2008. augusztus 1., péntek

Új arámi felirat Zincirliből

Zincirli az egyik legismertebb ún. újhettita (de valójában luvi) állam székhelye volt, amely a X. században megjelenő arámiak révén fokozatosan elarámiasodott. Így az államot magát is elsősorban az arámiak adta nevén ismerjük (a luvi neve nagyon bizonytalan), mint Y'DY - vokalizációja hevesen vitatott (tradícionálisan Ya'udi, de lehet, hogy Yu'addī) - ill. - később - mint ŠM'L, amit az asszírok Samalla néven írtak át, így egyszerűen Sam'alnak szokás hívni.

Zincirlit egy nagy klasszikus német ásatásból ismerjük, amelyet Felix Ritter von Luschan vezetett - többszörös megszakítással - 1888 és 1902 között (a leletanyag Berlinben és Isztambulban tekinthető meg). Ám 2006-ban újraindultak az ásatások a
Chicagoi Oriental Institute révén, amelynek már számos fontos eredménye lett (a város legjobb bemutatása ebben a könyvben található).

Legújabban július 21-én egy nagyon jó állapotban megőrződött, 70 cm széles és 95 cm magas bazalt sztélét találtak, in situ . Egy kőfalba volt beépítve, és egy csappal a kővel burkolt padlóhoz rögzítve. A sztélén egy relief és egy tizenhárom soros felirat látható.

A relief egy szakállas alakot ábrázol, amint egy ételekkel megrakott asztal előtt ül.

A felirat egy bizonyos "Kattamuwa, Panamuwa szolgája" tetteit örökíti meg, továbbá a halotti sztélé felállítását és a halotti rítusokat. A chicagoi informátor szerint ez a VIII. századi Panamuwa, Sam'al királya lenne - sajnos azt nem említi, a két VIII. századi sam'ali Panamuwa király közül melyik (ha egyáltalán tudható): a 790-750k. uralkodó, feliratából is jól ismert I. Panamuwa, vagy a 743-733/732k. uralkodó unokája, az elsősorban asszír forrásokból (és fia, Barrákib feliratából) ismert II. Panamuwa. Érdemes még felhívni a figyelmet arra a közismert, de erre a vidékre e korban roppant jellemző tényre, hogy noha arámi feliratot állítanak, az uralkodó és szolgája is luvi neveket viselnek.

A lelet részletes elemzését a felirat fordításával együtt Dennis Pardee (Chicago) fogja bemutatni a Society for Biblical Literature in Boston 2008. novemberi ülésén - ha valaki arra jár, hozzon egy handoutot!

Nincsenek megjegyzések: