2014. május 31., szombat

Doktori védés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt

Dembitz Gabriella

Recreating Imperial Thebes
Monumental Inscriptions, Building and Political Activity of the High Priests of Amun at Karnak from Herihor to Menkheperre

című PhD disszertációjának nyilvános vitájára,

melyet

2014. június 12-én (csütörtökön), 11 órakor tartunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A épületének Kari Tanácstermében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.)

A bírálóbizottság elnöke:
Dr. Ritoók Zsigmond MHAS, professor emeritus

A disszertáció opponensei:
Dr. Liptay Éva PhD, gyűjteményvezető
Dr. Schreiber Gábor PhD

A bírálóbizottság titkára:
Dr. Irsay-Nagy Balázs János PhD

A bírálóbizottság további tagjai:
Dr. Török László MHAS, c. egyetemi tanár
Dr. Hasznos Andrea PhD
Dr. Kóthay Katalin Anna PhD

A disszertáció témavezetője: Dr. habil. Bács Tamás PhD, tanszékvezető egyetemi docens

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.)

Nincsenek megjegyzések: