2015. január 6., kedd

Az Acta Antiqua felhívása

ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
acta.antiqua.hung@gmail.com

Tisztelt Tagtársak!

Az MTA BTK által felügyelt és az Akadémiai Kiadó által megjelentetett nemzetközi ókortudományi folyóirat egyik fontos feladata, hogy segítse a magyar kutatók tudományos eredményeinek külföldi megismertetését. A folyóirat évente 26 szerzői ív terjedelemben jelenik meg mintegy 480 oldalon (4 füzetben). A beérkezett tanulmányok publikálásáról két szakértő kutató bírálata alapján (a bírálati eljárás anonim) születik végleges döntés, ami óhatatlanul szükséges a folyóirat színvonalának megőrzéséhez. 2014. áprilisától új szerkesztőség vette át a folyóirat megjelenése körüli teendőket, amelynek legelső feladata az volt, hogy a folyóirat egyéves lemaradását behozza. Ezt a célt az elmúlt hónapok munkája révén sikerült elérni: jelenleg a teljes 2014-es évfolyam anyaga együtt van, és már a 2015-ös évfolyam kapacitása is le van kötve tanulmányokra. Mindezek azzal a reménnyel bíztatnak, hogy a 2016-os évtől kezdődően a folyóirat számai az előzetesen kigondolt menetrend szerint évente négy alkalommal fognak megjelenni (március, június, szeptember és december 1-jén). Ez egyben azt is jelenti, hogy jelenleg már a 2014-es és 2015-ös évfolyamokon is túl kell tekinteni. Ennek értelmében arra kérem a tisztelt tagtársakat, az Acta Antiqua régi vagy reménybeli szerzőit, hogy kéziratukat a tervezett megjelenés előtt fél évvel juttassák el a folyóirat e-mailcímére, mivel nagyjából ennyi idő kell ahhoz, hogy a tanulmányok a szakmai és nyelvi ellenőrzés, majd szerkesztés után megjelenhessenek. Aki tehát a 2016-os év első füzetében szeretné megjelenni látni tanulmányát, 2015. augusztus 31-éig küldje meg számunkra a tanulmányát. (Recenziót, ismertetést három hónappal korábban is elég eljuttatni.)
Arra is mindenképpen föl kívánom hívni a figyelmet, hogy a jövőben szeretnénk több tematikus számot is megjelentetni. Arról, hogy milyen témák köré csoportosulnak majd az egyes füzetek, a jövő év során adunk majd tájékoztatást. Ugyanakkor igyekszünk megkönnyíteni az itthon tartott nemzetközi konferenciák anyagának publikálását is, így szívesen veszünk minden ezirányú megkeresést.

A sikeres együttműködésben bízva
Takács László dr. habil.
főszerkesztő
Budapest, 2014. december 13.

Nincsenek megjegyzések: