2009. május 2., szombat

Vita az Indus-völgyi írás körül

A tudományok nagy kérdései sokszor torkollanak hitvitákba. Így van ez az Indus-völgyi civilizáció írásának kérdésével is, amely kapcsán a napokban ismételten kemény vita bontakozott ki. Ennek megértéséhez 2005-ig kell visszakanyarodnunk: ekkor jelent meg az igen neves harvardi szanszkritológus, Michael Witzel szerkesztette Electronic Journal of Vedic Studiesban egy tanulmány a külsős történész Steve Farmer, a nyelvtechnológus Richard Sproat és maga Michael Witzel tollából, amely azt állította, hogy sikerült bebizonyítaniuk, hogy az Indus-völgyi civilizáció írása voltaképp nem is írás (The Collapse of the Indus-Script Thesis: The Myth of a Literate Harappan Civilization. EJVS 11/2 (2004), itt és itt letölthető).

A napokban azonban a Science magazin hasábjain megjelent egy cikk, mely azt állítja, hogy statisztikai módszerekkel bizonyítani tudta, hogy az Indus-völgyi írás mégiscsak írás (R. P. N. Rao et al.: Entropic Evidence for Linguistic Structure in the Indus Script. Science, 2009. április 23.). Ez az állítás persze villámgyorsan bejárta a nyomtatott és elektronikus sajtót is. Ugyanakkor számos szakblogger kifejezte ellenvéleményét a szerzők által alkalmazott módszer helyességével szemben; de a legsúlyosabb kritikát épp a fentebb említett Farmer és Witzel fogalmazták meg válaszukban, melyet a Science-nek is benyújtottak közlésre. A többi blogger összegyűjtve linkekkel
itt elolvasható, de érdemes Farmer és Witzel kritikájával kezdeni, itt. Ők nem utolsósorban azt állítják, hogy Raoéknak csak azt sikerült kimutatni, amit eddig is tudtunk - és senki sem vitatott: hogy az Indus-völgyi írás valamilyen tagolt szimbólumrendszer, akár írás, akár nem.

Vajon ez azt jelenti, hogy az Indus-völgyi írás mégsem írás? A helyzet azonban távolról sem ilyen egyszerű: noha a szerzőtriász kritikájában ismét reklámozza nézeteit, azt állítva, hogy nem kapott még érdemi választ, ez a beállítás legalább annyira problematikus, mint Raoék kritizált írása. Erre azonban egy későbbi bejegyzésben térek vissza.

Nincsenek megjegyzések: