2010. április 11., vasárnap

SEC előadás - absztrakt

A következő SEC előadásról már korábban hírt adtunk, de most a szervezők kérésére Földi Zsombor előadásának absztraktját is közzétesszük:

Földi Zsombor:
Egy larszai vállalkozó: Ibni-Amurrum

Előadásomban egy, az óbabilóni kori (i.e. II. évezred első fele) Larsza városából fennmaradt magán­archívum szövegeivel foglalkozom. A címben szereplő Ibni-Amurrum archívuma azon kevesek közé tartozik, amelyekből a hosszabb távra szóló (tulajdonjogi), illetve a rövidebb érvényességi idővel bíró dokumentumok egyaránt ismertek. Ez a tény már önmagában is fontos kérdéseket vet fel a rablóásatásból származó archívumok rekonstrukciójának lehetőségeit illetően, hiszen az eltérő típusú dokumentumok más-más szempontból világíthatják meg a bennük szereplő személyek tevékenységét.
A C.-F. Jean által 1926-ban publikált szövegekkel a kutatás a ’40-es években kezdett érdemben foglalkozni: P. Koschaker 1942-ben hosszan elemezte a kereskedelmi szerzdéseket, L. Matouš és W. F. Leemans pedig 1949-50-ben – egymástól függetlenül – rekonstruálták a szövegek alapján megrajzolható családfát.
Az előadás megkíséreli bemutatni, milyen képet rajzolnak ki a különböző típusú szövegek Ibni-Amurrum tevékenységéről, és ezek hogyan hozhatóak összefüggésbe egymással. Külön figyelmet kapnak a kereskedelmi szerződések, melyek segíthetnek rekonstruálni az állami kereskedelem („Palastgeschäft”) gyakorlati részét.

Nincsenek megjegyzések: