2015. január 5., hétfő

Tudománytörténet (holland szemszögből)

Akit érdekel a tudománytörténet (mint mondjuk engem), az biztosan örül, hogy a neves leideni(-isztambuli) NINO 75. éves születésnapja kapcsán megjelent egy kötet, amely a holland ókori keleti-egyiptológiai kutatás történetét foglalja össze (valamint tartalmaz egy kitekintést a most is folyó ásatásokra). Igaz, hollandul, de németül tudóknak ez nem fog problémát jelenti, a honlapjukon egyébként egy kis részletet le is lehet tölteni, így mindenki tesztelheti magának. 

O.E. Kaper - J.G. Dercksen (eds.): Waar de geschiedenis begon. Nederlanders in de ban van spijkerschrift, hiërogliefen en aardewerk. Uitgave naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1939-2014. Leiden

A tartalom:

I. Nederlanders in het oude Nabije Oosten en Egypte: Mensen en objecten

Carolien van Zoest en Sebastiaan Berntsen, 75 jaar NINO: Geschiedenis van het Instituut in hoofdlijnen

Marten Stol, De assyriologie in Nederland

Olaf E. Kaper, De geschiedenis van de egyptologie aan Nederlandse universiteiten

Theo van den Hout, “Jong, maar... belangrijk”: Korte geschiedenis van de Nederlandse Hethitologie

Lucas Petit, Oud en verzameld: Nederlandse collecties uit het Nabije Oosten

Hans D. Schneider, Egyptische oudheden in Nederlandse musea


II. Nederlanders in het oude Nabije Oosten en Egypte: Onderzoek

Jan Gerrit Dercksen, Handelaars van vóór de Zijderoute: De Assyrische kooplieden in Anatolië en de studie van het Oudassyrisch in Nederland

Diederik Meijer, Modern Nederlands onderzoek in het Nabije Oosten: Selenkahiye en Tell Hammam al-Turkman

Olivier Nieuwenhuyse, Graven voor het water komt

Bleda S. Düring, Over de oorsprong van oorlog in het oude Nabije Oosten

Wilfred H. van Soldt, Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Noord-Irak: Een dynastie van koningen in Tell Satu Qala

Klaas R. Veenhof, Oudbabylonische brieven als bron van recht

Gerrit van der Kooij, “Palestijnse Oudheidkunde”: Archeologisch onderzoek in Jordanië en Palestina-Westbank, 1960-2014

Rob Demarée, Leiden – Deir el-Medina v.v.

Jacques van der Vliet, De bisschop en de dood: Een middeleeuwse grafkelder in Dongola (Soedan)


III. Lopende Nederlandse opgravingen in Egypte en het Nabije Oosten

Jesper Eidem, De cirkel gesloten: Het koninkrijk van Sjamsji-Adad

Fokke Gerritsen, Klei wordt aardewerk en melk wordt yoghurt: Neolithische innovaties te Barcın Höyük

Jacob Roodenberg & Songül Alpaslan Roodenberg, Neolithische bewoning van het oostelijke Marmara-gebied in Noordwest-Anatolië

Peter M.M.G. Akkermans en Harmen O. Huigens, De archeologie van de Zwarte Woestijn: Jebel Qurma in Noordoost-Jordanië

René T.J. Cappers, Graanteelt in Romeins Egypte: Nieuwe inzichten op basis van onderzoek aan plantenresten uit Karanis (Fajoem; Egypte)

Jacobus van Dijk, Het tempeldomein van de Egyptische godin Moet in Karnak

Olaf E. Kaper, Tempels, papyri en lemen huizen: Nederlands onderzoek in de oase Dachla

Maarten J. Raven, Eenheid in verscheidenheid: Veertig jaar opgraven in het Nieuwerijks grafveld van Sakkara

Nincsenek megjegyzések: