2014. április 30., szerda

A XI. MÓK programja

Elérhetővé vált a XI. Magyar Ókortudományi Konferencia programja és örömmel jelenthetem, hogy rengeteg blogunk profiljába illő előadás lesz, külön kiemelném a nagy egyiptológia szekciót. A teljes program innen letölthető (itt lesznek elolvashatóak az absztraktok is). Mint látni fogják, a fő probléma, hogy a szűk időkeret miatt (két és fél nap) rengeteg ókori keletes - egyiptológiai előadás ütközni fog, ami nagyon elszomorító (van ahol egyszerre három helyen kellene ott lenni!). Megemlítendő még, hogy a konferencia első napján, csütörtök este fog sor kerülni Vargyas Péter emlékkötetének a bemutatójára is.

Íme az ókori keletes - egyiptológiai előadások:

Május 22. (csütörtök)

Szekció: Birodalmak és kisebbségi kultúrák

10.30-11.00 Esztári Réka: „Mely halandó jutott valaha is az égig?” A III. Ur-i dinasztia birodalmi mitológiája
11.00-11.30 Bácskay András: Profülaktikus eszközök láz ellen. Egy publikálatlan ékírásos orvosi szöveg értelmezése
11.30-12.00 Fröhlich Ida: Babilon és a zsidó diaszpora

Szekció: Gazdaságtörténet

17.00-17.30 Kalla Gábor: A nagyméretű óbabilóni háztartások, mint termelési egységek
17.30-18.00 Kóthay Katalin: Kereskedelmi utak az egyiptomi Középbirodalom idején


Május 23. (péntek)

Szekció: Egyiptológia tegnap és ma

Történelem & művészet
10.00-10.30 Bács Tamás: A figurális osztrakonok kérdéséhez
10.30-11.00 Fábián Zoltán: A legrégebbi díszített thébai sírok környékén
11.00-11.30 Dembitz Gabriella: Maszaharta építési tevékenysége Thébában
11.30-12.00 Schreiber Gábor: Egyiptom és Iónia a szaiszi kor végén. Kitekintés Thébából (Felső-Egyiptom)

Ezzel ütközik:

Szekció: Nyelvészet

10.30-11.00 Simon Zsolt: A vezirhani phryg felirat utolsó sora
11.00-11.30 Tanos Bálint: A sumer összetett igék (kognitív) szemantikája
11.30-12.00 Zólyomi Gábor: Volt-e „Suffixaufnahme” a sumerben? A sumer adnominális ablatív szerkezetekről

Szekció: Egyiptológia tegnap és ma

Nyelv
13.30-14.00 Takács Gábor: Gyökelv az óegyiptomi etimológiában
14.00-14.30 Németh Bori: A thébai Szeni-iqer sír (TT 185) önéletrajzi szövege – a kutatás jelenlegi állapota
14.30-15.00 Almásy Adrienn: „Kétnyelvűség és írástudatlanság” Grafikai és helyesírási hibák a gebel el-silsilai görög és démotikus feliratokban
15.00-15.30 Hasznos Andrea: „A műfordítás alkotás és nem másolás”, avagy a koptok és a fordítás

Ezzel ütközik:

Szekció: Gazdaságtörténet

13.30-14.00 Buhály Attila: Az urartui kultuszgyakorlat gazdasági háttere
14.00-14.30 Pálfi Zoltán: Šalatuwar wabartuma: kereskedelem, gazdaság két nagyváros között
14.30-15.00 Kőszeghy Miklós: Egy város sem élhet meg egymagában. Jeruzsálem és agglomerációja a vaskorban

És ezzel is ütközik:

Szekció: Nyelvészet

13.30-14.00 Koltai Kornélia: Pragmatikai fordulat a bibliai héber nyelv leírásában
14.00-14.30 Egedi Barbara: A nyelvi változás ciklikusságáról - az egyiptomi birtokosok esete

Szekció: Egyiptológia tegnap és ma

Vallás
16.00-16.30 Irsay-Nagy Balázs: Égbe vezető lépcsők az egyiptomi Királyok Völgye újbirodalmi királysírjaiban
16.30-17.00 Jasper Kata: Egy óegyiptomi isten karakterének kibontakozása a korai halotti irodalom tükrében: Ha a Piramisszövegek és a Koporsószövegek néhány mondásában
17.00-17.30 Végh Zsuzsanna: Társadalmi hierarchia és az abüdoszi Ozirisz-ünnepeken való részvétel lehetőségei
17.30-18.00 Priskin Gyula: A teljes holdciklus ábrázolásai a görög-római templomokban

Május 24. (szombat)

Szekció: Egyiptológia tegnap és ma

Művészet & történelem
9.00-9.30 Bartos Fruzsina: A királyi pohárnokok szerepe az Újbirodalom idején
9.30-10.00 Endreffy Kata: Reliefdíszes kőtálkák a görög-római kori Egyiptomból

Ezzel ütközik:

Szekció: Gazdaságtörténet

9.30-10.00 Vér Ádám: Stratégiai árucikkek és presztizsjavak kereskedelme az Újasszír Birodalomban
10.00-10.30 Csabai Zoltán: Az újbabilóni hubuttu/hubuttutu/hubuttatu típusú szerződések
10.30-11.00 Földi Zsombor: Táblázatos szövegek és helyük a mezopotámiai gazdaságtörténet tanulmányozásában

Nincsenek megjegyzések: