2012. január 26., csütörtök

A nyílt hozzáférésről (Open Access)

A tudományos információ szabad áramlását elősegítendő, a történet- és társadalomtudományok területén is egyre szélesebb körben írják elő, követelik meg a kutatási eredmények és adatok Open Access (OA) formában történő közzétételét (ingyenes vagy fizetett) nyílt hozzáférést biztosító folyóiratokban vagy repozitóriumokban (pl. REAL). Az OTKA 2008-tól kezdődően írja elő az OA hozzáférés biztosítását a projektek vezető kutatói számára. Az OA világában való eligazodáshoz nyújt hasznos segítséget a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára által üzemeltetett Open Access portál, mely a gyakorlati felhasználáson túl elvi és jogi természetű kérdések tárgyalásával is segíti a téma iránt érdeklődő kollégákat.


Nincsenek megjegyzések: