2013. február 15., péntek

Könyvek Törökországból / Books from Turkey

Meltem Dogan-Alparslan: Hitit Kralı II. Muwatalli: Kişiliği ve İcraatı (Filolojik Belgeler Işığında). Studia ad Orientem Antiquum 1. Türk Eskicag Bilimler Enstitüsü - Ege Yayınları, İstanbul, 2012

Muhibbe Darga: Anadolu'da Kadın. On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe. Yapı Kredi Yayınlar, İstanbul, 2013

Olivier Henry (ed.): 4th Century Karia. Defining a Karian Identity under the Hekatomnids. Varia Anatolica XXVII. Istanbul - Paris, IFEA -­ De Boccard, 2012

Catherine Marro (ed.): After the Ubaid. Interpreting change from the Caucasus to Mesopotamia at the Dawn of Urban Civilization (4500-­3500 BC). Varia Anatolica XXVII. Istanbul - Paris, IFEA - De Boccard, 2012

Nincsenek megjegyzések: