2013. június 10., hétfő

Doktori védés

Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és a Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészeti Doktori Programja

tisztelettel meghívja Önt

 
Simon Zsolt

Untersuchungen zur hattischen Grammatik. Phonologie, Morphologie und Syntax

 
című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védésére.

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest VI., Benczúr utca 33.), földszinti előadóterem

Időpontja: 2013. június 11., 15.00 óra

Az értekezés opponensei:
Gabriella Frantz-Szabó, PhD
Zólyomi Gábor, PhD

A védési bizottság további tagjai:
Siptár Péter, DSc (elnök)
Vér Ádám, PhD (titkár)
Adamik Béla, PhD
Csabai Zoltán, PhD
Gerstner Károly, PhD
Török László, akadémikus

A jelölt témavezetője: Komlósy András, CSc

Nincsenek megjegyzések: