2009. szeptember 22., kedd

Újdonságok (Anatólia, Mitanni)

Az ókori keletesek egy jelentős része, jelesül az Anatóliával, Mitannival, ill. az Óperzsa Birodalommal foglalkozók bizony arra kényszerülnek, hogy fél szemmel az indogermanisztikai kutatásokra is figyeljenek, hiszen nem egyszer onnan érkeznek igencsak fontos eredmények. Ezért most álljon itt néhány újdonság, hír:

1. A neves heidelbergi kiadó, a Carl Winter két újdonsága is tartalmaz érdekességeket:

Reiner Lipp: Die indogermanischen und einzelsprachlichen Palatale im Indoiranischen I. Neurekonstruktion, Nuristan-Sprachen, Genese der indoarischen Retroflexe, Indoarisch von Mitanni. Indogermanische Bibliothek, 3. Reihe. Heidelberg,
2009. A nem indogermanistákat nyilván kissé elriasztó cím utolsó tagjára hívnám fel a figyelmet: a kötet ajánlójában ugyanis az áll, hogy a fonológiai vizsgálódások új felismerésekhez vezettek a mitanni indoiráni nyelvjárást illetően.

Stüber, Karin - Remmer, Ulla - Zehnder, Thomas: Indogermanische Frauennamen. Indogermanische Bibliothek, 3. Reihe. Heidelberg,
2009. A kötet tartalmaz egy, az anatóliai női neveket összegyűjtő és elemző fejezetet is.

2. A napokban kerül sor az Indogermanische Gesellschaft Arbeitstagungjára, Würzburgban, melynek címe: Die Ausbreitung des Indogermanischen. Thesen aus Sprachwissenschaft, Archäologie, Genetik.

Két előadás is foglalkozik blogunkat érintő témákkal:

Rieken, Elisabeth: Luwier, Lykier, Lyder - alle vom selben Stamm? [A három elnevezés egy tőről való fakadását kívánja bizonyítani]

Tremblay, Xavier: Die Sprache der Oxuskultur (BMAC) und die frühesten Berührungen zwischen Indo-Iraniern und den mesopotamischen Reichen. [A neves iranista egy hamarosan megjelenő és igen meghökkentő tézist fog röviden vázolni, miszerint a fent nevezett kultúra (részben) azonos lenne Marhasival és az ékírásos szövegekben fennmaradt marhasi névanyag "(kelet)hurri" nyelven lenne értelmezhető; továbbá az akkádba bekerült iráni jövevényszavak alapján kíván hozzászólni a mitanni indoirániak és az irániak "bejöveteléhez"].

A konferencia honlapja, ahonnan az absztraktok is letölthetőek, itt található.

Nincsenek megjegyzések: