2010. április 18., vasárnap

Konferencia Lipcsében: Linguistic Borrowing into Coptic

A hónap végén, április 26-28 között egy egészen speciális konferencia lesz Lipcsében, ahová e sorok írója is hivatalos. A Linguistic Borrowing into Coptic c. találkozó tulajdonképpen egy most induló projekt, a kopt nyelvben adatolható jövevényszavak szisztematikus leírására és elemzésére létehozott Database and Dictionary of Greek Loanwords in Coptic (DDGLC) kezdetét jelzi, annak egyfajta megnyitó eseménye. A szervező intémények (a Lipcsei Egyiptológiai Intézet, a Jeruzsálemi Héber Egyeten és a Szász Tudományos Akadémia) igyekeztek minden olyan kutatót meghívni és előadásra ösztönözni, akik valamilyen formában foglalkoztak már a témával. Továbbá kontaktológiával, nyelvtipológiával foglalkozó általános nyelvészeket is meginvitáltak, hogy az Egyiptomban tapasztalható kétnyelvűség szocioloingvisztikai aspektusairól, illetve a lexikális kölcsönzésen túl, a nyelvi érintkezés egyéb, nyelvészetileg releváns kérdéseiről is szó essék. A konferencia nem titkolt célja, hogy a koptológusokat és az elméleti nyelvészeket egy tető alá terelve lehetőséget teremtsen az alapvető módszertani kérdések megvitatására.
Magyarországról Hasznos Andrea és jómagam veszünk részt a konferencián. A részletes program, a résztvevők listája, az absztraktok, és a konferencia posztere egyenként letölthetők, a kezdőlap pedig innen érhető el. A linket természetesen már felvettük jobboldalt, az Aktuális konferenciák címszó alatt.

Nincsenek megjegyzések: