2011. október 18., kedd

Luvi előadás

MTA Nyelvtudományi Intézet - Orientalisztikai Osztály


Simon Zsolt: A luvi laringálisok hangértéke


2011. október 20. 14.00 (földszinti előadóterem)


Absztrakt:

Az ókori anatóliai luvi nyelv ún. laringálisainak hangértéke mindmáig nem tisztázott, a leíró nyelvtanok vagy nem közlik vagy egyszerűen megtippelik, nyelvi bizonyíték nélkül. Ez azért is sajnálatos, mert ismeretük nem csupán a luvi nyelv leírásában, de az indoeurópai alapnyelv ugyancsak tisztázatlan hangértékű laringálisainak megértésében is előrelépést jelentene. Jelen előadás célja ezen vizsgálat elvégzése, mégpedig az elérhető bizonyítékok összességének átvizsgálása révén (az utolsó anyanyelvű beszélő sajnos legalább másfél évezrede meghalt): a luvi írásban tapasztalható, a laringálisokat érintő félreírások; és az egyiptomi, ugariti, ógörög, örmény, biblikus héber, arámi, újbabilóni és újasszír nyelvekben található vélelmezett luvi jövevényszavak, ill. a luvi névanyag ugyanezen nyelvekben található átírásai. Ennek révén, ha – értelemszerűen – csak megközelítőleg is, de tisztázható válik a laringálisok hangértéke, sőt, a vizsgálat az anatóliai nyelvtörténet kutatása számára egy kellemetlen meglepetéssel is szolgál.

Nincsenek megjegyzések: