2008. december 5., péntek

Szimpózium Itamar Singer tiszteletére

Az ókori keleteseknek nem kell bemutatni Itamar Singert: az édesapja révén kolozsvári családból származó, de még gyerekkorában kivándorolt (s így magyarul már csak néhány szót tudó) izraeli kutató a hettiták, Ugarit és az Amarna-kor egyik legkiválóbb ismerője, szövegkiadásai, tanulmányai megkerülhetetlenek, s nem utolsósorban neki köszönhető a tel-avivi hettitológiai iskola létrejötte, amely egyedülálló Izraelen belül és kiemelkedő a nemzetközi hettitológiában (csak két név onnan: Yoram Cohen és Jared L. Miller). Nyugdíjazása alkalmából 2008. december 29.-én kis szimpóziumot tartanak, mely ugyan nagyrészt Itamar Singerről fog szólni (khm...), de lesz tudományos előadás is. Honlap hiányában íme a program:

The Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures
The Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology and the Faculty of Humanities,Tel Aviv University take pleasure in inviting you to

A Symposium in Honour of Itamar Singer,
on the Occasion of his Retirement:

"Anatolia and the Levant"
Monday, 29th of December 2008, at 4 PM
The Cymbalista Synagogue and Jewish Heritage Center
Tel Aviv University Campus
Moderator: Yoram Cohen

Shlomo Bunimovitz: Welcoming Remarks
Assaf Yasur-Landau: The Word and the Sherd: Itamar Singer and the Historical Contextualization of the Canaanites and the Philistines
Amir Gilan: The Search for the Truth about the Past: The Historical Scholarship of Itamar Singer
Yitzhaq Feder: The Ritual Use of Blood in Hittite Texts and in the Old Testament
Jared Miller: The History of Syria in and after the Amarna Period in Light of Newly Reconstructed Hittite Tablets
Gernot Wilhelm: Syro-Hurrian Language and Culture at the Hittite Royal Court
Itamar Singer: Closing Remarks

Nincsenek megjegyzések: