2008. november 5., szerda

Buhály és Roaf Rusáról, Erimena fiáról

Mint ahogy arról nemrég hírt adtunk, újabb leletek segítségével immáron (majdnem) teljesen rekonstruálni lehetett egy urartui uralkodó, Rusa, Erimena fia sztéléjét. Urartológus kollégánkat, Buhály Attilát – a Haldiblog szorgos vezetőjét – természetesen nem hagyta hidegen ezen esemény, s ezért rögvest elkészítette és publikálta a szöveg magyar fordítását és kommentárát, amivel örvendetesen gyarapodnak a magyarra fordított urartui szövegek.

A nemzetközi kutatás malmai is őrölnek tovább, s Rusa, Erimena fia kiemelt helyet kap benne. A müncheni egyetemen az a szokás, hogy az ókori keletesek közül minden héten egy-egy kutató tart előadást az aktuális témájából (afféle ÓT-ülés szerűen), s tegnap Michael Roaf beszélt, Did Rusa commit suicide? címmel, amely a würzburgi Rencontre-on bemutatott előadás javított változata volt. Eszerint azt a problémát, hogy az asszír források szerint 714-ban öngyilkosságot elkövető Rusa a rákövetkező évben szövetségre lép egy tabali uralkodóval és Midas királlyal, csak úgy lehet megmagyarázni, hogy két különböző Rusáról van szó. Csakhogy míg a „késebbi”, más forrásokból is ismert Rusa II. Sarduri fiaként szépen beleillik az eddig is ismert apa-fia rendszerű urartui királylistába, addig az első Rusával nem tudunk mit kezdeni.

Itt jön a képbe Rusa, Erimena fia, akinek az apja ugyanis nem szerepel seholsem urartui királyként. Bár eddig a kutatás ezen Rusát – III. Rusaként – az urartui történelem végére helyezte, valójában az újabb kutatások – elsősorban a tavalyi, müncheni Biainili – Urartu-szimpóziumon elhangzott, jelenleg sajtó alatt levő tanulmányok, ill. az Aramazd 2 (2007) tanulmányai, ld. még Rusahinili, RlA s.v. – számos érvet sorakoztattak fel, hogy jóval korábbra kellene őt datálni:

1) Rusa az általa épített erődöt (Toprakkale) jelző nélkül, egyszerűen Rusahinilinek nevezi. Ezzel szemben Rusa, Argišti fia (eml. 673/2-652) amikor építkezik, sajátját már Rusahinili Eidurikai-nak hívja (Ayanis), megkülönböztetésül Toprakkalétól (Rusahinili Qilbanikai). Ezzel egy terminus ante quemet nyertünk Rusára, Erimena fiára.
2) A Rusa, Erimena fia által használt titulatúra a Rusa, II. Sarduri fia és az ő fia, az előbb említett Argišti titulatúrájához hasonló.
3) A feliratos pajzsokon megjelenő oroszlánok és bikák ikonográfiai elemzése egyetlen tipo-kronológiai sorrendet enged csak meg: Sarduri – Rusa, Erimena fia – Rusa, Sarduri fia.

Ennek az – itt most leegyszerűsített érvelésnek az – alapján Roaf szerint kijelenthető, hogy az öngyilkosságot elkövető Rusa azonos volt Rusával, Erimena fiával, aki vélelmezhetően trónbitorló volt, és a szövetséget kötő Rusa már Rusa, Sarduri fia volt, a jogos király. Hogy valóban öngyilkosság volt-e, vagy segítettek neki, az kérdéses, mindenesetre egy töredékes szöveghely (SAA 5 93) inkább ez utóbbit látszik alátámasztani.

Nincsenek megjegyzések: