2011. december 28., szerda

A 7. Nemzetközi Hettitológiai Kongresszus aktái

Végre-valahára. Hivatalosan 2010-ben jelent meg, de még 2011 májusában, a malatyai régészeti kongresszuson is csak bemutató példány volt belőle, kereskedelmi forgalomba akkor még nem került (mondjuk az előző, hat évvel azelőtti törökországi konferencia aktái azóta sem), noha a különlenyomatokat azidőtájt szétküldték. Bárhogyis, íme az adatai és a tartalma, bővebb info pedig itt (a tartalmat a honlapról másoltam, ami tele van elgépeléssel, ezeket megpróbáltam kijavítani, de bizonyára maradt még).

Aygül Süel (szerk.): VII. Uluslararası Hititoloji Bildirileri. Çorum, 25-31 Ağustos 2008. Ankara, 2010

A tartalom: 

Akdoğan, Rukiye - J. David Hawkins / The Kırşehir Letter: A New Hieroglyphic Luwian Text on a Lead Strip

Akyol, Ali Akın - Yusuf Kağan Kadıoğlu - Şahinde Demirci, Ay Melek Özer/ Ortaköy-Şapinuva Ağılönü Sediman Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları

Alparslan, Metin / Das Land Hakmis: Geschichte, Lokalisation und politische Bedeutung einer hethitischen Metropole

Archi, Alfonso / Two New Hittite Documents from Northern Syria

Aydıngün, Şengül / Gaziantep Müzesi Yapı Adak Çivileri

Ayyıldız, Sedef - Mustafa Süel / Ortaköy/Şapinuva Agilönü Mevkii'nde Ele Geçen Pencereli Kap

Başgelen, Nezih / Madam Chantre'ın 1893 -1894 Kapadokya Gezi Notları ve Ernest Chantre'ın Alacahöyük, Boğazköy ile Kültepe'de ilk Kazıları

Beckman, Gary / Mesopotamian Forerunners to the "Babilili Ritual" from Boğazköy?

Boley, Jacqueline / Some Questions Raised by Early Proto-Indo-European

Bozkurt, Tülin / Hititler Örneğinde Levirat Olgusuna Sosyal Antropolojik Yaklaşım

Corti, Carla / The Religious Traditions of the "Zalpa Kingdom". New Edition of CTH 733 and Related Documents

Czichon, Rainer Maria / Zur Lage von Nerik

Dallansky, Otto / Vergleich der mykenischen und hethitischen Befestigungsanlagen mit Rückschlüssen auf gesellschaftspolitische und verteidigungstechnische Hintergründe

Dardano, Paola / Zur anatolischen Morphosyntax: Das Suffıx -(a)nt- und seine Bildungen

Martino, Stefano De - Frederick Mario Fales - Simonetta Ponchia / Archaeological Investigations at Yassı-Hüyük (Yozgat). The Site of Yassı-Hüyük within the Overall Picture of Hittite Geography

Özdal Değirmencioğlu, A.  / Hitit Uygarlığının Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Alaca Höyük, Boğazkale ve Ortaköy Örneği

Doğan, Erdal / Yabancilaşmaya Karşı Hitit Hukuku

Dönmez, Şevket - Celal Özdemir / Amasya İlinde Yeni Araştırmalar: Oluz Höyük ve Doğantepe Kazıları

Elbaş, Oğuz / Hitit Müziği, Müzisyenler ve Çalgıları

Erol, Ayşe F. / Architectural Interaction Between Hittite and Mycenaean Cultures

Erol, Hakan / Usur-sa-Istar Arşivinden (Kt. n/k) Simat-Su'en'in Bir Mektubu

Erol, Lütfü / Anadolu Müzik Kültürü Birikiminin Dünya Müzik Tarihi için Anlamı Hitit Kültüründe Kullanılan 'Çift Kisilik Lir'in Organolojik Yönden Analizi

Goedegebuure, Petra / The Luwian adverbs zanta "down" and *anni "with, for, against"

Gordin, Shai / A Scriptorium of Mahhu(z)zi MAGNUS.SCRIBA in the Reign of Tudhaliya IV

Gökçek , L. Gürkan / Bir Yeni Asurca Tablet Işığında Marqasti/Marqalti Yer Adı

Güneri, A. Semih / Kayseri'de Hitit İmparatorluk Çağına Ait Yeni Arkeolojik Keşifler

Helvacı, Zeynep / Hitit Müzik Kültüründe Lirler

Hutter, Manfred / Methodological Issues and Problems ın Reconstructing "Hittite Religion(s)"

Jasink, Anna Margherita - Mauro G. Marino / The Kingdom of Alasiya and the Kouris Rıver Valley: A Project on an Unsolved Historical-Archaeological Question

Kapelus, Magdalena / Good Death, Bad Death: On the Hittite Attitude Towards Death

Karauğuz, Güngör - Özşen Çorumluoğlu - Ibrahim Kalaycı / Kizildağ Aniti İle Yazıtlarının 3 Boyutlu Fotogrametrik Modellenmesi ve Dokümantasyon Çalısmaları

Kıymet, Kurtuluş - Mustafa Süel / Ortaköy-Şapinuva Kazısı'nda Ele Geçen Kol Biçimli Ritüel Kaplar

Kuzuoğlu, Remzi / M.O. II. Binin ilk Çeyreğinde Anadolu'da Yasanan İsyanlar ve İç Huzursuzluklar

Marino, Mauro G. / From the Lukka Lands To Isuwa: A Comparative Analysis of Analogous Problems

Miller, Jared L. / Six Rituals 'Edited' in the Manner of Arusna 

Mouton, Alice / Hittite Witchcraft

Murat, Leyla / Tanrıça İshara

Ozulu, İ. Murat - F. Engin Tombuş - Mustafa Coşar / Hitit Uygarlığı Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım; Çorum Örneği

Ozulu, İbrahim Murat - Fazlı Engin Tombuş - Mustafa Coşar - Serhan Dişlitaş / Hitit Uygarlığı Arkeolojik Alanlarındaki Bulgulara Yönelik Web Arayüzlü Veritabanı Uygulaması; ArkeoVT

Özcan, Koray - Güngör Karauğuz / Hitit Çağı Toprak - İnsan İlişkileri

Özsait, Mehmet - Nesrin Özsait / M.Ö. II. Binde Akşehir Yerleşmeleri

Peker, Hasan / An Eastern Medıterranean Approach to Hatti - Ahhiyawa Relations

Peled, Ilan / The Use of Pleasure, Constraints of Desire: Annmiyani's Ritual and Sexuality in Hittite Magical Ceremonies

Reyhan, Esma / Ortaköy/Sapinuva'dan Kizzuwatna Kökenli Ritüellerde Geçen Yeni Bazı "Kurban Terimleri"

Rieken, Elisabeth / Das Zeichen im Hieroglyphen-Luwischen

Schachner, Andreas / M.Ö. 16. Yüzyıl: Hitit Anadolusu'nda Bir Dönüm Noktası

Erbaşı, Fatma Sevinç / Bir Erginleme Töreni Olarak Hassumas Bayramı

Shatskov, A. / Hitt. hi-ni-ik-ta and Related Matters

Sideltsev, Andrej V. / Syntax of Lists in Middle Hittte

Sipahi, Tunç / Çorum'un Batısında Hitit'lere Ait Yeni Yerleşimler

Gavaz, Özlem Sir - Mustafa Süel / Ortaköy Kazılarında Bulunan Üçgen Malzemeler Ve Ritüel Dünya İle İlişkileri

L. A. Sokolova / To the Question of the Northern Impulse in Hittite Complex

Somuncu, Mehmet - Turgut Yiğit / Hattuşa Milli Parkı ve Dünya Mirası Alanının Korunmasında Bugünkü Durum, Sorunlar Ve Gelecek

Soysal, Oğuz / Eski Anadolu Toponomisi'nde Değişik Yorumlara Acık Bir Yapım Öğesi Hakkinda:
Hititçe -as+hapa "... nehir(i)" ya da Hattice s(a)hap "Tanri"?

Strobel, Karl / Cihanpaşa: Eın monumentales Hekur vor den Toren von Hattusa

Süel, Aygül / Orta Hitit Dönemi Belgelerinde Yer Alan Bazı Şahıs İsimleri ve Tarihleme ile İlgili Problemler Üzerine

Süel, Mustafa / Şapinuva Hitit Kenti, Agilönü Kutsal Alanı

Şahin, Hasan Ali / Kayseri Arkeoloji Müzesi'ndeki Kültepe Tabletlerine Göre Yerli Halkin Ticari Faaliyetleri

Taracha, Piotr / Studying Hittite Religion: Selected Issues

Taş, İlknur / Hititler'de Lanet ve Beddua Olgusu Üzerine Bir Çalışma

Tatisvili, Irene . Lewan Gordezıan / Zur Erforschung der hethitisch-kartwelischen religiösen Parallelen

Uhri, Ahmet - Ülkü M. Solak - Asuman Albayrak / Hitit Mutfak Kültürüne Deneysel ve Etnoarkeolojik Bir Yaklaşım

Ünal, Ahmet / Der aktuelle Stand der Altanatolistik im Lichte der neuesten Forschungsergebnisse. Einige Brennpunkte

Üyümez, Mevlüt - Özdemir Kocak - Ahmet Ilasli / Afyonkarahisar-Bayat'da Bir Orta Tunç Çağ Nekropolü: Dede Mezarı

Sylvie Vanseveren / L'infinitif hittite en -wanzi. Essai de mise au point

Woudhuizen, Fred C.  / The Linear A Inscription on the Idol from Monte Morrone, Italy

Yağcı, Remzi / Pottery with Hatched Decoration at Solı Höyük in the Late Bronze Age

Yılmaz, Mutlu - Hüseyin Serinci / Çorum İli'ndeki Hitit Yerleşmelerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

Yoshida, Kazuhiko / Hittite -hhahat(i), Lycian -xagâ and Greek -men

Zheng, Li / The Common Features of the Thoughts of Hittite Human Wıtness and Human Witness in Testament of Hattusili and Edict of Telipinu in Old Hittite Kingdom Period

Zorman, Marina / Über die Gründe für die Verwendung von Glossenkeilen im Hethitischen

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

According to my mind, it's rather quick publication in our crisis time. E.g., RAI proceedings of the same year (Würzburg) weren't yet published. And it's data for December 2011, though preprints of the articles from this 7.ICH proceedings were available through their authors in August 2011.

Simon Zsolt írta...

Well, I don't think three years mean quick publication - others manage to publish their proceedings within 2 years or even 1 year. Still, as you pointed out, there are worse publishers too (the RAI proceedings mentioned by you will be published by Eisenbrauns!), and it is a general problem of the publication of proceedings (which, I'm sure, will lead once to their decline). Offprints may have been available as early as August (I saw the books already in May!), but the books themselves seem to be available only now (I got the advertisement from Zero Books only on the day of the post).