2010. április 22., csütörtök

Folyóirat-bemutató 3. Klio

Folyóirat-bemutatómat a német nyelvterület legöregebb ókortörténeti folyóiratával folytatom, melynek teljes neve: "Klio. Beiträge zur Alten Geschichte", alapítása éve pedig 1897. A folyóirat évente két kötetben jelenik meg az Akademie Verlagnál, szerkesztői Hans-Joachim Gehrke (DAI) és Manfred Clauss. A tanulmányokat kronológiai sorrendben közlik és minden kötetet egy vaskos, rövid recenziókból álló kritikai rész zár le. A folyóirat honlapja itt található, a 2008-as évfolyam óta a világhálón is elérhető.

Ezt a folyóiratot ókori keletesek viszonylag ritkán emlegetik, pedig a folyóirat külön hangsúlyt fektet a klasszikus antikvitás keleti kapcsolatait illetően, s ezért minden évben több - fontos - ókori keleti tanulmányt is közöl (érzékeltetésül a bejegyzés végén felsoroltam az utóbbi két év idevágó tanulmányait). Ezen belül a saját szubjektív benyomásom szerint az ókori Anatólia és Irán az, melynek kutatói a legtöbb haszonnal forgathatják. Különösen kiemelendőnek tartom, hogy e folyóiratban gyakorta jelennek meg a nagy vitákhoz (pl. Trója-problematika) kapcsolódó kritikus szemléletű dolgozatok.

91 (2009)
V. D. Pantazis: Wilusa. Reconsidering the Evidence.
J. M. Bigwood: 'Incestuous' Marriage in Achaemenid Iran: Myths and Realities.

90 (2008)
P.W. Haider: War ein "Groß-Ionien" tatsächlich um 1360 v. Chr. in Westkleinasien existent? Eine kritische Analyse zu den Lesungen und Identifizierungen der jüngst entdeckten topographischen Namenslisten aus der Regierungszeit Amenophis' III.
D. Mebs - Chr. Schäfer: Kleopatra und der Kobrabiß - das Ende eines Mythos?
H. Börm: Das Königtum der Sasaniden - Strukturen und Probleme. Bemerkungen aus althistorischer Sicht.
P. Högemann - N. Oettinger: Die Seuche im Heerlager der Achäer vor Troia. Orakel und magische Rituale im hethiterzeitlichen Kleinasien und im archaischen Griechenland.
I. Huber: Ansichten eines Zivilisierten über die unzivilisierte Welt: Das Sasaniden-Bild des Georgios Pisides und sein historischer Wert für den spätantiken Iran.

Nincsenek megjegyzések: