2014. október 27., hétfő

Vendégposzt: Visualizing the Orient. Central Europe and the Near East

Az Egypt and Austria Society (http://www.egyptandaustria.at/) 2014.október 1-3 között Prágában rendezte meg X. konferenciáját, Visualizing the Orient. Central Europe and the Near East in the 19th and 20th Century címmel (http://www.egyptandaustria.at/ea10.htm). A fogadó- és társszervező intézmény ezúttal a prágai Előadóművészetek Akadémiája (FAMU) (http://www.famu.cz/eng) volt. A társaság alapvető célja, hogy feltárja az egykori Osztrák-Magyar Monarchia országainak gazdasági, tudományos és politikai kapcsolatrendszerét a Közel-Kelet térségével. E kereteken belül az egyiptológiához, asszíriológiához kapcsolódó, ám alapvetően a történettudományi és művészettörténeti módszereket alkalmazó kutatások eredményei hangzottak el igen színvonalas előadások formájában. A historiográfiai kutatások és a modern történettudományi módszerek (kapcsolatháló-elemzés) ötvözésének jó példája volt Clemens Gütl előadása a bécsi Egyiptológiai Intézet kapcsolatrendszeréről, ezen belül Wilhelm Czermak és Bing Ede János tevékenységéről. A mikrotörténeti, utazástörténeti, illetve gender studies vonalát is erősítve többek között Carlo Rindi és Irene Guidotti két előkelő hölgy naplóját és művészi vázlatkönyvét dolgozta fel, míg Regina Hölzl, a nagyapja 1937-es egyiptomi utazásáról szóló fotóalbumát mutatta be, Mary Healy pedig egy 19. századi feminista festőnő orientalista munkáját elemezte. A gazdasági kapcsolatok kutatása terén James Goff előadása mutatott be izgalmas szempontokat az amerikai polgárháború, a gyapotkereskedelem, és az Egyiptomba történő európai bevándorlás összefüggéseiről. Az I. világháború centenáriuma alkalmából Tomislav Kajfež egy ferences szerzetes memoárján keresztül mutatta be az Osztrák-Magyar-Monarchia brit fogságba esett kairói kolóniájának mindennapjait a máltai Verdala erődben.

A konferencián 2013 óta képviseltetik magukat magyar kutatók is, ezúttal három előadóval. Mészáros Ágnes a magyar festődinasztiából származó Otto Schoefft munkásságát mutatta be, aki egyike volt az első Egyiptomban élő és tevékenykedő európai fotóművészeknek. Fullér Andrea a kaposvári Szivárvány mozi egyiptizáló dekorációját elemezte az épület felújítási munkálatainak tükrében, és a nemzetközi példák összefüggésében. Feró Eszter egy kortárs művészpáros, a Kis Varsó Nefertiti szobrát vette vizsgálat alá, amit az 50. Velencei Biennálé alkalmából a berlini Nefertiti büszttel illesztettek össze. A művészi indokok és az eseményt övező botrány elemzésével kísérletet tett az egyiptomi művészet inspirációs szerepének feltárására a 20. század vizuális kultúrájában.
A konferencia következő állomása 2016-ban Bécs lesz, az idei év összes előadását angol nyelven tartalmazó konferenciakötet pedig várhatóan 2015. novemberében jelenik meg.

(Feró Eszter írása)

Nincsenek megjegyzések: