2010. február 18., csütörtök

Dating Egyptian Literary Texts

A göttingeni Georg-August-Universität egy rendkívül érdekes konferenciának ad otthon június 9. és 12. között: a Dating Egyptian Literary Texts az egyiptomi irodalmi és vallásos szövegek datálása illetve újra-datálása körül folyó több évtizedes vitát kívánja strukturált keretek között tárgyalni. Itt elsősorban olyan Középbirodalomra vagy akár korábbra datált irodalmi alkotásokról van szó, melyeknek első kéziratai csak az Újbirodalomból maradtak fenn. A tudományos vita résztvevői modern filológiai, nyelvészeti módszerek felhasználásával, illetve a szövegek kultúr - és vallástörténeti hátterének vizsgálatával érvelnek a korai avagy az újbirodalmi eredet mellett, és pontosan e konferencia megszervezése mutatja, hogy a kérdés még korántsem oldódott meg.
A konferencia műhely jellege miatt csak meghívott előadók adhatnak elő, de azok a szakemberek és diákok, akiknek kutatási területe kapcsolódik a témához, április 15-ig még jelentkezhetnek ezen a felületen, és a hónap végéig értesítést kapnak a döntésről.
A rendezvény honlapját mindenképp érdekes meglátogatni, mert a szokásos információkon túl a bevezető szöveg konkrét hivatkozásokkal megtűzdelve összefoglalja a közelmúltban született releváns szakirodalmat és részletesen bemutatja a kutatási irányzatokat is.

Nincsenek megjegyzések: