2012. december 12., szerda

Új adatok a késő-hettita sztéléről

Ez a portál további adatokat szolgáltat a most megtalált későhettita sztéléről: egyrészt, hogy szántás közben találta meg egy helyi földműves, másrészt egy török fordítását adja a luvi feliratnak (amely az eddig közzétett fotókon sajnálatos módon nem látszik), eszerint Warpalawas, a palotabéli első herceg hozta létre ezt a szőlőskertet, melyre Tarhunzas áldását kéri.

Ez megerősíti azt, amit a megtalálás helye, ill. az istenábrázolás alapján lehetett tudni, hogy itt a tuwanai fejedelemségről van szó, az isten pedig a Szőlőskertek Tarhunzája (az általa használt cím viszont teljesen rejtélyes, párhuzam nélküli - de ne feledjük, hogy az eredeti szöveget még nem tették közzé). Az ábrázolás és a felirat tematikája több tabali (és a luvi világon belül csak ottani) sztélén és feliraton is visszaköszön. Egyúttal majdnem precíz datálást is ad, mivel Warpalawas ismert az újasszír forrásokból is, Urballa néven. A datálás azonban csak majdnem "precíz", ugyanis az eddig fellelt genealógiai adatok kétféle rekonstrukciót engednek meg, az egyik szerint viszont két Warpalawas volt, nagyapa és unokája. Minthogy a sztélén egy szárnyas napkorong töredéke figyelhető meg, ami a korábbi generáció ismertetőjegye lenne, a VIII. sz. közepére lehet datálni a sztélét.

A tuwanai sztélék és a genealógiai problémák kiváló áttekintéséhez ld. Clelia Mora - Silvia Balatti: Stelae from Tuwana. In: G. B. Lanfranchi et al. (szerk.): Leggo! Studies Presented to Mario Frederick Fales on the Occasion of His 65th Birthday. Wiesbaden, 2012, 527-538.

Nincsenek megjegyzések: