2014. augusztus 6., szerda

FsSevin

Aynur Özfırat (ed.): Scripta. Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar. Veli Sevin’e Armağan.A Life Immersed in Archaeology. Essays in Honour of Veli Sevin. Istanbul, 2014

A tartalomból:

Giorgi L. Kavtaradze: Transcaucasia and the Problem of the Uruk Cultural Phenomenon

Antonio Sagona: The Kura-Araxes Culture Complex: A History of Early Research

Arsen Bobokhyan – Ruben Davtyan: From Metsamor to Ugarit: Patterns of Economy and Cultural Contact in Late Bronze Age Armenia

Charles Burney: Some Thoughts on the Origins and Background of the Kingdom of Urartu

Aynur Özfırat: Aktaş: Ağrı Dağı’nın Kuzey Eteğinde Aras Vadisi’nde Bir Urartu Kalesi

Raffaele Biscione – Roberto Dan: Ranking and Distribution of the Urartian Fortifications in Turkey

Altan Çilingiroğlu: Ayanis Kalesi’nde Mısır Mavisi (Egyptian Blue)

Aylin Ü. Erdem: Urartu Kalelerinde Çanak Çömleğin Depolanmasıyla İlgili Uygulamalar

Yervand Grekyan: Helmet and Beard Depicting of Enemies in Urartian Bronze Art

Oscar White Muscarella: Libation “Lion/Hand” Bowls: An Overview

Geoffrey Summers: Of Boats and Biplanes: Enigmatic Doodles at Çarpanak in Lake Van

Stephan Kroll: Notes on the Post-Urartian (Median) Horizon in NW-Iran and Armenia

Hatice Kalkan: Doğu Anadolu’da Bir Post Urartu Formu: Tankard

Hiromichi Oguchi: The Distribution of Nuzi Ware and Its Implication

Gülriz Kozbe: Kavuşan Höyük/Diyarbakır Yeni Assur Dönemi Gömüleri

Aram Kosyan: To The East of Hatti

Şevket Dönmez: Kuzey-Orta Anadolu’da Yeni Bir Arkeolojik Keşif: Oluz Höyük Kubaba (Matar Kubileya) Tapınağı (Kızılırmak Kavsi İçinde Ana Tanrıça İle İlgili Güncel Bulgular)

Eşref Abay: Beycesultan’dan Ayak Biçimli Bir Riton

Nincsenek megjegyzések: