2011. május 11., szerda

Anatólia-konferencia

History and Archaeology of Ancient Anatolia in the 2nd and 1st Millennium
2. ve 1. Binyılda Eski Anadolu’nun Tarih ve Arkeolojisi

RCAC Fellows' Mini-Symposia 2011 - ANAMED Bursiyerlerinin Mini-Sempozyumları
15.30-

Nicolas Gailhard: Iron and Skills: History of Fire, History of Men. The Development of Iron Metallurgy in Ancient Anatolia - Demir ve Beceri: Ateşin Tarihi, İnsanın Tarihi. Eski Anadolu’da Demir Metalürjisinin Gelişimi

Alessandro Poggio: Continuity and Change in Southern Anatolia in the 1st Millennium BC - M.Ö. 1. Binyılda Güney Anadolu’da Devamlılık ve Değişim

Zsolt Simon: Hieroglyphic Luwian Tarwanis: Ruler or Dignitary? Hiyeroglif Luwice Tarwanis: Hükümdar mı, Devlet Memuru mu?

Andreas E. Furtwängler: Didyma 494 – 334 BC: Why did the Oracle Remain Silent? - M.Ö. 494 – 334’de Didyma: Kâhin Neden Sessiz Kaldı?

Nicoletta Momigliano: Settlement History and Material Culture in pre-Classical Lycia:The Çaltılar Survey Project - Pre-Klasik Likya’da Yerleşim Tarihi ve Materyal Kültür: Çaltılar Yüzey Araştırması Projesi

Commentator: K. Aslıhan Yener, Koç University

All talks will be in English. Abstracts in Turkish will be available before talks. Tüm sunumlar İngilizcedir. Türkçe özetler konuşmalardan önce hazır bulunacaktır.

Research Center for Anatolian Civilizations - Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
İstiklal Caddesi No.181, Merkez Han, Beyoğlu - İstanbul

Nincsenek megjegyzések: