2013. február 21., csütörtök

Konferenciafelhívás: II. Ókori történeti földrajz

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének Ókortörténeti Tanszéke és az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport rendezésében 2013. október 4-én kerül sor a II. Ókori Történeti Földrajz Konferenciára, melynek témája ezúttal az

ÖKONÓMIA/ÖKOLÓGIA

kapcsolata az ókorban. Mindazon kutatók (egyetemi oktatók, doktori fokozattal rendelkező független kutatók, PhD-hallgatók) jelentkezését várják, akik az Ókori Kelet, Egyiptom, a klasszikus antikvitás vagy a késő-ókor (Bizánc) szakterületén munkálkodnak, és érdeklődésre számot tartó kutatási eredményük van a következő kérdésekben:

- történeti ökológia,
- elméleti gazdaságtörténet,
- gazdaságtörténeti források elemzése,
- gazdaságföldrajz,
- környezeti régészet,
- tájrégészeti kutatások
- stb.

A konferencián max. 20 perces előadásokra lesz lehetőség, amit 10 perces vita követ. Kérik, hogy a jelentkezők az előadás címével együtt max. 200 szavas összefoglalót küldjenek az okor kukac pte pont hu e-mail címre legkésőbb 2013. április 1-ig. A konferencia szervezői fenntartják a jogot arra, hogy a beküldött összefoglalók alapján megválogassák az előadókat, ill. felkérjenek szekcióvezetőket. (Nagy létszámú jelentkező esetén szekciókat fognak alakítani.) A konferencia várható helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara lesz.

A tavalyelőtti konferencia válogatott előadásai az Ókor XI. évf. 1. számában jelentek meg.  Idén valamennyi előadást publikálni tervezik. Ezért a magyar nyelvű előadásokat, ill. az azok alapján készült tanulmányokat 2013. október 31-ig kérik leadni, azért, hogy némi szerkesztést követően az Ókorban és/vagy az ISSN és ISBN számmal ellátott Specimina Electronica Antiquitatis – Libri (SEA-L) honlapon közzétehessék; az előadások idegen nyelvű változatait pedig 2013. november 30-ig kérik leadni, mivel azokat az Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies (ANEMS) sorozatában szeretnék publikálni.

1 megjegyzés:

Simon Zsolt írta...

A teljes konferenciafelhívás itt megtalálható: http://okor.tti.btk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=136