2011. július 12., kedd

Pécsi ókori történeti földrajz-konferencia (program)

A blogunk profiljába tartozó előadások:

Pécsi Tudományegyetem, Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék 

2011. szeptember 29. 

10:00–10:15 Megnyitó (Fischer Ferenc, a PTE BTK dékánja) 

MEZOPOTÁMIA (délelőtti levezető elnök: Csabai Zoltán)

10:15–10:35 Csabai Zoltán: Utcanevek Babilónia városaiban

10:35–10:55 Pálfi Zoltán: „Hol volt, hol nem volt…” — Purušhattum a mezopotámiai valós és mitikus térben

10:55–11:15 Vér Ádám: Módszertani kihívások az újasszír kori Zagrosz-hegység történeti földrajzában 

(Vita, hozzászólások, 11:15–11:30
Kávészünet, 11:30–11:45)

EGYIPTOM 

11:45–12:05 Kóthay Katalin: Tér, társadalom és hatalom az egyiptomi Középbirodalom idején

12:05–12:25 Liptay Éva: Az ókori egyiptomi koporsó mint szent tér

ANATÓLIA 

12:25–12:45 Simon Zsolt: Kária és Karkiša? Egy hettita-kori régió lokalizálásáról

12:45–13:05: Stipich Béla: Zulabi – egy ismeretlen nagyhatalom Szíriában a késői bronzkorban?

13:05–13:25 Buhály Attila: Megjegyzések az urartui vallási topográfiához 

(Vita, hozzászólások, 13:25–13:40)

Nincsenek megjegyzések: