2010. október 2., szombat

Orpheus Noster 2010/1

Megjelent a KGRE Orpheus Noster c. történeti és filológiai folyóiratának újabb kötete, melyben - most már írhatom - megszokott módon számos, blogunk profiljába tartozó írás is fellelhető:

Darvas Noémi: A thébai Nefermenu sír (TT184) körzetének feltárása során előkerült koporsótöredékek és egyéb fatárgyak vizsgálata és értelmezése (2004-2008)

Németh Bori: Egy aknasír és ami benne van: egy másodlagos temetkezés története a thébai el-Hoha dombon.

Kőszeghy Miklós: A betűk hatalma. Megjegyzések a Tel-Zayitban talált abecedárium történeti jelentőségéhez

Gér András: Esmun, a föníciai gyógyító-isten nyomában.

Sárközy Miklós: A perzsa király asztalánál - étellista a későszászánida Iránból.

Nincsenek megjegyzések: