  OLZ 2010/4-5

  Fontosabb recenziók:

  Glassner, J.-J.: Histoiredes écritures: questions d’obsolescence et de résilience

  Lippert, S./Schentuleit, M.: Graeco-Roman Fayum – Texts and Archaeology (A. von Lieven)

  Kurth, D.: Einführung ins Ptolemäische (A. von Lieven)

  Klinger, J.: Die Hethiter (Th. van den Hout)


  2010. december 10., péntek

  Bulletin of the Asia Institute 20 (2010)

  A tartalomból:

  David Frendo: Emending a Name: Theophylact Simocatta’s Version of the Correspondence between Khusrau II and Bahram Chobin

  Yaakov Elman: The Other in the Mirror: Questions of Identity, Conversion, and Exogamy in the Fifth-Century Iranian Empire. Part Two

  Shaul Shaked. Aramaic Loan-words in Middle Persian

  Dieter Weber: Two Pahlavi Letters from the Time of Hormizd V (a.d. 631–632)

  M. Rahim Shaeygan: Bardiya and Gautama: An Achaemenid Enigma Reconsidered

  Farrokh Saidi: The Two Versions of the Achaemenid Throne

  Ernie Haerinck - Bruno Overlaet: The Luristan Excavation Documents, a Publication Project

  2010. december 9., csütörtök

  8. ICAANE - 1. körlevél

  A 8. ICAANE-ra 2012. április 30. és május 4. között kerül sor, valamiféle rejtélyes okok folytán Varsóban (!). Hét témakör lesz, a szokásos iszlám régészet, az ásatási beszámolók, továbbá a konzerválás - site management blablán kívül a következőek:

  1) Townships and villages
  2) High and low - minor arts for the elites and the populace
  3) Archaeology of fire
  4) Bioarchaeology in the Ancient Near East

  Mint eddig is, az ICAANE szervezői a vaskalapos irányzathoz tartoznak, és nem ásatásokból származó leletekkel vagy táblákkal foglalkozó előadásokat nem fogadnak el. Az absztraktokat egyébként 2011. január 3 és október 15. között lehet benyújtani.

  Ez eddig a megszokott dolog (a helyszínt leszámítva), az már kevésbé, hogy a részvételi díj 200 euro (!), amely 2012. január elsejei befizetés után 250 euro. Ez egyszerűen elképesztő, hiszen még a RAI legdrágább díja sem több 150 euronál. Az meg egyszerűen röhejes, hogy Varsóban kérnek ennyit, azért ez nem Róma vagy London (a két legutóbbi helyszín), több köze van Minszkhez, mint az ókori Kelethez. Figyelembe véve azt is, hogy ahogy eddig, valószínűsíthetően most is 5-6 szekció lesz párhuzamosan, mindez Varsóban és 200 / 250 euroért: tipikusan az a konferencia, ahova teljesen értelmetlen elmenni ilyen feltételek mellett.

  2010. december 8., szerda

  Kiállítás-ajánló

  Ha már Halottak Könyve (l. előző poszt), hadd ajánljak olvasóink figyelmébe egy időszakos kiállítást, amely november elején nyílt a londoni British Museumban, és még 2011 március 6-ig megtekinthető. A címe Journey through the afterlife, Ancient Egyptian Book of the Dead és ezen a linken további információ olvasható róla.

  Ancient Egyptian Funerary Literature - Tackling the Complexity of Texts

  Baselben, az Egyiptológiai Intézetben (Ägyptologisches Seminar, Universität Basel) konferenciát tartanak december 9 és 11 között a halotti szövegek jobb megértése, a szöveghagyományozódás és csoportosítás tanulmányozása céljából, különös hangsúllyal a kutatás módszertani kérdéseire. A program itt megtekinthető és letölthető. A konferenciára meghívást kapott a terület egy fiatal magyar kutatója, Végh Zsuzsanna egyiptológus is, aki Interpreting the references to the Haker-Feast in the Book of the Dead: some methodological problem c. előadásával vesz részt az igen izgalmasnak ígérkező találkozón. Bár elugorhatnék Baselbe meghallgatni őt és az egész konferenciát!

  2010. december 2., csütörtök

  Az Akhaimenida-kutatások disszeminációjáról

  Jona Lendering, a Livius-portál szerkesztője kissé berágott a mostanában megjelenő, népszerűsítőnek is szánt Akhaimenida-monográfiákon, és írt is mindjárt három véres kritikát. Itt lehet élvezni őket.

  2010. december 1., szerda

  Előadás

  Takács Gábor

  A sémi ghayin afroázsiai háttere

  MTA Nyelvtudományi Intézet

  2010. december 14. (kedd), 11 óra
  Földszinti előadóterem

  2010. november 30., kedd

  Ókor-est

  Meghívó az Ókor folyóirat zenés szerkesztőségi estjére

  Időpont és helyszín:

  2010. december 9., csütörtök, 18.00

  Szatyor Bár és Galéria
  (1111 Budapest, Bartók Béla út 36.)

  A program:

  1) Az Ókor szerkesztői a 2010-ben megjelent számokról és a jövő évi tervekről

  2) Bolonyai Gábor (ELTE BTK Görög Tanszék): „Görög költők Mátyás könyvtárában”

  3) Angol reneszánsz és francia barokk gambaconsort zenét játszik az Arión Consort

  2010. november 24., szerda

  Breaking news: Israel Before Merenptah leszedhető a világhálóról

  Szerencsére a politikai viharok mellett vannak tudományos viharok is: a minap hírt adtam annak a tanulmánynak a megjelentéről, amely Izraelt véli felfedezni egy egyiptomi forrásban, jóval Merneptah előtt. Sajnos a folyóirat (egy on-line szakfolyóirat) nem igazán hozzáférhető (még a müncheni Stabi sem fizetett elő rá), márpedig erre a témára természetesen felettébb sokan kíváncsiak. Először az a hír érkezett, hogy az egyik szerzőtől, ill. egy kollégájuktól lehet kérni egy elektronikus másolatot, most pedig az a hír érkezett, hogy harminc napig le is tölthető, szabadon (gondolom az illetők megelégelték a rájuk zúduló kérésáradatot). Ennek én persze nagyon örülök, mivel nem kenyerem ismeretlenül tanulmányért kuncsorogni, noha magam is rendkívüli mód kíváncsi vagyok a dolgozatra. Olvasgassák Önök is, itt.

  PS. Valószínűleg kissé leterhelt az oldal, mert rettenetesen lassan jön le a cikk. Meg mondjuk azért is, mert 2,7 MB. Meg az én wifim itten, khm, mondjuk azt, hogy hullámzó teljesítményt nyújt, allahallah...

  SAK 39 (2010)

  Abdelrahiem, Mohamed: The Festival Court of the Temple of Ramesses II at Abydos (Part I)

  Awad, Khaled Hamza: Zwei Totengedenksteine des späten Mittleren Reiches im Louvre

  Beinlich, Horst: Das Wiener Relief L1

  Bettum, Anders: Dismutenibtes and Aaiu. Two 25th Dynasty Coffins in Oslo

  Breyer, Francis: Thutmosis III. und die Hethiter. Bemerkungen zum Kurustama-Vertrag sowie zu anatolischen Toponymen und einer hethitischen Lehnübersetzung in den Annalen Thutmosis’ III.

  Broekman, Gerard P. F.: Libyan Rule Over Egypt. The Influence of the Tribal Background of the Ruling Class on Political Structures and Developments during the Libyan Period in Egypt

  Bußmann, Richard: Der Kult für die Königsmutter Anchenes-Merire I. im Tempel des Chontamenti. Zwei
  unpublizierte Türstürze der 6. Dynastie aus Abydos

  Gundacker, Roman: Königliche Pyramidentexte im Mittleren Reich? Zur Herkunft und zu einigen Besonderheiten der Pyramidentexte Sesostrisanchs

  Herrmann, Sabine: Landestypische Krankheiten in der Description de l’Égypte

  Iskander, John M.: The Lintel of Ptahemheb in Cairo Museum (TR 22/3/25/10)

  Jay, Jacqueline E.: Parallelism in the Correspondence between Senwosret I and Sinuhe

  Kahl, Jochem et al.: The Asyut Project: Seventh Season of Fieldwork (2009)

  Klotz, David: Emhab versus the tmrhtn: Monomachy and the Expulsion of the Hyksos

  Lurson, Benoît: Nouveaux éléments sur la décoration et l’architecture du temple contigu au Ramesseum

  Morgan, Enka-Elvira: Ägyptische Ohrenstelen. Fragen und Antworten

  Nutz, Rainer: Zur ideologischen Verortung von T3-ntr und Punt

  Nuzzolo, Massimiliano: The V Dynasty Sun Temples Personnel. An overview of titles and cult practise through the epigraphic evidence

  Stefanovic, Danijela: The Late Middle Kingdom stela of the staff of provisioning sector (Sna) (Musées d’art et d’histoire, Genève 6875)

  Theis, Christoffer: Die Pyramiden der Ersten Zwischenzeit. Nach philologischen und archäologischen Quellen

  Topmann, Doris: PT-Sequenzen in Spruch 885 der Sargtexte

  Uljas, Sami: Archaeology of Language. A Case Study from Middle Kingdom/Second Intermediate Period Egypt and Nubia

  Az absztraktokat itt lehet megnézni. Érdemes beleolvasni Breyerébe, nagyon üt...

  2010. november 23., kedd

  Egyiptológiai folyóiratok

  BMSAES 15 (2010)
  • Halottak könyve tematikus szám
  JAEI 2/4 (2010)
  • Th. Schneider: The West Beyond the West: The Mysterious “Wernes” of the Egyptian Underworld and the Chad Palaeo Lakes
  • P. van der Veen - Ch. Theis - M. Görg: Israel in Canaan (Long) Before Pharaoh Merenptah? A Fresh Look at Berlin Statue Pedestal Relief 216871

  2010. november 22., hétfő

  WdO 40/1 (2010)

  A tartalomból:

  Elena Devecchi (München): “We are all descendants of Suppiluliuma, Great King” The Aleppo Treaty Reconsidered

  Amikam Gai (Jerusalem): Reflections on the Essential Traits of the Morphology of the Verb in the Semitic Languages – The Role of the Vowels

  Alexandra von Lieven (Berlin): Zur Funktion der ägyptischen Autobiographie

  Joachim Friedrich Quack (Heidelberg): Was ist das „Ptolemäische“?

  2010. november 20., szombat

  Vita: Rák és Egyiptom?

  Egy orvostudományi folyóiratban nemrég a következő dolgozat jelent meg:

  A. Rosalie David - Michael R. Zimmermann: Cancer: an old disease, a new disease or something in between? Nature Reviews Cancer 10/10 (2010) 728-733. Absztraktját ld. itt.

  Erre válaszul a minap az Archnews közzétett egy írást, az itthoni egyiptológusoknak sem ismeretlen Paula Veiga tollából, a következő címmel: "Cancer was rare, but it DID occur in ancient Egypt, Manchester Uni Egyptologist refutes Nature article", ld. itt.

  Ebben P. Veiga, némi személyeskedést és önfényezést sem nélkülözve nem kevesebbet állít, mint

  - a fenti szerzők azt állítják, hogy a rákot a modern emberi tevékenység okozta, holott az, az ókori esetek fényében, valójában csak megnövelte a rákos megbetegedés kockázatát
  - David figyelmen kívül hagyta saját szerzőtársának eredményeit, hogy ti. Egyiptomból is ismertek esetek, mégha kevés is; sőt azt a bombasztikus címet is adta a cikknek, hogy "modern man-made disease"
  - szakmailag semmi újat nem állít a cikk, minden ismertetett adatott közzétettek már
  - az egész cikk csak azért született, hogy a rossz anyagi helyzetben levő manchesteri kutatóközpontnak pénzt hajtsanak fel.

  Szerencsére nem vagyok egyiptológus és nem kell igazságot tennem. Mindenesetre el akartam olvasni az eredeti cikket is, de sajnos csak 2009-ig van hozzáférésem a folyóirathoz, így az absztraktra kellett szorítkoznom. Néhány dolgot azonban így sem értek:

  - olyan címet nem találtam, hogy "modern man-made disease"
  - az absztrakt alapján éppenhogy nem hagyják figyelmen kívül az ókori eseteket és éppenhogy emiatt úgy tűnik, mintha amellett érvelnének, hogy a modern társadalom csak fokozta a rákos megbetegedések kockázatát

  Ha ez tényleg így van, akkor Veiga nem értette meg a cikket és szélmalmokkal hadakozik. Ehhez persze látni kellene az eredeti tanulmányt - s vessenek meg, de nem adok érte 32 dollárt :-)


  KIEGÉSZÍTÉS


  Mintegy másfél órás késéssel eszembe jutott, hogy mégiscsak hozzáférek a cikkhez (márminthogy ingyen). Letöltöttem, elolvastam.


  Pestiesen szólva: ezt nagyon benézte a portugál kollegina. Kizárt, hogy olvasta az eredeti publikációt, ugyanis állítólagos idézetei nem úgy szerepelnek a cikkben, ahogy ő idézi. Téves állításokat is tulajdonít a cikknek: pl. hogy ez a cikk tenné közzé az első szövettanilag igazoltan rákos egyiptomi múmiát - a cikk valójában idézi ugyanazt a kutatást, szakirodalommal, amit Veiga javításként közzétesz. Természetesen nincs olyan cím, hogy "modern man-made disease". Valójában ez egy az orvosok számára közzétett áttekintés az egyiptomi és görög bizonyítékokról a rákot illetően, óvatosan megfogalmazva azt a sejtést, hogy a rákos megbetegedések megugrása az ipari társadalomhoz köthető. 


  Az is kideríthető, hogy mit olvasott Veiga, ugyanis az írásában utal egy, a Daily Mailben 2010. október 15-én megjelent cikkre. Nos, az idézetek onnan, abból a cikkből származnak, amely jócskán leegyszerűsítve adja vissza a tudósok állításait.


  Összegezve: a portugál (de Manchesterben végzett!) egyiptológus egy napilapban megjelent cikkre alapozva ír véres kritikát, úgy, hogy az eredeti tudományos publikációt meg se nézte. Ezt lehozza egy régészeti portál úgy, hogy még csak kicsit sem jár utána a kérdésnek. Ez bizony nem vet jó fényt se a portugál, se a brit egyiptológus képzésre, de a tudományos újságírásra se.


  PS, just for (my) fun: Az eredeti cikkből kiderül, hogy egyes kutatók egy kréta-kori Edmontosaurus fosszíliában is rákgyanús deformálódást találtak.

  2010. november 19., péntek

  Könyv a kulturális identitásról és a hettitákról

  I. Klock-Fontanille, S. Biettlot, K. Meshoub (eds.): Identité et altérité culturellesLe cas des Hittites dans le Proche-Orient ancien. Bruxelles, Safran, 2010

  A tartalomból:

  O. Artus: De l’influence des « Traités de Vassalité » hittites sur la composition du livre du Deutéronome. Évaluation d’une théorie classique en exégèse biblique

  J. F. Blam: Des « Hourro-Hittites » aux « Éthiopiens-Kushites »? Entre mythes et Histoire, visions de l’âge du bronze par les peuples de l’âge du fer (Grecs et Israélites)

  Chr. Cannuyer: Le grand « mariage hittite » de Ramsès II et son empreinte dans la mémoire égyptienne

  J. De Vos: Amour, musique et poésie au gré des relations égypto-hittites. Réflexions autour d’une statuette de harpiste « hittite » de Médinet el-Gourob/Miour

  R. Lebrun: L’apport hourrite dans l’élaboration de la culture hittite du XIIIe s. av. J.-C.

  J-P. Levet: Palaïte Ḫa-a-ap-na-aš (Ḫāpnaš). Un vestige eurasiatique en anatolien?

  M. G. Masetti-Rouault - S. Salmon: L’Assyrie en Syrie et en Anatolie au début de l’empire. Cultures en conflit, cultures en contact

  Cl. Mora: Les Hittites en Syrie du Nord. Contacts, influences et échanges

  J. Tavernier: Les Hittites dans les sources mésopotamiennes

  J. Vanschoonwinkel: Milet entre Mycéniens et Hittites

  M. Zorman: La réforme de la langue hittite au XIIIe siècle av. J.-C. Un instrument au service de la construction de l’identité

  J. Klinger: Ethnogenèse et identité dans l’Anatolie de la période hittite ou : Qui étaient les Hittites?

  2010. november 18., csütörtök

  Új könyvek

  E napokban kissé elfoglalt vagyok, így mostanság csak a kevéssé szellemes új könyvek-típusú posztok várhatóak (de némi egyiptológiával fűszerezve). Íme a mai adag:

  D. Homes-Fredericq - J. B. Hennessy - C. Saba: Archaeology of Jordan I. Bibliography 2. 1980-2005. Supplementum ad Akkadica XI. Wetteren, Cultura, 2010

  R. S. Bagnall: Everyday Writing in the Graeco-Roman East. Sather Classical Lectures. University of California Press, 2010

  J.F. Borghouts: Egyptian. An Introduction to the writing and language of the Middle Kingdom I. Grammar, Syntax and Indexes. II. Sign lists, Exercises and Reading Texts. Egyptologische Uitgaven/Egyptological Publications 24. Leiden, NINO, 2010

  T. Ozaki - M. Sigrist: Tablets in Jerusalem: Sainte-Anne and Saint-Étienne. Supplement to Journal of
  Ancient Civilizations No 2. Changchun, 2010

  M. Worthington: Complete Babylonian. Teach Yourself. London, Hodder, 2010

  D. & R. Klemm: The Stones of the Pyramids. Berlin - New York, De Gruyter, 2010

  J. Hoyrup: L'algèbre au temps de Babylone: Quand les mathématiques s'écrivaient sur de l'argile. Paris, Vuibert, 2010

  2010. november 15., hétfő

  Gs. Neu 2.

  A nagy hettitológus, Erich Neu emlékének egy másik emlékkötetet is szenteltek - illetőleg, hogy pontos legyek, a két kötet nem egészen egymástól függetlenül jött létre, de a mögöttük meghúzódó vitákat magam sem ismerem és nem is túlzottan érdekel. A lényeg, hogy legalább tíz éve szó van róluk... De nézzük inkább az adatait és a tartalmát (minthogy a kötet francia [jól van na, belga], ezért néhány cím hibás németséggel jelent meg, ezeket hallgatólagosan kijavítottam):

  René Lebrun (ed.): Studia Anatolica in memoriam Erich Neu dicata. Louvain-la-Neuve, Peeters, 2010 (= Hethitica 16)

  N. Oettinger: Hethitologie und Indogermanistik. Zum wissenschaftlichen Oeuvre von Erich Neu

  A. Archi: The Heptad in Anatolia

  A. M. & B. Dinçol: Wer war Walanni?

  H. Eichner: Laudatio hostiae und laudatio victimae im Palaischen

  D. Groddek: Heth. É DURUHANNA = “Dachgeschoß”

  R. Gusmani†: Bemerkungen zum letzten Lykischen Satz der Letoon-Trilingue

  L. Isebaert & R. Lebrun: L’origine de l’élément °wiya- ‘femme’ dans l’anthroponymie louvite

  S. Kimball: Tawananna

  N. Oettinger: Sündenbock, Pandora und hethitisch dammili pedi

  F. Pecchioli-Daddi: The Performer Teaser and/or Mocks the Bull

  M. Poetto: L’iscrizione luvio-geroglifica ANCOZ 5 (A) rivista e completata

  M. Popko: Weitere Bemerkungen zum hamina-Priester

  J. Puhvel: More on Hittite kusduwai-

  M. Salvini: Die Stele Argisti’s II. Aus Celebilagi bei Erçis.Kollationen und Ergänzungen

  I. Singer: Mahhaza, King of Amurru

  J. Tischler: Hethitische Schafe

  Th. van den Hout: Studies in the Phraseological Construction, II. Its Origin.